Förra veckan uppmärksammades mental hälsa då det den 10 oktober var Världsdagen för psykisk hälsa. Bröstcancermånaden fortsätter att ta plats på våra sociala medier där profiler delar med sig av hur de stöttar bröstcancer. Inte bara den psykiska hälsan uppmärksammas på twitter, huruvida vår fysiska hälsa påverkas av miljön vi lever i tas upp av fysioterapueten Jacob Gudiol. Och Socialstyrelsen vill att fler tar ställning till donationer. Många tror att ålder har påverkan på huruvida vi kan donera organ eller inte. Så är inte riktigt fallet. Häng med!

Vad har hänt på Twitter v.41

Den 10 oktober var det Världsdagen för psykisk hälsa, och allt fler mår psykiskt dåligt. @Folkhälsomyndigheten har sammanställt statistik på hur vi Svenskar mår rent mentalt. Det visar sig att kvinnor mår ofta sämre än män, och att unga är den mest utsatta åldersgruppen. Vad som orsakar vår psykiska nedstämdhet kan såklar ha många olika faktorer. En stor faktor är stress. Statistiken visar där att kvinnor är mer stressade än män. Vilket kan vara en orsak varför fler kvinnor mår mentalt sämre än män. Den negativa utvecklingen för mentala välbefinnande måste därför uppmärksammas, genom att tilldela en heldag som med syfte att uppmärksamma och sprida information om psykisk ohälsa.

Ska ̈rmavbild 2017-10-16 Kl . 10.06.51

@Tilia, som är en ideell organisation för medmänskligt stöd för ungas psykiska hälsa uppmärksammade också världsdagen för psykisk hälsa. De gjorde på ett annorlunda sätt som säker går emot mångas fördomar. Sociala medier har länge varit ett hett ämne om hur de påverkar oss och vår livskvalitet. Det finns många argument för hur det påverkar oss negativt och positivt. Tilia lyfter fram det positiva effekten sociala medier kan ha genom sin tweet där de länkar till debattartikel “Nätet är inte bara en plats för sextrackaserier och mobbing” som är skriven av Helena Meyer. I debatten tas det upp hur ungdomar kan få stöd via nätet, helt anonymt om de så önskar. En av farhågor hos unga med psykisk ohälsa är att de inte ska bli tagna på allvar. Genom att använda sociala medier försvinner den farhågor en aning och det är lättare att få hjälp över nätet.  

Ska ̈rmavbild 2017-10-16 Kl . 10.06.25

Förändra miljön så kommer folk förändra sitt beteende. Så yttrycker sig fysioterepueten @Jacob Gudiol. Det är idag väldigt bekvämt för oss att ta oss till olika platser. Vi åker bil, tåg, buss, tunnelbana eller spårvagn. Det krävs inte många meters promenad för att sedan slå oss ner på ett säte för att transportera oss till och från jobbet eller in till stan för en fika med vännerna. Vår miljö runt omkring oss gör det faktiskt enkelt för oss att inte röra på oss. I artikel som Jacob twittrade om förra veckan tas detta upp. Ändras miljön ändras våra vanor. Skulle vi ha bättre och bredare cykelbanor skulle fler cykla. För det kan ju faktiskt vara skönare att cykla än att trängas på en buss.

Ska ̈rmavbild 2017-10-16 Kl . 10.06.06

@Socialstyrelsen uppmärksammar vikten av organdonationer i fredags. Tweeten innehållande en kort film påvisar att fler behöver ta ställning till organdonation, oavsett ålder eller bakgrund. Många kan tro att äldre inte kan, eller ska, donera sina organ. Ålder har ingen påverkan, alla kan ta ställning till huruvida de vill donera sina organ. Organdonation räddar många liv, och det är sjukvården som gör den medicinska bedömningen om organdonation kan genomföras. Det du behöver göra är att ta ställning. I slutet av klippet ges information om vart man kan läsa mer om donationer. Genom att gå in på livsviktigt.se kan man få mer information och därefter ta ställning huruvida man ser på donationer.

Ska ̈rmavbild 2017-10-16 Kl . 10.05.42

Vi är inne i mitten av oktober, också kallad Bröstcancermånaden. På många ställen kan vi de det rosa bandet som symboliserar bröstcancer. Vi såg det på politiker debatten förra veckan där @Annie Lööf bar rosa bandet till ära av Cancer månaden. I sin tweet uttryckte hon sig också vilken skit sjukdom cancer är och hur starkt det påverkar oss. Denna månad uppmärksammas sjukdomen och hur starkt den påverkar våra liv. Nära alla känner någon som drabbats av sjukdomen på något sätt, antingen att en anhörig blivit sjuk eller att en själv har blivit diagnostiserad.

Ska ̈rmavbild 2017-10-16 Kl . 10.05.22

Följ Treated.com Sverige på Twitter för mer hälsorelaterade tweets! 

      
Författare: Sara Jernfält
sara.jernfalt@treated.com
16 oktober 2017