Trots att det är ett relativt vanligt tillstånd så är det många som inte känner till Raynauds fenomen. Det är ett tillstånd då blodförsörjningen till fingrar och tår begränsas vilket kan leda till att dem blir vita eller blåa. Ibland så kan det också vara svårt att röra på fingrarna eller att personen upplever smärta.

I de allra flesta fall så leder det inte till några allvarliga problem. Men Raynauds fenomen kan likväl vara en väldigt obehaglig upplevelse. För att lära oss mer om detta ämne så pratade vi med Lynn Wunderman, ordförande för Raynaud’s Association – en icke vinstdrivande organisation baserad i USA vars mål är att stötta och utbilda folk kring Raynauds fenomen.

Varför uppstår Raynauds fenomen?

Enligt Raynaud’s Association så tror man att ungefär 5-10% av alla människor är drabbade av sjukdomen. Tillståndet kan förekomma i alla åldrar, men yngre kvinnor drabbas mer frekvent.

Symptomen kan uppenbara sig väldigt påtagligt i form utav att en del av huden förändrar i färg. Den fysiologiska förändring som uppstår är däremot ganska normal. Lynn Wunderman förklarar:

- För de flesta som drabbas av Raynauds är processen en vanlig kroppsreaktion mot kalla temperaturer eller stress. Men personer med Raynauds har ett mycket lägre tröskelvärde. För en som inte lider av Raynauds fenomen kan detta inträffa vid -5°C eller -10°C. Men för en som drabbats av Raynauds kan detta lika gärna hända vid 10°C eller 15°C.

- När kroppen känner att den är i fara för att drabbas av kyla eller stress, så stängs blodkärlen i extremiteterna för att skicka blodtillförseln till kroppens vitala organ för skydd. Därför är det viktigt att inte bara värma extremiteterna utan hela kroppen för att avhjälpa denna reaktion, fortsätter Wunderman.

Primär och sekundär Raynauds fenomen – vad är skillnaden?

Liksom flera andra tillstånd så kan Raynauds vara både primär och sekundär. Sekundär Raynauds fenomen innebär att tillståndet träder in som ett resultat av annan, underliggande sjukdom. Primär Raynauds, i sin tur, innebär att en person får sjukdomen utan någon tydlig orsak. Det är ännu inte helt på det klara varför Raynauds förekommer hos vissa människor och inte andra. Det finns dock en del teorier om att genetik kan vara en faktor. Sekundär Raynaud, som är klart mindre vanligt, kan vara resultat av flera hälsofaktorer såsom autoimmuna sjukdomar.

- För en minoritet av patienterna (mindre än 10 procent) är Raynauds orsakat av ett annat medicinskt tillstånd som kan skada blodkärlen. Denna form kan vara en biprodukt av en allvarligare autoimmun sjukdom – såsom lupus, sklerodermi eller reumatoid artrit, berättar Wunderman.

Det är oerhört viktigt att symptomen på Raynauds kontrolleras av en läkare så att eventuella andra, underliggande tillstånd kan identifieras eller uteslutas. Wunderman fortsätter:

- Raynauds kan vara det första tecknet på att ett av dessa tillstånd är närvarande och kräver medicinsk vård. Patienter med en sekundär form är mer benägna att uppleva intensiva och frekventa attacker. Deras symptom kan även resultera i farliga och potentiellt långvariga skador på blodkärlen.

Miljöfaktorer

Det är också möjligt för Raynauds fenomen att uppstå som ett resultat av externa faktorer.

- Förutom autoimmuna sjukdomar kan Raynauds skada blodkärlen orsakat av så kallade triggers. Denna form av Raynauds kallas för vibrationsskador i hand och arm och orsakas av upprepade tryck på extremiteterna från användning av vibrerande verktyg och utrustning (som kan användas av exempelvis byggnadsarbetare, tandläkare, stenografer eller pianister).

- Ytterligare orsaker kan innefatta trauma, mycket rökning, vaskulära problem eller exponering för vissa läkemedel, kemikalier eller toxiner.

Men det är också möjligt att andra tillstånd som utlöses av kallt väder förväxlas med Raynauds fenomen:

- Om en patient beskriver att dennes fingrar eller tår blivit vita eller blåa eller upplever smärta, stickningar eller domningar efter exponering inför kallt väder eller stress, kan Raynauds fenomen vara en potentiell förklaring.

Andra kända medicinska tillstånd som är kopplade till exponering inför kallt väder kan ibland förväxlas med Raynauds fenomen, nedan är några exempel: 

Köldurtikaria: Detta tillstånd orsakas av en allergisk reaktion på kalla temperaturer eller vatten. De som lider av detta utvecklar röda hudskador med utslagsliknande symptom och svår klåda.

Köldlskador: Är ett resultat av defekt blodcirkulation när den drabbade utsätts för kylan. Symptomen är inflammation, svår klåda, svullnad och en brännande känsla. Huden kan då bli kliande, röd, svullen och öm vid beröring.

Men det är möjligt, berättar Wunderman, för symptom att orsakas av en kombination av flera av dessa faktorer:

- Ovanstående villkor är inte nödvändigtvis ömsesidigt exklusiva. Till exempel kan en som drabbats av Raynauds uppleva kylskador.

Prata med en läkare

Vissa människor som upplever Raynauds-attacker behöver inte medicinsk behandling för att hålla koll på symptomen. Men när symptom uppstår är det är det av anledningarna som förklarats ovan viktigt att få dem kontrollerade av en läkare.

- Raynaud’s Association och dess medicinska rådgivare rekommenderar att du uppsöker en läkare som fort en individ uppvisar några symptom. En läkare kommer då att försöka avgöra om tillståndet är Raynauds och i så fall huruvida det är primärt eller sekundärt.

- Om Raynaud diagnostiseras som sekundär kan personen behandlas för både Raynauds och det underliggande tillståndet. Olika mediciner och livsstilsförändringar kan bidra till att förhindra eller åtminstone minska spasmer som kan orsaka potentiellt farliga sår.

Att behandla Raynauds hemma

Som Wunderman förklarar finns det vissa saker som någon med Raynauds kan göra för att begränsa sannolikheten för att det ska återkomma.

- Raynauds-attacker utlöses av kyla eller stress. Det rekommenderas ibland att undvika kyla eller så kallad stressutlösare men det är lättare sagt än gjort. Raynauds är ett året-runt-problem.

- De som lider av Raynauds bör dock fokusera på att försöka hålla sig så varm och stressfri som möjligt. Pimpelfiske eller utförsåkning borde kanske inte vara högst upp på aktivitetslistan. Men nästan ingen aktivitet betraktas som ett tabu eftersom att alla drabbade har olika gränsvärden för vad de kan tolerera. Nyckeln är att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv mot kyla.

I de fall där tillståndet inte är särskilt allvarligt rekommenderar Wunderman att det kan vara möjligt att hantera symptomen på Raynauds hemma genom att göra små livsstilsförändringar, såsom:

  1. Klä dig i flera lager inklusive mössa när du är utomhus i kallt väder. Håll dig inomhus under extrakyliga dagar.
  2. Använd handskar när du utsätts för kallt väder, luftkonditionering eller kalla temperaturer (till exempel i kylskåpssektionen i en stormarknad). Kom ihåg att använda dessa när du vidrör frysta eller kylda livsmedel.
  3. Ha med dig hand- och fotvärmare (som finns i många sport- och skidbutiker).
  4. Vik en servett runt den mugg eller det glas du dricker ur för att undvika att dina fingrar ska bli kalla.
  5. Placera dina händer under varmt (men inte allt för varmt) vatten när du behöver värma upp dem.
  6. Undvik att röka. Det kan begränsa blodkärlen och göra symptomen värre.
  7. Rör på armarna likt en väderkvarn för att öka cirkulationen.

Självhjälp, avslappningstekniker, tai chi och biofeedback kan för vissa människor minimera besvären med Raynauds. Dessa metoder har inte kliniskt bevisats och kan kräva en hel del övning och engagemang för att faktiskt uppnå några resultat.

Läkemedel för att behandla Raynauds

Hur tillståndet uppenbarar sig beror väldigt mycket på om det är primärt eller sekundärt. Wunderman förklarar:

- För de med sekundär Raynaud kan behandlingsplanen bero på den primära sjukdomen. Detta eftersom att den i vissa fall kan vara dödlig och påverka andra organ i kroppen och lederna. Primär Raynauds kan vara obekväm och ibland smärtsam – men det är generellt sätt inte livshotande.

Svåra fall av primär Raynauds kan hanteras med receptbelagda läkemedel som Adalat, som vi förskriver på Treated.com, men det är viktigt att förstå att det inte finns något botemedel vid primär Raynauds.

- Hittills finns det ingen medicin som eliminerar Raynauds. Men det finns vissa mediciner som minskar dess verkningsgrad och frekvens. Kalciumkanalblockerare är ett vanligt val. Dessa läkemedel arbetar för att utvidga blodkärlen så att blodet cirkulerar mer fritt. Det är samma läkemedel som ges till personer med högt blodtryck.

Det kan ta tid att hitta en effektiv behandlingsplan för Raynauds. Speciellt om patienten har andra hälsotillstånd eller kontraindikationer. Men det finns flera alternativ som en läkare kan föreslå.

- Topiska antibiotika kan ordineras för att skydda mot infekterade hudsår. Om patientens blodtryck redan är lågt är det kanske inte lämpligt med vissa behandlingar och det finns potential att de kan orsaka biverkningar såsom svullnad och huvudvärk. Eftersom att olika märken och generiska former av dessa läkemedel finns tillgängliga bör patienterna samarbeta noggrant med sin läkare för att bestämma vad som fungerar bäst för kroppen och vara medveten om att det tar tid att se resultat.

Kirurgiska ingrepp kan användas för att behandla vissa patienter där läkemedlet inte har kunnat hjälpa.

- För de allvarligaste fallen där sår är involverade som inte kommer att läka och patienten inte svarar på de första medicinerna kan ytterligare alternativ vara kirurgiska ingrepp och starkare läkemedel som tas i sjukhusmiljö.

Framtida behandling

Forskning om tillståndet och hur man bekämpar symptomen pågår. Men som Wunderman förklarar har mycket av detta handlat om effekterna av Raynauds, snarare än orsaken.- Tyvärr har de flesta undersökningarna hittills fokuserat på behandling, istället för orsak och botemedel. Nyare studier har involverat användningen av erektila dysfunktionsmedel (såsom Viagra och Cialis) som är kraftfulla och visar sig vara effektiva vid behandling av allvarligt drabbade.

- Ett annat behandlingsalternativ som verkar lovande är användningen av Botox-injektioner. De är fortfarande i försöksfasen, men resultaten i små textprover visar att det har potential. Teorin bakom forskningen är att Botox kan blockera verkan av noradrenalin, en kemikalie som utlöser blodkärlens förträngning vid Raynauds-angrepp.


För mer användbar information om Raynauds kan du kolla på Raynaud’s Associations hemsida.

Om du tror att du kan ha Raynauds eller upplever några symptom bör du träffa din läkare.

Delar av informationen i denna text finns i den 35 sidor långa handboken: ”The Cold Facts on Raynaud’s”. Copyright © 2018 Raynaud's Association, Inc. All Rights Reserved.

* - Artikeln är översatt från vår engelska blogg

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
1 juni 2018