Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Upostelle

Levonorgestrel

Upostelle är ett akut p-piller som tillverkas av läkemedelsföretaget Gedeon Richter. Ett så kallat “akut p-piller” eller dagen efter-piller tas dagen efter oskyddat samlag och minskar risken för graviditet.

 

Hos Treated.com kan du snabbt och smidigt begära ditt recept på ett dagen efter-piller. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
1500mcg

Upostelle kommer som en tablett. Denna innehåller 1500 mikrogram (mcg) levonorgestrel. Tas som engångsdos och bör inte tas senare än 72 timmar efter oskyddat samlag.

Beställ nu för leverans måndag 1 mars

Upostelle är ett akut p-piller som tillverkas av läkemedelsföretaget Gedeon Richter. Ett så kallat “akut p-piller” eller dagen efter-piller tas dagen efter oskyddat samlag och minskar risken för graviditet.

 

Hos Treated.com kan du snabbt och smidigt begära ditt recept på ett dagen efter-piller. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt - Upostelle dagen efter-piller

Upostelle är ett så kallat akut-p-piller, som ibland kallas för “dagen efter-piller” som tillverkas av Consilient Healthcare. Det är den generiska versionen av det varumärkesskyddade läkemedlet Levonelle, som tillverkas av Bayer, och innehåller samma aktiva ingrediens som stör ägglossningen och förhindrar frisättandet av ett ägg. Behandlingen gör det också svårare för sperman att nå ett ägg genom att göra livmoderns slemhinna tjockare.

 1. Effektivsgrad på 84%
 2. Ska tas inom 72 timmar (3 dygn) från att oskyddat samlag ägt rum
 3. 1 tablett tas, som engångsdos

Upostelle - så fungerar det i att förhindra graviditet

Denna behandling innehåller en hög dos av det syntetiska hormonet levonorgestrel. Denna ingrediens fungerar på samma sätt som det naturligt förekommande hormonet progesteron. Detta hormon är ansvarigt för att reglera de förberedelser i kroppen som varje kvinna genomgår för att öka dess förmåga för graviditet. Halten av hormonet går upp och ner varje månad, vilket resulterar i ett triggande av dessa processer.

Ägglossning sker när nivåerna av progesteron faller och ett ägg frisätts i livmodern, klart för befruktning av manlig sperma. Den aktiva beståndsdelen (aktiva ingrediensen) i Upostelle fungerar genom att komplettera dessa fallande hormonnivåer, vilket effektivt övertygar kroppen att ägglossningen redan ägt rum - och därför inte behöver ske.

En extra funktion av Upostelle är att behandlingen ökar tjockleken av livmoderhalsens slemhinna. Spermier måste passera genom livmoderhalsen för att nå sitt mål, och när fodret förtjocknas kan spermierna inte röra sig lika tätt.

Ett primärt hormonellt preventivmedel, alltså ett vanligt p-piller, är ett effektivt sätt att helt motverka graviditet. Men i vissa fall, till exempel om du glömt att ta ditt p-piller eller missat din schemalagda dos, kan det bli bekymmersamt. Barriärmetoder, som till exempel kondomer, kan vara mycket pålitliga men av olika anledningar, till exempel skador eller sprickor, kan de tappa sin effektivitet i samband med samlag.

För att förhindra graviditet, när till exempel ovan omständigheter ägt rum, kan ett dagen efter-piller vara en smart väg. Upostelle ska tas så snabbt som möjligt efter att samlaget ägt rum. För att kunna fungera på rätt sätt ska det helst tas 12 timmar inom att samlaget ägt rum, men inte senare än 72 timmar (3 dagar) efter samlaget. Men det ska slås fast att det är viktigt att Upostelle ska tas så snart som möjligt för att vara effektivt. När det tas på rätt sätt ger det ett 84% effektivt skydd mot graviditet. Innan det tas måste du dock veta att du inte är gravid.

Om din barriärmetod har misslyckats är det viktigt att du också diskuterar risken med könssjukdomar. Det kan komma att rekommenderas av din läkare att du diskuterar detta.

I tillägg, om du inte använder ett långsiktigt hormonellt preventivmedel, kan du även rådfråga din läkare om fördelarna med detta.

Beställ nu
Senast granskat:  20-11-2020
Bruksanvisning

Så tar du Upostelle akut p-piller

 

Det är mycket viktigt att du följer din förskrivande läkares instruktioner när du tar Upostelle. Likväl ska du alltid se till att ha tagit tiden att läsa igenom informationen i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga alltid läkare om du har några frågor.

 1. Ta Upostelle enligt läkarens anvisningar.
 2. Ta en tablett så snart som möjligt efter oskyddat sex. Helst inom 12 timmar från samlaget, men inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter samlaget.
 3. Upostelle är mer effektivt desto snabbare efter samlaget det tas.
 4. Svälj tabletten hel, tillsammans med vatten om det krävs.
 5. Du kan komma att behöva gå på återbesök hos din läkare ett par veckor efter att du har tagit din tablett för att se att det har fungerat.
 6. Efter att du har tagit Upostelle kan du fortsätta med ditt hormonella preventivmedel som vanligt.
 7. Ta inte detta läkemedel om du redan är gravid eller misstänker att du är gravid. Om du är osäker kan du ta ett graviditetstest eller tala med din läkare.
 8. Om du upplever illamående efter att du har tagit denna behandling ska du rådfråga din läkare för ytterligare vägledning.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Upostelle. I den medföljande bipacksedeln hittar du kompletta anvisningar om hur du tar detta läkemedel. Det är mycket viktigt att du alltid tar dig tiden att läsa igenom bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel för Upostelle (engelska)

Bipacksedeln ovan är på engelska eftersom Upostelle tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige.

 

Senast granskat:  20-11-2020
Biverkningar

Upostelle: biverkningar, varningar och försiktighet

Detta läkemedel, likt andra läkemedel, kan orsaka vissa biverkningar. Även fast alla användare inte kommer att uppleva dem, är det viktigt att du känner till dessa på förhand. Om du blir bekymrad över några allvarliga biverkningar ska du alltid rådfråga din läkare så snart som du kan.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller fler):

Oregelbundna blödningar, illamående eller kräkningar, smärta i nedre buken, trötthet eller huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Försenade menstruationer, ömhet i brösten, diarré eller dåsighet.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 kvinnor eller färre):

Utslag, urtikaria, klåda, svullnad i ansikte, obehag i bäckenet eller smärtsamma menstruationer.

Detta är en endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Upostelle. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett genomgång. Det är viktigt att du alltid läser igenom den innan användning.

Andra läkemedel och Upostelle

Din läkare behöver veta om du tar några andra läkemedel, då vissa kan interagera med Upostelle. Upostelle kan interagera med barbiturater vid epilepsi som t.ex. karbamazepin, johannesört, tuberkulosläkemedel som rifampicin och rifabutin och hiv-behandlingar som ritonavir, griseofulvin och ciklosporin.

Andra sjukdomar och Upostelle

Närvaron av vissa andra sjukdomstillstånd kan göra att Upostelle blir olämpligt för dig att använda. Därför är det mycket viktigt att du noga redogör för din sjukdomshistoria när du begär eller förnyar ditt recept för Upostelle. Du ska inte ta Upostelle om du har eller har haft Crohn’s sjukdom, allvarliga leverproblem, ektopisk graviditet eller salpingit.

Graviditet och amning

Om du är gravid ska du inte ta Upostelle.

Om du blir gravid efter att du tagit Upostelle ska du uppsöka sjukvård. Det finns inga belägg för att Upostelle kan skada fostret om det tas som det ska. Din läkare kan dock komma att vilja kontrollera att graviditeten inte utvecklas ektopiskt.

Tala med din läkare innan du tar Upostelle om du ammar. Det rekommenderas att du avstår från att amma 8 timmar efter att du tagit Upostelle.

I den medföljadne bipacksedeln hittar du mer information och riktlinjer.

Körförmåga och användande av maskiner

Upostelle ska inte påverka din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner.

Laktosintolerans

Upostelle innehåller laktos. Tala om för din förskrivare om du är laktosintolerant eller intolerant mot några sockerarter (sackarosintolerans).

Senast granskat:  20-11-2020
Vanliga frågor: Upostelle

Vanliga frågor: Upostelle

Kan jag dricka alkohol när jag tar Upostelle?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Upostelle och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Upostelle?

Ja. Detta läkemedel ska inte påverka din körförmåga. Om du dock skulle uppleva några biverkningar som kan försämra din körförmåga ska du tala om detta för din läkare och avstå från att köra.

Kan Upostelle tas när jag är gravid?

Nej. Du ska inte ta Upostelle om du är gravid eller tror att du är gravid. Innan du tar Upostelle kan du komma att behöva ta ett graviditetstest. Om du ammar bör du låta gå 8 timmar från att du tagit Upostelle tills att du ammar igen.

Hur ska Upostelle förvaras?

Förvara läkemedlet på en säker plats, utom syn- och räckhåll för barn och utom rikliga ljus- eller fuktkällor.

Kan jag vara allergisk mot Upostelle?

Upostelle innehåller: levonorgestrel, potatisstärkelse, majsstärkelse, kiseldioxid, kolloidal vattenfri, magnesium, talk och laktosmonohydrat.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Upostelle receptfritt?

Nej. Upostelle är en receptbelagd behandling.

Är Upostelle rätt behandling för mig?

Rådfråga din husläkare eller barnmorska för att ta reda på detta. De kan diskutera huruvida Upostelle är rätt behandling för dig. Om du vill få ditt recept på Upostelle fyller du i ett medicinskt frågeformulär online, därefter granskas din beställning av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  20-11-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här