Astma är en av vår tids stora folksjukdomar. Upp emot var tionde svensk har astma och det tros att över 30 miljoner barn och vuxna upp till 45 år har astma i Europa. Astma är en sjukdom som påverkar andningen och orsakar kronisk inflammation i luftvägarna. Personer med astma kan uppleva rosslande eller väsande andning, långvarig och oförklarlig hosta och i allvarliga fall även andnöd.

Det finns många kända utlösare av astma, som både kan agera som ensam eller bidragande orsak till att sjukdomen uppstått hos en person, men också som så kallade “triggers” som förvärrar symptomen. En välkänd sådan är förorenad luft. Luftföroreningar är någonting som vi i Sverige är tämligen skonade från, men luften är knappast lika ren i resten av världen.

Vad händer när luften är förorenad?

Utsläpp från tunga industrier, skogsbränder, avgaser eller dieselavgaser från fordon är alla kända utlösare av de skadliga ämnen som förorenar vår luft. Vid höga nivåer av luftförorening andas alla personer in skadliga ämnen, men man är mycket mer benägen att känna av effekterna ifall man har en sjukdom som påverka luftvägarna, som astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 • Avgaser och partiklar som finns i damm, sot, rök, utsläpp, avgaser och dieselavgaser är små nog att tränga sig in i en persons lungor och inflammera luftvägarna.
 • Även smogg, skogsbränder, ved från ugnar och utsläpp från exempelvis kolkraftverk eller andra industrier kan förorena luften.
 • Luftföroreningar kan också göra dig mer känslig inför dina vanliga astmatriggers, som t.ex. damm i hemmet, pollen, päls från husdjur, mögel, kall luft och så vidare.
 • Vintern är känd som särskild besvärlig för astmatiker. Föroreningar stannar också kvar längre i kall luft, eftersom luften inte omsätts lika mycket.

Hur stor risk är förorenad luft för personer med astma?

När föroreningsnivåerna i luften är höga andas, som sagt, alla in skadliga ämnen. Om din astma är välkontrollerad och du sällan har symptom har du bättre förutsättningar att hantera effekterna. Men för vissa kan det vara särskilt svårt att hantera den förorenade luften, det kan exempelvis röra sig om:

 • Barn med astma. Lungorna är fortfarande under utveckling hos barn och unga vuxna. De tenderar också att andas i en raskare takt. Därmed är barn och ungdomar med astma extra utsatta.
 • Även äldre personer, framförallt äldre personer med KOL eller hjärt-kärlsjukdom har svårare att hantera förorenad luft.
 • Personer med allvarlig eller svårkontrollerad astma kan uppleva en förvärring av sina symptom i förorenade områden.
 • Personer med pollenallergi (hösnuva) kan uppleva att luftföroreningarna förvärrar deras pollen.

Hur vet jag att luftkvaliteten triggar min astma?

Under perioder där luften är förorenad kan du uppleva att:

 • Du är känsligare än vanligt för dina astmatriggers.
 • Du hostar och har mer väsande andning än vanligt.
 • Du upplever sammandragningar i bröstkorgen.
 • Det kliar i näsa och hals.
 • Du har sämre lungfunktionstest (även kallat PEF-mätning) än vanligt. Detta kan vara ett tecken på att du reagera på en trigger, t.ex. luftföroreningar.
 • Du behöver använda din luftrörsvidgande astmamedicin oftare.

Hur hanterar jag dagar med dålig luftkvalitet?

Luften i Sverige är i regel bra. Men du kan uppleva att den är mer förorenad i städer, kring tungt trafikerade bilvägar och motorvägar, flygplatser, hamnar och industriområden. Det kan alltid vara smart att undvika större trafikplatser som korsningar, busstationer, parkeringsgarage och parkeringsplatser. Om du ska ut och resa kan det vara mycket smart att kolla upp nivåerna av luftförorening i staden du ska resa till.

Det kan också vara smart att ta reda på när nivåerna av förorenad luft och dålig luftkvalitet är som högst, till exempel:

 1. Eftermiddagar och kvällar: luftkvaliteten är som oftast sämre senare under dagen eftersom partiklarna har kunnat byggas upp under dagen.
 2. Rusningstid: när det är som mest trafik ute på vägarna är luften naturligt mer förorenad.
 3. Soliga och fuktiga dagar: varm, stilla luft möjliggör för partiklar i luften att enklare byggas upp.
 4. Kall luft: kall luft kan vara mycket besvärlig, eftersom den omsätts mindre. Kall luft ger partiklarna möjlighet att stanna kvar ännu längre än när det är varmt ute.
 5. Starka vindar och förändringar i atmosfär: starka vindar kan transportera luftföroreningar väldigt långa sträckor, till exempel hela vägen från Sahara till Europa.

Vedbränning, brasor och fyrverkerier

Även när personer bränner ved i vedugnar inomhus kommer rökpartiklarna att röra sig ut ur huset, vilket är känt för att kunna orsaka symptom för astmatiker. Detta är särskilt vanligt under vintern när folk försöker hålla varmt hemma.

Brasor, exempelvis på valborg, är inte heller helt oskyldiga. Partiklarna från en brasa lägger sig tätt i luften och kan orsaka kraftiga obehag för den som har en luftvägssjukdom som astma.

Även fyrverkerier är kända för att kunna förorena luften. Eftersom det är som vanligast med fyrverkerier på nyårsafton i Sverige, då det allt som oftast redan är kallt ute, kan det vara vettigt att ha sin luftrörsvidgande inhalator nära till hands.

Hjälper det med ansiktsmask?

Om du reser till ett område med mycket dålig luftkvalitet kan det vara rekommenderat att bära en ansiktsmask. Ansiktsmasken minimerar mängden partiklar du andas in. Om du bär ansiktsmask är det viktigt att se till att den omsluter ditt ansikte ordentligt och att du regelbundet byter filter. Ansiktsmask passar dock inte alla. Vissa kan uppleva att det gör det svårare att andas - om så är fallet, kan du försöka att undvika att vistas kring de områden där luften är som värst.


Copyright-fria bilder från Pixabay.

Senast granskat:  30-01-2020