Hur många personer tror du ser glada ut, men egentligen kämpar dagligen med depressiva tankar? Vanligen avbildas deprimerade personer som sängburna och oförmögna att fungera, ta hand om sin personliga hygien eller klara av livets basala åtaganden. Folkhälsomyndigheten uppskattar att var femte person i Sverige någon gång fått diagnosen depression, men alla upplever inte depression på samma sätt och behöver inte uppvisa de traditionella tecken som många förknippar med depression. Det man kanske allra minst förknippar med depression är ett leende.

"Leende depression" har seglat upp som ett hett ämne inom populärvetenskapen. Termen avser att förklara en maskerad depression, där den deprimerade personen vill dölja sitt tillstånd för omgivningen. För många är leendet en regelrätt försvarsmekanism. Den som ler kan ju rimligen inte samtidigt vara deprimerad, eller hur? Eller är det egentligen fullt så enkelt?

De flesta har inte ens hört talas om en så kallad leende depression. Tillståndet är svårfångat och det finns inga egentliga riktlinjer för hur det ska definieras, men det finns några punkter man ofta håller fram som väsentliga för att identifiera en osynlig eller maskerad depression. Fem vanliga hållpunkter vid en leende depression:

  1. Du är lycklig utåt och mot andra, bokstavligt talat genom att le. Men innerst inne har du sällan riktigt roligt, även fast du gör saker som du egentligen tycker är roliga har du svårt att njuta av dem.
  2. Du förtrycker dina negativa känslor, vilket hänger ihop med att du i själva verket lider av depressiva symtom. Istället för att fundera över varför du mår som du gör försöker du bagatellisera eller helt ignorera problemen, vilket i sin tur kan förvärra symtomen. Smärtan hålls dold och du "sopar bort" de depressiva tankarna och de andra symtomen.
  3. Du känner en ovilja eller en rädsla att identifiera dig med symtomen och känner skuldkänslor över hur du mår. Personer som döljer sin depression känner ofta dåligt samvete över att de inte förmår att "rycka upp sig". Och när det finns en ovilja att möta sin depression och söka hjälp för den blir det svårt att ta sig ur nedstämdheten. Du kanske inte vågar berätta för någon om hur du mår eftersom du är rädd för att framstå som svag eller problemtyngd.
  4. Du har en ständig känsla av att något är fel men har svårt att identifiera vad exakt som är fel. En "leende depression" kännetecknas av en dold ledsenhet som kan tyckas träda fram utan egentlig orsak. Många som lider av tillståndet har inte ens förstått att de i själva verket lider av en depression. 
  5. Du ställer höga krav på dig själv men tycker alltid att du är otillräcklig. Leende depression tros vara vanligare bland utbildade personer med en, utåt ett, stabil tillvaro med bra jobb och socialt liv. Du kanske orkar hålla masken längre just på grund av att du är högpresterande. 

Kan "det fullbordade livet" vara en faktor?

Människor som lider av leende depression är ofta i förhållanden eller gifta, utbildade och med bra arbetsplatser. De har vanligtvis kämpat med depression och/eller försvagande ångest i flera år och har haft lite erfarenhet av behandling eller medicinering. Många som vet om att de är deprimerade avslöjer inte det på grund av rädsla av diskriminering av nära och kära eller av kollegor eller chefer. Deras offentliga, yrkesmässiga och sociala liv lider oftast inte lika påtagligt av depressionen - deras fasad är sammansatt. Men bakom just denna fasad och dess stängda dörrar fylls deras tankar om värdelöshet, otillräcklighet och förtvivlan.

Andra vanliga symtom vid leende depression är ångestkänsla, rädsla, lättretlighet och ilska, trötthet, hopplöshet och förtvivlan. De som lider av en leende depression tillsammans med andra former av depression kan också uppleva sömnsvårigheter, förlorad libido eller erektionsproblem hos män, eller att inget känns roligt längre. Allas erfarenheter är dock annorlunda och det är möjligt att "bara" uppleva en eller några av dessa symtom. 

Ett annat sätt att se på en leende depression är att personen har på sig en mask. Människor som lider av en leende depression erbjuder inte utåt sett några antydanden om sina problem - omvärlden förblir ovetande. De upprätthåller ofta ett heltidsjobb, en familj, deltar i sporter och andra aktiviteter och har ett aktivt socialt liv med många intressen. Med sin mask på ser allt bra ut, ibland kanske till och med perfekt, men under masken lider de av sorg, panikattacker, låg självkänsla, sömnlöshet och i vissa fall självmordstankar. 

Leende _depression (1)

Leende depression och självmord

Enligt Dina Goldstein, Ph.D. och praktiserande psykolog, finns det ett bekymmersamt samspel mellan leende depression och självmord. Ofta är psykologen den enda personen i den deprimerade människans cirkel som känner till besvären. Detta orsakar ett oroande samband mellan leende depression och självmord. I motsats till en patient som saknar energi till att ens gå ur sängen, kan kroniskt deprimerade patienter som är suicidala och energiska vara mer benägna att initiera ett självmordsförsök. 

Betydande traumatiska livsförändringar, som exempelvis en nligen förlorad anställning eller en skilsmässa, är ofta prediktorer av självmordsförsök - särskilt hos män. I vissa fall kan det vara skyddande att ha unga barn i sin närhet eller att vara väldigt religiös, men det lyfts ändå fram som undantag i sammanhanget. 

Håll aldrig dina självmordstankar för dig själv utan att söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, uppsök läkarvård eller kontakta en stödlinje.

Sök hjälp - det kommer alltid att vara värt det

Om du, eller någon närstående, lider av en leende depression (eller någon annan form av depression) är den goda nyheten att bra hjälp finns tillgänglig - vare sig om det är genom rådgivning, kbt-terapi, psykoterapi eller receptbelagda, antidepressiva läkemedel. Det går att navigera ut ur depressionen och bli befriad rån sorgsenheten. 

Om du är närstående till någon som är deprimerad är det inte helt ovanligt att mötas av en negativ reaktion eller till och med förnekelse när ämnet tas upp med den deprimerade. Detta är helt normalt. Ofta är människor inte medvetna om begreppet "leende depression", och det kan vara bra att tänka på detta. För vissa kan depression vara förknippat med svaghet eller otillräcklighet - och där är de anhörigas stöd viktigt. 

Statistik över psykisk ohälsa i Sverige

Nedsatt psykiskt välbefinnande, oftare kallat psykisk ohälsa innefattar egentligen en rad olika psykiska tillstånd och därtill även diagnoser. Vanligt förekommande sådana är ängslan, oro, ångest, panikattacker och depression.

Ängslan, oro och ångest är normala känslor, men det är när de ökar i omfattning eller intensitet som de kan orsaka svårt lidande. Ångestsyndrom är relativt vanligt förekommande och drabbar oftare unga människor än äldre. Insjuknandet kan ske under ett långt förlopp och kan i vissa fall leda till nedsatt funktionsförmåga. 

  1. Vanligare bland kvinnor än hos män: psykisk ohälsa förekommer oftare hos kvinnor än män. 2016 var andelen bland svenska kvinnor 19%, medan dito för män var 12%. 
  2. Men det blir vanligare hos bägge könen: den psykiska ohälsan har tilltagit både hos kvinnor och män under perioden 2006-2016. Andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat med hela 159% under perioden 2011-2016.
  3. Vanligast bland yngre: andelen personer med nedsatt psykiskt välbefinnande är som högst hos åldersgruppen 16-29 år. I motsats är den mentala ohälsan som lägst hos åldersgruppen 65-84 år.
  4. Utbildning tros inte spela någon roll: psykisk ohälsa tros vara lika vanligt hos personer i Sverige, oavsett utbildningsnivå.

Källor: 
Nedsatt psykiskt välbefinnande (2017). Folkhälsomyndigheten.
Ängslan, oro eller ångest (2017). Folkhälsomyndigheten.


Den 10 oktober är det Världsdagen för mental hälsa. Vi på Treated.com vill vara med och uppmärksamma mental hälsa och mental ohälsa.

Läs mer om ångest och depression: Egna berättelser från personer med ångest: 20 "otippade" fysiska symptom

     
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
3 oktober 2017