Urinvägsinfektioner är oerhört vanliga och drabbar främst kvinnor. De är faktiskt så pass vanliga hos kvinnor att man uppskattar att alla kvinnor vid någon tidpunkt kommer att drabbas av en urinvägsinfektion. Den vanligaste formen av urinvägsinfektion heter blåskatarr, även kallat cystit, och inträffar när bakterier kommit in i urinröret och trängt sig vidare upp i urinblåsan. Urinvägsinfektioner gör att man behöver kissa ofta och ofta tillsammans med sveda. Besvären brukar i regel avta efter en vecka, men om de inte gör det, kan det krävas läkemedelsbehandling.

Det finns några allmänna riktlinjer vid behandling av urinvägsinfektioner, som finns demonstrerat i grafiken nedan.

Om du är man och har fått en urinvägsinfektion bekräftad eller har symptom som starkt indikerar på urinvägsinfektion bör du börja behandla direkt med antibiotika.

För kvinnor är det lite annorlunda. Vid förekomst av blod i urinen, om du är gravid eller nyligen fött barn eller om du har smittats genom oskyddat sex bör du direkt få behandling. Om inte, bör du vänta sju dagar på att infektionen ska läka ut sig själv. Under den tiden kan du pröva dricka mycket vatten, vilket kan “spola ut” infektionen. Även receptfria, smärtstillande läkemedel kan bistå i att behandla infektionen.

Vilken antibiotika ska jag ta för urinvägsinfektioner?

Första linjens behandling vid den vanligaste typen av urinvägsinfektion, blåskatarr, är antibiotika innehållandes trimetoprim eller nitrofurantoin. Trimetoprim finns i det generiska läkemedlet Trimethoprim medan nitrofurantoin finns i det varumärkesskyddade läkemedlet MacroBID.

Om du, av någon anledning, inte kan ta Trimethoprim eller MacroBID, kan en läkare förskriva antibiotika innehållandes ciprofloxacin eller cefixime (cefixim). Dessa finns i läkemedlen Ciprofloxacin respektive Suprax och kan förskrivas om:

  • Du är allergisk mot första linjens behandlingar, alltså trimetoprim eller nitrofurantoin.
  • Dina urinprov indikerar på att någon av de andra linjens behandlingarna är mest lämpade för att behandla din urinvägsinfektion.
  • Din läkare har rekommenderat dig att någon av de andra linjens behandlingarna.

Vilken antibiotika ska män ta vid urinvägsinfektion?

Anledningen till att kvinnor lättare smittas av urinvägsinfektion än män är för att deras urinrör är kortare. Om en man har smittats rekommenderas behandling med antibiotika direkt. Du kan ta reda på om du är smittad genom t.ex. ett urinprov. Män som har smittats ska ta Trimethoprim eller MacroBID.

Om du är man och har smittats av blåskatarr, den vanligaste typen av urinvägsinfektion, och samtidigt har feber kommer du att få Ciprofloxacin förskrivet. Ciprofloxacin tillhör en grupp antibiotika som kallas för kinoloner. Detta beror på att prostatakörteln ofta infekteras när män smittas och kinoloner utför även sin verkan i körtelvävnaden.

Vilken antibiotika ska jag ta om jag får urinvägsinfektion och är gravid?

Om du är gravid och får blåskatarr behöver du få behandling med antibiotika av två anledningar; dels för att bakterier lättare kan ta sig vidare upp till njurarna under graviditeten och orsaka så kallad njurbäckeninflammation. Men också för att barnet inte ska smittas. Därför kommer du ombes att lämna ett urinprov och om det är så att du även behöver få en behandling med antibiotika under förlossningen kommer detta ske intravenöst.

Om du ammar kan du ta Trimethoprim utan någon risk att ditt barn påverkas eller att läkemedlet går över i bröstmjölken. Du kan även ta pivmecillinam utan risker. Pivmecillinam finns bland annat i läkemedlen Penomax och Selexid. Dessa är läkemedel vi tyvärr inte tillhandahåller på Treated.com.

Nitrofurantoin, som finns i läkemedlet MacroBID, ska inte tas om du ammar ett barn som är under en månad gammal. Om du är osäker över vilken antibiotika du ska ta som gravid eller om du ammar bör du rådfråga din läkare.

Hur länge ska jag behandlas med antibiotika vid urinvägsinfektioner?

Det beror på vilken typ av antibiotika du har fått förskrivet, men det är vanligt att behandlingen är runt en vecka. Men det beror också på dina symptom - det är inte ovanligt att läkaren bestämmer längden och doseringen baserat på dina individuella symptom. Trimethoprim, till exempel, kan ges ut som 200 mg som tas två gånger dagligen i sju dagar, vid plötslig eller svår blåskatarr. Även MacroBID tas två gånger dagligen i en vecka, Suprax en gång dagligen i en vecka och Ciprofloxacin tas en tablett/ två gånger dagligen i minst tre dagar.

Återigen, så kommer din läkare att ge dig din individuella dos i samband med konsultation. Vissa läkemedel kommer dessutom i olika styrkor och i vissa fall finns också läkemedlet i flytande form som tas oralt.

Kan jag dricka alkohol samtidigt som jag tar antibiotika vid urinvägsinfektioner?

Vissa typer av antibiotika kan interagera med alkohol och biverkningarna kan skilja sig från att vara milda till att vara ganska måttliga eller i vissa fall att antibiotikan helt förlorar sin verkan. Det rekommenderas alltid att du avstår från att dricka alkohol när du tar antibiotika eftersom både alkohol och tabletter bryts ner i levern. Du ska till exempel helt avstå från att dricka alkohol när du tar MacroBID.

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Trimethoprim, Suprax, Ciprofloxacin, Penomax eller Selexid, men en läkare kommer troligtvis ändå rekommendera att du avstår från att dricka när du tar något av dessa antibiotikum, eftersom läkemedlets påverkan ändå kan påverkas av alkohol.

Namn på antibiotika - varför heter de olika?

Namn på läkemedel kan ibland vara komplicerat. Vissa läkemedel är varumärkesskyddade och vissa läkemedel är så kallade “generiska läkemedel” - men även de kan ha olika namn. Det viktiga att hålla koll på är vad den aktiva ingrediensen är i läkemedlet, men generiska läkemedel som exempelvis Trimethoprim, kan i vissa fall ha olika namn. Om du är förvirrad eller om du känner dig osäker över någonting kan du fråga din läkare, som kan hjälpa dig att navigera bland namn på antibiotika.

Kan jag förebygga återkommande urinvägsinfektioner?

Om du är kvinna och ofta får urinvägsinfektioner kan en läkare rekommendera att du får antibiotika i förebyggande syfte, för att undvika framtida infektioner. Då kan du under några månader ta en liten dos antibiotika en gång dagligen på kvällen. Om du lätt får urinvägsinfektion i samband med att du har sex kan du även få antibiotika förebyggande.

Vanligaste är att kvinnor i 20-årsåldern drabbas av återkommande urinvägsinfektioner, även fast det också kan drabba äldre kvinnor. Återkommande urinvägsinfektioner är mycket ovanliga hos män. Om du får återkommande urinvägsinfektioner kan du själv försöka med några självhjälpstips för att minimera risken:

  1. Alltid försöka tömma blåsan helt när du kissar. Detta gör att bakterierna får mindre möjlighet att etablera sig och sprida sig i urinvägarna.
  2. Om du använder pessar eller kondom med spermiedödande medel, överväg att sluta med detta. Dessa preventivmedel kan lättare orsaka blåskatarr.

Det är också värt att notera att kvinnor med diabetes kan ha förändringar i dess immunsystem, vilket gör dem mer mottagliga för urinvägsinfektioner. Detta gäller även om du har blockage i urinvägarna, främst njursten. Hos män kan förstorad prostata också orsaka ett sämre urinflöde och konsekvent urinvägsinfektioner.

Jag tar antibiotika för min urinvägsinfektion men det hjälper inte - vad ska jag göra?

De allra flesta urinvägsinfektioner och andra infektioner rensas upp effektivt med antibiotika. Men om urinvägsinfektionen inte läker ut, eller om du får upprepade infektioner, kan en läkare vilja att du tar särskilda tester, som bland annat:

  • En typ av röntgen som kallas för en intravenös pyelogram (IVP). I detta ingrepp injiceras ett färgämne i en vem och man tar röntgenbilder på njurar och urinblåsor.
  • Ett prov med ultraljud för att läkaren ska kunna se funktionen av dina njurar och din blåsa. Ultraljud genomförs med hjälp av ljudvågor.
  • En cytoskopisk provning. Detta är ett prov där man använder en tub med speciella linser för att kunna ta sig en titt inuti blåsan.
Senast granskat:  11-11-2019