Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Suprax

Cefixime

Suprax är ett varumärkt läkemedel från Sanofi, som innehåller den aktiva substansen cefixim. Suprax kan användas för att behandla blåskatarr, en typ av urinvägsinfektion, vid fall där första linjens behandling (MacroBID eller Trimethoprim) inte varit lämpligt.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt få ditt recept utskrivet på Suprax. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att begära ditt recept. Godkänner en av våra legitimerade läkare din beställning skickas ditt läkemedel från vårt brittiska apotek, raka spåret hem till dig.

+1400 recensioner via Trustpilot
Suprax200 mg

Varje tablett innehåller 200mg cefixim. Ta Suprax enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Suprax är ett varumärkt läkemedel från Sanofi, som innehåller den aktiva substansen cefixim. Suprax kan användas för att behandla blåskatarr, en typ av urinvägsinfektion, vid fall där första linjens behandling (MacroBID eller Trimethoprim) inte varit lämpligt.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt få ditt recept utskrivet på Suprax. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att begära ditt recept. Godkänner en av våra legitimerade läkare din beställning skickas ditt läkemedel från vårt brittiska apotek, raka spåret hem till dig.

Översikt

Översikt - Suprax (cefixim)

Suprax är ett varumärkesskyddat läkemedel innehållandes cefixim (ibland kallat cefixime) som tillverkas av Sanofi. Suprax kan förskrivas vid urinvägsinfektioner som blåskatarr vid fall där första linjens behandling inte är lämplig. Om du inte har konsulterat en läkare om första linjens behandling vid blåskatarr, som är Trimethoprim och MacroBID, ska du inte begära ett recept på Suprax.

 1. Urinvägsinfektioner är mycket vanliga
 2. Drabbar oftast kvinnor, men även män kan smittas
 3. Kan kräva behandling med antibiotika

Blåskatarr - den vanligaste urinvägsinfektionen

Blåskatarr, som också kallas för cystit, är en typ av urinvägsinfektion. En urinvägsinfektion orsakas av att bakterier rört sig upp i urinblåsan via urinröret. Det är en väldigt vanlig typ av infektion som i mycket stor utsträckning drabbar kvinnor - det tros att alla kvinnor vid någon tidpunkt har haft en urinvägsinfektion - även fast män i vissa fall även kan smittas. Även fast det finns ett par olika typer av urinvägsinfektioner är den allra vanligaste en infektion kallat blåskatarr.

Blåskatarr orsakas av skadliga bakterier som finns i urinen. Det vanligaste symptomet vid en urinvägsinfektion är ett ökat behov att behöva urinera. Ibland kan den smittade även uppleva smärta i samband med urinen eller att urinen blivit missfärgad och grumlig. I vissa fall träder blod fram i urinen.

Urinvägsinfektioner kan smittas genom att torka sig på ett felaktigt sätt hos kvinnor (torka sig från anus och flytta över bakterier till slidan), användning av tampong eller barriärmetod som pessar eller genom oskyddat sex.

Aktiv ingrediens

Den aktiva ingrediensen i Suprax heter cefixim (cefixime), som är ett bredspektrumantibiotika. För att bakterierna ska kunna hålla sina cellväggar intakt behöver de producera ett visst typ av protein. Den aktiva ingrediensen, cefixim, verkar genom att hindra produktionen av detta protei, vilket gör att cellväggarna får små hål i sig. Så snart som detta skett kan bakterierna längre hålla sitt vitala innehåll i cellerna, vilket gör dem mottagliga för att kroppens immunsystem ska kunna döda av resten av infektionen. Detta rensar sedan upp infektionen helt.

Behandling vid urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner kan behöva behandlas med antibiotika. Suprax, som innehåller det verksamma ämnet cefixim, angriper de ansvariga bakterierna och dödar av infektionen. Detta görs genom att störa bakteriens möjlighet att upprätthålla dess skyddande cellvägg. Så snart som hål trätt fram i cellerna, blir bakterierna instabila och mottagliga för angrepp av kroppens egna immunsystem.

Det är viktigt att förstå att Suprax inte är första linjens behandling vid blåskatarr. Detta innebär att du inte ska ta Suprax så länge det inte finns någon anledning till att du inte kan ta första linjens behandling. Första linjens behandling vid blåskatarr är MacroBID eller Trimethoprim.

För att beställa Suprax online måste våra läkare alltså veta varför du beställer Suprax, om det exempelvis är på grund av en allergi mot någon av de rekommenderade behandlingarna. Om så är fallet, eller om du blivit rekommenderad av din husläkare att ta Suprax, kan du smidigt och säkert beställa läkemedlet online hos Treated.com.

Beställ nu
Senast granskat:  05-12-2019
Bruksanvisning

Så tar du Suprax

Ta alltid Suprax på det sätt som läkaren har instruerat dig. Se även till att noga läsa igenom läkemedlets bifogade bipacksedel. På detta sätt maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras. Om du är osäker över någonting bör du rådfråga din läkare.

 1. Din läkare bestämmer din dos och längden på din behandling. Det kan vara en eller två tabletter dagligen, antingen som singeldos, eller som uppdelad dos.
 2. Svälj tabletterna tillsammans med lite vatten.
 3. Överskrid inte den dos som ordinerats åt dig av läkare.
 4. Om du glömt att ta din dos ska du inte kompensera för detta genom att ta dubbel dos. Fortsätt bara din behandling som schemalagt.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Suprax (cefixim). I den medföljande bipacksedeln hittar du kompletta anvisningar om hur du tar detta läkemedel.

Suprax (cefixim) bipacksedel (engelska)

Ovan bipacksedel är på Engelska eftersom Suprax (cefixim) för närvarande inte tillverkas i Sverige.

Senast granskat:  05-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Suprax 200 mg

Biverkningar

Suprax: biverkningar, varningar och försiktighet

Som med alla läkemedel är det viktigt att du känner till vilka eventuella biverkningar som Suprax kan orsaka. Alla som tar Suprax kommer inte att uppleva biverkningar.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Allergisk reaktion, som kan kännetecknas av bland annat blåsor eller blödningar runt läppar, ögon, mun, näsa eller könsorgan, symptom som påminner om influensa (influensaliknande symptom), feber, allvarliga blåsor, ökad mottaglighet för infektioner, mer blåmärken eller blödningar än vanligt, diarré, illamående eller kräkningar, förstoppning, huvudvärk, dåsighet eller hudirritation som t.ex. kliande hud (hudklåda).

Om du skulle uppleva något av ovan bör du genast kontakta din läkare. Om du får en allergisk reaktion av Suprax ska du genast sluta ta läkemedlet och uppsöka akutvård på närmsta sjukhus.

Andra läkemedel och Suprax

Antibiotika kan påverka funktionen av vissa andra läkemedel och vice versa. Detta kallas för läkemedelsinteraktioner, eller bara interaktioner. Därför måste din förskrivande läkare alltid veta ifall du tar några som helst andra läkemedel, även om de är receptfria.

Suprax kan interagera med blodförtunnande läkemedel som t.ex. Waran (warfarin).

Andra sjukdomar och Suprax

Följande sjukdomar kan göra det opassande att ta Suprax: kolit eller njurproblem. Tala därför alltid om för din läkare ifall du har eller har haft något av dessa.

Graviditet och amning

Tala alltid om för din läkare ifall du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Senast granskat:  05-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Suprax 200 mg

Vanliga frågor: Suprax

Vanliga frågor: Suprax

Kan jag dricka alkohol i kombination med Suprax?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Suprax (cefixim), men det rekommenderas ändock att man håller alkoholkonsumtionen till ett minimum eller helt avstår när man tar antibiotika.

Kan jag köra bil när jag använder Suprax?

Ja, din körförmåga bör inte påverkas av Suprax. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar som påverkar din allmänna hälsa, din körförmåga eller ditt omdöme. Kontakta i sådana fall din läkare snarast för råd.

Kan jag använda Suprax när jag är gravid?

Suprax rekommenderas i vissa fall inte om du är gravid. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Suprax förvaras?

Suprax ska förvaras i rumstemperatur, undan direkt solljus, fukt samt utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Suprax?

Suprax innehåller: cefixim, mikrokristallin cellulosa, förgelatinerad stärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000 och titandioxid (E171).

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Suprax receptfritt?

Nej. Suprax är receptbelagt. En läkare måste ha skrivit ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa detta läkemedel. Hos Treated.com kan du få ett elektroniskt recept (e-recept) utskrivet online.

Är Suprax rätt behandling för mig?

Första linjens behandling vid denna typ av urinvägsinfektion (blåskatarr) är Trimethoprim eller MacroBID. Om du inte har blivit rekommenderad av din läkare att avstå från att ta dessa behandlingar eller om du är allergisk mot någon av ingredienserna i de behandlingarna, så ska du inte beställa Suprax.

Om du har fått rådet att ta Suprax kan du smidigt och säkert beställa Suprax online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas direkt från vårt apotek i Storbritannien.

Senast granskat:  05-12-2019
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här