Astma är en kronisk sjukdom som kan göra en mer mottaglig för att smittas med andra sjukdomar. Det är därför av mycket stor vikt att du lär dig hantera din astma, vilket kommer ge dig så goda förutsättningar som möjligt för att kontrollera dina symptom, vilket i förlängningen ger dig bättre förutsättningar för att undvika att drabbas av andra sjukdomar. Tala med din läkare eller astmasjuksköterska om du är bekymrad eller osäker över något.

I den här texten går vi igenom några sjukdomar och tillstånd som har en känd koppling till astma.

Astma och eksem

Eksem, också känt som dermatit, innebär att huden blir torr, kliande och röd. Eksem kan träda fram vart som helst på kroppen. På ett liknande sätt som astma triggas eksem av olika allergener och likt astma ställs ofta diagnosen under barndomen.

Både eksem och astma är tillstånd som går i arv inom familjen. Det är därför troligt att du får eksem eller astma om båda dina föräldrar har något av tillstånden. Det finns dock ingen kliniskt bevis på att det ena tillståndet utlöser det ändra, men en studie har visat att barn med eksem som också upplever väsande andning löper höjd risk att utvecklas astma senare under livet.

Eksem kan behandlas på lite olika sätt men det absolut vanligaste är läkemedel för topiskt bruk (utvärtes bruk), alltså läkemedel som smörjs på direkt på huden. Vanligtvis utfärdas en behandling innehållandes kortikosteroider, som t.ex. Locoid, eller ett läkemedel som innehåller en kombination mellan kortikosteroider och antibiotikum, som Terra-Cortril. Om du redan behandlas för astma kommer din läkare kunna hjälpa dig att navigera bland eksembehandlingar för att hitta den som passar dig bäst.

Halsbränna och sura uppstötningar

Halsbränna, som ibland kallas för sura uppstötningar, är ett tillstånd som orsakas av att syra från magen tränger sig upp i matstrupen. Relationen mellan astma och halsbränna har undersökts i ett antal studier, som bland annat visat på att risken för astmatiker att få halsbränna tros vara dubbelt så stor jämfört med icke-astmatiker.En teori till detta tros vara att astmasymptom kan orsaka att ventilen i nedre matstrupe slappnar av för mycket, vilket resulterar i att syra åker tillbaka in i strupen.

Personer som har både astma och halsbränna rekommenderas att försöka hålla båda tillstånden under så god kontroll som över huvud taget möjligt. Detta kan innebära att bägge tillstånden adresseras genom en kombinerad behandling, beroende på hur allvarliga symptom patienten upplever.

Benskörhet (steroidinducerad osteoporos)

Astma orsakar som bekant inflammation i luftvägar och lungor, och behandlas i regel med inhalatorer innehållandes kortison. Liksom alla läkemedel kan astmamedicin orsaka vissa biverkningar, såsom minskad bentäthet. Detta kan, i vissa fall, orsaka benskörhet. Benskörhet orsakad av intag av astmamedicin kallas för steroidinducerad osteoporos.

Benskörhet är vanligast hos kortisonkänsliga patienter som använder kortisonläkemedel under en lång tid. Patienter som är i riskzonen för att drabbas av benskörhet remitteras ofta till röntgen, för att identifiera eventuella förändringar såsom minskad bentäthet. Kosttillskott som kalcium och D-vitamintillskott kan i vissa fall ordineras i syftet att behandla eller förebygga benskörhet.

Förkylning och influensa

Om du har astma är risken att drabbas av astmaanfall högre om du åker på en förkylning eller får influensa. Både förkylning och influensa påverkar luftvägarna och kan vara farligt för personer som redan har astma och besvär med sin andning. En person kan också utveckla astma för första gången som påföljd av en förkylning. Detta kallas för förkylningsastma.

Det går inte att helt skydda sig från att smittas av en förkylning eller influensa. Men det finns ett par åtgärder man kan vidta för att skydda sig så bra som möjligt mot att infekteras. Några exempel är:

  • Hålla ett fungerande immunsystem genom att äta en bra och mångsidig kost, få rikligt med motion och tillräckligt med sömn.
  • Hålla bakterierna borta genom att regelbundet tvätta händerna - vilket är ett av de enskilt mest effektiva och enklaste sätten. Förkylningsvirus och influensavirus överförs mycket ofta genom gemensamma ytor, och man sedan rör sitt ansikte med sina händer ger man bakterierna goda förutsättningar att installera sig även i dig genom olika kroppsöppningar som ögon, näsa och mun. Tvätta händerna regelbundet med vatten och antibakteriell tvål.
  • Prata med din husläkare om influensavaccin. Vaccin mot influensa ger ett ytterligare skydd som gör att du håller dig frisk och inte blir smittad.
Senast granskat:  08-03-2018