Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Emerade

Adrenalin (som tartrat)

Emerade är en adrenalinpenna (autoinjektor) som tillverkas av Bausch and Lomb. Emerade används vid akuta allergiska reaktioner och anafylaxi och är ett alternativ till Epipen och Jext.

Om du på grund av dina allergier behöver bära med dig en adrenalinpenna kan du smidigt och säkert få och förnya dina recept online hos Treated.com. Alla beställningar granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar levereras nästa dag.

Observera att Emerade för närvarande är slut i lager. Om du vill beställa ett alternativ vänligen besök våra sidor för Jext och EpiPen.

+1400 recensioner via Trustpilot
Emerade500 mcg

En injektion innehåller 0,5 mg (en dos) adrenalin. Kan förskrivas om du tidigare behövt två injektioner av den lägre dosen (0,3 mg) för att behandla en allergisk reaktion.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Emerade är en adrenalinpenna (autoinjektor) som tillverkas av Bausch and Lomb. Emerade används vid akuta allergiska reaktioner och anafylaxi och är ett alternativ till Epipen och Jext.

Om du på grund av dina allergier behöver bära med dig en adrenalinpenna kan du smidigt och säkert få och förnya dina recept online hos Treated.com. Alla beställningar granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar levereras nästa dag.

Observera att Emerade för närvarande är slut i lager. Om du vill beställa ett alternativ vänligen besök våra sidor för Jext och EpiPen.

Översikt

Översikt - Emerade adrenalinpenna

Emerade är en adrenalinpenna, så kallad autoinjektor, som används vid allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner). Emerade ska tas genom intramuskulär injektion, vilket innebär att läkemedlet injiceras i låret. Därefter verkar adrenalinet genom att förhindra den snabba blodtryckssänkning som inträffar i samband med anafylaktisk reaktion. Emerade är ett alternativ till EpiPen och Jext, två behandlingar som även går att köpa från Treated.com.

Allvarliga allergier och anafylaxi

Det finns ett antal olika typer av allergier, som varierar i allvarsgrad. Vissa allergier, som till exempel hösnuva (pollenallergi), kan orsaka förhållandevis milda obehag som nästäppa och huvudvärk, medan andra kan orsaka irritation och klåda i huden.

Allvarliga allergiska reaktioner, däremot, kan orsaka systemiska symptom som kräver läkarvård. När dessa inträffar kan den drabbades blodtryck mycket brant falla och de kan uppleva symptom som svullnad i huden, tungan eller läpparna, nässelfeber, andningssvårigheter, rodnad och förlust av medvetande (medvetslöshet). I vissa fall kan den allergiska reaktionen vara direkt livshotande.

Det finns ett antal kända triggers som har kapacitet att orsaka en allvarlig allergisk reaktion. Emerade används vid akut behandling av livshotande allergiska reaktioner (anafylaktisk chock), orsakade av till exempel:

 • Födoämnen som t.ex. ägg, fisk, skaldjur, soja, nötter och jordnötter.
 • Insektsbett eller stick från bin, getingar eller andra insekter.
 • Läkemedel som t.ex. aspirin, malarialäkemedel, sedativa medel, anestetika eller antipsykotiska medel.

Att leva med allvarliga allergier

Personer som lever med en allvarlig allergi bör vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder för att undvika att komma i kontakt med triggers som kan utlösa en reaktion. Ibland kan en person komma i kontakt med dessa av misstag, så att vara förberedd om det oväntade inträffar kan vara helt avgörande.

Emerade innehåller adrenalin och används endast för att behandla allvarliga allergiska reaktioner orsakade av anafylaxi. Anafylaktisk chock inträffar när immunförsvaret misstar förekomsten av ett allergen som ett hot och därefter frisätter kemikalier som leder till tidigare nämnda symptom. Detta orsakar blodtrycket att falla. När adrenalin administreras hindras blodkärlen från att expandera ytterligare, vilket hjälper till att återställa kroppsfunktionerna till normala.

Vissa fall av anafylaktisk chock kan kräva två administreringar av adrenalin, alltså att man har två adrenalinpennor tillgängliga. Därför rekommenderas det att du alltid har två adrenalinpennor med dig. Om inte symptomen förbättras efter 15 minuter eller om symptomen förvärras efter 15 minuter ska en till dos administreras. Oavsett, ska alltid akut läkarvård uppsökas efter administrering av läkemedlet.

Om du på grund av dina allergier blivit ombedd att bära med dig adrenalinpenna kan du smidigt och tryggt köpa Emerade online hos Treated.com. Genom vår onlinetjänst kan du även bli påmind när det är dags att förnya ditt befintliga recept. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Beställ nu
Senast granskat:  25-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Emerade

Emerade används som akut behandling vid allvarliga och livshotande allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Det är mycket viktigt att du blivit instruerad hur du ska ta detta läkemedel, detta kan göras av läkare eller sjuksköterska. Läs alltid igenom innehållet i läkemedlets bifogade bipacksedel mycket noga.

 1. Används vid allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock)
 2. Se till att i förväg lära dig i vilka situationer Emerade kan användas.
 3. Om du är i behov av Emerade ska du alltid bära med dig läkemedlet.
 4. Du ska helst ha två adrenalinpennor. Detta eftersom vissa allergiska reaktioner kan kräva två stycken injektioner med 10-15 minuters mellanrum.
 5. Vid vuxna som väger över 60 kg ska dosen vara 300 mcg.
 6. Injiceras intramuskulärt (på utsidan av låret).
 7. Kan injiceras genom klädesplagg, om nödvändigt.
 8. Ta av nålskyddet från injektionspennan.
 9. För pennan mot låret i 90 graders vinkel.
 10. När dosen injicerats kommer du höra ett klick från pennan.
 11. Håll pennan i fem sekunder.
 12. Massera låret efteråt.
 13. Ring 112 omedelbart efter administrering av läkemedlet.
 14. Om dina symptom inte förbättras efter 15 minuter eller om de förvärras, kan du behöva applicera en andra dos av Emerade.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning av hur du använder Emerade. Det är mycket viktigt att du noga har läst igenom och förstått innehållet i den bifogade bipacksedeln. Du ska även bli instruerad i hur du använder detta läkemedel vid akut allergisk reaktion. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Emerade bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Emerade från FASS

* - Emerade tillverkas i Sverige av Medeca Pharma.

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Emerade 500 mcg

Biverkningar

Emerade: biverkningar, varningar och försiktighet

Så snart som du har administrerat Emerade ska du uppsöka akutvård. Om du skulle drabbas av några allvarliga biverkningar efteråt ska du återbesöka sjukhus.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Hjärtproblem (oregelbundna eller snabba hjärtslag eller bröstsmärtor), högt blodtryck, sammandragningar i blodkärl, svettningar, illamående eller kräkningar, andningsproblem, huvudvärk, dåsighet, svaghetskänsla, skakningar, ångest, hallucinationer, svimning, onormala blodvärden inklusive upphöjt blodsocker, minskad förekomst av kalium och ökad mängd syra.

Andra läkemedel och Emerade

Det är viktigt att du talar om ifall du tar andra läkemedel när du begär ditt recept på Emerade. Detta inkluderar både receptbelagda och receptfria läkemedel.

Emerade kan interagera med: antidepressiva medel som tricykliska antidepressiva eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), behandlingar vid Parkinsons sjukdom såsom katekol-O-metyltransferashämmare (COMT-hämmare), medicin som kan öka risken för ojämna hjärtslag (arytmier) som t.ex. digitalis och kinidin, alfa- och beta-blockerare eller behandlingar vid diabetes.

Andra sjukdomar och Emerade

Tala alltid om för din läkare ifall du har några andra sjukdomar eller om du har en familjehistorik av andra sjukdomar eller sjukdomstillstånd. Särskilt om du har, har haft eller har en familjehistorik av något av följande: hjärtsjukdom, högt blodtryck, hypertyreodism, diabetes, binär tumör, ökat tryck i ögat, låg njurfunktion, sjukdom i prostatan, låga kaliumnivåer eller höga kalciumnivåer i blodet eller astma.

Graviditet

Tala om för din läkare om du är gravid eller ammar och har allvarliga allergier. Om du drabbas av en allvarlig allergisk reaktion som gravid ska du ta Emerade eftersom både ditt och ditt barns liv kan vara i fara.

Körförmåga och hanterande av maskiner

Om du får en allvarlig allergisk reaktion ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Sök omedelbart akut läkarvård efter att du har tagit detta läkemedel.

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Emerade 500 mcg

Vanliga frågor: Emerade

Vanliga frågor: Emerade

Kan jag dricka alkohol när jag tar Emerade?

Du ska inte dricka alkohol efter att du har tagit Emerade. Sök genast akut läkarvård.

Kan jag köra bil när jag tar Emerade?

Om du har fått en allvarlig allergisk reaktion och tvingas administrera detta läkemedel ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Sök genast sjukvård.

Kan jag ta Emerade om jag är gravid?

Tala alltid om för din läkare om du är gravid eller ammar innan du begär ett recept på Emerade.
Även om du är gravid så ska du ta detta läkemedel vid anafylaktisk chock eftersom både ditt liv och ditt barns fel kan stå på spel.

Hur ska Emerade förvaras?

Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe och utom räckhåll för barn. Hos Treated.com erbjuder vi en helt gratis receptförnyelsetjänst som påminner dig om när ditt läkemedel håller på att gå ut så att du kan beställa ett nytt i tid. Du kan välja att aktivera denna tjänst i samband med vår onlinekonsultation.

Kan jag köpa ett fodral till Emerade?

Vi säljer tyvärr inga fodral till Emerade. Fråga sjukvårdspersonal för hur du ska förvara detta läkemedel eller hur du kan få ett fodral för läkemedlet.

Kan jag vara allergisk mot Emerade?

Emerade innehåller: adrenalin som tartrat, natriumklorid, natriummetabisulfit (E223), dinatriumedetat, saltsyra och vatten för injektion.
Om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan ska du tala med din läkare för att avgöra i vilka fall Emerade ska användas.

Kan jag köpa Emerade receptfritt?

Nej. Adrenalinpennor som Emerade, EpiPen och Jext är receptbelagda läkemedel. Du måste ha konsulterat med en läkare för att kunna köpa Emerade.

Är Emerade rätt behandling för mig?

Om du diagnostiserats med allvarliga allergier kommer det typiskt sett rekommenderas att du bär med dig din adrenalinpenna så att den alltid finns nära till hands om behov skulle uppstå. Läkare eller sjuksköterska måste visa dig hur du ska administrera detta läkemedel. Om du har en allvarlig allergi och du inte fått demonstrerat hur du tar Emerade bör du boka in en tid snarast möjligt för att få detta demonstrerat.

Hos Treated.com kan du smidigt förnya ditt recept på din adrenalinpenna. För att påbörja din onlinekonsultation behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Om din behandling godkänns skickas ditt läkemedel raka spåret till din hemadress nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  25-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här