Att nysa är någonting alla människor gör, rent reflexmässigt, och även fast vi emellanåt kan tycka att det är en aning genant att dundra på en riktig rackarnysning i hissen eller kanske under det viktiga mötet, så är människans oförmåga att fullt kontrollera sina nysningar ofrånkomliga. Men för många kan den sociala kostnaden att nysa anses vara så pass stor att de gör allt i sin makt att hålla inne på nysningen, men det är faktiskt inte alltid det smartaste valet. Det kan nämligen vara farligt att hålla inne en nysning - och nedan tänkte vi gå igenom varför.

Är det farligt att hålla tillbaks en nysning?

De flesta skador från att kväva - alltså hålla tillbaka - en nysning är egentligen bara ren och skär otur. Men det till trots, om du ska nysa, är det alltid rekommenderat att du bara dundrar på och atchooooooar riktigt ordentligt. 

När slem, en allergen eller ett föremål som exempelvis en insekt kommer in i näsan, är kroppens instinkt att bli av med det omedelbart - via en nysning. Membranet och musklerna mellan våra revben drar ihop sig för att visa ut det som trängt sig in i vår näsa. Det är en helt automatisk och i stort sett okontrollerbar reflex, utformad för att hålla våra luftvägar öppna.  

Nysningar är också väldigt kraftfulla. Beroende på storleken på din näsa och din lungkapacitet kan kraften variera mellan 150 km/h upp till hela 800 km/h. Men att hålla för näsan eller stänga munnen innebär att all den luften inte kan fly och helt enkelt måste gå någon annanstans - vilket kan orsaka oväntade skador.

Vad händer om man aktivt håller tillbaka en nysning?

Kort sagt: förmodligen ingenting. Men, det finns noterade olycksfall där det kan gå mycket illa - även fast det är viktigt att notera att de är mycket sällsynta och olyckliga. Om du har ett underliggande tillstånd, till exempel osteoporos eller en befintlig hjärnaneurysm, kan en kvävd nysning faktiskt orsaka komplikationer. Andra fall av olyckliga komplikationer orsakade av en kvävd nysning kan oftast härledas till någon annan, olycklig anatomisk underlighet.

 

Om du skulle råka vara någon av dessa olycksfåglar så kan en kvävd nysning resultera i bland annat:

 • Skador på membranet.
 • Brustet blodkärl i ögat vilket kan leda till ett blåmärke i ögat, närmare bestämt den vita delen runt irisen.
 • Att luften tvingas upp i örontrumpeten, vilket kan orsaka en spräckt örontrumpet eller skada på innerörat (vilket kan leda till svimning eller hörselnedsättning).
 • Att blodkärlen i hjärnan försvagas och till och med kan spricka på grund av det förhöjda blodtrycket.
 • Det är dock viktigt att återigen påpeka att risken för en skada är låg.

Vissa människor kan drabbas av aggressiva nysningar, vilket i sin tur kan orsaka en serie andra hälsoproblem, som t.ex:

 • Om en person som nyligen opererat bihålorna nyser våldsamt kan detta trycka in luften i utrymmet som omger ögat och orsaka utbuktning, eller trycka luften in i kraniet och orsaka en intensiv huvudvärk - eller till och med stroke.
 • En mycket aggressiv nysning kan orsaka nackskada från en plötslig sträckning i nacken.
 • Det kan även orsaka tillfällig inkontinens.

Så varför nyser vi egentligen?

Våra näsborrar och bihålor är utrustade med små flimmerhår, så kallade cilier, som tar upp signaler av främmande partiklar genom näsgången. Dessa flimmerhår sätts i rörelse av signalen och avlägsnar oönskade partiklar genom en nysning.

Näsans nervceller reagerar oftast med en nysning när den upptäcker störande partiklar i luftvägen - men nysningar kan faktiskt även ske som reaktion mot starkt solsken (på grund av ögonens och näsans korsande nervbanor). Även förkylningar är kända för att orsaka nysningar, då kroppen rensar luftvägen från bakterier. Och ej att förglömma personer med hösnuva - lika så där är det partiklar som retar flimmerhåren i näsborrarna.

Men nysningen är egentligen inte bara en reaktion på främmande partiklar. I samband med att du nyser så rensas luftvägen, och samtidigt blir nervcellerna mer aktiva mot att känna av just dessa främmande partiklarna inom de nästkommande minuterna. Därför är det inte ovanligt att vi nyser flera gånger på raken.

Tips:

 1. Håll inte tillbaka en nysning på något sätt.
 2. Notera skillnaden mellan att begränsa en nysning och aktivt försöka stoppa en nysning.
 3. Att gnugga näsan, andas kraftigt genom näsan eller trycka på överläppen kan lindra det akuta behovet att nysa, men när nysningen är på gång ska du bara släppa allt - och nysa på.

Prosit!


   
Författare: Elias Hemmilä 
elias.hemmila@treated.com 
16 januari 2018