Ett astmaanfall uppstår när en person med astma kommer i kontakt med en trigger eller en allergen. Exakt vad som kan trigga ett astmaanfall för en person är väldigt individuellt och kan vara allt från pollen, damm, dammkvalster eller kallt väder. När en astmatiker kommer i kontakt med en allergen försöker immunsystemet skydda kroppen genom att skapa en inflammatorisk reaktion i luftvägarna. Ett astmaanfall sker inte alltid omedelbart efter att man kommit i kontakt med en retning - det kan ta upp till flera timmar, eller till och med dagar.

Hur vet jag att jag får ett astmaanfall?

Ett astmaanfall innehåller vanligen ett eller flera av följande:

 • Din inhalator klarar inte av att lindra dina symptom.
 • Du är andfådd, har svårt att prata, äta och sova.
 • Dina symptom (andfåddhet, andnöd, sammandragningar i bröstkorgen, väsande, rosslande eller pipande andning) blir bara värre.
 • Oförmåga att få tillbaka din normala andning och dina andetag blir allt snabbare.
 • Unga astmatiker kan ibland även uppleva magsmärtor/buksmärtor.

Vad ska jag göra om jag får ett astmaanfall?

Följ dessa steg om du får ett astmaanfall:

 1. Sätt dig ner och försök hålla dig lugn. Undvik att lägga dig ned.
 2. Ta en inhalation (en puff) av din luftrörsvidgande astmamedicin med ungefär 30-60 sekunders mellanrum. Ta upp till tio doser.
 3. Om din luftrörsvidgande astmamedicin inte hjälper i att lindra symptomen eller om du känner dig orolig, är det rekommenderat att ringa 112.
 4. Om du skulle behöva vänta längre än 10-15 minuter på en ambulans ska du upprepa processen ovan med din luftrörsvidgande astmamedicin.

Om du skulle uppleva att en märkbar förbättring av dina symptom under själva astmaanfallet, och om du inte tror att du är i behov av akut behandling, ska du ändå försöka träffa din husläkare så snart som du kan. Detta ger din läkare bättre förutsättningar att kunna bedöma din nuvarande astmamedicin, hur du tar dina läkemedel och om några ändringar i din behandling behöver göras.

Tidiga tecken på ett astmaanfall

Ett astmaanfall kan komma som en blixt från klar himmel, men de kan också komma efter ett antal “varningssignaler”. Om du känner till dessa markörer kan du i vissa fall lyckas att avvärja ett astmaanfall, eller lindra allvarsgraden av det. Ett astmaanfall kan som sagt komma när som helst, även nattetid. Symptom som inträffar under natten har visat sig vara en tidig indikation på att ett astmaanfall sannolikt kommer att uppstå. Några av de nattliga symptomen är:

 • Ökad användning av din luftrörsvidgande astmamedicin
 • Mer frekvent hosta, särskild nattetid
 • Mer andfåddhet än normalt
 • Känsla av att vara slö och svag
 • Svårt att sova
 • Minskad lungkapacitet
 • Humörsvängningar, du blir lätt irriterad och lätt upprörd

Det är viktigt att uppmärksamma dessa tecken, eftersom de kan vara en indikation på att din astma håller på att förvärras. Se därför till att du använder din astmamedicin precis så som din läkare ordinerat, såväl som att du följer den handlingsplan som din läkare utfärdat för dig. Träffa din läkare eller astmasjuksköterska så snart som möjligt för att diskutera dina förvärrade symptom.

Går det att motverka ett astmaanfall?

Det finns vissa saker du kan göra för att undvika att drabbas av ett astmaanfall. Dessa är gemensamma för alla typer av astmatiker, oavsett om man har lättare astma, ansträngningsastma, eller svårkontrollerad astma.

 1. Gå på regelbundna astmakontroller och undersökningar med din läkare eller astmasjuksköterska.
 2. Ta alltid ditt läkemedel som du blivit ordinerat. Rådfråga din läkare eller astmasjuksköterska om du är osäker.
 3. Kontrollera din inhalationsteknik för att säkerhetsställa att du använder läkemedlet på rätt sätt.
 4. Håll en hälsosam vikt
 5. Försök att undvika att exponeras inför de triggers/retningar som du vet kan förvärra dina symptom.
 6. Undvik att röka. Om du redan röker, försök att sluta röka.
 7. Ta alltid det årliga influensavaccinet om du erbjuds det.
 8. Ha koll på dina astmasymptom exempelvis genom en loggbok eller liknande.
 9. Följ den individuella handlingsplan för din astma som läkaren har utfärdat.

Ett astmaanfall (ibland kallat astmaattack) kan vara mycket skrämmande. Både för dig som drabbas, men även för dina närstående. Om du inte hanterar ett astmaanfall på rätt sätt kan det leda till mycket allvarliga konsekvenser och till och med vara livshotande.

Astmaanfall är allvarliga och ska alltid tas på största anfall. Var alltid noga med vilka åtgärder du tar till om du misstänker att du har fått eller kan få ett astmaanfall. Om du använder rätt typ av astmamedicin och tar din medicin på rätt minskar risken för ett anfall - och glöm inte bort att de flesta personer med astma lyckas leva ett bra och hälsosamt liv.

Senast granskat:  21-03-2018