Fakta har kontrollerats Fakta har kontrollerats
Missat, glömt eller tagit p-piller sent: En guide till vad du behöver göra

Missat, glömt eller tagit p-piller sent: En guide till vad du behöver göra

Oroa dig inte, det händer alla och det är lätt att komma in i rutinen igen. Vad som gäller när du missat att ta ditt p-piller (eller tagit det sent) beror på vilken typ av piller du använder. Först av allt spelar det roll om du använder kombinerade p-piller eller minipiller med enbart gestagen. Men sen har även vissa märken sina egna regler också. Nedan kommer vi att gå igenom några generella riktlinjer om du missat ditt piller och några regler för de största märkena.

Att missa ett eller två piller någon gång ibland är ingen stor grej, men om du regelbundet missar ditt dagliga piller kanske är den här typen av preventivmedel kanske inte för dig.
Och det är helt ok. Har du redan provat alla tips, som att sätta ett larm på din telefon (vi har en lista med tips lite längre ner) bör du överväga att byta till ett preventivmedel som kräver mindre underhåll. Till exempel ett plåster du byter varje vecka , månatlig p-ring  eller kanske ett långverkande, reversibelt preventivmedel (LARC) som en injektion eller spiral.

Daniel Atkinson
Medicinskt granskad av
Daniel Atkinson, Klinisk chef
Innehållsförteckning
Medicinskt granskad av
Dr. Daniel Atkinson
Klinisk chef
den oktober 17, 2022.
Träffa Daniel  
Daniel
Var den här artikeln till hjälp?

Vad är skillnaden på “sent” och ”missat” piller?

Med de flesta p-piller gör man skillnad mellan att ta sitt piller sent och att missa det helt. Skillnaden ligger i vad du behöver göra för att komma tillbaka in i rutinen igen, och det beror lite på vilken sort du använder. Om du kommer ihåg pillret inom 4 timmar, ska du ta pillret så snart du kan och ingen skada skedd. Men med andra behandlingar kan en 12 timmars försening innebära att ditt skydd mot ofrivillig graviditet förlorat effekt.

Enligt 1177 är du sen med ditt kombinerade p-piller om mindre än 24 timmar gått sedan du normal sett skulle tagit din tablett. Det anses missat om mer än 24 timmar gått. Ett minipiller däremot anses sent efter endast 3 timmar.

Enligt RFSU är du sen med ditt kombinerade p-piller om mindre än 24 timmar gått sedan du normal sett skulle tagit din tablett. Det anses missat om mer än 24 timmar gått. Ett minipiller däremot anses missat om mer än 12 timmar gått. Men för vissa minipiller är råden andra.

Finns det tillfälle när det inte gör något om man missar ett p-piller? Ja, om du på din pillerkarta har 28 tabletter och pillret du missade var ett av de sockerpiller som fyller ut dagarna emellan då du tar dina p-piller med hormoner. Dessa är tänkta att underlätta din dagliga rutin.

Vad skall jag göra om jag glömt eller missat ett minipiller?

Ett minipiller är ett preventivmedel som enbart innehåller hormonet gestagen. Trots namnet är inte själva pillret mindre än kombinerade p-piller. Många kvinnor föredrar minipiller eftersom de upplever biverkningar av östrogen. För kvinnor över 35 är minipiller oftast rekommenderat.

Eftersom minipiller enbart innehåller ett hormon och ofta lägre än i kombinerade p-piller, krävs en striktare rutin för användandet.

Reglerna för missade minipiller beror på gestagenet i behandlingen. När du läser bipacksedeln till din medicinering skall en aktiv ingrediens finnas där, gestagen. Om du använder minipiller som innehåller desogestrel som sin aktiva ingrediens så är spannet för en missad tablett 12 timmar istället för endast 3 timmar.

Detta skall du göra om du är sen med att ta ditt preventivmedel:

 • Ta dosen så snart du kommer ihåg
 • Ta nästa dos på den ursprungliga tiden

Har du tagit ditt piller sent, är du ändå fortfarande skyddad mot ofrivillig graviditet. Du behöver alltså inte använda kondom eller akuta preventivmedel om du haft sex.

Om du missat att ta ditt minipiller är du inte skyddad mot oönskad graviditet. Du bör göra följande:

 • Tag den missade dosen så snart du kommer ihåg
 • Tag nästa dos på den ursprungliga tiden (även om det innebär att du tar två doser på samma dag)
 • Använd ytterligare preventivmedel till exempel kondom i 48 timmar 
 • Prata med din läkare om akut piller/dagen efter piller om du haft oskyddat sex inom 48 timmar efter det att du missat att ta ditt piller.

Cerazette och Cerelle är båda minipiller med desogestrel (mellanpiller) vilket betyder att du har 12 timmar innan din sena dos är en missad dos. Så om du missat en dos av Cerazette eller en dos av Cerelle och mindre än 12 timmar har gått är du fortfarande skyddad mot ofrivillig graviditet så du kan vara lugn – ta bara den sena dosen så snart du kommer ihåg.

De flesta minipiller har ett 3-timmars fönster där dosen bör tas. Minipiller som innehåller desogestrel, som Cerazette och Cerelle är undantagen.

Använder du Norida eller Norgeston som preventivmedel, skall dessa minipiller tas på samma tid, varje dag – med endast tre timmars spelrum. När de tre timmarna passerat anses du inte längre vara skyddad mot ofrivillig graviditet och bör använda ett kompletterande skydd som till exempel kondom.

Använder du Camila eller Norethindrone som preventivmedel, skall dessa minipiller tas på samma tid, varje dag – med endast tre timmars spelrum. När de tre timmarna passerat anses du inte längre vara skyddad mot ofrivillig graviditet och bör använda kompletterande skydd som till exempel kondom.

Vad du skall göra om du glömt att ta ett kombinerat p-piller

Eftersom kombinerade p-piller fungerar lite annorlunda så har de sina egna riktlinjer för vad du bör göra om du missat en dos. Här är några generella riktlinjer om du missat ett kombinerat oralt p-piller.

Om du missat ett piller (varsomhelst på kartan) eller startat på en ny karta en dag sent, så är du fortfarande skyddad och behöver inte oroa dig. Detta bör du göra:

 • Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg
 • Ta din nästa dos enligt din rutin

Om du missat två eller mer doser eller startat en ny karta 48 eller fler timmar sent, är du kanske inte helt skyddad mot ofrivillig graviditet. Detta bör du göra:

 • Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg
 • Ta din nästa dos enligt din rutin
 • Använd ett extra preventivmedel som kondom de kommande 7 dagarna 
 • Prata med din läkare om eventuellt akut p-piller /dagen efter piller om du missat doser från den första veckan på kartan eller om du haft oskyddat samlag
 • Om det är mindre än sju doser kvar på kartan, hoppa över sockertabletterna och börja på en ny karta direkt istället

De flesta kombinerade p-piller har samma regler om vad du bör göra om du missat en dos. Du kan göra samma sak för de flesta märken. Om du missat en dos av Rigevidon bör du göra samma sak som om du missat en annan typ av kombinerade p-piller.

Om du använder Microgynon 30 eller den generiska Rigevidon och du missat en dag, följ bara våra instruktioner i sektionen: “vad du skall göra om du glömt att ta ett kombinerat p-piller”. Eller ännu bättre, ta en titt i patientinformationen som kommer med förpackningen. Samma gäller om du missat 2 Rigevidon doser. En missad dos av Microgynon eller Rigevidon är inte hela världen så länge du kommer tillbaka till rutin så snart som möjligt och använder extra preventivmedel som kondom om det behövs.

Yasmin är en vanlig variant av kombinerat p-piller men har lite annorlunda regler för vad du skall göra om du missar en dos. Därför är det viktigt att läsa patientinformationen som kommer med din behandling så du är säker på att du följer instruktionerna korrekt.

Mindre än 12 timmar sent – skyddet mot graviditet är inte reducerat. Ta ditt piller så snart du kommer ihåg och fortsätt ta resten av kartan vid samma tid som vanlig.

Om det gått mer 12 timmar – skyddet mot graviditet kan vara reducerat. Ju fler tabletter du har missat desto större risk att du blir gravid. Risken för minskat skydd är mer sannolik i början eller slutet av pillerkartan. Följ därför följande anvisningar:

 • Missat mer en tablett – prata med din läkare.
 • En missad tablett mellan dag 1 och 7 – ta tabletten så snart du kommer ihåg, även om detta innebär att du tar två stycken samtidigt. Fortsätt ta resterande tabletter som vanligt. Du ska använda extra skydd, som en kondom under de sju närmaste dagarna. Om du har haft oskyddat sex veckan innan den missade tabletten finns det en chans att du är gravid.
 • En missad tablett mellan dag 8 och 14 – ta tabletten så snart du kommer ihåg, även om detta innebär att du tar två stycken samtidigt. Fortsätt ta resterande tabletter som vanligt. Skyddet har inte minskat men glömmer du mer än en tablett ska du använda någon form av extra skydd, som en kondom i sju dagar.
 • En missad tablett mellan dag 15 och 21 – här finns det två alternativ: Ta tabletten så fort du kommer ihåg det, även om detta innebär att du tar två stycken samtidigt. Fortsätt ta resterande tabletter som vanligt. Hoppa över den pillerfria pausen och börja ta nästa karta när du har avslutat den nuvarande. Du kan få en blödning medan du äter den andra kartan, men det är mer troligt att blödningen kommer när kartan är slut. Eller sluta med tabletterna och ta den pillerfria perioden nu (skriv upp vilken dag du glömde ta ditt p-piller). Om du vill börja ta dina piller igen samma dag, se till att den pillerfria perioden är mindre än sju dagar.
 • Om du glömmer ett piller vid något tillfälle under din första karta och inte får någon blödning när kartan är slut, ska du prata med din läkare eftersom du kan vara gravid.

Vad du bör göra om du missar mer än en dos

Oavsett om du missat ta ditt preventivmedel en dag, 4 dagar eller en hel månad så är det viktigaste att komma tillbaka till rutinen igen och att använda kondom om du har sex. De specifika instruktionerna för vad du bör göra beror sig på typen av preventivmedel (minipiller eller kombinerat p-piller) och ibland även på märket. Vi har försökt täcka några exempel på vad som bör göras men det bästa är att läsa bipacksedeln som kommer med ditt preventivmedel.

För vissa typer av preventivmedel spelar det lika stor roll när du missar en dos som hur många doser du missat. Detta beror på att det händer olika saker i din kropp beroende på var i din cykel du befinner dig. Till exempel när du är som mest fertil eller om den typ av preventivmedel du använder har varierande nivåer av hormoner beroende på var i cykeln du befinner dig.
Om du missar en dos under den första veckan till exempel bör du kanske göra något annat än om du missar en dos under vecka 2. Det bästa du kan göra om du missat en dos är att kolla igenom patientinformationen för rätt instruktioner för ditt specifika preventivmedel.

Så, är du då skyddad mot oplanerad graviditet under den första veckan du använder ditt preventivmedel? Ja, kanske. Om du börjar med ditt preventivmedel första dagen av din mens så är du skyddad direkt. Detta kallar vi för dag 1 startare. Eller start på första dagen. Den här beskrivningen återkommer i våra instruktioner för vad du bör göra om du missat en dos. Om du börjar med dina p-piller någon annan dag bör du vänta 7 dagar innan du har oskyddat sex.

Det kan hända att du får blödningar eller mellanblödningar efter att du missat en dos. Detta är ofta inget skäl till oro. Vissa upplever detta under sin cykel utan att först ha missat en dos.

Blödningar efter att ha missat två doser är inte heller någon fara så länge du följer instruktionerna och de åtgärder som krävs för att komma tillbaka in i rutinen igen. Detta inkluderar oftast att ta den missade dosen och använda extra preventivmedel, som till exempel kondom, tills dess att du är skyddad igen.

Startar kartan sent: Bör jag göra något annorlunda?

Det beror på hur sent du startade med den nya kartan. Om det endast är en dag, ingen skada skedd. Tag dosen så snart du kommer ihåg även om det innebär att du tar två doser samma dag.

Om du startar kartan mer än en dag sent bör du vänta en vecka innan du har oskyddat samlag. Använd extra preventivmedel som till exempel kondom under tiden så är du skyddad mot oplanerad graviditet.

Bästa sättet att undvika en missad dos?

Det bästa sättet att undvika att du missar en dos är att hitta en tid på dagen som passar dig och som är samma hela veckan. Här är några tips:

 • Välj en tid som fungerar varje dag hela veckan, inte bara arbetsdagar eller veckodagar
 • Ställ ett larm på din telefon eller ladda ner en påminnelseapp för preventivmedel
 • Förvara dina tabletter på samma plats, till exempel i din handväska så du alltid har dem nära till hands
 • Tag din tablett tillsammans med annan daglig medicin eller vitaminer

Har du ett möte inplanerat precis den tid då du normalt tar din dagliga dos? Eller, skall du resa till en annan tidszon och vill undvika att gå upp klockan 03.00 bara för att ta din tablett? Om du undrar ifall du kan ändra tiden då du tar ditt piller så är svaret ja. Med det kanske finns vissa förbehåll.

Oftast kan du ta dosen en timma tidigare utan problem. Vissa typer har ett 3 timmars-fönster då det går bra att ta dem medan andra är mer flexibla. Du bör kolla den specifika informationen som gäller för just ditt preventivmedel.

Om ditt piller har ett 3 timmars-fönster och du reser till en annan tidszon så kan du justera tiden, lite grann varje dag. Till exempel ta din tablett två timmar senare än du vanligtvis gör tills det slutligen matchar den tidszon du befinner dig i. Att använda ett extra preventivmedel som till exempel kondom hjälper dig som extra skydd under tiden.

Går det bra att ta mitt piller i samband med måltid? Ja. Måste jag göra det? Nej.

Det är ovanligt att få en orolig mage av att ta p-piller eller minipiller, men skulle du känna av det kan det hjälpa med något litet att tugga på. Det finns ingen fördel med att inta preventivmedlet i samband med måltid men det kan förstås hjälpa dig att komma ihåg att ta den dagliga dosen.

Om du äter på regelbundna tider under hela veckan (både arbetsdagar och lediga dagar) så skulle den här rutinen passa bra för dig. Men, om dina måltider är oregelbundna och du tar tabletten i samband med maten, kan det istället leda till att intaget av dosen också blir oregelbunden.

Ett p-plåster eller en p-ring kanske passar det liv du lever bättre men det behöver inte nödvändigtvis vara lättare att komma ihåg. P-ringen skyddar dig under en månads tid medans p-plåstret behöver bytas varje vecka så det kräver inte samma regelbundenhet som dagliga p-piller eller minipiller.

Om du är duktig på att hålla dig till någon slags veckorutin som en ansiktsmask eller en månatlig bokning för dina ögonbryn så kan ett mer långtidsverkande preventivmedel fungera för dig. Men, vissa som använder denna typ av preventivmedel tycker att det är lättare att glömma bort något som behöver bytas eller tänkas på mer sällan än något som är mer regelbundet.

Förutom det så passar inte p-plåster och p-ring för alla. Det finns så många slags säkra p-piller på marknaden nu att nästan alla kvinnor kan hitta en sort som passar dem. Både plåster och ring är kombinerade preventivmedel, de innehåller både östrogen och gulkroppshormon vilket betyder att om du enbart kan använda preventivmedel med gulkroppshormon (till exempel om du är över 35 och rökare) så är inte p-plåster eller p-ring ett bra val för dig.

Att välja det bästa preventivmedlet för ditt liv

I slutändan vill du ha ett preventivmedel som håller dig säker, som funkar bra i ditt dagliga liv och har få biverkningar. Men ibland kan det vara svårt att hitta ett sådant piller. Prata därför med en expert och få skräddarsydda rekommendationer för ett preventivmedel som passar just dig och din medicinska historik bäst. Ta också upp eventuella funderingar eller oro gällande specifika biverkningar eller om du vill ha ett multifunktionspiller som kan hjälpa till med akne eller din mens.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4

Hur vi hämtar information.

När vi presenterar dig med statistik, data, åsikter eller en konsensus kommer vi att berätta var detta kom ifrån. Och vi presenterar bara data som kliniskt tillförlitliga om de kommer från en ansedd källa, till exempel ett statligt eller statligt finansierat hälsoorgan, en expertgranskad medicinsk tidskrift eller en erkänd analys- eller datainstans. Läs mer i vår redaktionella policy.

Berätta för oss vad du vill höra.

Har du ett ämne som du vill att vi ska ta upp i en framtida artikel? Berätta gärna för oss.

Medicin för din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Friskrivningsklausul: Informationen på den här sidan kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa, vänligen prata med en läkare.

Föreslå en hälsoguide

Berätta om din idé.

(Och ge oss din e-postadress också så kan vi säga till om vi publicerar en artikel baserat på ditt förslag.)

Vad tyckte du var bra?

Vad tyckte du inte om?

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1086 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om preventivmedel och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.