Allt fler människor har öppet börja prata om sin ångest, som ändock alltjämt är en svårfångad diagnos med symptom som kan variera mellan olika människor, någonting vi tidigare uppmärksammat. Ett vanligt symptom vid ångest, såväl som vid depression, panikattacker och panikångest och stress är att ha en orolig mage. För många är rädslan för en orolig mage i samband med ångesfyllda perioder ett ytterligare pålägg som kan göra en extra villrådig och stissig. Sanningen är dock att orolig mage är ett av de mer välkända, fysiologiska symptom vid ångestpåslag, någonting vi tänkte gå igenom i denna artikel.

Hur kan orolig mage orsakad av ångest ta sig i uttryck?

Exakt vad för symptom man får är väldigt individuellt och det är inte ovanligt att man blir dålig i magen tillsammans med andra symptom, eller att man först upplever något annat symptom som sedan orsakar irritation i magen. Men, generellt beskrivs symptomen ofta som:

 • En nervös känsla i maggropen.
 • “Fjärilar i magen”.
 • En orolig, upprörd känsla i magen.
 • Tarmvred, att magen “rullar”.
 • Känslor av illamående och/eller att man behöver kräkas.
 • Knutar i magen.
 • Muskelsammandragningar i magen/magsäcken.
 • En svirlande, brännande känsla i magen.
 • Vibrerande, omtumlad magkänsla.
 • Upprörd mage.
 • Uppblåsthet, gasighet (flatulens).
 • Värmevallningar i maggropen.

Att vara dålig i magen är vanligt och drabbar de flesta människor någon gång i livet. Men att ha en orolig mage är inte ett sjukdomstillstånd i sig som går att diagnostisera, det är i allra flesta fall ett symptom på, eller en konsekvens av, någonting annat. Oftast blir man dålig i magen eller får diarré som en reaktion på någonting som man har ätit eller druckit. En “orolig mage” kan dock ha att göra med ditt psykiska välbefinnande, såväl som fysiologiska aspekter såsom kosthållning och kvalitén på matsmältningssystemet. I vissa fall är det en kombination av bägge.

Vissa upplever kanske bara ett av ovan listade symptom, medan andra upplever fler, eller till och med allihop på samma gång. Orolig mage kan komma innan, under eller efter en episod av intensiv ångest eller en panikattack. Det kan, som ovan nämnt, också vara katalysatorn som triggar en panikattack eller intensiv period av ångest eller panikångest.

Även intensitet varierar. Från milda besvär till väldigt allvarliga, som också kan orsaka oro över att annan sjukdom är närvarande. Vissa upplever magbesvär i vågor, där symptomen är starka under en stund, för att sedan avta. Orolig mage kan träda in innan man äter, direkt efteråt, eller upp till flera timmar efteråt. Och medan det för vissa inträffar mycket sällan kan andra ha mer frekventa eller till och med ihållande, dagliga besvär.

Det är väldigt individuellt och personer kan ha olika symptombild från en dag till en annan - och symptomen i sig kan också orsaka obehag och oro, social fobi eller en rädsla för att vara bland folk.

Hur vanligt är det med orolig mage orsakad av ångest och stress?

Kort sagt: oerhört vanligt. Faktum är att det är så pass vanligt att man tror att orolig mage i de allra flesta fall orsakas av ångest och stress.

Stresspåslaget kan orsakas av stress, som namnet kanske avslöjar, men även av ångest och generaliserat ångestsyndrom, panikångest, panikattacker och depression. Stresspåslaget orsakar frisättande av stresshormoner i blodet, där de sedan orsakar specifika, kroppsliga fysiologiska, psykologiska och känslomässiga förändringar som förbereder kroppen för flykt- och kamprespons - oftast omnämnt “fight or flight”, från engelskan.

Fight or flight är, i korthet, ett tillstånd där hjärnan förbereder kroppen för reell fara. Det beskrivs ofta som när man hamnar framför ett lejon på en stor, öppen savann; kroppen förbereds inför en omedelbar, akut fara. När denna respons sker utan att en reell fara är närvarande kan det orsaka ångest, depression och panikattacker.

I tillägg till ovan psykologiska och fysiologiska reaktioner orsakar stresspåslaget också kroppens blod att flyttas från magen till andra delar av kroppen som är i större behov av det, på grund av den felaktiga tolkningen av akut fara. Reaktionen undertrycker också matsmältningen så att kroppens resurser används för flykt- och kampresponsen. Detta orsakar muskelsammandragningar, inkluderat även magmusklerna.

Ovan kluster av symptom orsakade av stresspåslag resulterar i en orolig mage och detta är varför personer med ångest, generaliserad ångest eller paniksyndrom upplever orolig mage i en eller annan grad. Fastän det kan upplevas som mycket obehagligt är det viktigt att förstå att det inte är farligt. Det är helt enkelt en vanlig reaktion på att känna sig ångestfylld, stressad, nervös eller rädd.

Vad du kan göra för att ta hand om en orolig mage

När känslan av oro och det medföljande stresspåslaget kommer, kan det hjälpa att försöka lugna sig själv. Detta kan vara mycket svårt för den som har ångest, men i takt med att kroppen återhämtar sig från stress- eller ångestpåslaget avtar även symptom som orolig mage. Det kan ta 20 minuter eller mer för kroppen att återhämta sig, detta är någonting fullt normalt och är ingen anledning för oro.

När denna känsla orsakas av ihållande stress kan det ta mycket längre tid för kroppen att återhämta sig till den punkt där orolig mage helt elimineras. När kroppen är helt återhämtad kommer denna känsla emellertid att helt avta. Därmed, återigen, är orolig mage orsakad av ångest inte anledning till oro.

Du kan påskynda återhämtningsprocessen genom att försöka hantera den orsakande stressen. Det kan till exempel handla om arbetsbörda eller andra psykosociala faktorer som orsakar ett stress- eller ångestpåslag, som går att adressera. Andra bra tips är att träna på avslappningsövningar som exempelvis progressiv muskelavslappning, yoga för att sänka blodtrycket eller wellness-övningar.

Nedan har vi samlat några ytterligare tips för att ta hand om en orolig mage orsakad av ångest:

 1. Äta lättare måltider när du är nervös eller stressad.
 2. Istället för få, tyngre måltider kan man försöka att äta mer frekvent men mindre portioner.
 3. Minimera intaget av socker och råsocker.
 4. Andas lugnt och djupt. Försök att andas genom vänster näsborre för att lugna andningen och pulsen.
 5. Försök få kroppen att slappna av, både muskler och sinne.
 6. Försök öka mängden tid du spenderar med att koppla av och vila.
 7. Undvik antacida läkemedel, som vanligtvis förskrivs vid halsbränna och sura uppstötningar, eftersom orolig mage inte är orsakad av överskott av magsyra.
 8. Lätt till måttlig motion och träning kan bidra till att minska mängden stress.

Fakta: ångest

 • Ångest är vanligt förekommande bland Svenskar och kan ibland leda till nedsatt funktionsförmåga.
 • 36% uppgav 2016 att de har besvär med ängslan, oro eller ångest.
 • Mellan 2006-2016 har det skett en ökning bland män i åldern 16-29 år.
 • Förekomsten bland kvinnor 2016 var 43%, motsvarande siffra bland män är 30%.
 • Uppskattningsvis 1,6 miljoner svenskar, eller 16% av befolkningen, tar antidepressiva läkemedel inkluderat SSRI- och SNRI-preparat.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
11 december 2018