Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

EpiPen

Adrenaline

EpiPen är ett injicerbart läkemedel avsett för behandling av anafylaxi. EpiPen innehåller andrenalin och har utvecklats för att användas vid akut allergi.

Att ha effektiv hjälp redo när allergiska reaktioner slår till kan vara livsnödvändigt. För att beställa din EpiPen fyller du först i vårt medicinska frågeformulär. Så snart läkaren har granskat din beställning kan ett recept förskrivas och ditt läkemedel levereras med expressleverans till din angivna adress.

+1400 recensioner via Trustpilot
EpiPen300 mcg

Vänligen notera att leverans av EpiPen kan ta upp till 5 dagar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 26 maj

EpiPen är ett injicerbart läkemedel avsett för behandling av anafylaxi. EpiPen innehåller andrenalin och har utvecklats för att användas vid akut allergi.

Att ha effektiv hjälp redo när allergiska reaktioner slår till kan vara livsnödvändigt. För att beställa din EpiPen fyller du först i vårt medicinska frågeformulär. Så snart läkaren har granskat din beställning kan ett recept förskrivas och ditt läkemedel levereras med expressleverans till din angivna adress.

Översikt

Epipen - Behandling av anafylaxi

EpiPen är ett injicerbart läkemedel för akut behandling av anafylaxi. Behandlingen tillhandahålls i ett format som liknar en penna och innehåller en kanyl. Kanylen sätts i låret vid behov och frisätter adrenalin som motverkar symptomen från en allergisk reaktion. EpiPen tillverkas av läkemedelsföretaget Meda och kan beställas från vårt apotek med hjälp av våra förskrivande läkare.

 1. Akut behandling av anafylaxi
 2. EpiPen innehåller adrenalinet epinefrin
 3. Tillverkas av läkemedelsföretaget Meda

Anafylaxi behandling

I vissa fall kan en episod av anafylaktisk chock kräva att två pennor EpiPen sätts i låret med 5-15 minuters mellanrum. Av detta skäl rekommenderar vi de patienter som har blivit tillsagda att bära med sig en penna att ha tillgång till två stycken hela tiden. 

Anafylax uppstår när immunsystemet reagerar drastiskt på stimulans från ett allergen, även om det kan vara ofarligt. I huvudsak försöker immunsystemet att skydda kroppen från allergenet som då uppfattas som ett hot genom att frigöra vissa kemikalier. Dessa orsakar ett allvarligt, inflammatoriskt tillstånd i kroppen, vilket gör att blodkärlen utvidgas och därmed så sjunker blodtrycket drastiskt. Detta leder då till svullnad av vävnad och uppkomst till symptom så som hosta, nysningar och perioral dermatit exempelvis.

EpiPen innehåller ett adrenalin som kallas epinefrin och verkar för att snabbt dra ihop blodkärl och förhindra att de vidgas och svullnar. Detta hjälper till att kontrollera blodtrycket och låter hjärtat arbeta normalt medan svullnad i till exempel luftvägar avtar så att personen tillåts att andas ordentligt. 

Köpa EpiPen online

För att köpa EpiPen online från vårt apotek behöver du först fylla i vårt medicinska frågeformulär med all relevant information. Läkaren behöver bland annat få veta hur din sjukdomshistorik ser ut, samt om du tar några andra läkemedel som kan interagera med EpiPen. Varje beställning granskas individuellt av legitimerade läkare för att säkerställa att ditt valda läkemedel är säkert och ändamålsenligt, samt att du inte löper någon ökad risk för biverkningar.

Om din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras hem till din dörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  12-03-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning EpiPen

Ta dig tiden att läsa igenom instruktionerna noggrant. Det hjälper dig att förstå hur EpiPen ska användas så att du får en korrekt och effektiv behandling när det bhövs.

 1. Standarddosen för en vuxen består av 0.3mg.
 2. Efter att du har kommit i kontakt med en allergen är det viktigt att du avlägsnar den så snart som möjligt. Vid ett getingstick till exempel ska getingen avlägsnas så fort som möjligt. Livsmedel som orsakar allergi ska omedelbart spottas ut.
 3. EpiPen ska användas vid första tecken på en allergisk reaktion.  
 4. Injiceringen kan göras genom tunna kläder om det behövs.
 5. EpiPen ska injiceras i utsidan av låret.
 6. Injiceringen görs bestämt och stadigt från 10 centimeters håll, i en 90-gradig vinkel.
 7. Injicera EpiPen i muskeln. Injicera inte intravenöst då detta kan leda till allvarliga skador.
 8. Kolven i EpiPen aktiverar frisättningen av adrenalinet.
 9. Håll EpiPen på plats i 10 sekunder innan den försiktigt tas ut.
 10. Dosen har administrerats när EpiPens fönster har täckts.
 11. Massera benet i 10 sekunder efter att sprutan har tagits ut.
 12. Detaljerade instruktioner för hur du använder EpiPen hittas i läkemedlets bipacksedel.
 13. Om de allergiska symptomen inte avtar, kan en andra dos från en ny EpiPen behövas. Läkaren ska ha bedömt detta som nödvändigt innan du tar en andra dos.
 14. I dessa fall kan det vara nödvändigt att bära med sig mer än en EpiPen åt gången.
 15. Det är viktigt att du besöker ett sjukhus efter att du har använt EpiPen så att en läkare kan göra en bedömning av din hälsa ge ytterligare råd.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

EpiPen bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för EpiPen från FASS

 

Senast granskat:  12-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

EpiPen 300 mcg

Biverkningar

Biverkningar EpiPen

Följande biverkningar har rapporterats hos vissa användare: hjärtklappning, högt blodtryck, svettningar, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, andningssvårigheter, svaghetskänslor, darrningar och ångest.

När det besöker sjukhuset efter att ha använt EpiPen är det viktigt att du berättar för läkaren om du har upplevt några biverkningar.

Använda EpiPen med andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria, receptbelagda samt eventuella tillskott eller preparat innan du köper EpiPen, då dessa kan påverka effekten av behandlingen. EpiPen kan interagera med följande läkemedel; läkemedel mot diabetes, antidepressiva medel eller behandlingar som kan öka känsligheten för arytmi, såsom digitalis, kvicksilver diuretika eller kinidin.

EpiPen och andra sjukdomar

Om du väger mindre än 30kg, eller har något av följande tillstånd ber vi dig meddela vår läkare med hjälp av undersökningsformuläret; hjärtsjukdom, en överaktiv sköldkörtel, högt blodtryck eller diabetes.

Senast granskat:  12-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

EpiPen 300 mcg

Vanliga frågor: EpiPen

Vanliga frågor: EpiPen

Kan jag dricka alkohol i kombination med EpiPen?

Detta läkemedel ska endast användas vid akut allergi, och dess effekt påverkas inte av alkohol. Du ska dock inte dricka mer alkohol än att du kan använda EpiPen korrekt och säkert om det skulle behövas.

En läkare ska alltid besökas och all konsumering av alkohol ska undvikas direkt efter att du har använt EpiPen.

Kan jag köra bil när jag använder EpiPen?

Det är inte troligt att du är kapabel att köra bil på ett säkert sätt om du precis har genomgått en anafylaktisk chock. Du bör därför undvika att köra bil direkt efter användning och istället ringa ambulans eller låta någon annan köra dig till sjukhuset.

Kan jag använda EpiPen om jag är gravid?

Meddela läkaren genom vårt undersökningsformulär om du är gravid eller ammar.

Hur ska EpiPen förvaras?

EpiPen ska förvaras säkert, under 25°C. Ska inte förvaras i kylskåp eller frys. Förvara EpiPen i dess yttre behållare för att skydda den från solljus. Kontrollera vätskan i EpiPen regelbundet. Den ska vara klar och färglös. Om så inte är fallet bör EpiPen bytas ut mot en ny.

Kan jag vara allergisk mot EpiPen?

Använd ej EpiPen om du är allergisk mot något följande ämnen; adrenalin, natriumklorid, natriummetabisulfit, saltsyra, och vatten för injektion.

Kan jag köpa EpiPen receptfritt?

Nej, EpiPen är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

För att beställa EpiPen behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär så att din hälsa kan granskas av vår läkare.

Är EpiPen rätt behandling för mig?

Om du har svår allergi och riskerar att drabbas av anafylaxi kan EpiPen vara livsnödvändigt. Om du tror att EpiPen kan vara en lämplig behandling ber vi dig att fylla i vårt medicinska frågeformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta läkemedel baserat på dina svar.

Senast granskat:  12-03-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här