Den kalla och torra luften under vinterhalvåret biter hårt på astmatiker. De redan ansträngda slemhinnorna blir allt mer utsatta och kan förvärra besvären. Besvären kan förvärras helt utan förvarning och du som astmatiker kan behöva göra några extra förberedelser innan du ger dig ut i kylan.

Astma är en av Sveriges stora folksjukdomar - det tros att omkring 800,000 svenskar har sjukdomen. Vissa personer har endast astmabesvär som barn, som sedan försvinner när de blivit äldre, medans andra kan ha problem genom hela livet. Barn med astma behandlas på samma vis som en vuxen, men med en lägre dos av astmamedicinen.

Det finns två huvudtyper av astma, som är allergisk astma och icke-allergisk astma.

  • Allergisk astma är astma orsakat av en allergisk reaktion mot en substans (allergen) som personen inte tål, till exempel pollen (hösnuva), damm eller pälsdjur.
  • Icke-allergisk astma är astma ej orsakat av en allergisk reaktion, där besvären istället utlöses av andra faktorer. Det är vanligare att vuxna drabbas av icke-allergisk astma och problemen brukar inte dyka upp förrän senare i livet.

Det som triggar besvär vid icke-allergisk astma är irriterande ämnen i ens omgivning, så kallade triggerfaktorer. Varför en person reagerar på vissa triggerfaktorer har både med arv och miljö att göra. Det ska även nämnas att personer med allergisk astma kan uppleva att deras symptom triggas av vissa faktorer, som exempelvis rökning.

Kall luft och astma (köldastma)

En annan triggerfaktor är kall luft, som är förhållandevis vanligt i Sverige - inte minst under vinterhalvåret. Vintertider är särskilt jobbig för astmatiker eftersom luften inte bara är kall, utan också torr, vilket sliter på de redan utsatta slemhinnorna i luftvägarna. Kall luft omsätts även i långsammare takt än varm luft, vilket innebär att eventuella luftföroreningar kan hålla sig i luften längre.

Snabba temperaturväxlingar, såsom att vistas utomhus i kylan och sedan gå in i värmen, kan påverka ens astma och leda till en “chockeffekt” för personer som lider av köldastma. För astmatiker blir effekten av snabba temperaturväxlingar lika som att hoppa ner i en isvak, där vem som helst måste kippa efter andan och hyperventilera.

Samma sak händer när en person med köldastma snabbt får kall luft in genom munnen eller näsan. En snabb och plötslig temperaturväxling kan orsaka att blodkärlen i luftvägarna vidgas väldigt snabbt, vilket resulterar i ödem (vätskeansamling) och svullnad i slemhinnorna.

En annan orsak till varför astma besvären kan förvärras under vinterhalvåret är förorening. Kyla gör att föroreningar i luften ökar, eftersom kall luft inte cirkulerar lika bra som varm luft gör. Luften vi andas in innehåller allt mer föroreningar som avgaser, asfaltdamm och partiklar från bildäck. För astmatiker kan förorenad luft orsaka astmaattacker, det är inte enbart kylan i sig som förvärrar astma besvären.  

Går det att förebygga köldastma?

Trots kylans påverkan är det nyttigt att vara ute och få frisk luft, vare sig man har astma eller inte. Har man köldastma ska man inte isolera sig inne, det går fortfarande bra att vistas utomhus som alla andra, men det kan vara smart att känna till vilka åtgärder en kan genomföra för att lindra besvären och framförallt undvika astmaattacker.

Köld och luftföroreningar förvärrar symptom hos astmatiker. Därför är det viktigt att ta sin behandling som vanligt och utöver detta försöka skydda slemhinnorna i luftvägarna lite extra.

Här är några tips på hur du kan skydda dig från köldchocken och på så sätt vara så snäll som möjligt mot slemhinnorna i ens luftvägar:

  1. Undvik att vistas ute om du är täppt i näsan. Se till att du kan andas fritt med både näsa och mun. Är du förkyld ska du se till att alltid ha nässpray med dig så att du kan behandla nästäppa.
  2. Håll en halsduk eller jacka ovanför munnen så att du slipper att direkt exponera luftvägarna för kall luft. Det finns också verktyg som värmer upp luften innan du andas in den, så kallade värmeväxlare. De kan lämpa sig bra för personer med svår köldastma eller elitidrottare.
  3. Anpassa aktiviteterna. Är du idrottare som tränar mycket utomhus under vinterhalvåret kan det underlätta att anpassa träningen utefter väder.
Senast granskat:  02-04-2020