Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Tetralysal

Lymecycline (lymecyklin)

Tetralysal® är ett antibiotikum för behandling vid akne. Läkemedlet kommer kommer i kapselform och innehåller det verksamma ämnet lymecyklin, som är en tetracyklin. Tetralysal tillverkas av Galderma och är en motsvarighet av det mer kända läkemedlet Lymelysal.

Köp Tetralysal för besvärande akne snabbt och smidigt online hos Treated.com. Alla beställningar granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar levereras nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Kapslar408 mg

Varje kapsel innehåller 408 mg lymecycline vilket motsvarar 300 mg tetracyklin. Tas en gång dagligen för en tid som specificeras av din läkare.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Tetralysal® är ett antibiotikum för behandling vid akne. Läkemedlet kommer kommer i kapselform och innehåller det verksamma ämnet lymecyklin, som är en tetracyklin. Tetralysal tillverkas av Galderma och är en motsvarighet av det mer kända läkemedlet Lymelysal.

Köp Tetralysal för besvärande akne snabbt och smidigt online hos Treated.com. Alla beställningar granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar levereras nästa dag.

Översikt

Tetralysal mot akne

Tetralysal är en receptbelagd behandling vid akne som tillverkas av läkemedelsföretaget Galderma Nordic. Tetralysal har samma aktiva ingrediens som det mer kända läkemedlet Lymelysal. Tetralysal och Lymelysalinnehåller den verksamma ingrediensen lymecycline (lymecyklin) som är ett antibiotikum i gruppen tetracykliner. Ett tetracyklin verkar genom att hämma bakteriens tillväxt och är även godkänt för att behandla bland annat lunginflammation och klamydia.

 1. Varumärkt behandling vid akne
 2. Tas en gång dagligen
 3. Lymecycline reducerar hudinflammation

Varför uppstår akne?

Nästan alla upplever vid något skede akne, som ofta kallas för “finnar”. Även fast det finns olika anledningar till att akne uppstår så är förändringar i hormonnivåer den absolut vanligaste orsaken, vilket skiljer akne från andra vanliga hudsjukdomar som psoriasis, rosacea och eksem. Akne är därmed särskilt vanligt i samband med puberteten och hos kvinnor under graviditeten. I vissa fall kan akne uppstå som en biverkan av ett läkemedel, som t.ex. steroider eller vissa hormonella preventivmedel som kombinerade p-piller eller minipiller.

Personer med akne kan uppleva finnar på ryggen, finnar i pannan, hakan eller runt munnen och det kan vara angeläget att ta reda på hur man får bort finnar. Akne karaktäriseras främst genom utslag på huden och allvarsgraden i dessa kan ofta variera. De flesta fall är milda och träder fram i formen av en glesa, vita och svarta pormaskar. Allvarliga fall av akne kan dock vara mycket besvärliga. De kännetecknas av djupa och smärtande beläggningar, ofta med så kallad “cystisk akne” vilket innebär smärtsamma, varfyllda cystor. I vissa fall kan akne orsaka permanenta ärr. Även fast akne oftast träder fram, och går över, i tonåren kan det följa med i vuxenlivet. Vuxenakne kräver oftast behandling genom receptbelagda läkemedel.

Akne är resultatet av överproduktion av talg ur talgkörtlarna. Talg är en substans som är viktig i att hålla hud och kroppshår fuktig och frisk, men överflöd av talg kan vara skadlig. Det kan leda till inflammation i talgkörtlarna och även ge upphov till bakterier, så kallad propionibacterium acnes. Dessa bakterier livnär sig på detta överskottstalg och kan även inducera inflammation.

Tetralysal - antibiotika mot akne

Tetralysal är tabletter mot akne som innehåller den aktiva ingrediensen lymecycline (lymecyklin). Vid behandling av akne verkar denna substans genom att begränsa uppkomsten av de tillväxtproteiner som bakterierna behöver. På detta vis hämmar substansen bakteriespridning och tillåter kroppen att angripa infektionen och därmed gör att användaren kan bli av med akne. Rekommenderad dos vid behandling av akne är 300 mg gånger dagligen.

Hur snabb effekt har Tetralysal?

Lymecyklin, som är den aktiva ingrediensen i Tetralysal, verkar långsamt mot akne. De flesta kan se symptomförbättring inom en vecka, men i andra fall kan det ta ett par veckor innan ens akne börjar rensas upp.

Det är vanligt att en läkare kan komma att vilja ha en uppföljning efter omkring två månader för att se ifall Tetralysal har fungerat för dig. Ifall du tar lymecyklin (som finns i Tetralysal) för att behandla någon annan typ av infektion och inte upplever symptomförbättring inom en vecka är det viktigt att du talar om detta för din läkare.

Hur fungerar Tetralysal?

Tetralysal innehåller den verksamma ingrediensen lymecyklin som är en typ av antibiotika kallat tetracyklin. Lymecyklin omvandlas sedan till tetracyklin i kroppen. Vid akne fungerar Tetralysal genom att döda av bakterierna som orsakat inflammationen i huden (som i sin tur orsakar akne). Detta görs genom att förhindra bakterierna från att skapa ett protein de behöver för att överleva.

Köpa Tetralysal online hos Treated.com

Köp Tetralysal online hos Treated.com och bli av med din akne. Du kan begära ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  11-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Tetralysal vid akne

Som med alla läkemedel är det viktigt att du tar Tetralysal enligt din läkares instruktioner. Se även till att bekanta dig med informationen som finns i den bifogade bipacksedeln, på detta vis minimerar du risken för biverkningar. Om du är osäker på hur du tar Tetralysal bör du rådfråga din läkare.

 1. Ta Tetralysal enligt läkarens anvisningar.
 2. Din läkare kommer bestämma längden på din behandling. Vanligtvis är behandling vid akne åtta veckor.
 3. Riv upp aluminiumförpackningen och ta ut kapseln.
 4. Rekommenderad dos är en kapsel à 300 mg dagligen.
 5. Det rekommenderas att du tar kapseln varje morgon.
 6. Svälj kapseln tillsammans med minst ett halvt glas vatten.
 7. Ta aldrig med Tetralysal än vad läkaren ordinerat åt dig.
 8. Om du glömt att ta Tetralysal ska du bara hoppa över den glömda dosen. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för eventuellt glömd dos.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Tetralysal. Läs igenom informationen i bipacksedeln innan du börjar din behandling.

Tetralysal® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Tetralysal® från FASS

Senast granskat:  11-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Kapslar 408 mg

Biverkningar

Tetralysal: biverkningar, varningar och försiktighet

Tala genast om för din läkare om du får några allvarliga biverkningar av detta läkemedel eller om du skulle få en allergisk reaktion av läkemedlet. Symptom på allergisk reaktion är bland annat svullnad av läppar, tunga eller svalg, nässelfeber eller andra allvarliga biverkningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, buksmärtor, illamående eller kräkningar eller diarré.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens:)

Hudirritation som t.ex. peeling eller blåsor, sår eller skador på munnen, läpparna, könsorgan eller anus, synproblem, yrsel, gulsot, leverinflammation, ljuskänslighet, ökat tryck i huvudet, avvikelser i blodceller, övre buksmärta, förändrad leverfunktion, feber, klåda, hudutslag eller inflammation i tarmarna.

Det här är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Tetralysal. Du hittar en komplett förteckning över eventuella biverkningar i läkemedlets bipacksedel.

Andra läkemedel och Tetralysal

Tala alltid om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel, även receptfria läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka funktionen hos Tetralysal och vice versa, detta kallas för interaktioner.

Tetralysal kan interagera med något av följande: blodförtunnande medel (antikoagulantia) som t.ex. Warfarin eller diuretika, vitamin A-baserade läkemedel, andra läkemedel mot akne eller läkemedel mot psoriasis, antacida (läkemedel mot sur mage), didanosin eller kinapril (läkemedel mot högt blodtryck.

Det är lämpligt att du väntar i minst två timmar efter att du tagit Tetralysal innan du tar matsmältningsmedel, läkemedel mot sårläkning, quinapril eller kalcium-, aluminium-, magnesium-, zink- eller järntillskott. Funktionen av p-piller kan även påverkas av detta läkemedel, därför rekommenderas användning av en barriärmetod som exempelvis kondom. Ytterligare vägledning och anvisningar ges av din läkare.

Andra sjukdomar och Tetralysal

Ta inte detta läkemedel om du haft njursjukdomar. Tetralysal kan även vara olämpligt för de som har en historia av leverproblem, myasthenia gravis eller lupus.

Tetralysal, mat och dryck

Du kan ta Tetralysal tillsammans med mat. Vänta minst tre timmar mellan att du tagit Tetralysal och att du tar någon produkt innehållandes kalcium som t.ex. mjölk.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller försöker bli gravid eller om du ammar.

Körförmåga och hantering av maskiner

Tetralysal ska inte påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Laktosintolerans

Tetralysal innehåller laktos. Tala med din läkare om du är intolerant mot vissa sockerarter.

Senast granskat:  11-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Kapslar 408 mg

Vanliga frågor: Tetralysal

Vanliga frågor: Tetralysal

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Tetralysal?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Tetralysal.

Kan jag köra bil när jag använder Tetralysal?

Ja. Denna behandling ska inte ha någon inverkan på din körförmåga. Skulle du dock uppleva någon besvärande biverkning som kan försämra din körförmåga ska du avstå från att köra och kontakta läkare.

Kan Tetralysal användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att Tetralysal används om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Kan jag ta p-piller samtidigt som jag tar Tetralysal?

Funktionen av kombinerade p-piller eller minipiller kan påverkas av Tetralysal. Om du tar Tetralysal samtidigt som du äter p-piller bör du använda en extra barriärmetod som t.ex. kondom. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Hur ska Tetralysal förvaras?

Förvaras svalt, ej över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Tetralysal?

Tetralysal innehåller: lymecyklin, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, gelatin, titandioxid (E171), erytrosin (E127), kinolingult (E104) och indigokarmin (E132). Ta aldrig Tetralysal om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Tetralysal receptfritt?

Nej. Tetralysal är ett receptbelagt antibiotikum för behandling av bland annat akne. Du måste ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare för att kunna köpa Tetralysal.

Hur mycket kostar Tetralysal?

Tetralysal finns i en dos, vilket är 408 mg lymecyklin - som motsvarar 300 mg tetracyklin och du kan köpa 28 kapslar, för en månads behandling.

Hos Treated.com kan du köpa Tetralysal för 489 kr. Pris inkluderar läkarkonsultation online med en av våra legitimerade läkare, receptförskrivning och hemleverans av ditt läkemedel nästa dag.

Är Tetralysal rätt behandling för mig?

Bli av med finnar (akne) kan vara någonting som är väldigt viktigt för självkänslan och ens allmänna välbefinnande. Om du har akne kan du begära ditt recept hos Treated.com genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär. Dina svar kommer sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. När du köper Tetralysal från Treated.com får du alltid ditt läkemedel levererat raka vägen hem redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  11-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här