Maria Rydqvist .jpeg

Mens kan för många kvinnor upplevas som påfrestande och obehagligt och vissa kvinnliga elitidrottare kan uppleva att deras prestationsförmåga påverkas när de har mens. Maria Rydqvist är en av de kvinnliga elitidrottare som på grund av osäkerheten helt avstod från att äta p-piller, och även från forskningshåll saknas en del:
- Det finns för få studier om p-piller, menstruation och effekt på idrottsprestationen - man vet för lite,  berättar Cecilia Fridén, docent och legitimerad sjukgymnast.

Antalet kvinnliga idrottare som använder hormonella preventivmedel i form av tabletter har ökat avsevärt de senaste 30 åren. Ökningen beror till stor del av att tabletterna idag innehåller betydligt lägre dos av de kvinnliga könshormonerna östrogen och gestagen (Menstruationscykelns och p-pillers påverkan på den fysiska prestationsförmågan). Ytterligare en anledning, som ofta föreslås, är att informationen om preventivmedel och dess effekt på kroppen är mer lättillgänglig. Men trots ökad kunskap i ämnet kan det tyckas att frågan inte alltid uppmärksammas tillräckligt. Maria Rydqvist, längdskidåkare, berättar: 

- Jag vågade faktiskt inte börja ta p-piller igen, ifall det skulle påverka min prestation. Som elitidrottare vill man naturligtvis ha stenkoll på allt, och en liten hormonell skillnad kan ju betyda ganska mycket. Få kvinnor får tillräckligt med hjälp innan de börjat tävla på högsta elitnivå, men även då är det inte ens säkert att landslaget erbjuder hjälp.

Vad är ett hormonellt preventivmedel?

Hormonella preventivmedel, mest kända som “p-piller”, är läkemedel som tas av kvinnor för att motverka graviditet. De innehåller antingen ett eller två konstgjorda könshormon, som naturligt förekommer i kvinnans kropp och motverkar graviditet genom att efterlikna dess funktion. Vi vet idag vilken funktion p-piller utför i en kvinnas kropp, men enligt Cecilia Fridén vet vi inte tillräckligt om p-pillers inverkan på elitidrottare:
- De studier som finns är små och gamla och det är svårt att dra någon slutsats. Det behövs mer forskning.

Skulle du rekommendera en idrottare att ta p-piller?
- Det är väldigt individuellt hur p-piller påverkar kvinnor. Det rekommenderas alltid att man har ett individuellt samtal med en gynekolog eller barnmorska. Kvinnor kan ju ta p-piller av lite olika skäl, till exempel för att lindra menssmärta.

Finns det några hälsorisker med p-piller som elitidrottare?
- Det finns olika rapporter, men det är svårt att dra någon slutsats. Vissa studier har visat att p-piller kan skydda mot idrottsskador, men det är ofta små och gamla studier och det behövs mer forskning.

En del idrottare tar p-piller för att själva kunna kontrollera när de ska få sin mens, kan det ha någon betydelse?
- Prestation och p-piller vet man generellt väldigt lite om. Det går inte att fastställa om det har någon direkt effekt på idrottsprestationen och det finns för få studier.
- Det har tittats lite på styrka, där man jämförde kvinnor som åt p-piller och sedan slutade ta tabletterna, med kvinnor som inte hade ätit p-piller innan men fick börja efter ett tag.
- Men studien kunde inte visa någon direkt skillnad på styrka.

Vissa kvinnor äter p-piller för att senarelägga mensen?
- När man äter p-piller får man ingen vanlig menstruation utan det är en kemisk blödning. Det har ingen betydelse om man hoppar över mensen eftersom den inte är naturlig. Återigen är det dåligt med information om detta då det inte är tillräckligt undersökt.

Maria Rydqvist, som har tävlat för Sverige i världsmästerskap i längdskidor, valde att inte äta p-piller, dels på grund av att det saknas stöd i ämnet för kvinnliga elitidrottare:
- Jag tappade mensen första gången i slutet av tonåren och valde efter det att inte äta p-piller för att få naturlig mens indikator för min hälsa.
- Men det handlade också om att jag inte vågade börja äta p-piller på grund av tron att det skulle påverka idrottsprestationen. Många kvinnor får inte tillräcklig hjälp förens de tävlar på absoluta elitnivå - och inte ens då är det säkert att landslaget erbjuder hjälp.

P-piller och påverkan på kroppen

Maria Rydqvist har en imponerande meritlista med både SM-guld och VM-medaljer i längdskidåkning. För att tävla på den nivån krävs mycket bra kunskap om sin kropp, hur man tränar och vad som kan ha en påverkan. Men kunskapen om p-piller lämnar mycket att önska enligt Rydqvist:
- Det saknas bevis och fakta; kunskap som är applicerbar på elitidrottare. Det skiljer sig mellan motionärer och eliten.
- Jag vill veta mer om hur p-piller påverkar kroppen, inte minst på grund av att jag trodde att det skulle påverka mig och min prestation negativt.
- Man vill inte experimentera. Hormoner har en stor inverkan på kroppen, både fysiskt och mentalt, och det är inte något man vill mixtra med.
- Tänk om hela tävlingssäsongen skiter sig för att jag började äta fel p-piller.

Vissa p-piller kan som biverkan orsaka just viktuppgång, vilket är en faktor för varför många drar sig för att börja med p-piller. Viktuppgång kan vara en särskilt besvärlig biverkan om man är elitidrottare, även fast nyare p-piller inte bör orsaka samma oro enligt Cecilia Fridén:
- Det är en oro, men det är mer med äldre p-piller. Dagens p-piller har en lägre hormonnivå så viktuppgång är inte lika vanligt, särskilt hos de som tränar mycket.
- Studier har visat att p-piller inte är förknippat med viktuppgång hos elitidrottare då de rör sig tillräckligt för att det inte ska ha någon påverkan på deras vikt.
- Man har också sett att de som tävlade i konditionsidrotter var mindre benägna att äta p-piller än andra idrottare. Varför det är så går det bara att spekulera i.

Menstruationscykeln

Menstruation, även kallad mens, är en blödning från livmodern som inträffar en gång i månaden hos kvinnor. En menstruationscykel varierar från kvinna till kvinna, i snitt ligger den på 28 dagar, men den kan varierar mellan 21 till 36 dagar, och blödningarna varar mellan tre och sex dagar. Menstruationscykeln kommer att påverka en kvinna, men exakt hur mycket och om det påverkar särskilt för elitidrottande kvinnor, vet man inte riktigt. Cecilia Fridén berättar:
- Det är svårt att säga, det finns fortfarande för få studier kring idrottsprestation och menstruationscykeln. Man har tittat lite på om ägglossningen kan påverka muskelstyrkan, i mitten av menstruationscykeln när man mår som bäst.
- Det har gjorts studier om muskelstyrkan och där har man sett att det inte finns någon skillnad orsakad av menstruationscykeln.

Har man tittat på något annat inom idrott som kan påverkas av mensen?
- Ja, man har även kollat på koordination och balans och märkt att koordinationen är nedsatt precis innan man får mensen. Premenstruella symtom (förkortat PMS, reds.anm.) kan ha en påverkan.
- En vecka innan man får sin mens är man svullen och nedstämd och huvudvärk.
- Man känner av det olika mycket, men 75% har premenstruella symtom i någon form som eventuellt kan påverkar prestationen. Vissa kan till och med ha så stora problem att de måste sjukskriva sig, men det gäller ca 5% av alla kvinnor. 
- De här symtomen kan påverka balans och koordination.

Vad innebär idrottstriaden?
- Idrottstriaden innebär att man får menstruationsbortfall till följd av för lågt energiintag i relation till träningsmängd. Menstruationsbortfall anses ofta som normal vid hård träning men det är det inte. Det är en effekt av hård träning och att idrottaren äter man för lite eller för energisnål mat.
- Men med p-piller kan man få en falsk trygghet, en slags försäkran, men att man egentligen äter för lite.
- Man ska tänka på att idrottstriaden är vanlig för idrottande ungdomar. Det borde uppmärksammas mer.
- Triaden kan få förödande konsekvenser då risken för skelettskador ökar, speciellt för idrottande ungdomar vars skelett fortfarande utvecklas.

Vad vet man om mens och idrottsskador?
- Mensen kan ha en relation till idrottsskador. Men i och med att det finns få studier om detta kan man inte fullt fastställa det, men det kan vara en bidragande orsak.
- Av de få och mindre studier som gjorts har man sett att hormonreceptorer i musklerna kan variera under menstruationscykeln. Det man har tittat på är att eventuellt lägga om sin träning eller träna specifika saker beroende på hormonerna.
- Även här är det dåligt med studier. Det är ett svårt ämne att studera då det finns många faktorer som spelar in, t.ex. om man äter p-piller eller inte.
- Sammantaget har man alltjämt inte sett något direkt bevis på att prestationen i stort påverkas av mens.

“De som har kommit till en högre nivå har hittat en strategi”

Trots att alla kvinnor har mens pratas det inte alltid helt öppet om det. Men allt fler kvinnliga elitidrottare har nu börjat flagga för att tabustämpeln måste bort, inte minst på grund av mensens tydliga påverkan på kroppen och i förlängningen också förutsättningarna för elitidrottare. Men påverkan kan vara individuell och mensen är inte alltid något alla kvinnor är bekväma i att prata om, berättar Maria Rydqvist:
- Det är väldigt individuellt hur prestationen påverkas av mens. För vissa kan det vara helt avgörande medan det för andra inte påverkar alls - och vissa kan till och med prestera bättre tack vare sin mens.

- Det kan bero på vad man har för relation med sin tränare och om det känns bekvämt eller inte att prata med tränaren om det. Tränare borde generellt ha bättre kunskap, alternativt att det finns personer tillgängliga för idrottare som har kunskap om ämnet och kan svara på frågor och vara till stöd. Det borde finnas någon man kan vända sig till för frågor.
- Men det som är tydligast är att synen är väldigt olika och att det är väldigt individuellt. De som har kommit till en högre nivå har hittat en strategi. Vissa kan till exempel välja p-piller för att göra det bättre.

Även för Cecilia Fridén, som är verksam på sektionen för fysioterapi, handlar mycket om att det behövs bättre kunskap, trygghet och framförallt att ämnet lyfts upp:
- Man måste våga prata med sina föräldrar och med sin tränare. Det pratas väldigt sällan om det här.
- Tränarens ansvar är stort. Många tror att menstruationsbortfall är normalt när man idrottar men så är det inte. Det kan ge konsekvenser. Det är inte normalt att ha menstruationsrubbningar, fastän många tror det. Triaden kan behandlas med p-piller, men det räcker egentligen inte, och man måste tänka på varför man drabbas av det här.

- Pratar vi prestation är det här lika viktiga frågor att ta upp som själva prestationen i sig.


Fakta

Maria Rydqvist_profil (1)       ^3F0D1D9F9E786CDA995FB96B07875D0F56BF2BB21B8E9B856F^pimgpsh _fullsize _distr

Om Maria Rydqvist och Cecilia Fridén:

  1. Maria Rydqvist är en svensk längdskidåkare. Hon har vunnit SM-guld i både 15 och 30 km och har en fjärdeplats från världsmästerskapen 2015 och var även med i det stafettlag som tog VM-silver samma år.
  2. Cecilia Fridén är legitimerad sjukgymnast och docent vid sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet.

Fakta om hormonella preventivmedel:

Hormonella preventivmedel är den formella, medicinska termen för läkemedel mot graviditet. Behandlingarna kan tas av kvinnor som önskar att skydda sig mot oönskad graviditet genom läkemedel. Hormonella preventivmedel innehåller alla antingen ett eller två konstgjorda könshormon(er) som övertygar kroppen om att den inte måste påbörja de processer som kvinnans kropp genomgår varje månad för att förbereda sig för graviditet.

Hormonella preventivmedel finns idag i ett par olika former. Kändast är tablettform, "p-piller". P-piller innehåller antingen två konstgjorda könshormon, så kallade kombinerade p-piller, eller ett konstgjort könshormon, och dessa kallas för minipiller. Förutom p-piller finns det emellertid idag ett par andra utföranden, som t.ex. spiraler, p-plåster och p-ring. De är alla godkända preventivbehandlingar som ger samma skydd mot oönskad graviditet som p-piller.

Fakta om senareläggning av mensen:

Senareläggning av mensen innebär kort och gott att en kvinna skjuter upp sin mens genom läkemedel. Det går att skjuta upp mensen på två sätt: antingen genom användandet av ett kombinerat p-piller eller genom ett läkemedel som är särskilt utformat endast för att senarelägga mensen. 

Treated.com:s syn på hormonella preventivmedel, mens och elitidrott:

Treated.com står helt bakom varje kvinnas egen rätt att få besluta om hon vill äta ett preventivmedel för att skydda mot graviditet eller äta läkemedel för att justera sin mens. Vi ställer oss även bakom alla typer av initiativ som syftar till att medvetandegöra, problematisera och vidare diskutera menstruation och elitidrott. Vi tycker det att det är ett viktigt ämne som måste uppmärksammas mer och vi hoppas att kunna bidra till en bredare debatt.

Artikeln är skriven av Sara Jernfält och redigerad av Elias Hemmilä. 


     
Författare: Sara Jernfält & Elias Hemmilä
sara.jernfalt@treated.com
elias.hemmila@treated.com
18 oktober 2017