Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept
Solaraze

Solaraze

Diclofenac Sodium / Sodium hyaluronate

Solaraze är en icke-steroid antiinflammatorisk dermatologisk gel som används för att behandla aktinisk keratos, som ibland kallas för solkeratos. Läkemedlet används för att minska hudinflammation orsakat av tillståndet.

Anledningen till att så många väljer att beställa från oss på Treated.com är kombinationen mellan vår smidiga onlinetjänst och kunniga kundservice. Begär ditt recept på Solaraze genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, och om du har några frågor till oss eller till den förskrivande läkaren kan du när som helst ställa dem.

+1300 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Solaraze är en gel som tillverkas av läkemedelsföretaget Almirall. Behandlingen tillhör en grupp läkemedel som heter icke-steroida antiinflammatoriska medel. Dessa läkemedel motverkar inflammation och minskar svullnad, rodnad och värk. Gelen påstrykes på det drabbade hudområdet och ska tas i upp till 90 dagar. Solaraze är en receptbelagd behandling som du smidigt och tryggt kan beställa hos Treated.com.

Vad är aktinisk keratos (solkeratos)?

Aktinisk keratos är en hudsjukdom som orsakar av långvarig exponering för ultraviolett ljus. Det påverkar i allmänhet äldre människor som har tillbringat längre perioder i solen, inte sällan i flera år.

Solkeratos är mycket vanligt och tros drabba fler än var femte person över 60 år. Tillståndet träder fram som små fläckar av fjällande hud, oftast på ben, armar, händer, ansikte eller panna. Hos män kan det även förekomma på kala området i hårbotten och runt öronen. Storleken på det drabbade området kan variera från ungefär ett nålstick till ett angrepp med diameter på upp till tre-fyra centimeter. Hudområdet blir ofta grovt och ojämnt.

Det finns ett antal kända faktorer som kan öka din känslighet för aktinisk keratos. Du med ljus hy och som ofta bränner dig löper i riskzonen, såväl som personer som arbetar utomhus eller av olika skäl spenderar mycket tid utomhus eller bor i ett varmt land. Eftersom sjukdomen orsakas av ultraviolett ljus kan även du som regelbundet solar solarium löpa en risk att utveckla symptom.

Symptomen kan ofta försvinna efter en viss tid, men hudområden kan förbli irriterade och ömma. Det är även viktigt att veta att personer kan ha flera keratoser samtidigt. Sällsynta fall av obehandlad solkeratos kan dessutom leda till utvecklande av skivepitelcancer (hudcancer). Om din läkare anser att det föreligger en cancerrisk eller om dina symptom är allvarliga i sin natur, kan de råda behandling med ett receptbelagt läkemedel som t.ex. Solaraze.

Vad Solaraze är och hur det behandlar solkeratos

Solaraze är ett receptbelagd medel vid aktinisk keratos (solkeratos) som är särskilt framtaget för detta ändamål. Läkemedlet tas i regel mellan 60-90 dagar, och den aktiva ingrediensen (diklofenaknatrium) tros verka genom att hämma enzymet cyklooxygenas förmåga att producera prostaglandiner. Dessa är de organiska föreningar som främjar inflammation i kroppen.

Våra läkare är redo hjälpa dig med dina besvär. Efter att du begärt ditt recept, vilket endast tar ett par minuter, granskas ditt ärende mycket noga av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skickas sedan läkemedlet direkt från vårt apotek i Storbritannien med leverans nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  07-10-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid läkarens anvisningar såväl som de riktlinjer du hittar i bipacksedeln när du tar detta läkemedel. Detta kommer ge dig maximal effekt av Solaraze samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta Solaraze enligt läkarens instruktioner.
 2. Stick hål på aluminiumhöljet i öppningen på tuben med hjälp av skruvkorkens spets före användning.
 3. Smörj försiktigt in en liten mängd gel på det drabbade området. Applicera ungefär samma mängd som en ärta (cirka 0,5 gram) för ett område om 5 cm i diameter.
 4. Använd inte Solaraze på områden som drabbats av eksem eller områden med sår eller infekterad hud.
 5. Normalt sett ska du applicera gelen två gånger dagligen.
 6. Den maximala dagliga dosen är 8 gram per dag.
 7. Tvätta händerna noga efter att du vidrört läkemedlet.
 8. Håll läkemedlet borta från ögon, mun och insidan av näsan.
 9. Svälj aldrig detta läkemedel.
 10. En behandlingskur varar normalt mellan 60-90 dagar, där kurer på upp mot 90 dagar är de mest effektiva.
 11. Om du glömt att ta Solaraze ska du bara ta nästa dos som vanligt. Använd aldrig extra mycket gel för att kompensera för glömd dos.
 12. Om du av misstag använder för mycket Solaraze kan du tvätta bort det med vatten.
 13. Exponering för solljus bör undvikas när du använder detta läkemedel. Detta omfattar även solarium.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du använder detta läkemedel. Detaljerade anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln.

Solaraze bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Solaraze från FASS

Senast granskat:  07-10-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även Solaraze orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Sluta genast att ta detta läkemedel och uppsök snarast vård om du får en allergisk reaktion, som kan visa sig genom bland annat nässelfeber, nässelutslag, svullnad i ansikte, rinnande näsa eller andningssvårigheter.

Om du upptäcker någon av följande biverkningar, och de kvarstår under en längre period än några dagar eller förvärras, bör du avbryta din behandling och snarast kontakta din läkare: blåsor, klåda, ömhet, röd eller inflammerad hud, hudutslag eller kontaktdermatit. Mer information om biverkningar hittar du i bipacksedeln som finns bifogad med läkemedlet och som går att ladda ner nedan. Detta är endast en summering över eventuella biverkningar förknippade med Solaraze.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Irritation eller stickningar i huden kring det behandlade området, utslag, torrhet, slapp hud, sår eller ömhet i huden, allergiska reaktioner, konjunktivit, eksem, dermatit eller parestesier (stickningar).

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Buksmärta, torra, smärtsamma eller rinnande ögon, håravfall, illamående, diarré, svullnad i ansikte, fet hud, blödning eller mässlingliknande utslag.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Blåsbildning av de behandlade området.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Gastrointestinal blödning, andningsproblem, njursvikt, ökad känslighet i huden för ultraviolett ljus eller hudutslag som leder till infektion.

Mer information om biverkningar finns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Solaraze

Tala alltid om för din förskrivare om du tar eller kan tänkas ta några som helst andra läkemedel. Solaraze tros inte interagera med något läkemedel som tas oralt, men du bör inte använda några läkemedel för externt bruk under tiden du använder Solaraze. Vänta även minst i en halvtimme efter applicering av Solaraze innan du använder några fuktgivande krämer eller solkrämer, så att läkemedlet kan absorberas ordentligt.

Andra sjukdomar och Solaraze

Denna gel ska inte användas av dig som har en allergi mot NSAID-preparat. Din förskrivare kan även komma att avstå från att förskriva Solaraze om du har eller någonsin har haft: magsår eller gastrointestinal blödning, sjukdom eller tillstånd som påverkar hjärta, njure eller lever eller din blodkoagulering (till exempel om du lätt får blåmärken).

Senast granskat:  07-10-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:
Vanliga frågor: Solaraze

Vanliga frågor: Solaraze

Kan jag dricka alkohol när jag tar Solaraze?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Solaraze.

Kan jag köra bil när jag använder Solaraze?

Ja, det tros inte att din förmåga att köra bil eller använda maskiner kommer att påverkas av att du tar Solaraze.

Kan Solaraze användas när jag är gravid?

Solaraze är inte lämpligt för dig att använda i den sista trimestern. Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar ska du alltid rådfråga din läkare, då hen kan komma att justera din dos eller behandlingens tid.

Hur ska Solaraze förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur (under 25°C) och utom syn- och räckhåll för barn. Hållbarheten av detta läkemedel efter öppnande är sex månader.

Kan jag vara allergisk mot Solaraze?

Solaraze innehåller: diklofenaknatrium, bensylalkohol, makrogol monometyleter 350, natriumhyaluronat och renat vatten.

Ta aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Solaraze receptfritt?

Nej. Solaraze är en receptbelagd behandling som du endast kan köpa om en läkare skrivit ut ett recept åt dig. Du kan få ett recept på Solaraze om en av våra legitimerade läkare bedömer att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dina besvär.

Är Solaraze rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende, och om behandlingen bedöms säker och lämplig, skriva ut ett e-recept åt dig. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar UPS-leverans, raka spåret hem till dig, nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  07-10-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1293 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här