Högt blodtryck, även kallat hypertoni, räknas till en av vår tids folksjukdomar i Sverige. Närmare hälften av alla över 65 år har högt blodtryck, som är en välkänd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar - den främsta dödsorsaken i Sverige. Men även fast riskerna med högt blodtryck är stora så är det många som inte ens känner till sitt blodtryck. Därtill har högt blodtryck gått ner i åldrarna 35-40 år med hänsyn till livsstilen många lever idag.

Hur tar man då reda på om ens blodtryck är hälsosamt? Jo, genom en blodtrycksmätning - något man själv lätt kan göra i hemmet med rätt utrustning. Med hjälp av två nästa generationens blodtrycksmätare från Braun och en ny gratis-app vid namn Healthy Heart, vill Braun Healthcare göra det enklare för människor att regelbundet själva kunna mäta sitt blodtryck.  

- Det är främst tänkt för vuxna människor som lever ett hälsosamt liv och som vill ha koll på hälsan. Men vi vill kunna nå alla som idag inte mäter sitt blodtryck i hemmet, inkluderat äldre människor, säger Carina Gure, PR-kontakt i Sverige för Braun Healthcare (via reklambyrån Gure Group AB där hon är ägare).

Blodtrycksmätarna Braun ActivScan9 och iCheck 7. Klicka för större bild.

  

 

“Nästa generations blodtrycksmätare” från Braun Healthcare

- Det är två olika typer av blodtrycksmätare, båda är enkla att hantera och går på batterier. Den ena är för överarmen och den andra för handleden, förklarar Carina.

Vad är skillnaden mellan de två?

- Den för underarmen fäster man på handleden. Den är mindre och enklare att ta med sig om man säger så. Det finns en indikator på själva displayen och den går igång automatiskt så snart som man rör på handleden, så att en kula hamnar i en cirkel.

- Den andra har en separat enhet som man ställer på bordet. Så snart som du har fäst på den kan du trycka igång den och den sätter den igång automatiskt och visar direkt hur blodtrycket och pulsen ser ut.

Finns det någon skillnad mellan de två?

- Ja, blodtrycksmätaren för handleden är lättare och mindre, den andra kommer tillsammans med en sladd som går till ett fäste. Sen är det en separat enhet för displayen som du kan ställa på bordet.

Matas informationen vidare någonstans sen?

- Ja, Braun har utvecklat appen Healthy Heart som är synkad till både under- och överarmsmätaren via bluetooth. Värdena kan sedan enkelt mejlas vidare till en läkare eller till nära och kära.

Vad för slags information kan man se i appen?

- Det första med appen är mätningarna, som är i olika färger. Grönt indikerar bra blodtryck, gult är för när blodtrycket börjar bli lite högre, då bör man ta reda på varför det blivit så. Och så orange eller rött om man har högre blodtryck.

- I appen kan man också lägga till information om man sovit ordentligt, ätit bra, tränat bra och så vidare. Man ser hur hjärtat mår över tid, så att man vet om det haft en påverkan att man exempelvis ätit bättre eller tränat mer.

- Appen ger också information och råd om högt blodtryck och andra livsstilstips. En helhetsbild över hur hjärtat mår, som synliggörs i appen. Själva appen är framtagen så att den ska vara så tydlig och lättanvänd som möjligt.

Synliggöra högt blodtryck - någonting som inte görs tillräckligt

Inte ens hälften av alla européer kontrollerar sitt blodtryck oftare än vid rutinmässiga läkarbesök. En av fem européer kontrollerar regelbundet sitt blodtryck i hemmet - men lika många känner över huvud taget inte till sitt eget blodtryck. Har man högt blodtryck innebär det att hjärtat behöver slå med mer kraft och ansträngning än normalt för att pumpa runt blodet i kroppen. Men faktum är att de flesta med för högt blodtryck inte vet om att de är drabbade, eftersom tillståndet oftast är asymptomatiskt, det vill säga att den drabbade inte upplever tydliga, framträdande symptom.

Hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke är den främsta dödsorsaken hos vuxna i Sverige. Högt blodtryck, i sin tur, är en välkänd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Trots att högt blodtryck som sagt kan obemärkt förbi, visar en studie från 3GEM Research på uppdrag av Braun att endast omkring var femte person i Europa aldrig mäter sitt blodtryck eller endast mäter det någon enstaka gång. Carina Gure berättar:

- 63% av den vuxna befolkningen i Europa mäter aldrig sitt blodtryck, eller någon enstaka gång, på sin höjd. Vi vill bidra till att folk får upp ögonen och inser att man måste ha koll på sitt blodtryck, eftersom det hänger ihop med hjärtat. Mår inte hjärtat bra så kan man drabbas av stroke, hjärtattack eller andra hjärt-kärlsjukdomar.

• • •

Är kunskapen om högt blodtryck för dålig?

- Ja, det är för få som verkligen förstår riskerna med högt blodtryck. En av läkarna i Brauns expertisgrupp ‘Healthy Heart Europe’ har flaggat för att man redan i skolåldern bör introducera barn till blodtrycket och hur det påverkar kroppen. Ungefär som man lär ut till dem att det är dåligt att äta för mycket socker.

- Dessutom är det även många som inte känner till att högt blodtryck är symptomfritt, det vill säga att man inte känner av det.

- Huvudsyftet är att fler ska få bättre koll på sin hjärthälsa. Helhetsbilden av hjärthälsan får man reda på genom att mäta sitt blodtryck och därefter kan man justera sin livsstil med hänsyn till att blodtrycket är för högt.

Räcker det inte med att använda en stegräknare?

- Mäter man till exempel steg, kalorier eller vikt så kan det tolkas som att man redan är intresserad av sin hälsa. Men man kan fortfarande sakna kunskap om sitt blodtryck och riskerna med att ha ett högt blodtryck.

- Men framförallt att få koll på sitt eget blodtryck, det har man till stor del inte idag.

- Huvudsyftet är att människor ska få bättre koll på sin hjärthälsa och förstå hur det hänger ihop med motion, sömn, diet och så vidare.

Hur är kännedomen inom primärvården?

- Det kan upplevas att läkare generellt inte ber sina patienter att gå hem och ta sitt blodtryck, de lär sällan heller ut vad olika blodtrycksnivåer betyder, säger Carina Gure.

- Vi har ännu ej fått någon feedback från primärvården men det pågår intressanta samtal med aktörer.

- Vi vill ju att läkarna ska rekommendera att man också tar sitt blodtryck hemma. Det möjliggör att patienten kan se sitt blodtryck över tid, vilket också innebär att de gör ett visst jobb åt läkarna samt att man få egen kontroll.

- Det kan skapa trygghet att ha kontroll över tid.

Mäta blodtryck hemma, någonting som Treated.com rekommenderar.

- Budskapet vi vill förmedla från Treated.com är att läkare ska rekommendera att patienter själva mäter sitt blodtryck hemma, säger Dr. Daniel Atkinson, överläkare på Treated.com.

- Personer med högt blodtryck bör uppmuntras till att själva kontrollera sitt blodtryck hemma, eftersom de annars kan missa förändringar i sitt blodtryck som kan kräva förändringar i dess behandling.

Dr. Atkinson lägger till:

- Det är viktigt att använda tillförlitlig utrustning för att mäta sitt blodtryck i hemmet, genom att se till att blodtrycksmätaren har det Europeiska CE-certifikatet.

- I tillägg bör man se till att diskutera förändringar i blodtryck med sin läkare.

Även fast Braun vill uppmuntra till att fler mäter sitt blodtryck hemma, så har de inte skapat kontakt med exempelvis landsting eller läkare. Carina Gure berättar:

- Nej, det har vi inte, men de som utformat framtagningen av produkterna och appen är läkare. Men vårt uppdrag är att få ut information om sortimentet på marknaden och påverka media, så att fler kan få upp ögonen för hur hjärtat mår.

Var kan man köpa BRAUN:s blodtrycksmätare?

- På Apoteket Hjärtat, Elgiganten och via Hjärt-Lungfonden, där intäkterna går till forskning. Hos Elgiganten kan du inom kort själv testa blodtrycksmätarna i en fysisk butik.

Högt blodtryck är vanligt - och ofta osynligt

Högt blodtryck, ibland kallat för hypertoni, är ett tillstånd som inträffar när hjärtat måste slå med mer kraft och ansträngning än normalt för att pumpa runt blodet i kroppen. Effekterna kan även kännas av på kroppens artärer som kan bli stela och måste klara av det ökade trycket. Högt blodtryck orsakar oftast inga tydliga, framträdande symptom - vilket är den främsta risken för att det förblir odiagnostiserat. Men icke desto mindre, tros högt blodtryck vara orsaken till de cirka 30,000 årliga fall av stroke och lika många hjärtinfakter vi har årligen i Sverige. Det tros att omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck.

En persons blodtryck mäts genom en så kallad blodtrycksmätare i millimeter kvicksliver, förkortat mmHg. Mätningen skrivs ut som två tal, där det ena anger övertrycket och det andra undertrycket. Övertrycket är det tryck som uppstår när hjärtat drar ihop sig för att pumpa ut blod, medan undertrycket är när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod.

Blodtrycket hos en frisk, vuxen person bör vara under 135/80 när det mäts i hemmet eller 140/90 mmHg när det mäts inom sjukvården. Ett blodtryck högre än 140/90 anses vara högt blodtryck. Lågt blodtryck, i sin tur, anses vara ett blodtryck som är under 90/60.


Denna artikel har granskats av överläkare på Treated.com, Dr. Daniel Atkinson. Vi säljer i dagsläget inga blodtrycksmätare på Treated.com. 

Läs mer om Brauns blodtrycksmätare:

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
2 oktober 2018