Den som regelbundet läser kvällstidningar har kanske stött på artiklar som handlar om att läkare har misstagit huvudvärk för hjärntumörer, eller att patienter har sökt vård för vad de trott varit migrän men som visat sig vara en hjärntumör. Det är viktigt att se till att ta denna sorts sensationsjournalistik med en nyp salt. Även fast huvudvärk är ett välkänt symptom av hjärntumör, är det oerhört sällsynt att patienter söker vård för huvudvärk och att det visar sig vara en hjärntumör.

Hjärntumörer kan orsaka en daglig huvudvärk, men huvudvärken i sig är  långt ifrån ett ensamt symptom vid en hjärntumör, vilket är en vanligt felaktig föreställning hos många. Hjärntumörer producerar mycket allvarliga neurologiska symptom såsom förändringar i kognitiv funktion, tankeförmåga, tal och beteende. Dessa andra symptom, eller “varningssignaler”, är klart mer prominenta i fall där en patient har en hjärntumör.

Men det är inte ovanligt att människor som upplever svår huvudvärk tror att någonting växer inne i deras huvud - särskilt om det är en svår huvudvärk eller om det kommer väldigt plötsligt. Ihållande huvudvärk orsakar ofta kraftig oro hos många och klickfiskande sajter och kvällstidningar är ofta snabba på att åka snålskjuts på denna oro. I de allra flesta fallen rör det sig om migrän, spänningshuvudvärk eller hortons huvudvärk.

Vanlig huvudvärk, migrän, hjärntumör - vad är skillnaden?

Migrän är vanligare än vad många tror. Man uppskattar att omkring en miljon svenskar lider av migrän, där den stora majoriteten är kvinnor. Omkring var femte kvinna och var tionde man har migrän - som kan komma tillsammans med en serie andra, obehagliga symptom. Eftersom det kan orsaka så många oförutsägbara symptom så kan det vara svårt för någon som lever med migrän att beskriva det för någon annan. Dessutom är varje fall annorlunda och personer med migrän upplever allt som oftast olika typer av symptom.

En aspekt av migrän som de flesta människor lätt kan förstå är den svåra huvudvärken. Men som ett resultat av detta kan benämningarna ”migrän” och ”huvudvärk” ofta och felaktigt förväxlas - och inte sällan finns det en felaktig föreställning om att migrän helt enkelt bara är svår huvudvärk. En följd av detta är att många som drabbats av migrän kommer att dröja med att söka hjälp – eller inte söka någon hjälp överhuvudtaget.

De flesta människor kommer vid någon tidpunkt att få huvudvärk, där huvudvärk av spänningstyp (HST), eller helt enkelt “spänningshuvudvärk”, är den vanligaste typen. Spänningshuvudvärk och migrän står tillsammans för 90% av fallen där personer söker vård för besvär med huvudvärk som dominerande symptom. Men därutöver finns det fall där patienter sökt vård för huvudvärk och det visat sig vara något mer allvarligt, även fast det är viktigt att betona att detta är sällsynt.

Migrän är mer än bara huvudvärk

Migrän omfattar ett brett spektrum och kan röra sig upp och ner i fråga om svårighetsgrad. Men ett användbart sätt att definiera migrän är som huvudvärk som stannar och hindrar dig från att göra dina vardagliga aktiviteter. Migrän är dessutom mer än “bara” huvudvärk; det är ett komplicerat neurologiskt tillstånd som kan påverka hela kroppen och resultera i många symptom inklusive huvudvärk, men ibland utan huvudvärk alls.

Det kan lätt förbises eller misstas för andra förhållanden och kan påverka människor på olika sätt. Det finns migrän som efterliknar symptomen på stroke, medan bukmigrän ofta behandlas som Irritable Bowel Syndrome (IBS) eller andra magåkommor. Forskningen kring migrän fortsätter, men man vet alltjämt inte varför migrän uppstår hos vissa människor. Det finns inget klart diagnostiskt test och än så länge inte heller något botemedel.

Behandling vid migrän sker oftast genom sumatriptan, som finns i det generiska läkemedlet Sumatriptan och i det varumärkesskyddade läkemedlet Imigran eller zolmitriptan som finns i Zomig nässpray och Zolmitriptan. I tillägg, finns även läkemedlet Maxalt som innehåller rizatriptan och Almogran, som innehåller det verksamma ämnet almotriptan. Läkemedelsbehandling vid migrän är emellertid till för att hjälpa patienten hantera symptom, i syfte att minimera hur mycket sjukdomen påverkar deras vardag.

Vad är migrän med aura?

Aura är kanske en av de svåraste aspekterna för någon med migrän att beskriva. Den mest återkommande beskrivningen är att det tycks påminna om en serie “varningssignaler” i form av symptom, som blossar upp innan migränet kommer.

Migränaura är det kollektiva namnet som ges till de många typerna av neurologiska symptom, däribland synliga störningar men även stickande känslor, talförlust och jämn förlamning längs den ena sidan av kroppen vilket kan inträffa strax före eller under en migränattack. Det är dock vanligare att ha migrän utan aura, än med aura. 80% eller mer av personer med migrän har inte aura.

Huvudvärk i tydligt avgränsade attacker:

 • Migrän
 • Hortons huvudvärk*
 • Trigeminusneuralgi**

Huvudvärk nästan dagligen

 • Kronisk huvudvärk av spänningstyp
 • Temporalisarterit***
 • Hjärntumör (se stycke längre ner)

* - Hortons huvudvärk (Cluster headache) sitter kring det ena ögat och kan utlösas av bland annat stress och alkohol. Det kännetecknas av en plötslig och intensiv huvudvärk, oftast mellan 30-60 minuter och en känsla av att ögat håller på att tryckas ut.

** - Trigeminusneuralgi är en attack av kortvarig, intensiv smärta i ansiktet som kan orsaka muskelspasmer i ansiktet.

*** - När ena tinningpulsådern eller de grenar som går till ögat har inflammerats kallas det för temporalisarterit. Oftast orsakar det huvudvärk koncentrerat till tinningen, hårbotten eller nacken.

Vilka symptom kan indikera på en hjärntumör?

Det finns fall av huvudvärk som inte “rör sig i bakgrunden”, utan som snarare orsakar att patienten upplever att huvudet blir bombarderat med stenar. Även i dessa fall är det oerhört ovanligt att det visat sig vara en hjärntumör, i synnerhet om patienten redan lider av migrän eller huvudvärk på en kontinuerlig basis. Det finns ingen korrelation mellan allvarsgraden av en persons huvudvärk och allvarsgraden i sjukdomen.

När det kommer till att potentiellt ha en hjärntumör så är det, som sagt, snarare än serie andra symptom man bör vara uppmärksam på, som exempelvis:

 • Progressiva förändringar, vecka för vecka, i muskelfunktion.
 • Känna sig svagare eller uppleva känselbortfall på ena sidan av kroppen.
 • Nedsatt syn eller synförändringar som blir värre för varje dag.
 • Ovanligt beteende eller personlighetsförändringar orsakade av att normala hjärnfunktioner störs i takt med att tumören infiltrerar hjärnan.
 • Yrsel, illamående eller kräkningar.
 • Epileptiska anfall, krampanfall eller förlamningar.
 • Och så huvudvärk. Huvudvärken beror helt enkelt på att tumören växer och tar plats, vilket i förlängningen ökar trycket inne i huvudet.

Så det är alltså sant att en hjärntumör kan orsaka huvudvärk, även fast det nästan aldrig visat sig vara en hjärntumör om huvudvärken kommer ensamt utan allvarliga neurologiska symptom. När det kommer till själva huvudvärken så är inte heller graden av intensitet nödvändigtvis den viktigaste markören, utan snarare om huvudvärken intar en ny karaktär.

Det är alltså viktigare att vara vaksam på ifall huvudvärken förändras och börjar bete sig på annat sätt än det vanliga. Det kan till exempel handla om att man vaknar under natten eller tidigt på morgonen och är illamående eller behöver kräkas som det kan vara mer brådskande att uppsöka vård. Men även i de fallen är chansen större att det handlar om migrän med aura, än en hjärntumör.


De flesta av oss kommer att uppleva huvudvärk eller migrän. Fastän omkring hälften av alla fall av hjärntumör innehåller huvudvärk som ett av symptomen, så är det nästan alltid sekundärt till själva tumören. Av de hundratusentals svenskar som årligen söker vård på grund av att de har ont i huvudet,är det bara en promille som visat sig ha en hjärntumör.

I Sverige insjuknar omkring 900-1,300 patienter årligen i hjärntumör, vilket motsvarar någonstans mellan 3-4% av alla cancerfall årligen.

Referenser

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
19 september 2018