Ciprofloxacin

 • Ciprofloxacin

Ciprofloxacin är ett generiskt antibiotikum avsett för behandling av olika typer av bakteriinfektioner, bland annat blåskatarr.

Med hjälp av Treateds kombinerade apoteks- och hälsotjänst kan du nu får hjälp med utvalda receptbelagda läkemedel när det passar dig. Elektroniska recept förskrivs alltid i samarbete med legitimerade läkare.

Beställ nu för leverans tisdag 19 december
250mg

en tablett innehåller 250mg ciprofloxacin. Ta Ciprofloxacin enligt läkarens anvisningar. En typisk kur för behandling av blåskatarr kan innebära 1 dos, 2 gånger/dag i 3 dagar eller mer.

10 tabletter - 392 kr
500mg

500mg kan förskrivas av läkaren som en engångsdos för att behandla könssjukdomar såsom gonorré.

14 tabletter - 392 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Ciprofloxacin är en typ av antibiotikum som hör till en grupp läkemedel som kallas kinoloner. Dessa är kända som så kallade bredspektrum antibiotika då de har ett brett användningsområde och kan användas för att behandla bland annat urinvägsinfektion och blåskatarr. I vårt apotek hittar du den generiska versionen av det varumärkta läkemedlet Ciproxin, som först tillverkades av Bayer varefter patentet släpptes för att tillåta generisk tillverkning.

 1. Generiskt antibiotikum
 2. För effektiv behandling av blåskatarr
 3. Smidig tablettbehandling

Ciprofloxacin behandlar blåskatarr genom att bryta ner den orsakande bakterien. För att denna typ av bakterie ska kunna föröka och sprida sig krävs en produktion av ett särskilt enzym. Enzymet är livsnödvändigt för att bakteriecellerna ska kunna frodas och reparera sig själva om de skadas. Ciprofloxacin verkar genom att hämma produktionen av detta enzym så att kroppens immunförsvar kan påbörja nedbrytningen av bakterien och läka ut infektionen.

När du har bestämt dig för vilken behandling du tror dig behöva ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Detta kommer att granskas av vår läkare för att bedömma behandlingens lämplighet för just dina symptom. Läkaren kontrollerar bland annat din sjukdomshistoria och huruvida du använder några andra läkemedel för att kunna utesluta någon ökad risk för biverkningar. Om ditt valda läkemedel anses lämpligt, säkert och ändamålsenligt förskrivs ett elektroniskt recept mot ditt undersökningsformulär och din behandling skickas från vårt apotek för expressleverans redan nästa arbetsdag.  

Beställ nu

Hur du använder Ciprofloxacin

Som med alla typer av läkemedel är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid användandet av denna behandling. Detta höjer effekten av ciprofloxacin samt hjälper till att motverka eventuella biverkningar.

 1. Ta tabletterna enligt läkarens anvisningar. En typisk kur kan innebära 1-2 tabletter under en angiven tidsperiod.
 2. Svälj tabletterna hela med vatten.
 3. Tabletterna kan tas med eller utan mat, men ska ej tas tillsammans med mjölkprodukter såsom mjölk eller yoghurt då dess höga innehåll av kalcium kan påverka kroppens upptag av detta läkemedel. Mjölkprodukter bör endast intas 2 timmar efter, eller 4 timmar före din dos av ciprofloxacin. Små doser kalcium i lagad mat bör inte påverka denna behandling.
 4. Ciprofloxacin bör tas vid samma tidpunkt varje dag.
 5. Överskrid aldrig läkarens ordinerade dos.

Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Ciprofloxacin

Ciprofloxacin, biverkningar

Som med alla läkemedel kan Ciprofloxacinorsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Illamående, diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Nedsatt aptit, svampinfektioner, irritation, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, hudutslag, feber, muskelvärk.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Tarminflammation, förhöjt blodsocker, förvirring, tinnitus, förhöjd puls, andnöd, ökade svettningar, blod i urinen.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Använda Ciprofloxacinmed andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Ciprofloxacin.

Följande läkemedel kan påverkas eller påverka effekten av Ciprofloxacin; vitamin K-antagonister, antikoagulantia, teofyllin, fenytoin, ropinirol, fenytoin, ciklosporin, probenecid, metoklopramid, ropinirol, metotrexat, tizanidin, klozapin, olanzapin, antiarytmika, antidepressiva läkemedel, antimikrobiella medel, pentoxifyllin, duloxetin, lidokain, sildenafil, antacida, omeprazol, sukralfat, polymera fosfatbindare eller läkemedel eller kosttillskott som innehåller kalcium, järn, aluminium eller magnesium.

Ciprofloxacinoch andra sjukdomar

Det är viktigt att du redovisar hela din sjukdomshistoria med hjälp av undersökningsformuläret när du beställer Ciprofloxacin. Detta hjälper vår läkare att göra en korrekt bedömning av huruvida detta läkemedel är säkert och lämpligt för dig att använda. Ciprofloxacin rekommenderas i vissa fall inte om du har eller har haft; någon neurologisk sjukdom såsom epilepsi, njurproblem, ledproblem i samband med tidigare antibiotikabehandlingar, diabetes, glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist eller hjärtproblem.

Vanliga frågor: Ciprofloxacin

Kan jag dricka alkohol i kombination med Ciprofloxacin?

Alkohol kan påverka effekten av vissa typer av antibiotika. Rådfråga därför din läkare innan du dricker alkohol under din Ciprofloxacinkur.

Kan jag köra bil när jag använder Ciprofloxacin?

Du bör känna efter hur ditt allmäntillstånd påverkas av Ciprofloxacin innan du kör bil då detta läkemedel kan påverka ditt omdömme och motorik.

Kan jag använda Ciprofloxacin när jag är gravid?

Ciprofloxacin rekommenderas inte om du är gravid eller ammar. En läkare kan dock förskriva detta läkemedel om det anses som absolut nödvändigt.

Hur ska Ciprofloxacin förvaras?

Ciprofloxacin ska förvaras i rumstemperatur, undan direkt solljus, fukt och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Ciprofloxacin?

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot något av följande ämnen; ciprofloxacinhydroklorid, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, hypromellos, laktosmonohydrat, makrogol 4000, natriumcitrat och färgmedlet titandioxid (E171).

Kan jag köpa Ciprofloxacin receptfritt?

Nej, Ciprofloxacin är ett receptbelagt läkemedel. För att begära ett recept för detta läkemedel behöver du först fylla i vårt undersökningsformulär så att vår läkare kan bedömma dess lämplighet.

Är Ciprofloxacin  rätt behandling för mig?

Det avgörs av våra läkare. Så snart du har fyllt i vårt undersökningsformulär kommer dina symptom och din hälsa att kontrolleras av en legitimerad läkare. Om behandlingen anses lämplig kan ett elektroniskt recept förskivas och din beställning bearbetas av vårt apotek för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Ciprofloxacin omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel