Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Easyhaler Salbutamol (Buventol)

Salbutamol

Easyhaler Salbutamol, som i Sverige säljs under namnet Buventol®, är en receptbelagd astmamedicin som tillverkas av Orion Pharma. Buventol är en luftrörsvidgande astmamedicin som lindrar akuta symptom.

Personer med astma kan uppleva att det ibland kan vara krångligt att hålla koll på sina mediciner och på när recepten går ut. Därför finns Treated.com. Köp Buventol online och få ditt läkemedel levererat hem redan nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Easyhaler Salbutamol100 mcg

Easyhaler Salbutamol 100 mcg förskrivs som startdos. Dosen kan höjas till 200 mcg (dosen nedan) vid behov. Maximal daglig dos 800 mcg dagligen (åtta inhalationer). Tas enligt läkarens instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Easyhaler Salbutamol200 mcg

200 mcg är rekommenderad underhållsdos. Maximal daglig dos fyra inhalationer (800 mcg) dagligen. Ta enligt läkarens instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 10 december

Easyhaler Salbutamol, som i Sverige säljs under namnet Buventol®, är en receptbelagd astmamedicin som tillverkas av Orion Pharma. Buventol är en luftrörsvidgande astmamedicin som lindrar akuta symptom.

Personer med astma kan uppleva att det ibland kan vara krångligt att hålla koll på sina mediciner och på när recepten går ut. Därför finns Treated.com. Köp Buventol online och få ditt läkemedel levererat hem redan nästa dag.

Översikt

Buventol Easyhaler (Easyhaler Salbutamol)

Buventol®, som i Storbritannien heter Easyhaler Salbutamol, är en receptbelagd astmamedicin som tillverkas av läkemedelsföretaget Orion Pharma. Buventol innehåller den verksamma ingrediensen salbutamol och används som luftrörsvidgande astmamedicin. Detta kallas även för bronkdilaterande läkemedel, eftersom det får musklerna i luftvägarna att slappna av och möjliggöra för bättre andning.

 1. Luftrörsvidgande astmamedicin vid akuta symptom
 2. Finns i två doser; 100 mg och 200 mg
 3. Inhaleras genom lättanvändlig Easyhaler

Vad är astma?

I Sverige har 6-8% av befolkningen, eller ungefär 700,000 svenskar, den inflammatoriska sjukdomen astma. Detta gör astma till en av vår tids största folksjukdomar. Astma är egentligen ett samlingsnamn för olika sjukdomar som påverkar luftvägarna, men gemensamt för de som har sjukdomen är att de upplever symptom som väsande, pipande eller rosslande andning, slemhosta och andnöd. Symptomen blossas oftast upp i samband med vissa luftburna retningar som pollen, damm, cigarettrök eller olika typer av utsläpp. Även kall luft, fysisk ansträngning eller emotionell stress kan orsaka symptom hos vissa.

Exakt varför en person får astma vet man inte. Det tros att ärftlighet spelar en viss roll, såväl som miljöfaktorer under uppväxten. Personer som vuxit upp i en omgivning där de exponerats för retningar löper större risk att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn som utsatts för cigarettrök.

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras. Detta, i sin tur, orsakar sammandragningar i bronkerna, som är musklerna i dessa luftrör. När de drar ihop sig reduceras luftvägarna. Det kan även resultera i förhöjd slemproduktion, vilket kan störa luftvägarna ytterligare. När detta drabbar en person kommer hen att uppleva andningsproblem och i vissa fall även andnöd.

Buventol - bronkdilaterande läkemedel

De flesta astmatiker känner till skillnaden mellan luftrörsvidgande astmamedicin och förebyggande astmamedicin. Buventol är det förstnämnda, och verkar genom att lindra akuta symptom som väsande, rosslande andning, andnöd och kraftigt tilltagande slem. Dessa typer av inhalatorer används för att lindra akuta symptom.

Den aktiva ingrediensen i Buventol heter salbutamol och tillhör läkemedelsgruppen beta-2-agonister, ibland kallat bronkdilaterande läkemedel. Denna typ av läkemedel verkar genom att stimulera kroppens beta-2-receptorer, vilket i sin tur får de sammandragna muskelväggarna att slappna av. När de utvidgats kan sedan personen andas lättare.

Vad är Easyhaler?

Easyhaler är en mycket vanlig pulverinhalator som används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (förkortat KOL), som är utvecklats av läkemedelsföretaget Orion Pharma. Orion har patent på anordningen. Den aktiva ingrediensen finns inuti inhalatorn och användaren andas sedan in pulvret genom munstycket på inhalatorn. Varje Easyhaler är även utrustad med ett räkneverk som visar hur många doser som finns kvar.

Att leva med astma innebär i de allra flesta fall att man behöver bära med sig sina läkemedel vart man än går - varje dag. De flesta med sjukdomen träffar en särskild astmasjuksköterska och går på regelbunden astmakontroll. Vår tjänst hos Treated.com är utformad för att förenkla vardagen för astmatiker, genom att erbjuda en snabb läkarkonsultation online. Om din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept, följt av att läkemedlet levereras direkt hem till dig nästa dag. Det tillkommer inga dolda avgifter eller någon extra leveransavgift, och vi erbjuder även helt kostnadsfritt en påminnelsetjänst för receptförnyelse där du kontaktas antingen via e-post eller SMS när det är dags att förnya ditt recept.

Beställ nu
Senast granskat:  11-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Buventol

Det är mycket viktigt att du förstår hur du ska använda Buventol innan du börjar din behandling. Din läkare kommer att instruera dig hur du använder inhalatorn (Easyhaler) och i den medföljande bipacksedeln (som du även kan ladda ner nedan) finns detaljerade anvisningar om hur du använder läkemedlet. Easyhaler levereras i en särskild laminatpåse som håller pulvret torrt. Öppna inte denna påse förrän du är redo att börja använda läkemedlet. Rådfråga alltid läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över något.

 1. Ta alltid Buventol exakt enligt din läkares anvisningar. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du tar din dos. De kan instruera dig.
 2. Beroende på vilken dos du får ordinerat bör du inleda med en inhalation (100 eller 200 mg) vid behov. Dosen kan höjas till två inhalationer (200 eller 400 mg) vid behov.
 3. Ta inte mer än fyra inhalationer per dygn. Den dagliga dosen bör ej överskrida 800 mg.
 4. Överskrid aldrig ordinerad dos. Kontakta läkare genast om du har tagit för stor mängd av Buventol.

Så använder du Easyhaler

 1. Öppna fodralet och sätt in Easyhalern.
 2. Ta bort skyddshuven.
 3. Skaka om Easyhalern kraftigt tre till fem gånger. Håll inhalatorn upprätt.
 4. Håll din Easyhaler mellan tummen och pekfingret och tryck ner knappen ordentligt tills du hör ett klick.
 5. Andas ut en så lång utandning som möjligt.
 6. För inhalatorn mot dina läppar. Andas in djupt och skarpt.
 7. Ta bort Easyhalern från munnen och håll andan i fem sekunder.
 8. Andas ut långsamt.

Buventol® Easyhaler bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Buventol® Easyhaler från FASS

Instruktioner om hur du använder Easyhaler från Orion Pharma

Senast granskat:  11-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Easyhaler Salbutamol 100 mcg

Easyhaler Salbutamol 200 mcg

Biverkningar

Buventol: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade effekter. Dessa kallas för biverkningar. De flesta biverkningar förknippade med Buventol är lindriga och avtar efter en tids behandling. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du är förberedd om något av dem skulle inträffa. Sluta genast att ta Buventol och kontakta läkare eller uppsök akutvård om dina astmasymptom förvärras efter att du börjat ta Buventol eller om du får en allergisk reaktion av läkemedlet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Känna sig skakig, ökad eller ojämn hjärtfrekvens eller ökat blodflöde till dina extremiteter (händer och fötter).

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Huvudvärk.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Hosta, irritation i mun eller hals, minskad mängd kalium i blodet, muskelkramper, rastlöshet eller yrsel.

Vänligen observera att punkterna ovan endast är en summering över eventuella biverkningar förknippat med användande av Buventol. Personer kan uppleva olika biverkningar beroende på hur de svarar på läkemedlet. I den bifogade bipacksedeln finns en komplett lista över eventuella biverkningar.

Andra läkemedel och Buventol

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär online är det viktigt att du talar om för våra läkare vilka andra läkemedel du tar. Det omfattar både receptfria och receptbelagda läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka funktionen hos Buventol och vice versa - detta kallas för interaktioner.

Buventol kan interagera med: theofyllin eller aminofyllin, kortikosteroider, beta-blockerare som propranolol, vätskedrivande medel, antidepressiva läkemedel, guanetidin, reserpin eller metyldopa.

Andra sjukdomar och Buventol

Förekomsten av vissa sjukdomar kan göra det olämpligt för dig att använda Buventol. Därför är det mycket viktigt att du noga redogör för din sjukdomsbild såväl som eventuell familjehistoria av några som helst sjukdomar eller hälsotillstånd.

Buventol kan vara olämpligt för dig att använda om du har eller någonsin har haft: hjärtsjukdom eller någon sjukdom som påverkar blodkärlen, infektion i dina lungor, överaktiv sköldkörtel, låga nivåer av kalium i blodet, ärftlig galaktosintolerans, laktabrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare ifall du är gravid, försöker att bli gravid, tror att du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användande av maskiner

Buventol tros inte påverka din kapacitet att köra bil eller hantera maskiner.

Laktosintolerans

Buventol Easyhaler innehåller laktos. Informera därför din läkare ifall du är intolerant mot några sockerarter.

Senast granskat:  11-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Easyhaler Salbutamol 100 mcg

Easyhaler Salbutamol 200 mcg

Vanliga frågor: Easyhaler Salbutamol

Vanliga frågor: Easyhaler Salbutamol

Är Buventol Easyhaler en beta-2-stimulerare eller luftrörsvidgande astmamedicin?

Buventol Easyhaler är en kombination av bronkdilaterare (luftrörsvidgande) och inflammationshämmande läkemedel för behandling av astma. Buventol kan alltså användas både förebyggande och vid akuta astmasymptom.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Buventol Easyhaler?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Buventol.

Kan jag köra bil när jag använder Buventol Easyhaler?

Det tros inte att Buventol ska påverka din körförmåga. Skulle du dock uppleva några biverkningar som kan försämra din körförmåga ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare.

Kan Buventol Easyhaler användas när jag är gravid?

Använd endast Buventol Easyhaler när du är gravid eller ammar om din läkare har bedömt att det anses lämpligt.

Kommer jag få biverkningar av denna astmamedicin?

Alla som tar Buventol Easyhaler kommer inte att uppleva biverkningar, men liksom alla läkemedel kan du uppleva vissa biverkningar. Du kan läsa mer om detta under fliken “Biverkningar” samt i läkemedlets bipacksedel.

Hur ska Buventol Easyhaler förvaras?

Förvara detta läkemedel torrt och svalt, ej över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Buventol Easyhaler?

En dos (inhalation) av Buventol Easyhaler innehåller: salbutamol (verksamt ämne) och laktosmonohydrat.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Buventol Easyhaler receptfritt?

Nej. Likt all annan astmamedicin går det inte att köpa Buventol receptfritt, eftersom läkemedlet är receptbelagt. För att få eller förnya ditt recept på Buventol Easyhaler online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär.

Vad ingår i mitt pris när jag köper Buventol Easyhaler från Treated.com?

Det totala priset inkluderar allt, från läkarkonsultation till receptförskrivning eller receptförnyelse samt hemleverans av ditt läkemedel nästa dag.

Är Buventyol Easyhaler rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Dina svar kommer kort därpå granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig skrivs ett e-recept ut, följt av att läkemedlet skickas från vårt apotek raka spåret hem till dig nästa dag.

Senast granskat:  11-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1293 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här