Vi har med all säkerhet ställts inför den kända, eller kanske ökända, lögnen om jultomtens existens. Vissa vilseleddes länge av sina föräldrar och kanske fick det hela komma till en punkt där de konfronterats med sanningen, medan andra föräldrar från ung ålder sagt som det är - jultomten finns inte. Många känner att denna lögn hör till barndomen, men här hade vi tänkt ta oss en titt på vilka skadeverkningar denna lögn, eller snarare denna hela vävnad av lögner, faktiskt kan ha. Vilka psykologiska konsekvenser har “tomtelögnen” hos barnen - och hur hanterar de att konfronteras med sanningen?

❄ ❄ ❄

Vi vet alla (åtminstone får vi hoppas att så är fallet!) att jultomten inte existerar. Mytologin bakom jultomten skiljer sig beroende på vart i världen man befinner sig. I Finland är den “sanna myten” att jultomten kommer från Korvatunturi eller, som vissa hävdar, Rovaniemi. I Sverige har vi, enligt de flesta, anammat den Tysk-Amerikanska jultomtemodellen som kan härledas tillbaka till 1930-talet och en smart marknadsföringskupp från Coca Cola.

Vilken läsning man än gör om jultomtens mytologi är det ofrånkomligt att jul inte vore jul utan hans närvaro. Vi springer på honom på shoppinggator och i köpcentrum, barn skriver sina önskelistor och skickar brev till jultomten samtidigt som hela företag specialiserar sig på att hyra ut jultomtekostymer. För att inte tala om själva julafton, då det är tänkt att farsan ska gå ut och “köpa mjölk” - vilket är hela Sveriges kod för att jultomten är på inkommande.

Men, hur mycket ljugande är för mycket?

Effekterna av västvärldens kanske största lögn, alltså jultomtens existens, är ofrånkomligt omfattande. Det är dessutom en kalkylerad mosaik av lögner som spelar många stora företag i händerna; jultomtens marknadsföringspotential är rigorös, vilket stora företag tenderar att påminna oss om, inte minst i november och december månad.

Men vilken effekt har denna lögn på våra barn? Det saknas konsensus bland experter. Vissa menar på att lögnen om jultomten är en god lögn, som inte bör orsaka dåligt samvete. Lögnen främjar fantasin hos barn vilket lockar fram ett antal andra, positiva sidoeffekter, menar bland annat författaren Melinda Wenner. Men är det verkligen så enkelt?

❄ ❄ ❄

Författaren Kyle Johnson, Ph.D., har pläderat för att det är en omotiverad lögn. För att främja fantasin måste barn, enligt Johnson, göras medvetna om att jultomten verkligen inte existerar. Ungefär som att barn exempelvis förstår att mumintrollen och mumindalen faktiskt inte existerar och därmed inte behöver leta efter mumindalen i en kartbok.

På sociala mediesajter och i kvällstidningar kan en ofta läsa och se barns reaktioner på när de görs medvetna om att jultomten inte existerar, eller i vissa fall behjärtansvärda berättelser om barn som står upp för tomtens existens. I många fall är blotta föreställningen om att deras föräldrar skulle ljuga för dem svårhanterlig, vilket ytterligare kan motivera deras tro på lögnen.

När ett barn medvetandegörs om lögnen kan det tolkas som ett allvarligt brott mot förtroendet mellan barnet och dess föräldrar. De flesta barn mellan sju och nio år (det åldersspann inom vilket det är som vanligast att de tror på att jultomten finns) tenderar också att vara mindre förlåtande i allmänhet och även mer känsliga för att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Men, bortom diskussionen en får förvänta sig att ha med sina barn om jultomtens existens, får det ej glömmas bort att jultomten ofta spelar en stark roll hos barn. Barnens ögon kan lysa upp på ett alldeles särskilt sätt när de ser jultomten - eller ja, pappa i tomtekostymen. Kanske går det även att hävda att vi vuxna någon gång då och då, förslagsvis en gång om året, behöver uppleva lite “magi” - även fast den producerats med en lögn som utgångspunkt.

Därför kan det kan vara på sin plats att inta en diplomatisk hållning, kanske kan man säga att man själv inte riktigt vet huruvida jultomten existerar, alternativt försiktigt försöka rulla fram sanningen till barn som är trofasta jultomte-anhängare.


Sist och slutligen önskar vi ett riktigt hälsosamt firande och

God jul från Treated.com!

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
14 december 2018