I skuggan av pågående coronavirus-utbrott så försäkrar vi våra patienter och kunder att här på Treated.com fortsätter vårt dagliga arbete precis som vanligt. Vi vidtar samtliga försiktighetsåtgärder för att förhindra spridningen av sjukdomen och om det skulle ske någon förändring kring våra tjänster så kommer vi omedelbart att informera er.

Denna artikel är skriven 24 mars 2020 och dagens information samt rekommendationer kan komma att ändras inom en snar framtid.

Vad är coronavirus och varför är den värre än vanliga influensan?

Coronavirus, eller COVID-19 som WHO har beslutat sig för är det officiella namnet, är en sjukdom som nyligen tillkommit. Sjukdomen påverkar lungorna och luftvägarna och utlöses av ett virus från coronavirusfamiljen.

COVID-19 är värre än den vanliga influensan eftersom den är svårare att kontrollera i jämförelse. Även om coronavirus och influensan överförs på liknande sätt (vanligtvis som droppsmitta, det vill säga via droppar i luften som kommer från en person som nyst, hostat eller pratat) så är inkubationstiden för COVID-19 betydligt längre. Många personer vet därför inte om att de är smittade och spridningen av smittan blir därav betydligt svårare att kontrollera.

Människor som bara har milda symptom, så som lätt hosta och inga andra tecken på viruset kan också smitta andra meddelar världshälsoorganisationen WHO. Detta betyder att det blir svårt att skilja på en infekterad person från en annan bara genom symptomen.

Faktum att COVID-19 är en ny sjukdom, gör den betydligt mer smittsam än den vanliga influensan. Medan människor har byggt upp en viss typ av immunitet genom att ha exponerats för den vanliga influensan i åratal, så uppstod coronaviruset nu först i december 2019 och således har väldigt få, om ens några, någon immunitet mot sjukdomen.

Hur kan jag se till att jag inte får coronavirus?

Det finns ett flertal åtgärder du kan vidta för att minska risken att drabbas av viruset. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande:

 1. Tvätta ofta händerna med varmt vatten och tvål, minst 20 sekunder
 2. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller till ditt jobb
 3. Handsprit är ett alternativ om du inte har möjlighet till handtvätt
 4. Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket (inte i händerna)
 5. Kasta pappersnäsduken direkt i sopen och tvätta händerna efteråt
 6. Undvik att röra ögon, näsa och mun
 7. Om möjligt, undvik nära kontakt med människor, särskilt sjuka
 8. Sprid ut er och håll avstånd i bussen, tåget och båten vid användning av kommunaltrafiken
 9. Arbeta hemifrån om den möjligheten finns i samråd med din arbetsgivare
 10. Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier är att föredra
 11. Undvik stora folksamlingar
 12. Undvik att ta i hand och kramas
 13. Om du skulle känna dig minsta sjuk – Stanna hemma! Ring genast din vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du plötsligt blir mycket sämre men vid lindriga symtom försök undvik att belasta sjukvården. Vid allvarliga problem, ring 112

Vad är självisolering?

Att stanna inomhus och undvika kontakt med andra människor är att självisolera sig. Detta hjälper till att förhindra spridning av coronaviruset.

När ska jag självisolera mig?

Folkhälsomyndigheten och 1177 anger att personer ska självisolera hemma om något av följande symptom upplevs:

 1. Feber
 2. Ont i halsen
 3. Snuva
 4. Torrhosta
 5. Andningsbesvär
 6. Även om symptomen är lindriga för någon av dem fem sjukdomstillstånden så ska du stanna hemma
 7. Huvudvärk, illamående samt led- och muskelvärk kan också förekomma men oftast i samspel med någon av ovanstående symptom vid insjuknande av coronaviruset
 8. Har någon annan i hushållet symptom men inte du själv är det fortsatt okej att gå till jobb eller skola, var dock extra noga med hygien och avstånd till andra, om möjligt två meter

Vad ska jag göra om jag får symptom hemma?

Folkhälsomyndigheten och 1177 har nedan anvisningar vid smitta för att förhindra fortsatt spridningen av sjukdomen:

 1. Vid minsta symtom – Stanna hemma
 2. Besök inte sjukhus eller vårdcentral – insjuknar du med allvarliga symtom så ring genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning, är dessa stängde så söker du vård på en akutmottagning
 3. Träffa inte andra människor samtidigt som du är sjuk
 4. Bor du med någon som tillhör riskgrupperna, det vill säga äldre över 70 år eller människor med underliggande sjukdomar så som högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes eller nedsatt immunförsvar så är det extra viktigt att hålla avstånd och en god hygien, städa gärna en gång för mycket än en gång för lite
 5. Bor andra i samma hus så ta ett rum för dig själv om möjligt
 6. Försök alltid hålla två meter (tre steg) till närmsta människa
 7. Stanna hemma tills du är helt frisk och vänta därefter ytterligare 48 timmar
 8. Försök få grannar, vänner eller släkt att köpa mat och andra förnödenheter som du behöver
 9. Sov om möjligt ensam under tiden du är sjuk
 10. Tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål för att undvika sprida smittan
 11. Drick rikligt med vatten och ta paracetamol, tex Alvedon, för att lindra febern
 12. Undvik att lämna huset, även om det bara är för en kort promenad 

Ring 1177 om dina symptom försämras, tex att febern går upp alternativt att hostan blir värre, är du fortsatt sjuk efter en vecka, ring 1177 och fråga om rådgivning. Ring 112 om du får andningssvårigheter eller andra allvarliga symptom som du behöver brådskande hjälp med.

För vem är det störst risk att bli allvarligt sjuk av det nya coronaviruset?

Efter genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av COVID-19 så kan du vara särskilt mottaglig att bli allvarligt sjuk av COVID-19 om du:

 1. Har gjort en organtransplantation och använder dig av immunläkemedel
 2. Genomgår kemoterapi eller strålbehandling
 3. Har blod- eller benmärgscancer, till exempel leukemi
 4. Har en allvarlig bröstsjukdom, såsom cystisk fibros eller svår astma

Finns det ett test för coronavirus?

 Det görs tester på människor för COVID-19 men i skrivande stund så är det bara människor på sjukhus som testas. Det finns idag företag som marknadsför självtester i hemmiljö för COVID-19 men dessa rekommenderas inte av Folkhälsomyndigheten då tillförlitligheten hos självtesterna är avsevärt lägre hos sjukvårdens tester. Metoderna inom sjukvården är nära hundraprocentiga i såväl känslighet som exakthet.

I nuläget så är det bara svårt sjuka människor och patienter på sjukhus som provtas. Individer som inte har allvarliga symptom utan exempelvis mild hosta eller feber provtas inte, detsamma gäller även om du varit i ett riskområde. Provtagningar anses inte behövas för dessa människor då dem flesta tillfrisknar utan några större komplikationer.  

Finns det ett vaccin för coronavirus?

Det finns i nuläget inget vaccin eller läkemedel mot COVID-19. Behandlingen som ges till svårt sjuka människor är endast inriktad på att stödja funktionaliteten hos lungor och eventuellt andra påverkade organ.

Internationella studier och forskning pågår för att utveckla ett vaccin så fort som möjligt. Läkemedelsverket samarbetar med andra läkemedelsmyndigheter runt om i Europa för att bidra till arbetet med att utveckla vaccin och nya behandlingar.

Kan jag fortsatt resa medan coronaviruset sprider sig?

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till andra länder. Avrådan gäller till och med 14 april 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Det avråds även att resa inom Sverige. Ställ dig själv frågan om resan verkligen är nödvändig, om inte, avstå och stanna kvar i din ort. Den som uppvisar några symptom ska inte resa alls.

Kommer jag att tillfriskna från coronaviruset?

De flesta individerna med mildare symptom kommer att tillfriskna från COVID-19 utan någon behandling överhuvudtaget, med vila och vatten som botemedel. Däremot finns det en risk för äldre människor och dem med allvarliga kroniska sjukdomar att utveckla komplikationer relaterade till viruset.

Om du befinner dig i riskgrupperna, stanna hemma, följ utvecklingen noggrant och minimera dina chanser att utsättas för viruset.