Influensa _graviditet (1)

Att drabbas av influensa är aldrig kul, fastän sjukdomen i de allra flesta fall inte är allvarlig. Men för dig som är gravid kan det vara farligare än hos andra att drabbas. Även fast de allra flesta gravida kvinnor som drabbas av influensa inte blir särskilt sjuka är risken för allvarlig sjukdom, för tidig födsel eller till och med död mycket större än hos personer som inte är gravida och i övrigt friska. I Sverige rekommenderas det att kvinnor som är gravida vaccineras från graviditetsvecka 16. Länge har det säkerhetsställt att vaccinationen varken påverkar dig som gravid eller utvecklingen av fostret. 

Vad exakt är influensa och hur behandlas det?

Influensa, ofta kallat "flunsa", är ett mycket smittsamt virus som drabbar de flesta människor åtminstone en gång i sina liv. Den drabbade upplever ofta symptom som huvudvärk, rinnande näsa eller nästäppa, halsont, hosta, feber, muskelvärk eller trötthet. När en influensa bryter ut sprider den sig ofta snabbt. Vårt inbyggda försvar i kroppen, immunförsvaret, saknar ofta skydd mot nya influensatyper, och viruset smittar ofta innan en person ens själv märkt av att hen fått några symptom. Dessutom smittar influensa genom luften i gemensamma uttrymmen som i kollektivtrafik och arbetsplatser. Särskilt vanligt är det att ett influensavirus bryter ut och får spridning under vintern i Sverige, inte minst på grund av att fler personer då vistas inomhus. 

Influensa och graviditet

Det första och bästa steget i skydd mot influensa som gravid är att vaccinera sig. Influensavaccin som ges ut under graviditeten har visat sig skydda både mamman och barnet mot influensa upp till flera månader efter födseln. Studier hos unga, friska vuxna visar att influensavaccin minskar risken för insjuknande mellan 40-60 % under influensatider (influensasäsong). Det finns också studier som visar på att ett ofött barn vars mor vaccinerades under graviditeten är skyddat mot influensa i flera månader efter förlossning - men innan barnet är tillräckligt gammalt för att själv vaccineras. 

Influensavaccin är bevisat säkert och har getts till miljontals gravida kvinnor under många år, tillsammans med oklanderliga säkerhetsförteckningar. Det finns mycket bevis på att influensavaccin säkert kan ges ut under graviditeten. Förutom själva vaccinet finns även vissa andra förebyggande åtgärder gravida kvinnor rekommenderas att ta, som t.ex. att undvika trånga miljöer med hosta, antibakteriella medel och annat. Rådfråga alltid din läkare om effektiva metoder. Influensavaccinet rekommenderas från graviditetsvecka 16.

Så influensa är, som sagt, mer sannolikt att orsaka allvarlig sjukdom om du är gravid. Förändringar i immunförsvaret, hjärtat och lungorna under graviditeten gör gravida kvinnor mer utsatta för allvarlig sjukdom orsakad av influensa, inkluderat sjukdom som resulterar i sjukhusbesök. Infleusan kan också vara skadlig för utvecklingen av en gravid kvinnas barn. Vanliga symptom vid influensa som feber, som för icke-gravida inte är livshotande, kan vara förknippat med risk för neurologiska defekter och andra allvarliga komplikationer för det ofödda barnet.

Om olyckan är framme och du smittats av influensa är det viktigt att du uppsöker vård så snart du kan. Mildare fall behandlas effektivt med receptbelagda läkemedel, men allvarliga fall kan kräva att du uppsöker akutvård.

När du ska söka akutvård

Om du är gravid och upplever något av följande symptom ska du genast uppsöka akutavdelningen på närmsta sjukhus alternativt ringa 112:

 1. Svårigheter att andas eller andnöd
 2. Smärta, sammandragningar eller tryck över bröstkorgen eller i buken
 3. Plötslig yrsel
 4. Förvirring
 5. Allvarligt illamående eller ihållande kräkningar
 6. Hög feber som inte svarar på behandling med paracetamol (eller motsvarande febernedsättande läkemedel)
 7. Avtagande rörelse eller ingen rörelse av ditt barn i magen

Är influensabehandling säker att ta om man är gravid?

Kort sagt: ja. I Europa rekommenderas det att gravida kvinnor som kommit i kontakt med smitta, eller som insjuknat i influensa, behandlas med antivirala läkemedel. Det finns idag en godkänd sådan behandling i Sverige och den heter Tamiflu. Tamiflu innehåller den verksamma ingrediensen oseltamivir och tillhör läkemedelsgruppen neuraminidashämmare.

Influensabehandlingar är säkra för gravida kvinnor att ta. En stor, multinationell registerstudie (BMJ 2017; 356) fann inga ökade risker för neurologiska eller andra medfödda missbildningar på fostret, förknippat med exponering inför neuraminidashämmare, som t.ex. Tamiflu. Resultaten stöder tidigare rapporterade upptäckter om att användandet inte är förknippat med ökade fosterskador. 

Vad vet vi redan om influensamediciner och graviditet?

 1. Säsongsinfluensa sker årligen och miljontals gravida kvinnor riskerar svår sjukdom under de säsonger som innehåller aggressiva influensastammar.
 2. Europeiska och amerikanska hälsomyndigheter har rekommenderat behandling och profylax efter exponering med neuraminidashämmare för gravida.
 3. Trots rekommendationerna har informationen om eventuella negativa effekter på foster som exponeras inför neuraminidashämmare varit begränsad.

Vad lägger denna studie till?

 1. Detta är den största studien i ämnet hittils och omfattar cirka 6,000 barn och 700,000 spädbarn som utsatts för neuraminidashämmare.
 2. Inga ökade risker för negativa neonatala resultat inklusive neonatal sjukdom eller dödlighet.
 3. Ingen negativt påverkad fostertillväxt.
 4. Inga medfödda missbildningar sågs hos utsatta barn.

Referenser:

Säkert med influensamedel under graviditet (2017). Läkemedelsvärlden.
Pregnant Women & Influenza (Flu) (2017). Centers for Disease Control and Prevention.
Neuraminidase inhibitors during pregnancy [...] (2017). BMJ.
Influensa. 1177 Vårdguiden.


Läs mer om influensa och våra behandlingar här: se.treated.com/influensa

     
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
15 september 2017