Metformin

Nu kan du med måttligt nedsatt njurfunktion behandla typ 2-diabetes med Metformin

Metformin är ett generiskt läkemedel till för att behandla åldersdiabetes (diabetes typ 2). Läkemedlet bistår kroppen i att kontrollera blodsockernivåerna genom att sänka sockerproduktionen i levern och öka upptaget av insulin och glukos ur blodet. Metformin har dock länge varit känt för att kunna förvärra tillståndet hos patienter med nedsatt njurfunktion och potentiellt kunna orsaka den allvarliga komplikationen laktatacidos.

Laktatacidos är ett ovanligt och potentiellt allvarligt tillstånd som kan drabba typ 2-diabetiker med nedsatt njurfunktion som behandlas med metformin. Tillståndet uppstår när läkemedlet stör kroppens mjölksyrabalans och orsakar att mer mjölksyra samlas i blodet. Vanliga symptom är magont, smärta i muskler, andnöd och svaghetskänsla. Det kan även i vissa sällsynta fall orsaka medveteslöshet.

Men nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommit med nya riktlinjer. Efter kliniska och epidemiologiska studier har EMA nu slagit fast att Metformin faktiskt kan behandlas vid måttligt nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt njurfunktion definieras genom ett GFR (glomerulär filtrationshastighet) på mindre än 30-50 ml/min. 

En summering över de nya riktlinjerna:

 1. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion kan börja använda metformin.
 2. Måttligt nedsatt njurfunktion definieras som GFR = 30-59 ml/min.
 3. Dosen ska anpassas efter patientens njurfunktion.
 4. Regelbundna kontroller av njurfunktion och dos ska ske hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion.
 5. Om du har kraftiga kräkningar, diarré eller feber eller dricker lite vätska ska du sluta ta metformin under en kortare tidsperiod och tala med din förskrivare eller diabetesläkare för ytterligare instruktioner.
 6. Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR mindre än 30 ml/min) ska inte använda metformin.

Substansen metformin återfinns i bl.a. följande läkemedel:

 1. Metformin (generika)
 2. Glucophage
 3. Janumet
 4. Eucreas
 5. Competact
 6. Komboglyze
 7. Jentadueto

Du kan läsa en mer omfattande genomgång här:
»Metformin och nedsatt njurfunktion

Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
13 december 2016