Covid - 19 Vår tjänst fortsätter att fungera som vanligt.
×

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin är ett generiskt antibiotikum som kan ordineras för olika typer av bakterieinfektioner, inklusive urinvägsinfektion. Det kan förskrivas vid blåskatarr vid fall där första linjens behandling, MacroBID eller Trimetoprim, anses opassande.

Hos Treated.com är det alltid säkert och smidigt att få eller förnya ditt recept för besvärande urinvägsinfektion online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

Denna produkt har utgått. Vänligen läs mer om MacroBID eller Trimethoprim som kan förskrivas vid urinvägsinfektion.

Trustpilot-betyg 4,8 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - Ciprofloxacin vid urinvägsinfektion

⊗ Denna produkt har utgått. Vänligen läs mer om MacroBID eller Trimethoprim som kan förskrivas vid urinvägsinfektion.

Ciprofloxacin är en form av antibiotika som kallas för kinolon. Kinoloner är ett bredspektrumantibiotika, eftersom de har ett brett tillämpningsområde inom medicin. Ciprofloxacin är endast godkänd för behandling av urinvägsinfektion som blåskatarr i fall där första linjens behandling inte är lämplig. Ifall du vill beställa en behandling vid urinvägsinfektion online hos Treated.com och inte konsulterat din läkare om första linjens behandling tidigare, ska du beställa Trimethoprim (trimetoprim) och inte Ciprofloxacin.

 1. Generiskt antibiotikum som behandlar bl.a. urinvägsinfektion
 2. Kan ordineras som andra linjens behandling
 3. Smidiga, filmdragerade tabletter

Vad är urinvägsinfektion och vad är blåskatarr?

Urinvägsinfektioner orsakas av bakterier som trängt sig in i urinblåsan via urinröret. Urinvägsinfektioner drabbar oftast kvinnor och tros vara så pass vanliga att i princip varje kvinna vid något skede kommer att få en urinvägsinfektion. I vissa fall kan även män drabbas. Blåskatarr, som även kallas för cystit, är i sin tur den vanligaste formen av urinvägsinfektion.

Blåskatarr initieras oftast av att det finns en närvaro av skadliga bakterier i urinen. Vanliga symptom vid blåskatarr, eller någon form av urinvägsinfektion, är ett ökat behov att tömma blåsan (gå och kissa), ofta tillsammans med smärta när så görs. Vissa kan också uppleva att urinen antagit en missfärgad, grumlig konsistens, eller blod i urinen.

Urinvägsinfektioner kan spridas på väldigt många sätt. Kvinnor som torkar sig “bakifrån och framåt” (från anus till slidan), kan råka flytta bakterier från dess ändtarm till urinröret, vilket är en känd anledning. Andra fall kan orsakas av användning av tampong eller barriärmetod som pessar. Infektionen kan även överföras till andra genom oskyddat sex.

Behandling vid urinvägsinfektion

I många fall klarar kroppen själv av att rensa upp infektionen. Vissa kan uppleva att symptomen avtar efter ett par dagar, inte minst genom att dricka rikliga mängder vatten och genom användandet av receptfria, smärtstillande preparat. Det är allvarliga fall av blåskatarr som kommer att kräva läkemedelsbehandling. I vissa fall kan infektionen eskalera och sprida sig till njurarna och orsaka så kallad njurbäckeninflammation, vilket kan vara mycket allvarligt.

Ciprofloxacin är inte första linjens behandling vid urinvägsinfektioner som blåskatarr. Så länge det inte föreligger någon orsak som gör det olämpligt att använda första linjens behandling, så ska du inte använda Ciprofloxacin. Första linjens behandling vid blåskatarr är Trimethoprim och MacroBID.

Ciprofloxacin behandlar infektioner som exempelvis urinvägsinfektioner genom att angripa de orsakande bakterierna. För att bakterierna ska kunna uppehålla sig i kroppen och föröka sig kräver de produktion av ett enzym kallat DNA-gyrase. Detta enzym är livsviktigt för bakteriecellerna och möjliggör för att bakterierna kan återhämta sig vid skada. Ciprofloxacin hämmar produktionen av detta enzym vilket gör bakterierna mottagliga för ett angrepp av kroppens egna immunförsvar, vilket sedermera dödar av bakterierna och rensar upp infektionen.

Aktiv ingrediens

Det verksamma ämnet i detta läkemedel är en substans av samma namn, det vill säga ciprofloxacin. Ciprofloxacin är så kallad bredspektrumantibiotika, som kan ordineras vid olika former av bakterieinfektioner, såsom urinvägsinfektioner och blåskatarr (cystit). Läkemedlet såldes ursprungligen av läkemedlsföretaget Bayer under namnet Ciproxin, men säljs idag som generiskt läkemedel, ibland kallat för “generika”. Generiska läkemedel är läkemedel utan patent, som kan tillverkas av flera läkemedelsföretag. Ciprofloxacin tillverkas av bland annat läkemedelsföretagen Krka, Ranbaxy, Mylan, Hexal och Actavis.

Antibiotika verkar genom att angripa bakterien som orsakat infektionen. Detta gör man, som du kan läsa ovan, genom att skada dess enzymtillverkning, vilket i förlägningen hämmar dess tillväxtförmåga. Därefter ges immunförsvaret förutsättningar att rensa upp resten av infektionen på egen hand.

Beställa Ciprofloxacin online

Om du inte har diskuterat första linjens behandling vid urinvägsinfektioner ska du inte beställa Cirpofloxacin. Trimethoprim och MacroBID är för närvarande första linjens behandling vid urinvägsinfektioner som till exempel blåskatarr (cystit). Du bör endast ta Ciprofloxacin om din läkare har rekommenderat dig att göra så.

För att beställa Ciprofloxacin behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket du gör genom att klicka på “Beställ nu”. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare för att säkerhetsställa att Ciprofloxacin är en lämplig behandling för dig att använda. Godkänner en av våra läkare din beställning förskrivs ett e-recept följt av att ditt läkemedel skickas från vårt apotek.

Senast granskat:  16-10-2018
Bruksanvisning

Så tar du Ciprofloxacin

Som med alla läkemedel är det mycket viktigt att du följer din förskrivande läkares instruktioner i hur du tar Ciprofloxacin. Läs även igenom innehållet i den medföljande bipacksedeln (som du kan ladda ner nedan). Detta ger dig bästa möjliga förutsättningar att få maximal effekt av läkemedlet och minimerar risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta Ciprofloxacin helt enligt din förskrivares anvisningar. Rekommenderad dos är en eller två tabletter dagligen, för en period som specificeras av din läkare.
 2. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten.
 3. Tabletterna kan tas med eller utan mat.
 4. Du ska inte ta Ciprofloxacin tillsammans med mejeriprodukter som mjölk eller yoghurt. Detta eftersom höga kalciumnivåer kan påverka upptaget av Ciprofloxacin. Mejeriprodukter ska endast konsumeras minst två timmar efter, eller fyra timmar innan, du tar din dos av Ciprofloxacin. Små mängder kalcium i andra livsmedel ska inte påverka upptaget av detta läkemedel.
 5. Ta Ciprofloxacin vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Överskrid aldrig ordinerad dos.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Ciprofloxacin. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över någonting.

Ciprofloxacin 250 mg bipacksedel hos FASS
Ladda ner bipacksedel för Ciprofloxacin 250 mg från FASS

Ciprofloxacin 500 mg bipacksedel hos FASS
Ladda ner bipacksedel för Ciprofloxacin 500 mg från FASS

Senast granskat:  16-10-2018
Biverkningar

Ciprofloxacin: biverkningar, varningar och försiktighet

Som med alla läkemedel kan Ciprofloxacin orsaka vissa oönskade bieffekter. Detta kallas för biverkningar. Alla som tar Ciprofloxacin kommer inte att få biverkningar, men det är viktigt att känna till dessa på förhand, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Illamående eller diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Nedsatt aptit, svampinfektioner, irritation, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, hudutslag, feber, muskelvärk.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Tarminflammation, förhöjt blodsocker, förvirring, tinnitus, förhöjd puls eller högt blodtryck, andnöd, ökade svettningar eller blod i urinen.

Ovan lista är inte en komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med användandet av Ciprofloxacin, utan enbart en sammanfattning. Läs alltid igenom läkemedlets bifogade bipacksedel innan du börjar din behandling, där hittar du en komplett lista. Kontakta din läkare om du upplever biverkningar som gör dig bekymrad.

Andra läkemedel och Ciprofloxacin

Vissa läkemedel kan störa funktionen av Ciprofloxacin och vice versa. Detta kallas för läkemedelsinteraktioner. Tala därför alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, även receptfria sådana.

Ciprofloxacin kan interagera med: vitamin K-antagonister, antikoagulantia, teofyllin, fenytoin, ropinirol, fenytoin, ciklosporin, probenecid, metoklopramid, ropinirol, metotrexat, tizanidin, klozapin, olanzapin, antiarytmika, antidepressiva läkemedel, antimikrobiella medel, pentoxifyllin, duloxetin, lidokain, sildenafil (som finns i bl.a. Viagra och Sildenafil), antacida, omeprazol, sukralfat, polymera fosfatbindare eller läkemedel eller kosttillskott som innehåller kalcium, järn, aluminium eller magnesium.

Andra sjukdomar och Ciprofloxacin

Redogör noga för din sjukdomshistoria och eventuella andra sjukdomstillstånd du har eller har haft i samband med att du fyller i vårt medicinska frågeformulär online. Ciprofloxacin kan vara olämpligt att ta om du har eller har haft: någon neurologisk sjukdom såsom epilepsi, njurproblem, ledproblem i samband med tidigare antibiotikabehandlingar, diabetes, glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist eller hjärtproblem.

Graviditet och amning

Du ska inte ta Ciprofloxacin om du är gravid eller tror att du är gravid. Du ska absolut inte ta Ciprofloxacin om du ammar.

Om du är gravid, planerar på att bli gravid eller ammar bör du därför rådfråga din läkare för en alternativ behandling.

Körförmåga och hantering av maskiner

Om du upplever några biverkningar som du tror kan påverka ditt omdöme eller din körförmåga bör du avstå från att köra bil och kontakta din läkare. Det är alltid upp till dig att bedöma huruvida du är i skick för att köra bil.

Mat och dryck

Undvik mejeriprodukter inom 1-2 timmar innan och eller inom 4 timmar från att du har tagit din dos. Mejeriprodukter som mjölk, filmjölk och yoghurt kan påverka upptaget av detta läkemedel. Undvik alkohol under tiden som du tar Ciprofloxacin.

Om du ska undergå operation

Om du planerar att undergå någon som helst form av operation är det mycket viktigt att du talar om detta för din läkare, eftersom Ciprofloxacin kan interagera med vissa typer av smärtstillande och lugnande medel.

Senast granskat:  16-10-2018
Vanliga frågor: Ciprofloxacin

Vanliga frågor: Ciprofloxacin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Ciprofloxacin?

Alkohol kan påverka effekten av vissa typer av antibiotika. Rådfråga därför din läkare innan du dricker alkohol under tiden du tar Ciprofloxacin.

Kan jag köra bil när jag använder Ciprofloxacin?

Du bör känna efter hur ditt allmäntillstånd påverkas av Ciprofloxacin innan du kör bil då detta läkemedel kan påverka ditt omdöme och motorik. Om du upplever någon biverkan som kan påverka din körförmåga eller omdöme bör du avstå från att köra bil och kontakta din läkare.

Kommer jag få biverkningar av Ciprofloxacin?

Som med alla läkemedel kan Ciprofloxacin orsaka vissa biverkningar, t.ex. illamående, kräkningar eller diarré. Det är viktigt att du känner till dessa på förhand. Om du drabbas av någon biverkan som gör dig orolig ska du kontakta din läkare.

Kan jag använda Ciprofloxacin när jag är gravid?

Nej. Ciprofloxacin rekommenderas inte om du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för att hitta en behandling som lämpar sig bra i händelse av graviditet eller om du ammar.

Hur ska Ciprofloxacin förvaras?

Ciprofloxacin ska förvaras i rumstemperatur, undan direkt solljus, fukt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Ciprofloxacin?

Ciprofloxacin innehåller: ciprofloxacinhydroklorid, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, hypromellos, laktosmonohydrat, makrogol 4000, natriumcitrat och färgmedlet titandioxid (E171).

Använd aldrig detta läkemedel om du har en allergi mot något av innehållsämnena listade ovan.

Vad kostar Ciprofloxacin?

Ciprofloxacin finns i två doser, 250 mg och 500 mg. Priset för bägge dessa doser är det samma; 389 kr. Priset inkluderar alltid läkarkonsultation, receptförskrivning och hemleverans av ditt läkemedel.

Kan jag köpa Ciprofloxacin receptfritt?

Nej. Alla antibiotika är receptbelagd, därmed också Ciprofloxacin. För att få ditt recept på Ciprofloxacin utskrivet måste våra läkare bedöma att det är rätt behandling för dig. Du ska inte ta Ciprofloxacin som första linjens behandling. Det kan förskrivas om du t.ex. är allergisk mot någon av de första linjens behandlingarna.

Är Ciprofloxacin rätt behandling för mig?

Ciprofloxacin är inte första linjens behandling vid urinvägsinfektioner som blåskatarr. Första linjens behandling är Trimethoprim och MacroBID, som är två andra typer av antibiotika. Om du av någon anledning inte kan ta dessa läkemedel, kan en läkare ordinera Ciprofloxacin åt dig.

Om din husläkare har rekommenderat dig att ta Ciprofloxacin behöver du enbart fylla i vårt medicinska frågeformulär online för att begära ditt recept. Alla beställningar granskas av våra legitimerade läkare och godkända beställningar skickas direkt från vårt apotek i Storbritannien och levereras i de allra flesta fall redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  16-10-2018
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här