Covid - 19 Vår tjänst fortsätter att fungera som vanligt.
×

Quinine (kinin)

Quinine Sulfate

Benkramper, ofta kallat sendrag, inträffar vanligen under natten och kan orsaka obehagliga sammandragningar och smärtor. De kan för vissa personer helt eller delvis störa sömnen.

Hos Treated.com är det både tryggt och säkert att få tillgång till ditt recept online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras hela vägen till din ytterdörr redan nästföljande arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

 

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Vid benkramper drar en muskel plötsligt ihop sig och orsakar ofta smärta. Oftast uppstår besvären i vadmusklerna eller under foten och i de fall kallas det för sendrag. Kramperna kan vara i allt mellan några sekunder och upp till tio minuter och efteråt kan obehag och ömhetskänslor finnas kvar i flera timmar. Ungefär tre fjärdedelar av alla fall av benkramper sker under natten, och det är vanligast hos äldre och gravida (särskilt under graviditetens senare skeden).

I merparten av fallen kommer en persons benkramper inte kräva läkemedelsbehandling. Men i de fall där de är ihållande eller om kramperna varar i mer än tio minuter bör läkare rådfrågas. Om patientens sömnmönster avbryts på regelbunden basis kan en behandling hjälpa.

Olika typer av benkramper (sendrag)

Det finns två typer av benkramper: primär benkramp (idiopatisk benkramp) och sekundär benkramp. Medan idiopatiska benkramper har ingen bakomliggande orsak, är sekundära fall ett resultat av ett annat tillstånd. Varför idiopatisk benkramp, alltså sendrag som till går att förklara eller tillskriva en särskild orsak, uppstår har forskare fortfarande inte fullt förstått. Det har lagts fram ett antal teorier, inklusive onormal nervfunktion under sömnen, plötsliga störningar i tillförseln av blod till det drabbade området eller förkortning av senorna i samband med att en person blir äldre.

Sekundär benkramp, i sin tur, är benkramper som går att förklara genom en underliggande faktor eller genom ett underliggande sjukdomstillstånd. Om en läkare ringat in en faktor som orsak till en persons benkramper kommer alltid den sjukdomen eller tillståndet avses att behandlas i första hand. På så vis elimineras ofta problemet.

Andra kända faktorer som kan utlösa benkramper inkluderar:

 • Underliggande sjukdomstillstånd

Det är vanligt att underliggande sjukdoms- eller hälsotillstånd orsakar benkramper och sendrag. Vanliga sådana är infektioner, leversjukdomar, neurologiska sjukdomar som påverkar nerverna i benen, uttorkning och blodförgiftning.

 • Fysisk ansträngning

För vissa kan sendrag träda fram strax efter de avslutat ett träningspass eller ansträngt sig fysiskt.

 • Graviditet

Det är mycket vanligt att gravida kvinnor drabbas av sendrag. Särskilt vanligt är det under graviditetens senare skeden.

 • Biverkning av läkemedel

Vissa läkemedel kan framkalla benkramper. Vanliga sådana är diuretika (vätskedrivande medel och preparat) och statiner (kolesterolsänkande läkemedel).

Självhjälp genom träning och övningar

Genom att genomföra vissa övningar kan symptomen lindras när de pågår, och även förebyggas från att uppstå. Din läkare kan föreslå att genomföra vissa av dessa övningar, som bland annat innefattar:

 1. Försöka få krampen att släppa genom att massera den drabbade muskeln.
 2. Försiktigt sträcka ut muskeln.
 3. Böja foten uppåt och trycka den mot exempelvis sänggaveln eller mot en vägg.
 4. Stå upp och ta ett steg bakåt med det smärtande benet samt trycka foten mot golvet.
 5. Pröva att gå några steg samtidigt som du placerar vikt på hälen eller hälarna.

Behandling med Quinine (kinin)

I de fall där åtgärderna som listats ovan inte är tillräckliga i att lindra en persons benkramper, och i synnerhet när sendragen börjar orsaka svåra och ihållande sömnsvårigheter, kan en receptbelagd behandling rekommenderas. Quinine är en sådan behandling och går att köpa genom recept hos Treated.com. Läkemedlet verkar, via den aktiva ingrediensen kinin, muskelavslappnande genom att påverka musklernas receptorer. Detta, i sin tur, hindrar musklerna från att bli alltför stimulerade av nervimpulser och minskar därmed kramper och sendrag.

Hos Treated.com är det alltid tryggt och smidigt att begära ditt recept eller förnya dina recept. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig förskriva ett e-recept åt dig. Alla godkända beställningar skickas med spårbar UPS-sändning och levereras redan nästföljande arbetsdag. På så vis kan du börja din behandling 24 timmar efter att du beställt läkemedlet.

Senast granskat:  23-03-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För att få bästa möjliga resultat av denna behandling ska du alltid se till att följa din förskrivares instruktioner så noga som möjligt, såväl som de anvisningar som du hittar i den bifogade bipacksedeln. Detta kommer även minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta exakt enligt din läkares instruktioner.
 2. Vid behandling av nattliga benkramper ska du ta en tablett före sänggåendet.
 3. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.
 4. Det kan ta upp till fyra veckor innan du märker av en förbättring av dina symptom.
 5. Överstig aldrig ordinerad dos.
 6. Kompensera aldrig för glömd dos genom att ta dubbel dos. I händelse av att du skulle ha glömt bort att ta din tablett ska du helt enkelt hoppa över den glömda dosen. Fortsätter därefter behandlingen som schemalagt.

Punkterna listade ovan är endast en sammanfattning över hur du använder Quinine. Läs alltid igenom bipacksedeln, som finns bifogad med läkemedlet och som du kan ladda ner nedan, innan du inleder din behandling.

Ladda ner bipacksedel (engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel tillverkas i Storbritannien och inte i Sverige.

 

Senast granskat:  23-03-2020
Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Quinine orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Om du skulle uppleva några allvarliga biverkningar är det mycket viktigt att du omedelbart kontaktar läkare eller uppsöker akutavdelningen på närmsta sjukhus.

Allvarliga biverkningar

Sluta omedelbart att ta Quinine och uppsök genast vård om du får en allergisk reaktion. Vanliga tecken på en allergisk reaktion är kliande utslag, svullnad i läppar, ansikte, hals eller tunga, rodnad, feber, astma eller ljuskänslighet. Samma gäller om du skulle uppleva cinchonism (som kan innefatta buksmärta, diarré, synstörningar, huvudvärk, illamående eller kräkningar), öronringningar eller hörselnedsättning, utslag, medvetslöshet, krampanfall, oregelbunden hjärtrytm, ändringar i blodceller (till exempel att du lättare får blåmärken eller lättare börjar blöda), frekvent näsblod eller om du skulle uppleva fler infektioner och halsont än vanligt.

Uppsök genast akutvård om du får en medicinsk chock på grund av hjärtproblem. När du hamnar i en medicinsk chock sjunker blodtrycket och blodflödet kraftigt och då får kroppen inte tillräckligt med syre eller näring, vilket kan vara livshotande.

Tala även om för din läkare om du skulle uppleva något av följande:

Diarré, illamående eller kräkningar, buksmärtor, lågt blodsocker, muskelsvaghet, svaghetskänsla i musklerna, upphetsning, lättretlighet, vertigo, förvirring, medvetslöshet, koma, huvudvärk, synförändringar, öronringningar, hörselnedsättning, svullnad, klåda eller flagning i huden, röda eller upphöjda knölar/fläckar på huden, ljuskänslighet, försämrad myastenia gravis, njurskada, vätskeretention, långsammare hjärtfrekvens, förändrad hjärtrytm, eksem eller andningssvårigheter.

I högre koncentrationer har även missfall redovisats som en möjlig biverkning av detta läkemedel. Tala alltid om för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över biverkningar som rapporterats i samband med användning av Quinine. Detaljerad information finns i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du påbörjar din behandling.

Andra läkemedel och Quinine

Det är viktigt att du alltid detaljerat redogör för din läkare om du tar eller planerar på att ta några som helst andra läkemedel, eftersom vissa kan påverka din förmåga att använda Quinine.

Quinine kan vara olämpligt för dig som tar något av följande: hjärtglykosider som t.ex. digoxin, klorokin, meflokin, artemeter innehållandes lumefantrin eller primakin, cimetidin, amantadin, ciklosporin, antikoagulantia, flekainid, kinidin eller amiodaron, terfenadin, pimozid eller tioridazin, HIV-läkemedel, moxifloxacin, rifampicin eller andra antisvampmedel, antidiabetika, suxametonium, barbiturater, karbamazepin eller fenytoin.

Andra sjukdomar och Quinine

Ta inte Quinine om du har en överkänslighet mot ingrediensen kinin (inklusive kinin som finns i vissa mineralvatten eller andra drycker), eller mot någon av läkemedlets andra ingredienser, om du har blod i urinen, öronringningar, muskelsvaghet, problem med ögonen eller synproblem.

Quinine kan även vara olämpligt för dig som har oregelbundna hjärtslag eller en annan hjärtsjukdom, haft malaria under en längre tid eller om du har en svår glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD).

Senast granskat:  23-03-2020
Vanliga frågor: Quinine

Vanliga frågor: Quinine

Kan jag dricka alkohol när jag tar Quinine?

Ja, men det rekommenderas att avstå från att konsumera större mängder alkohol om detta stör din sömnrytm.

Kan jag köra bil när jag använder Quinine?

Quinine kan hämma din syn. Det är viktigt att du först inväntar din reaktion på läkemedlet och därefter avgöra om även din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner kan påverkas. Om din syn påverkas av detta läkemedel ska du inte köra. Kontakta även din läkare om så är fallet.

Kan Quinine användas när jag är gravid?

Nej, detta läkemedel ska inte tas om du är gravid. Om du ammar ska du alltid nämna detta för din läkare.

Hur ska Quinine förvaras?

Förvara detta läkemedel på en säker plats, utom syn- och räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Quinine?

Quinine innehåller: kinin (kininsulfat), natriumlaurylsulfat, povidon, mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hydrerad vegetabilisk olja, hydroxipropylmetylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, medellångkedjiga triglycerider, makrogol 3350 och titandioxid (E171).

Ta aldrig detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ingredienserna.

Kan jag köpa Quinine receptfritt?

Nej. Quinine är receptbelagt och förskrivs endast i de fall där en legitimerad läkare har bedömt att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för patientens besvär.

Är Quinine rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. När väl detta är gjort har du begärt ditt recept och därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen skickas läkemedlet direkt från vårt apotek och levereras hela vägen till din ytterdörr nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  23-03-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här