Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Salbulin

Salbutamol Sulphate

Salbulin Novolizer är en astmabehandling som tillhör en produktkategori som kallas bronkdilaterare. Salbulin Novolizer tillverkas av läkemedelsföretaget Meda.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

+1300 recensioner via Trustpilot
Salbulin Novolizer100 mcg

Varje dos innehåller 100 mcg salbutamol. En patron innehåller 200 puffar och dessa tas vid behov för att lindra symptom.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Salbulin Novolizer är en astmabehandling som tillhör en produktkategori som kallas bronkdilaterare. Salbulin Novolizer tillverkas av läkemedelsföretaget Meda.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din astmabehandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

Översik

Översikt

Salbulin Novolizer en receptbelagd astmamedicinsom tillverkas av läkemedelsföretaget Meda. Salbulin innehåller den aktiva substansen salbutamol som är en bronkdilaterande behandling och används av astmatiker för att lindra symptom när de inträffar. I vissa fall kan även medicinen ven användas innan kontakt med en känd retning, i förebyggande syfte att hindra symptom.

I Sverige har cirka 6-8 % av befolkningen, motsvarande 700 000, astma. De flesta astmatiker får sjukdomen i en ung ålder. Hos vissa försvinner astman med åldern, men vissa får leva med sina symptom även som vuxna.

Hosta, väsande, rosslande och andnöd är vanliga symptom av astma. En astmaattack inträffar när tillståndet kulminerar i en intensiv rad symptom. En attack kräver i de allra flesta fall omedelbar läkarvård. För mindre allvarliga tillstånd finns lindrande mediciner tillgängliga.

Hur eller varför astma förekommer hos vissa människor men inte hos andra är inte helt klarlagt. Genetik antas spela en roll då de som har astma tenderar att ha haft en historia av sjukdomen i familjen. En annan faktor som många experter lyfter fram är immunförsvarets aktivitet. Personer med astma tenderar att vara mer känsliga mot irritation vilket resulterar i immunsvar och på så vis inflammerar bronkerna.

Astma inträffar när de små luftrören som ansluter luftstrupen med lungorna inflammeras, och detta är en reaktion på vissa retningar. Retningar kan bestå av rök, kemikaliska utsläpp eller luftburna allergener som t.ex. pollen. Symptomen kan även initieras av fysisk ansträngning och vissa fall emotionell stress. Detta i sin tur gör att musklerna i dessa luftrör, bronker, blir åtspända och därmed minskar luftvägarna. Det kan även resultera i slemproduktion som även det minskar och irriterar luftvägarna.

Kortverkande och lindrande behandlingar, som t.ex. Salbulin Novolizer, syftar till att reducera irritationen som denna inflammation orsakat. Detta gör den genom att stimulera kroppens beta-2-receptorer vilket får sammandragna muskler att slappna av. Detta i sin tur vidgar luftvägarna och möjliggör för enklare andnning. Salbulin Novolizer inhaleras genom en enhet som påminner om en inhalator. Enheten accepterar patroner som innehåller uppmätta doser av den aktiva substansen.

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din astmabehandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar. Att köpa Salbulin Novolizer online har aldrig varit såhär smidigt!

Vi lagerför endast tillförlitliga produkter som har hämtats antingen direkt ifrån producenten eller ifrån grossister med högt anseende.

Beställ nu
Senast granskat:  05-05-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Salbulin Novoilzer enligt din läkares instruktioner och se även till att du läst igenom bipacksedeln ordentligt före användning. Det här är viktigt i att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för biverkningar.

 

 1. Ta enligt läkarens ordination.
 2. I de flesta fallen är den inledande dosen en puff när astmasymptom inträffar. Detta kan ökas till två puffar om nödvändigt.
 3. Lämna minst fyra timmar mellan dosering.
 4. Överskrid inte åtta puffar på ett dygn.
 5. Kan även tas som förebyggande åtgärd i syfte att förhindra uppkomsten av symptom. I dessa fall är det lämpligt att ta medicinen cirka 10-15 minuter innan en känd utlösare.
 6. Detaljerade instruktioner gällande hur du använder Novolizerenheten hittar du i bipacksedeln.
 7. Är du osäker på hur du ska använda enheten bör du rådfråga läkare eller apotekare.

 

Dessa riktlinjer är endast en summering. Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner för hur du ska använda denna produkt.

Ladda ner PDF

Senast granskat:  05-05-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Salbulin Novolizer 100 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att ha kännedom om eventuella biverknnigar så att du kan vidta lämpliga åtgärder om de inträffar. Uppsök omedelbart läkarvård om dina symptom försämras efter inledd behandling eller du märker av tecken på allergisk reaktion.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Smakförändringar, irritation i hals och mun, hosta, skakningar, yrsel, rastlöshet, illamående, huvudvärk eller svettningar.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Muskelkramper eller smärta.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Njurinflammation

Very rare (1 in 10,000 people or less):

Kidney inflammation.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Salbulin Novolizer

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Salbulin Novolizer kan påverka eller påverkas av följande: steroider eller xantinderivat, brustabletter som t.ex. furosemid, digoxin, betablockerare eller antidepressiva medel som t.ex. moklobemid, fenelzin, amitriptylin, klomipramin eller imipramin.

Andra sjukdomar och Salbulin Novolizer

Det är mycket viktigt att du redogör för din sjukdomshistoria till din förskrivare före användning då vissa sjukdomar och tillstånd kan innebära att denna behandling är olämplig för dig. Det kan vara olämpligt att använda Salbulin Novolizer vid hjärtproblem, högt blodtryck, aneurysm, överaktiv sköldkörtel, diabetes eller en tumör nära njurarna.

Senast granskat:  05-05-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Salbulin Novolizer 100 mcg

Vanliga frågor: Salbulin Novolizer

Vanliga frågor: Salbulin Novolizer

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Salbulin Novolizer?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Salbulin Novolizer?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Salbulin Novolizer användas när jag är gravid?

Det kan vara olämpligt att ta detta läkemedel om du är gravid eller ammar. Din läkare kan komma att föreslå en alternativ behandling.

Hur ska Salbulin Novolizer förvaras?

Förvaras torrt och svalt, under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Salbulin Novolizer?

Använd ej Salbulin Novolizer om du är allergisk mot någon av följande ingredienser: salbutamol och laktosmonohydrat.

Kan jag köpa Salbulin Novolizer receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Salbulin Novolizer rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Salbulin Novolizer är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  05-05-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här