Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Co-Cyprindiol

Cyproterone Acetate/Ethinylestradiol

Co-Cyprindiol är en hormonbehandling som används för att lindra akne. Läkemedlet är den generiska versionen av Dianette, som heter Diane i Sverige.

Det kan ibland vara svårt och framförallt tidskrävande att fytsiskt ta sig till vårdcentral och apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Som tur är har vi på Treated.com utformat vår tjänst så att du snabbt, säkert och smidigt kan få och förnya recept online.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Co-Cyprindiol2 mg/35 mcg

Varje tablett innehåller 2 mg cyproteron och 35 mcg etinylestradiol. Tas en gång om dagen enligt läkares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Co-Cyprindiol är en hormonbehandling som används för att lindra akne. Läkemedlet är den generiska versionen av Dianette, som heter Diane i Sverige.

Det kan ibland vara svårt och framförallt tidskrävande att fytsiskt ta sig till vårdcentral och apotek för något så enkelt som receptförnyelse. Som tur är har vi på Treated.com utformat vår tjänst så att du snabbt, säkert och smidigt kan få och förnya recept online.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Co-Cyprindiol (generisk Diane)

Co-Cyprindiol är en behandling som används för att behandla akne som inte har svarat på antibiotika. Läkemedlet är den generiska versionen av Dianette (som säljs under namnet Diane i Sverige) och innehåller samma aktiva substanser Cyproteron och Etinylestradiol. Förutom att lindra akne är Co-Cyprindiol även skicklig på att minska kraftig hårväxt och dess hormonella egenskaper fungerar även som preventivmedel. Detta läkemedel bör dock inte användas som enda preventivmetod utan det rekommenderas att det används tillsammans med en barriärmetod som t.ex. kondom. Co-Cyprindiol är en receptbelagd behandling som endast är till för kvinnor.

Akne

Akne, även känt som finnar, är hudutslag orsakat av inflammerade talgkörtlar i huden. Utbrott av akne kan variera i omfång och allvarsgrad, från små vita och svarta pormaskar till större fläckar, pustler och cystor som är väldigt synliga. Vanligast är att utbrott av akne sker i ansiktet, på bröstet och på ryggen (där talgkörtlarna är större än på andra delar av kroppen), även fast de även kan drabba andra delar av kroppen. De mest allvarliga fallen av akne, stora knölar och cystor, är ofta mycket smärtsamma och kan i vissa fall även ge upphov till permanent ärrbildning.

De flesta människor utvecklar akne vid något skede av sina liv, oftast i tonåren. I de allra flesta fall avtar akne med åren. Men i vissa sällsynta fall fortsätter sjukdomen även in i vuxen ålder, även fast dessa fall är mycket ovanliga.

Akne hos vuxna kvinnor kan vara tecken på hormonell obalans. Vissa kvinnor får utbrott av akne när de förväntar sin mens, och hos vissa kan det utvecklas under graviditetens tidiga skeden. Utbrott av akne sker när hårsäckarna i huden blockeras av ett ämne som kallas talg. Denna substans genereras av talgkörtlarna och hjälper till att hålla huden och håret friskt. Däremot kan en hög nivå av androgener orsaka att talgkörtlarna producerar för mycket talg vilket leder till blockerade porer och akne.

Co-Cyprindiol är en kombinerande behandling som innehåller två hormoner; cyproteron och etinylestradiol. Cyproteron är ett syntetiskt progesteron som reducerar mängden androgener i kroppen och därmed minskar deras effekt på talgkörtlarna. Etinylestradiol, i sin tur, är ett östrogen-derivat som verkar genom att ge en hormonell balans.

Beställa Co-Cyprindiol online

Det har aldrig varit såhär enkelt att beställa Co-Cyprindiol online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och ett elektroniskt recept skrivs ut om behandlingen bedöms ändamålsenlig för dig. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek i Storbritannien med spårbar sändning - och levereras direkt till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  04-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det viktigt att du förstått din läkares anvisningar samt den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling. På detta vis kan du minimera risken för eventuella biverkningar samtidigt som effekten av läkemedlet maximeras.

 

 1. Ta enligt din läkares anvisningar.
 2. Vänligen observera att Co-Cyprindiol, utöver behandling vid akne, fungerar som preventivmedel. Därför bör detta läkemedel inte användas i kombination med andra p-piller. Co-Cyprindiol ska inte heller användas som ensamt preventivmedel. I tillägg till att ta detta läkemedel bör även en barriärmetod likt kondom användas.
 3. Starta behandlingen den första dagen av din menstruation.
 4. Om du tar annat hormonellt preventivmedel, nyligen fött barn eller fått missfall ska du alltid tala med läkare innan du börjar ta denna tablett. Detta då läkare kan komma att utfärda specifika instruktioner.
 5. Tabletten tas en gång dagligen, vid varje tidpunkt samma dag.
 6. Svälj tabletterna hela med vatten.
 7. Om du tar 21-dagarspiller ska du ta tabletterna de tre första veckorna av din menstruationscykel följt av sju tablettfria dagar. Sedan fortsätter du behandlingen dagen efter den tablettfria veckan, och fortsätter i samma cykel.
 8. Överskrid aldrig dosen som ordinerats till dig.
 9. Om du glömt att ta en dos ska du inte kompensera detta genom att ta dubbel dos. Specifika instruktioner för glömd dos återfinns i bipacksedeln. Skulle du fortfarande vara osäker ska du rådfråga läkare.

 

Ovan är endast en summering över hur du använder Co-Cyprindiol. Detaljerade anvisningar över hur du använder detta läkemedel finner du i bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (Engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel inte marknadsförs i Sverige.

 

Senast granskat:  04-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Co-Cyprindiol 2 mg/35 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Tala omedelbart om för din läkare eller uppsök akutvård om du skulle uppleva några tecken på en blodpropp, som t.ex. kraftiga smärtor eller tryck över bröstet, hjärtattack eller stroke, förvärrad migrän, magbesvär eller en allergisk reaktion som t.ex. svullnad av läppar, mun, svalg eller ansikte eller nässelutslag. Mer information återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Bröstsmärtor eller ömhet i bröstet, nedstämdhet, huvudvärk, humörsvängningar, illamående, magont eller viktfluktuationer.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Bröstförstoring, förlust av libido, vätskeretention, migrän, hudutslag eller utslag, diarré eller kräkningar eller urtikaria.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Sekret ur bröstet, erythema multiforme, överkänslighet, intolerans mot kontaktlinser, ökad libido, hudproblem, tromboemboliska komplikationer, flytningar eller viktminskning.

Vänligen notera att listan ovan inte är en komplett genomgång över eventuella biverkningar förknippade med detta läkemedel. Se den bifogade bipacksedeln för komplett lista.

Andra läkemedel och Co-Cyprindiol

Tala om för din läkare om du tar några andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att informera om du tar något av följande: karbamazepin, ciklosporin, lamotrigin, nelfinavir, nevirapin, oxkarbazepin, felbamat, griseofulvin, fenytoin, primidon, rifampicin, ritonavir, fenobarbital, topiramat, antibiotika, antikonvulsiva läkemedel, antimykotika, läkemedelsmetaboliserande enzymer, Icke-nukleosid RT-hämmare (NNRTI), antiretrovirala läkemedel, barbiturater, johannesört, cytokrom P450, andra orala preventivmedel eller protesinhibitorer.

Andra sjukdomar och Co-Cyprindiol

Använd inte denna behandling om du har eller har haft: hjärtattack eller stroke, något tillstånd som förhöjer risken för hjärtinfarkt, protein C-brist, migrän, sicklecellanemi, bröst-, endometrial- eller livmoderhalscancer, oförklarlig vaginal blödning, gulsot, levertumör eller leversjukdom, depression, talproblem eller sensoriska svårigheter, klåda, herpes eller dövhet under graviditeten.

Detta läkemedel kan också vara olämpligt för dem med en historia av hjärtsjukdom i familjen, åderbråck, diabetes, högt blodtryck, epilepsi, dövhet, multipel skleros, porfyri, kalciumbrist, sydenhams korea (danssjuka), bröstcancer, sjukdom i hjärta eller blodkärl, lever- eller njurproblem, fetma, kontaktlinsintolerans, lupus, astma, myom, gallsten, kloasma eller flebit.

Senast granskat:  04-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Co-Cyprindiol 2 mg/35 mcg

Vanliga frågor: Co-Cyprindiol

Vanliga frågor: Co-Cyprindiol

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Co-Cyprindiol?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan detta läkemedel och alkholintag.

Kan jag köra bil när jag använder Co-Cyprindiol?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra och kontakta läkare.

Kan Co-Cyprindiol användas när jag är gravid?

Denna behandling är inte för dem som är gravida, planerar på att bli gravida eller ammar.

Hur ska Co-Cyprindiol förvaras?

Förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn och svalt (ej över 30°C).

Kan jag vara allergisk mot Co-Cyprindiol?

Detta läkemedel innehåller: cyproteronacetat, etinylestradiol, laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K25, talk, magnesiumstearat, makrogol 6000, sackaros, kalciumkarbonat (E170), povidon K90, titandioxid (E171), glycerol 85% (E422 ), montanglykolvax och järnoxidpigment (E172).

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Co-Cyprindiol receptfritt?

Nej. Detta är en receptbelagd behandling, med vilket innebär att du måste ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa läkemedlet.

Är Co-Cyprindiol rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra läkare granska ditt ärende, och om det bedöms att behandlingen är lämplig och ändamålsenlig för dina besvär skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter levereras läkemedlet direkt hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  04-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här