Astma, allergier och hösnuva. Tre vanliga sjukdomar som drabbar både barn och vuxna. Tre tillstånd som drabbar väldigt många svenskar varje år. Och kanske framförallt, tre sjukdomstillstånd som kan ha snarlika symptom, som inte sällan orsakar förvecklingar.

Men vad är egentligen skillnaden mellan att ha astma, ha allergier eller ha en pollenallergi? Och vilka är de största likheterna? I denna artikel tittar vi närmare på astma, allergi och hösnuva, oftast kallat för pollenallergi, och besvarar några av de vanligaste frågorna.

Astma, allergier hösnuva - skillnad i symptom och behandling:

Astma

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och gör det svårt och tungt för personen att andas. Det kan också leda till att du hostar ofta. För att behandla astma så finns ett antal olika läkemedel som du andas in.

Detta leder ofta till att besvären antingen försvinner eller minskar. Astma är väldigt vanligt och det uppskattas att omkring 700,000 svenskar har astma.

Vilka är symptomen?

Dessa symptom är de absolut vanligaste när det kommer till astma:

 • Långvarig hosta varje gång du är förkyld.
 • Långvarig hosta som du inte har någon förklaring till. Denna hosta kommer oftast på natten.
 • Andning med ett pipande och väsande ljud.
 • Anfall av andnöd (svårigheter att andas).
 • Andnöd och hosta när du anstränger dig fysiskt.

Vad utlöser astma?

Detta beror på en kronisk inflammation som sätter sig i luftrörens slemhinna. Detta är något som gör luftrören extra känsliga. Kända retningar som kan trigga igång symptom är bland annat rökning, starka dofter och annat luftburet stoff, kall luft eller fysisk ansträngning, det finns alltså med andra ord olika typer av astma.

Hur behandlas astma?

Behandling vid astma sker oftast genom en inhalator. Dessa är förfyllda med ett pulver som sedan användaren andas in (inhalerar) och tar sig rakt ner till luftvägarna. Beroende på hur ens sjukdomsbild och symptom ser ut, kan du behöva ha både en inhalator som du tar dagligen och en annan vid behov.

När man talar om astmaläkemedel talar man ofta om två olika typer; den inhalator som du tar varje dag kallas för förebyggande astmamedicin, eftersom den förebygger symptom och tas som en underhållsbehandling. Dess primära ansvar är att begränsa frekvensen av allvarliga astmaattacker. Luftrörsvidgande astmamedicin, i sin tur, ger omedelbar symptomlindring och får de sammandragna luftrören att slappna av.

Exempel på luftrörsvidgande astmabehandlingar är Bricanyl, Airomir och Ventolin, medan några av de mest förskrivna förebyggande behandlingarna är Pulmicort, Qvar (AeroBec) och Flixotide.

Allergier

Allergier är något som uppstår på grund av autoimmuna reaktioner mot vissa stimuli, ofta kallat för retningar. Detta kan orsaka både inflammation och svullnad i den kroppsdel som påverkas men även mer allvarliga allergiska reaktioner, så kallad anafylaktisk chock.

De ämnen eller faktorer som personen i fråga är intolerant emot kan bland annat vara ämnen i miljön och luften såsom damm och pollen. I andra fall kan det även vara ett läkemedel eller livsmedel.

Det är när kroppen kommer i kontakt med dessa ämnen eller faktorer som det händer att immunförsvaret misstar det för att vara ett hot – något som gör att kroppen således reagerar. Då frisätter immunförsvaret ämnen i kroppen – antikroppar – som ger skydd mot bland annat infektioner.

Vilka är symptomen?

Symptomen varierar ganska så stort beroende på vilken typ av allergi du har. Det varierar också beroende på hur känslig du är och till hur stor del som du exponeras av det retande ämnet. Många av symptomen påminner en del om symptomen för en långdragen förkylning.

Men några av de vanligaste symptomen som gäller för flera olika allergier är:

 • Rinnsnuva
 • Diarré
 • Illamående eller kräkningar
 • Nysningar
 • Nästäppa
 • Klåda i nästan
 • Irriterande ögon

Allvarliga fall av allergiska reaktioner kallas för anafylaxi. Anafylaktiska reaktioner orsakar ofta först symptom som klåda och svullnad i läppar, tunga och svalg och mycket hastigt uppblossande nässelutslag. Därefter kan andra symptom som panik, matt, yrsel, svimning, blodtrycksfall och i värsta fall medvetslöshet träda in. Personer som har anafylaktiska allergier måste bära med sig så kallade adrenalinpennor som Epipen, Jext eller Emerade för att snabbt kunna få livsnödvändig symptomlindring vid en reaktion.

Vad utlöser allergier?

Det finns alltså olika triggerfaktorer som kan vara anledningen till att reaktioner uppstår. Det finns en rad olika faktorer – allt från livsmedel till miljö – som kan ligga bakom en allergisk reaktion.

Bland de vanligaste allergierna finns pollenallergi (som du kan läsa mer om nedan), hundallergi och kattallergi som är de vanligaste typerna av pälsdjursallergi, mögelallergi, parfym och dofter, nickelallergi, köldallergi.

Hur behandlas allergier?

Det finns flera olika typer av behandlingar för allergier i olika format och alternativ. Antihistaminer är en av de vanligaste förskrivna behandlingarna och finns i många olika receptfria former som går att köpa utan läkarkonsultation. Receptbelagda behandlingar vid allergier är exempelvis Avamys, Flixonase, Lastin, Nasonex (som finns receptfritt i vissa doser), Nasacort och Xyzal.

Pollen (hösnuva)

Pollenallergi, hösnuva, säsongsburen allergisk rinit eller helt enkelt bara “pollen”, är något som varje år drabbar väldigt många svenskar. Hösnuva är egentligen också en form av allergi, som innebär att du är överkänslig mot något ämne - ett så kallat allergen. Detta är ett ämne som för de flesta är ofarligt men som gör att vissa andra får allergiska besvär. Den stora skillnaden mellan pollenallergi och astma och allergier är att pollenallergi inte har potential att vara ett livshotande tillstånd eller orsaka livshotande symptom.

Under våren och sommaren så får ungefär en femtedel av alla tonåringar och vuxna besvär med pollen. De flesta reagerar på björk- och gräspollen – men även andra växter kan ge allergi, och det är väldigt mycket som blommar i Sverige under både våren och sommaren som kan orsaka besvär, vilket du kan läsa mer om här. Oftast så brukar besvären börja i skolåldern eller i tidig vuxen ålder. Sedan avtar de med åldern. Efter medelåldern så brukar allergin inte vara så besvärlig.

Vilka är symptomen?

Om du är allergisk mot pollen så är det vanligt att du får ett eller flera symptom, såsom:

 • Vattnig snuva
 • Nästäppa
 • Klåda i näsan
 • Mycket nysande
 • Trötthetskänsla

Vad utlöser pollen?

Det finns olika typer av pollenallergi – och alltså olika triggers som kan utlösa en reaktion. Dessa är några av de vanligaste typerna av pollen:

 • Hasselpollen
 • Alpollen
 • Asppollen
 • Almpollen
 • Sälg- eller videpollen
 • Björkpollen
 • Ekpollen
 • Gräspollen
 • Gråbopollen

Hur behandlas pollen?

Likt allergier, kan pollenallergi också behandlas med en rad receptfria läkemedel, antingen som tabletter, nässpray eller ögondroppar. Några exempel är Allegra, Clarityn, vissa styrkor av desloratadin, Ebastin, Livostin och Zaditen. Receptbelagda alternativ, som du kan få förskrivet från Treated.com, inkluderar Dymista och Rhinolast (bägge nässprayer), Desloratadin 5 mg tabletter, Aerius (NeoClarityn) och Telfast.

Vid lindriga fall av pollenallergi kan det också hjälpa med att begränsa exponeringen inför pollen, t.ex. genom att försöka hålla sig inne under dagar med höga pollennivåer, regelbundet byta sängkläder och duscha varje kväll innan sänggåendet.

Senast granskat:  06-06-2019