"Jag ska bara googla": en genomgång i riskerna med att handla otillåtet på nätet och ökad antibiotikaresistens.

Phone - CopyInternet. Källan till i stort sett all information idag. Vi googlar, vi läser, vi antar och vi kanske till och med beställer. Vi vet ju bäst själv vilka symptom vi uppvisar och det stod ju på den där hemsidan att dessa symptom försvinner med antibiotika. Vi kanske dessutom inte orkar konsultera med en läkare - det är ju bara massa formaliteter. Och vad sjutton är antibiotikaresistens? Det är väl bara en krånglig term som används av kvällstidningar för att jaga klick och skrämma upp folk? Nja. Fullt så enkelt är det ändå inte.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett ökande och mycket allvarligt problem. Bakteriestammar som är resistenta mot antibiotika innebär stora risker för den enskilda patienten - men även för samhället. Infektioner som vi idag ser som vanliga och lättbehandlade blir genom resistens svårbehandlade eller till och med omöjliga att behandla. 

Bakterier som utvecklat motståndskraft mot antibiotika kallas för antibiotikaresistenta bakterier. Redan under 1940-talet upptäcktes de första resistenta bakterierna och sedan dess har resistensen spridits i takt med att nya antibiotikum introducerats inom sjukvården. Kort sagt kan en säga att resistenta bakterier innebär att det blir svårare, dyrare och tar längre tid att bota infektioner - och risken är även att infektioner inte längre kommer gå att bota genom antibiotika.

Farhågorna med antibiotikaresistens är verkliga

Korrekt användning av antibiotika är den viktigaste punkten för att minska antibiotikaresistens. Men trots det ständigt överhängande hotet och det minst sakt brådskande allvaret har inte frågan blivit den heta potatis som många branschexperter önskat. Förekomsten av resistenta bakterier fortsatte 2016 att öka och det finns inget som tyder på att det inte fortsätter på samma väg. Folkhälsomyndigheten har vid flera tillfällen varnat för att det idag snarare handlar om att jobba för att ökningen ska gå så långsamt som möjligt

Ida Isolehto är student i molekylärbiologi vid Uppsala Universitet och flaggar även hon för utvecklingen.
- Det finns idag multiresistenta bakterier, vilket betyder att bakterierna är resistenta mot samtliga tillgängliga antibiotikum. 
- I de fallen finns det alltså inga läkemedel att ta till för att behandla infektionen. 
Ida _Isolehto_Quote
Preventivt arbete, som t.ex. vårdhygien och korrekt förskrivning, går hand i hand med arbetet att motverka antibiotikaresistens. Användning av antibiotika är kopplat till både spridning och resistens, därför är det särskilt viktigt att att antibiotika används rationellt; på rätt sätt och bara när det behövs.

- Inkorrekt användning av antibiotika är ett stort problem. Ju mer vi exponerar bakterier för antibiotika, desto snabbare utvecklas resistens. Därför är det viktigt att bara använda antibiotika när det verkligen är nödvändigt. 
- Ibland behöver dock en person behandlas med antibiotika och då är det viktigt att kuren inte avbryts i förtid. Om alla bakterier inte dödas av under behandlingen kommer de bakterier som är minst känsliga för antibiotika överleva. Då finns risken att dess gener sprids vidare och att resistens uppstår, berättar Ida Isolehto. 

Enorma risker med att otillåtet beställa osäkra läkemedel online

I takt med att farhågorna med antibiotikaresistens blivit större har även fler och fler delar av vårdkedjan digitaliserats. Onlinesjukvård och gränsöverskridande vård blir idag vanligare och fler patienter väljer få sitt recept utskrivet av en läkare online. Det är fullt lagligt och erbjuder en bekvämlighet för många. Men det nya digitala landskapet har även, tyvärr, skapat större spelyta för lurendrejare och oseriösa aktörer som otillåtet säljer läkemedel online. Och det är här i konfliktytan består, då även svenskar hakat på trenden och allt mer börjat vända sig till olagliga hemsidor där osäkra läkemedel säljs fritt online. Inte minst storstadsbor i åldrarna 18-29 år, som visat sig vara den grupp som är mest öppen för dessa mycket osäkra metoder, enligt en studie från Läkemedelsverket

Den olagliga importen av osäker antibiotika, som brukas utan förskrivning, blir tyvärr även den vanligare. Under 2015 års Operation Pangea, som är en veckas intensivt arbete med att tackla import av otillåtna läkemedel bedrivet av Interpol, beslagtogs rekordmängden 20,7 miljoner olagliga läkemedel till ett uppskattat värde av motsvarande 715 miljoner kronor. Bara i Sverige beslagtogs 1,200 tabletter antibiotika under veckan, vilket är allt annat än ett smickrande facit.
- Bara den frikostiga, lagliga förskrivningen av antibiotika är en fullgod orsak till oro. Den otillåtna importen bidrar till att bekymrena blir än fler, säger Ida Isolehto.

Ger vi näring till resistens genom vår okunskap?

Antibiotikaresistens, digitala lurendrejare och bristande källkritik samverkar idag och skapar ett mycket farligt växelspel. Personer som själva ställer sin diagnos och köper antibiotika receptfritt på nätet genomför inte bara ett olagligt köp, utan sätter sig själv i stor fara. Det kommer aldrig gå att garantera vad tabletterna innehåller då de inte varit föremål för de kliniska prövningar och tester som krävs för att ett läkemedel ska åtnjuta rätt till försäljning. Därtill blir möjligheterna till smittspårning mycket små, vilket blir särskilt problematiskt vid t.ex. sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och gonorré.

Operation Pangea 2015, ett mindre smickrande facit:

  1. Tusentals beslagtagna tabletter bara i Sverige
  2. Brister i tillverkningsprocessen
  3. Brister i kvalitet
  4. Krossade tablettkapslar
  5. Öppnade blisterförpackningar
  6. Spår av odeklarerad substans som kan ha berott på dålig rengöring i produktionen

Utvecklingen och utbyggnaden av internet tillsammans med nya kanaler och plattformar gör att det idag kan vara svårt att orientera sig online. Fejksidor kan potentiellt finnas bakom varje digital hörn och är idag enormt skickliga på att ta vara på presumtiva konsumenters okunskap. Och det är inte alltid helt enkelt att förstå vem som bara är ute efter dina pengar. Och kanske är den ofta bristande källkritiken hos internets många surfare ett stort problem för antibiotikaresistensen, fast den med all säkerhet innebär en stor potential för diverse skrupelfria onlineaktörer.

"Du som mottagare har ansvaret för vad som händer. Du sitter på det största maktmedlet av alla [...], det är du som måste ha koll på vem avsändaren är, vad du delar vidare och framförallt hur du själv förhåller dig till innehållet och vilka praktiska beslut du sedan fattar utifrån det".
Ingrid Helander, chefredaktör Läkemedelsvärlden.
Minsta kravet är att kolla vad vetenskapen säger (2017). Läkemedelsvärlden.

Slutfunderingar

Vi lever i en minst sagt bekymmersam tid, där vi löper en stor risk att ställa tillbaka tiden ett antal årtionden, närmare bestämt till den tiden då vanliga infektioner hade en markant högre dödlighet. 

Resistenta bakterier kan spridas mellan människor, djur och i miljön - därtill kan bakterierna sinsemellan utbyta resistensgener och ytterligare bidra till resistensspridning. Sambandet är komplext och ställer höga krav, både på nationell och internationell nivå. Det är komplexa samband och ställer höga krav på en effektiv lokal, nationell och global resistensövervakning. På internationell nivå behöver vi fortlöpande epidemiologisk information och resistenta bakteriestammar och analyser om hur de sprids i olika vårdmiljöer i samhället. 

Och, kanske allra främst, behöver vi skapa en bättre kännedom om riskerna med att handla läkemedel från otrygga och olagliga hemsidor.

Glöm inte att följa oss på Facebook och Twitter! Branschblog (2)
     
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
27 januari 2017 

Referenser:

Otillåten privatimport av antibiotika riskerar öka resistens (2016). Läkemedelsverket.
Operations: Operation Pangea (2008-2016). Interpol.
Oroväckande ökning av resistenta bakterier (2016). Läkemedelsvärlden.
Antibiotika och antibiotikaresistens (2015 & 2016). Folkhälsomyndigheten.
Var femte kan tänka sig köpa receptbelagda värktabletter på nätet utan recept (2015). Läkemedelsverket.
Rätt användning av antibiotika och miljökrav på tillverkningen är avgörande (2015). Läkemedelsverket.
Ny rekommendation för sexuellt överförbara bakteriella infektioner (2015). Läkemedelsverket.
Antibiotic-Resistant Gonorrhea (2013/2016). Centers for Disease Control and Prevention.
Minsta kravet är att kolla vad vetenskapen säger (2017). Läkemedelsvärlden.
Fyra av tio kan tänka sig att köpa läkemedel på nätet (2017). Netdoktor.