Matvanor, fysisk aktivitet, tobak och alkohol: Så tar Europa sikte på att sänka kolesterolet och blodtrycket hos sina medborgare - och Norrland visar vägen!

The European Society of Cardiology (ESC) släppte i oktober förra året sina årliga riktlinjer för hjärt- och kärlprevention. Hälsosammare levnadsvanor ska få större betydelse än tidigare och allmänläkarens roll ska förbli central. Genom god planering och förhöjd medvetenhet ur ett folkhälsoperspektiv och stärkt prevention kring matvanor, tobak och alkohol ska Europa ta sikte mot att bli en nyttigare kontinent. Men kolesterol fortsätter att vara ett kontroversiellt ämne. Trots att kunskapen ökat mycket på senare år är enigheten bland forskare och experter långt ifrån total. 

Hjärt- och kärlsjukdomarna minskar allmänt i Europa och Sverige finns alltjämt med bland lågriskländerna, tillsammans med våra nordiska grannar Danmark, Norge och Finland. Risken för såväl insjuknande och död har avtagit påtagligt i Sverige de senaste 10-20 åren. Och intressant nog är det i norra Sverige, närmare bestämt norrbotten och västerbotten, som kolesterolet sjunkit allra mest drastiskt över de senaste 20 åren.

Trots detta är hjärt-kärlsjukdom alltjämt den vanligaste dödsorsaken i Sverige och hjärtinfarkt dominerar fortsatt. Men den kändaste riskfaktorn för hjärt- och kärlsjukdomar är högt kolesterol (följt av högt blodtryck och rökning).

Ökad medvetenhet har stor betydelse

Riskfaktorer som rökning, alkoholintag och onyttig kosthållning är alla kända riskfaktorer vid såväl högt kolesterol som högt blodtryck och diabetes. Och ökad medvetenhet om bland annat rökningens inverkan på kolesterolet har haft en dokumenterad effekt tvärsöver Europa. Även lagstiftning som syftar till att sanktionera livsmedel med höga mängder salt och transfetter har hjälpt.

Riktlinjerna föreslår även att en bedömning ska erbjudas alla som kan vara i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom, t.ex. rökare och personer med just högt kolesterol, högt blodtryck (hypertoni), typ 2-diabetes, erektil dysfunktion, reumatoid artrit och sömnapné. Det rekommenderas att riskvärderingen görs var femte år. Och rapporten slår även fast vikten av hälsosamma levnadsvanor. Sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och högt kolesterol kan endast behandlas framgångsrikt genom att patienten, i tillägg till läkemedelsbehandling, samtidigt får råd och stöd om sina levnadsvanor. Målsättningen innehåller bland annat:

 1. Tobak: villkorslös rökavvänjning. Ingen exponering för tobak i någon form.
 2. Matvanor: Låg halt av mättat fett och högt intag av grönsaker, frukt, fullkornsprodukter och fisk.
 3. Fysisk aktivitet: Minst 150 minuters av måttlig fysisk aktivitet i veckan.
 4. Blodtryck: Lägre än 140/90 mmHg.

Norra Sverige en förebild

Norra Sverige är något av en förebild i vad det gäller hälsa. I avseende riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke har norr- och västerbotten mellan åren 1994 och 2014 sett en klart positiv trend. Nivåer av totalkolesterol i norra Sverige har sjunkit med 0,7 mmol/L över de senaste drygt 20 åren. Förbättringen har setts i alla åldersgrupper och personer med stor risk att insjukna i hjärtinfarkt är avsevärt lägre än hos befolkningen i stort, i Sverige. Personer med fetma och låg utbildning hade vid studiens start 1994 generellt högre kolesterolvärden än befolkningen i allmänhet, men idag hittas ingen skillnad. Antalet personer med diabetes, högt blodtryck och med övervikt har emellertid ökat. Andelen rökare har även kraftigt minskat.

Allt fler tar hjälp av läkemedel

I takt med att forskningen om t.ex. högt kolesterol, högt blodtryck och diabetes blivit mer omfattande och mer träffsäker har även effektiva behandlingar för att kontrollera patienters blodfetter trätt fram. Det uppskattas att mellan 90 till 95 % av alla män och kvinnor över 60 års ålder har totalkolesterolvärden högre än 5 mmol/L, vilket definieras som högt kolesterol. Effektiva behandlingar i syfte att kontrollera såväl blodtryck, kolesterol och diabetes används idag av fler än någonsin i Sverige (se figur nedan) och tros förklara upp till en tredjedel av den positiva förändringen i kolesterolnivå.

Figuren visar andelen män i åldrarna 65-84 år som läkemedelsbehandlas mot högt blodtryck, högt kolesterol respektive diabetes.
Källa: Folkhälsoinstitutet

Kolesterolet - centralt i att förhindra insjuknande och död

En oerhört viktig den generella minskning av insjuknad och död i hjärtinfarkt som ses i såväl Norrland som resten av Sverige och Europa är lägre kolesterolnivåer hos befolkningen. Förändringen är som mest markant bland högriskindivider vilket talar för ett framgångsrikt arbete med primär och sekundär prevention inom vården. Men resultaten styrker också att hälsoupplysning och vård i stort ges på lika villkor.

Exempel på mat som innehåller mycket mättat fett:

 1. Mjölk
 2. Smör
 3. Ost
 4. Glass
 5. Korv och bacon
 6. Kokosolja
 7. Palmolja

Exempel på produkter som innehåller mycket enkelomättat fett:

 1. Olivolja
 2. Rapsolja
 3. Mandel
 4. Hasselnötter
 5. Cashewnötter
 6. Jordnötter
 7. Avokado
 8. Kycklingkött utan skinn

Exempel på produkter som innehåller mycket fleromättat fett:

 1. Lax
 2. Makrill
 3. Sill
 4. Strömming
 5. Sardiner
 6. Solrosolja
 7. Majsolja
 8. Sesamfröolja
 9. Linfröolja
 10. Valnötter

Glöm inte att följa oss på Facebook och Twitter!
    
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
13 januari 2017