För de flesta är förkylningar rätt så lindriga och de brukar gå att behandla med vila, rikliga mängder vätskor och receptfria läkemedel som paracetamol och ibuprofen. Men för vissa, särskilt barn, kan en förkylning vara mycket jobbigare än så.

Vad är förkylningsastma?

Förkylningsastma drabbar oftast barn, även fast det även kan drabba vuxna. Då kallas det ibland för infektionsastma. Vid förkylningsastma får personen astmaliknande symptom vid en förkylning. Astma är, som de flesta vet, ett tillstånd som påverkar luftvägarna och gör dem trängre, vilket i sin tur gör andningsprocessen mer ansträngd. Astma kan också orsaka pipande, rosslande eller väsande andning eller andnöd.

Personer som till vardags inte lider av astma i någon form kan fortfarande få uppleva astmaliknande symptom i samband med en förkylning. Förkylningsastma i sig är inte farligt men kan skapa obehag. Det behandlas ofta effektivt genom läkemedel under kortare perioder, då symptomen är som svårast.

Förkylningsastma hos barn

Barn som fortfarande växer och utvecklas drabbas oftare av förkylningsastma än vad en vuxen person gör. Tillståndet är inte livshotande och behandlas enkelt med astmaläkemedel. Oftast behöver barnet endast ta läkemedlet under de dagar som hen är förkyld.

Behandling mot förkylningsastma hos barn är väldigt enkel och kommer i formen av snabbverkande astmaläkemedel som exempelvis Bricanyl. Snabbverkande astmaläkemedel verkar genom att få luftrören att slappna av, utvidgas och därmed lindra symptom gällande personens andning.

Snabbverkande läkemedel vid astma används vid behov och inte i förebyggande syfte. I motsats till förebyggande astmabehandlingar som tas varje dag, ger snabbverkande astmaläkemedel en snabb effekt. Andningen blir lättare, men behandlar inte infektionen i luftvägarna som förekommer vid annan typ av astma.

I vissa fall kan barnet behöva behandlas med en långverkande, luftrörsvidgande medicin och kortison om besvären är svårare och kommer ofta. Detta är någonting som du behöver diskutera med läkare eller astmasjuksköterska.

Risken att få förkylningsastma minskar i takt med att man åldras, då luftrören har utvecklats klart och inte är lika känsliga mot infektioner.

För att få ett recept utskrivet på astmaläkemedel hos Treated.com behöver du vara 18 år fyllda. Vi förskriver tyvärr inga läkemedel till minderåriga.

Förkylningsastma hos vuxna

Förkylningsastma kan även drabba vuxna, även fast det som sagt inte är lika vanligt som hos barn. Behandling vid förkylningsastma hos vuxna är samma som hos barn, med skillnaden att barn oftast tar en lägre dos av sitt snabbverkande astmaläkemedel.

Symptomen vid astma orsakas av en infektion i luftvägarna. Det kan ibland vara svårt att skilja på förkylningsastma och allergisk astma, eftersom symptomen är väldigt snarlika. Om man haft förkylningsastma som barn är det lättare att få det som vuxen, till skillnad om man som vuxen aldrig haft problem med astma tidigare.

Vanliga symptom vid förkylningsastma hos vuxna

  • Tung andning
  • Pipande och väsande andning
  • Långvarig hosta
  • Svårigheter att andas

Undvika att bli förkyld

Det bästa sättet att undvika förkylningsastma är enkelt nog att vidta åtgärder för att förhindra att smittas förkylningsvirus. Alla människor är olika och löper olika stor risk att drabbas av förkylningar. Medan en del personer är känsliga för de bakterier som orsakar en förkylning och kan uppleva att de enkelt drar på sig en förkylning från att exempelvis åka buss eller tunnelbana under förkylningstider, så kan andra uppleva att de nästan aldrig smittas.

Det finns många bra knep som kan hålla dig och ditt barn friska i förkylningstider:

  • Regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten noga, det skyddar både dig och andra.
  • Nys alltid i armvecket, inte in i händerna. Även se till att inte hålla inne en nysning, detta kan i vissa fall till och med vara farligt.
  • Använda engångsnäsdukar i papper som du slänger efter användning. Spara inte på använda näsdukar.
  • Om möjligt, undvik att ta andra i hand och stora folkmassor där det är mycket närkontakt. Försök att hålla ett litet avstånd speciellt i förkylningstider, exempelvis i kollektivtrafiken eller i andra folktäta områden.
Senast granskat:  13-03-2019