Flixonase

 • Fluticasone Propionate

Flixonase är en behandling vid allergier som påverkar näsgångarna, även känt som rinit. Flixonase tillverkas av läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline.

Nu är det både enkelt och smidigt för dig att beställa din allergibehandling online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare - läkemedlet levereras sedan direkt hem till dig, allt inom 24 timmar.

Beställ nu för leverans tisdag 21 november
Flixonase 500 mcg

Varje uppmätt dos av Flixonase nässpray innehåller 50 mcg. Typisk dos är en eller två sprayduscher i varje näsborre, en gång om dagen.

1 Spray - 559 kr
Flixonase Nasules 400 mcg

Varje kapsel innehåller 400 mcg flutikason. Dessa fördelas i näsborrarna enligt anvisningar.

1 Pack - 598 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Flixonate är en behandling vid allergisk rinit som finns tillgänglig som nässpray och näsdroppar och lindrar symptom i samband med hösnuva, dammkvalster, mögel och djurpäls. Näsdropparna kan även i vissa fall användas för att behandla näspolyper. Flixonate tillhör läkemedelsgruppen kortikosteroider och båda versionerna är receptbelagda behandlingar.  Flixonate tillverkas av GlaxoSmithKline.

Allergisk rinit är benämningen på de allergiska reaktioner som orsakar nasala symptom, t.ex. kliande, irritation, nästäppa, svullnad och nysningar. Rinit inträffar när luftburna retningar som t.ex. pollen, mögelsporer eller kvalster andas in den som har en förhöjd känsligheghet mot dessa. I dessa fall tolkar immunförsvaret dessa retningar som en infektion och frisätter kemikalier som immunsvar - som sedermera resulterar i svullnad och inflammation och tillslut ovan nämnda symptom.

Det finns två olika typer av allergisk rinit: säsongsbunden rinit och perenn rinit. Den förstnämnda uppstår under en specifik tid på året, t.ex. i samband med pollensäsongen, medan den sistnämnda är ett resultat av en allergen som ständigt närvarar i en persons liv, t.ex. djurpäls.

Tillståndet är förhållandevis vanligt i Sverige och ungefär var femte ung vuxen har allergisk rinit. Varför vissa drabbas av allergier och andra inte är inte fullt klarlagt men återkommande närvaro av luftburna retningar i ung ålder anses spela en central roll. Till exempel utvecklar barn som utsatts för passiv rökning som små i mycket större utsträckning allergisk rinit i vuxen ålder. Även genetik anser spela en viss roll, då en familjehistoria av sjukdomen kan göra att man är mer mottaglig.

För vissa kan det räcka med att undvika dessa retningar för att begränsa effekterna av allergisk rinit - exempelvis kan en person välja att stanna inomhus när pollenhalterna är höga, eller byta kläder när denne kommer hem. I de fall där en allergi mot dammkvalster föreligger kan städning och ventilering av hemmet hjälpa.

Emellertid kan ovan nämnda insatser vara otillräckliga för många och då kan en behandling komma att utskrivas. Flixonase, tillverkad av GlaxoSmithKline, innehåller en aktiv ingrediens som heter flutikasonpropionat, vilket placerar behandlingen i läkemedelsgruppen kortikosteroider. Dessa verkar i kroppen genom att blockera frisläppandet av de inflammerande kemikalier som orsakar inflammation. Dessa produceras när immunförsvaret aktiverar hud- och vävnadsceller och flutikason förhindrar dessa celler från att svara på detta sätt, vilket lättar symptom.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt beställa Avamys med leverans direkt hem. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter - sedan kommer en av våra legitimerade läkare granska ditt ärende. Bedöms behandlingen vara säker och ändamålsenlig så skickas läkemedlet med expressleverans från vårt apotek i Storbritannien - och levereras direkt hem till dig följande dag!

Beställ nu

Hur du använder Flixonase

Använd alltid Flixonase enligt din läkares anvisningar och se även till att du noggrant läst igenom bipacksedeln före användning. Detta i syfte att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Tas enligt läkares direktiv.

För Flixonase nässpray:

 

 1. Den rekommenderade dosen är två sprayduscher i varje näsborre, varje morgon och kväll.
 2. Din dos kan komma att reduceras i takt med att dina symptom förbättras.
 3. Du behöver förbereda sprayen innan varje dosering. Detta gör du genom att hålla flaskan med munstycket riktat från dig, för att sedan pumpa sprayknappen tills du skapat en lättare dimma av sprayduscharna.
 4. Snyt dig före användning.
 5. Håll fingret för ena näsborren medan du för in munstycket i den andra. Luta huvudet framåt något och se till att flaskan hålls upprätt.
 6. Påbörja en inandning samtidigt som du trycker ner knappen för att fördela dosen.
 7. Andas sedan ut.
 8. Upprepa ytterligare en gång, och övergå sedan till att upprepa ovan steg två gånger i den andra näsborren.
 9. Torka rent munstycket med en torr näsduk.

 

För Flixonase näsdroppar:

 

 1. Rekommenderad dos är en 400 mikrogramsbehållare (så kallade pipetter), fördelad jämt mellan båda näsborrar, en eller två gånger dagligen.
 2. Ta loss en endosbehållare.
 3. Skaka ner innehållet i behållarens botten genom att knäppa till behållaren med fingret.
 4. Öppna endosbehållaren/pipetten genom att vrida av vingen.
 5. Snyt ur näsan innan användning.
 6.  Luta huvudet bakåt så att ditt huvud i stort sett är helt upp och ner.
 7. Om detta är för svårt kan du lägga dig på en säng med huvudet över sängkanten.
 8. För pipetten in i näsborren och kläm ordentligt för att administrera dosen.
 9. När sidorna av pipetten vidrör varandra har halva dosen (uppskattningsvis sex droppar) administrerats. Då ska du fördela resten av innehållet i den andra näsborren.
 10. Bibehåll din kroppsliga position i ungefär en minut efter att du fördelat dosen.
 11. För båda behandlingarna:
 12. Undvik att få medicinen i kontakt med ögonen. Skölj rent med vatten så snabbt du kan om det skulle hända.
 13. Överskrid inte ordinerad dos.
 14. Om du glömt en dos ska du bara fortsätta med nästa vid utsatt tidpunkt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

 

Ovan lista är endast en summering. Det rekommenderas att du noggrant läser igenom den bifogade bipacksedeln före användning.

Flixonase, biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta orsaka biverkningar men alla användare behöver inte uppleva dem. Det är emellertid viktigt att du känner till dessa eventuella biverkningar då vissa kan kräva att du uppsöker vård. Du bör omedelbart uppsöka läkare om du upplever några som helst tecken på en allergisk reaktion. Vanliga tecken på allergisk reaktion är plötslig och tung väsande/rosslande andning, hosta, andnöd eller andningssvårigheter, svaghetskänsla, yrsel, svullnad i ansiktet, munnen eller tungan, hudutslag eller rodnad.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Näsblödningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):
Huvudvärk, smakförändringar eller förändrat luktsinne, torrhet eller smärta i näsborre eller hals.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):
Hudutslag, synproblem som t.ex. suddig syn eller ögonsmärta, eller nässkador.

Omfattande information om detta läkemedels biverkningar återfinns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Flixonase

Du bör alltid informera din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. När du fyller i vårt medicinska frågeformulär är det mycket viktigt att du berättar om du har tagit steroider tidigare eller över längre perioder, såväl som antivirala läkemedel (så kallade proteasinhibitorer) som t.ex. Ritonavir eller svampdödande preparat som ketokonazol.

Andra sjukdomar och Flixonase

Flixonase kan vara en olämplig behandling för de som undergått näsoperation eller har en infektion.

Vanliga frågor: Flixonase

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Flixonase?

Ja. Alkoholkonsumtion ska inte interagera med Flixonase.

Kan jag köra bil när jag använder Flixonase?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras av Flixonase. Dock bör du avtå ifrån att köra och snarast möjligt kontakta läkare om du upplever någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Flixonase användas när jag är gravid?

Du bör inte ta Flixonase om du är gravid eller ammar såvida inte din läkare tycker att det är absolut nödvändigt. Diskutera alltid behandlingen med din närläkare innan du inleder den.

Hur ska Flixonase förvaras?

Förvara båda läkemedlena svalt och säkert, under 30°C. Näsdropparna bör förvaras upprätta.

Kan jag vara allergisk mot Flixonase?

Använd ej Flixonase om du är allergisk mot någon av följande ingredienser.

För Flixonase nässpray: flutikasonpropionat, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, glukos, polysorbat 80, renat vatten och konserveringsmedlena bensalkoniumklorid och fenyletylalkohol.

För Flixonase näsdroppar: flutikasonpropionat, polysorbat 20, sorbitanlaurat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfat, vattenfri, salt (natriumklorid) och vatten för injektion.

Kan jag köpa Flixonase receptfritt?

Nej, för att köpa Flixonase nässpray eller Flixonase näsdroppar måste du ha ett recept, då båda är receptbelagda behandlingar. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär så kommer en av våra legitimerade läkare granska dina svar och skriva ut ett recept om behandlingen bedöms ändamålsenlig och säker för dina besvär.

Är Flixonase rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Flixonase omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel