Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Rapitil

Nedocromil Sodium

Rapitil ögondroppar är en behandling vid allergisk konjunktivit som verkar genom att hämma de immunsvar som orsakar besvärande allergisymptom. Rapitil tillverkas av Sanofi.

Ibland kan det vara krångligt att ta sig tiden att gå och fysiskt träffa en läkare. Vår kombinerade hälso- och apotekstjänst är utformad så att du kan beställa dina receptbelagda behandlingar online.

+1400 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Rapitil är en behandling vid allergisk konjunktivit i form av ögondroppar som även används för att lindra symptom vid vernal keratokonjunktivit. Vanlig dos är en droppe i vardera ögat morgon och kväll, om inte annat specificerats av din läkare. Den aktiva substansen i Rapitil är nedokromilnatrium, som verkar i kroppen genom att avbryta de kemikaliska aktiviteterna i kroppen som uppstår i samband med inflammation. Rapitil tillverkas av läkemedelsföretaget Sanofi.

Allergisk konjunktivit är ett tillstånd som drabbar ögonen. Sjukdomen uppstår oftast i samband med allergisk rinit (allergisk reaktion som orsakar besvär i näsgångarna) och triggast av exponering för specifika retningar, ofta luftburna sådana, som t.ex. djurpäls, kvalster, pollen eller mögel. De vanligaste symptomen vid allergisk konjunktivit är röda ögon, rinniga ögon, svullnad i ögonen eller obehag i ögonen.

Det finns två huvudsakliga typer av allergisk konjunktivit; säsongsbunden allergisk konjunktivit och perenn allergisk konjunktivit. Säsongsbunden allergisk konjunktivit är vanlig vid höga pollenhalter, vilket oftast är knutet till särskilda tidpunkter på året, medan perenn allergisk konjunktivit håller i sig året runt och orsakas av konstant närvarande retningar som t.ex. djurpäls eller damm.

Vernal keratokonjunktivit är en allvarligare diagnos och kan i vissa fall orsaka knölar inuti ögonlocket. Sjukdomen kan även orsaka förhöjd ljuskänslighet samt andra former av märkbara tecken på irritation.

Varför vissa utvecklar allergisymptom och andra inte är inte fullt klarlagt. Genetik anses spela en viss roll såväl som tidig exponering mot särskilda miljöer, som t.ex. passiv rökning. Allergi är väldigt vanligt i Sverige och det uppskattas att ungefär var femte ung vuxen, alltså 20%,  har allergisk rinit.

Symptomen vid allergisk konjunktivit går inte att helt lindra men en väldigt förebyggande åtgärd är att undvika exponering för irriterande stimuli såsom pollen eller damm. Dock är det inte alltid helt enkelt att undvika dessa retningar, exempelvis när pollensäsongen drar igång under våren, och det kan ibland vara nödvändigt att sätta in en receptbelagd behandling - Rapitil är ett sådant alternativ. Rapitil innehåller nedokromilnatrium som har antiinflammatoriska och antiallergiska egenskaper.

När en retning utlöser ett immunsvar är det väldigt vanligt att resultatet blir rodnad och inflammation i ögat. När mastceller i kroppen aktiveras släpps defensiva kemikalier, som t.ex. histamin, ut. När dessa kemikalier utsöndrats förflyttar de sig till de utsatta områdena och framkallar en inflammatorisk reaktion. Nedokromilnatrium verkar i kroppen genom att förhindra mastcellerna från att frisläppa dessa ämnen - så att symptomen såväl lindras som inträffar mer sällan.

Du behöver aldrig boka en läkartid eller slita dig från arbete för att köpa Rapitil från oss på Treated.com. Allt du behöver göra är att ta dig ett par minuter och fylla i vårt medicinska frågeformulär - vi sköter resten! En av våra legitimerade läkare kommer granska ditt ärende och, om behandlingen bedöms ändamålsenlig och säker för dig, så skrivs ett elektroniskt recept ut. Vi skickar alla läkemedel med spårbar leverans direkt hem till dig, med leverans inom 24 timmar - så att du ska kunna inleda din behandling nästföljande dag.

Senast granskat:  25-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla läkemedel är det oerhört viktigt att du följer din förskrivares anvisningar när du använder Rapitil. Du bör även bekanta dig med instruktionerna som återfinns i den bifogade bipacksedeln. Detta i syfte att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta enligt din läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos vid allergisk konjunktivit är en droppe i vardera öga, två gånger om dagen.
 3. Vid vernal keratokonjunktivit kan dosen komma att höjas till fyra gånger om dagen.
 4. Tvätta alltid händerna innan du använder Rapitil.
 5. Ta av korken på toppen av flaskan.
 6. Luta huvudet bakåt.
 7. Placera försiktigt en droppe i mitten av det nedre ögonlocket. Se till att flaskan inte vidröt ögat.
 8. Slut ögonen för att sprida runt vätskan efter att du fördelat en dos.
 9. Avlägsna eventuellt överflöd av läkemedlet med en pappersservett.
 10. Upprepa ovan steg i andra ögat.
 11. Skruva tillbaka korken efter användning.
 12. Det rekommenderas att du inte använder denna behandling för en längre period än tolv veckor.
 13. Om du använder kontaktlinser bör du alltid ta bort dem innan användning samt vänta i minst 15 minuter innan du sätter i dem efter användning.
 14. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 15. Kompensera aldrig för glömd dos genom att ta dubbel dos. Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg, så vida den inte sammanfaller med din nästa dos, i det fallet ska du bara hoppa över den och fortsätta din behandlingskur som vanligt.

Vänligen notera att ovan punkter endast är en summering över hur du använder Rapitil. Detaljerade instruktioner om hur du använder detta läkemedel återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner PDF (ENG)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel inte marknadsförs i Sverige.

 

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Rapitil 2%

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även Rapitil orsaka vissa biverkningar. Du bör omedelbart uppsöka läkarvård om du skulle uppleva tecken på en allergisk reaktion, såsom svullnad i ansikte eller öron eller nässelutslag.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):
Ögonbesvär som t.ex. stickningar som kan ge nedsatt syn (detta ska endast förekomma omedelbart efter användning samt vara övergående) eller smakförändringar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Mild irritation i ögonen.

Vänligen notera att ovan inte är en komplett lista. Se bipacksedel för komplett lista över biverkningar.

Andra läkemedel och Rapitil

Du bör alltid underrätta din förskrivare om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana.

Andra sjukdomar och Rapitil

Om du använder kontaktlinser kommer du behöva att anpassa användandet av dessa enligt denna behandling. Se bipacksedel för detaljerade anvisningar över hur du använder Rapitil tillsammans med kontaktlinser. Informera alltid din förskrivare om din sjukdomshistoria.

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Rapitil 2%

Vanliga frågor: Rapitil

Vanliga frågor: Rapitil

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Rapitil?

Ja. Denna behandling ska inte påverkas av alkoholkonsumtion. Se alltid till att din alkoholkonsumtion inte övergår resonabla mängder då doseringen av detta läkemedel kräver försiktig applicering.

Kan jag köra bil när jag använder Rapitil?

Din syn kan komma att påverkas precis efter användning av Rapitil ögondroppar. Därför bör du vänta tills din syn är fullt återställd innan du kör bil.

Kan Rapitil användas när jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar bör du endast använda denna behandling ifall din läkare anser att det är absolut nödvändigt.

Hur ska Rapitil förvaras?

Förvaras på en säker plats, under 25°C. Använd öppnad flaska i högst fyra veckor.

Kan jag vara allergisk mot Rapitil?

Rapitil innehåller: nedokromilnatrium, dinatriumedetat, bensalkoniumklorid, natriumklorid och renat vatten. Anväd inte denna behandling om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Rapitil receptfritt?

Det här är en receptbelagd behandling. Du behöver således ett recept för att kunna köpa Rapitil online. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kan en av våra legitimerade läkare komma att skriva ut ett recept till dig.

Är Rapitil rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  25-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här