Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

COVID-19 (Coronavirus)

COVID-19 är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Coronaviruset har i slutet av 2019 muterats till en ny version som vi oftast kallar för COVID-19.

 1. Ny sjukdom som påverkar andningsorganen
 2. För närvarande finns ingen effektiv behandling 
 3. Personer med sjukdomen ska isolera sig tills dem har återhämtat sig

OBS! Denna sida innehåller information om coronavirus/COVID-19. Eftersom detta är en ny virusstam lär sig forskare och läkare ny information dagligen. Så information och vägledning om ämnet kan förändras snabbt men vi kommer alltid sträva efter att hålla denna sida så uppdaterad som möjligt. För de senaste uppdaterade råden om coronavirus, besök Folkhälsomyndigheten.

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

1 behandling(-ar) för COVID-19 (Coronavirus)

Coronavirus (COVID-19) antikroppstest

Coronavirus (COVID-19) antikroppstest

 1. Godkänt labbtest av den brittiska regeringen
 2. Lansett enkel att använda
 3. Resultat inom 24 timmar efter mottagandet på vårt laboratorium i England
Mer information
COVID-19

Vad är Coronavirus?

COVID-19 är en sjukdom som är ny för oss. Den kan påverka lungorna och luftvägarna och orsakas av ett virus, mer känt som Coronavirus. 

Viruset har sitt ursprung i Wuhan, Kina. Det första bekräftade och diagnostiserade fallet av viruset rapporterades till Världshälsoorganisationen WHO den 8 december 2019. 

Viruset har drabbat nästan samtliga av världens länder och hundratusentals människor över hela världen har insjuknat. 

Vilka är symptomen för COVID-19 (Coronavirus)?

Folkhälsomyndigheten har angett att symptomen oftast består av hög feber och en ny ihållande hosta. 

WHO anger att vanliga tecken på infektion av viruset orsakar feber, hosta, andnöd och andningssvårigheter. 

Enligt vissa uppgifter upplever även vissa människor med Coronavirus också smak- och luktförlust. 

Det är dock viktigt att poängtera att symptomen också vara mer eller mindre extrema hos varje individ. I svårare fall kan infektionen utlösa lunginflammation och allvarliga akuta andningssvårigheter och dessvärre leda till dödsfall.

Dessutom ska tilläggas att vissa människor inte upplever några symptom överhuvudtaget och därmed vara asymtomatiska. Det har även rapporterats om fall vid överföring av smittan från en individ till en annan utan någon kännedom att personen i fråga bär på viruset i första hand. Detta anses förstås inte vara den primära formen för överföring men det är viktigt att ha i åtanke att även asymtomatiska personer kan smitta och därmed är det viktigt att varje person försöker minska smittspridningen.  

Ditt ansvar - Bromsa smittan

Tillsammans kan vi bromsa smittan. Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen COVID-19. Det här kan du som privatperson göra: 

 

 1. Stanna hemma om du känner dig bara lite förkyld
 2. Tvätta händerna ofta i minst 20 sekunder, med tvål och vatten
 3. Avstå om möjligt från alla onödiga resor
 4. Res enbart i rusningstrafik om du måste
 5. Håll avstånd i kommunaltrafiken
 6. Håll även avstånd till andra på badhus, idrottsplatser, gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 7. Håll avstånd om helst 2 meter till andra både inomhus och utomhus
 8. Undvik större folksamlingar så som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop

Hämta alltid förstahandsinformation från Folkhälsomyndigheten eller annat pålitlig myndighet. 

Hur smittar Coronavirus?

Eftersom Coronavirus är en ny sjukdom vet vi ännu inte exakt hur det mest sannolikt kommer till att spridas från en person till en annan. Forskare tror dock, liksom liknande virus, att smittan överförs mellan människor via kontaktsmitta, så kallad droppsmitta. Viruscellerna tar sig sedan in i ens kropp genom att vi vidrör vårt ansikte och således ögon och mun. 

Patientgrupper som löper större risk att drabbas allvarligt av sjukdomen tros vara personer över 70 år, underliggande sjukdomar eller ett nedsatt immunförsvar. 

Kan jag undvika COVID-19?

Det finns för närvarande ingen specifik behandling mot COVID-19 men det finns saker du kan göra för att minska sannolikheten att smittas och sprida viruset vidare. Vi rekommenderar följande tre saker som absolut viktigast:

 1. Håll socialt avstånd om 2 meter
 2. Tvätta händerna noggrant och ofta
 3. Rör inte vid ditt ansikte

Finns det ett vaccin mot Coronavirus (COVID-19)?

Trots att cirka 35 företag och akademiska institutioner arbetar för att framställa ett vaccin mot Coronavirus, med åtminstone fyra företag som rapporterats ha testat sina vacciner på djur, så finns det i skrivande stund inget vaccin mot COVID-19. Vanligtvis tar det 10 år eller mer för att få ett vaccin godkänt av myndigheterna där flertalet kliniska prövningar måste genomföras innan. De stora mängderna av vaccin som kommer krävas mot COVID-19 utgör också potentiella produktionsutmaningar för företag.

Enligt WHO är ett vaccin enda sättet att stoppa pandemin och hoppas att det ska finnas ett färdigt vaccin inom 12 till 18 månader.  

Kan jag testas för COVID-19?

I skrivande stund testas enbart dem allra sjukaste för att sjukvården ska kunna ge dessa patienter rätt vård. Arbetet pågår skyndsamt för att utöka kapaciteten för testandet av fler personer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för provtagning och analys av Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten arbetar även tillsammans med Läkemedelsverket och samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och andra länder. 

Det finns nu ett coronavirus antikroppstest tillgängligt via vårt brittiska patologilaboratorium som visar på om du har antikroppar mot COVID-19 från en tidigare infektion av viruset. Patienter måste genomföra ett blodprov hemifrån med en lansett. När det har återlämnats till laboratoriet screenas provet för att upptäcka antikroppar av SARS-CoV-2. För personer som testas positivt för antikroppar innebär att de har drabbats av viruset i ett tidigare skede. Eftersom det ännu inte finns någon information om immunitet mot viruset är det fortsatt viktigt att även vid ett positivt provsvar fortsätta följa myndigheternas rekommendationer. 

Kan COVID-19 (Coronavirus) behandlas?

Det finns för närvarande inga licensierade behandlingar för Coronavirus. Behandlingar, om så krävs, sker på sjukhus och vid allvarliga symptom kan patienten få hjälp med andningen genom en respirator. De allra flesta som insjuknar i COVID-19 återhämtar sig och oftast utan behandling. 

Antivirala läkemedelskombinationer undersöks och hittills har det rapporterats i media om att malariabehandlingar skulle kunna skydda mot viruset, men detta är inte godkänt för ändamålet utan enbart som malariabehandling. 

Vad ska jag göra om jag tror jag har drabbats av COVID-19?

Om du tror att du drabbats av COVID-19 så ska du stanna hemma, även så med minsta symptom så som snuva, feber eller hosta. Försök låta bli att träffa andra människor så gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det är viktigt att inte riskera andras hälsa. När du varit symptomfri i 48 timmar kan du återgå till jobbet eller skolan. 

OBS! Vid allvarligare symptom, ring din vårdcentral eller en öppen jourmottagning. Fruktar du för ditt liv så ringer du 112.

Senast granskat:  19-05-2020
Diagnos och behandling

Hur diagnostiseras Coronavirus?

Coronavirus kan diagnostiseras via tester och för närvarande är det enbart personer som löper störst risk och som är allvarligt sjuka som prioriteras vid testandet. 

Behöver jag testas? 

Nuvarande riktlinjer är ett enbart allvarligt sjuka människor i behov av test, testas.

Det finns flertalet företag som säljer hemtester i Sverige men ingen av dessa är i skrivande stund godkända av Läkemedelsverket. Vill ni beställa ett hemtest för att se om ni har en aktiv pågående infektion av Coronavirus hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten för att ni ska kunna avgöra om testet är tillförlitligt eller ej. 

Vill ni däremot testa om er för antikroppar mot COVID-19 för att se om ni haft en tidigare infektion erbjuder vi ett antikroppstest som är godkänt av den brittiska regeringen. Testet görs hemma men är inte ett så kallat hemtest då det skickas tillbaka och analyseras i ett laboratorium.

Känner du dig sjuk och behöver rådgivning? Ring 1177 och vid allvarligare symptom, ring genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Skulle dessa ha stängt så söker du vård på en akutmottagning.

Hur hanteras Coronavirus?

Olika behandlingar av Coronavirus undersöks men i skrivande stund finns det ingen licensierad behandling ännu. Eftersom det ännu inte finns någon specifik behandling mot viruset är det viktigt att du stannar hemma om du upplever några symptom på sjukdomen tills dess att du varit symptomfri i 48 timmar.. 

Följande åtgärder kan hjälpa till att stoppa smittspridningen: 

 1. Samtliga personer med symptom ska stanna hemma tills dess att man varit symptomfri i minst 48 timmar.Anyone who has symptoms should self-isolate for at least 7 days
 2. Om du som blivit sjuk och bor med andra, försöka undvika kontakt i högsta möjliga mån
 3. Be familj och vänner eller beställ via olika leveranstjänster mat och mediciner. Undvika fysisk kontakt med dessa
 4. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta, minst 20 sekunder

Upplever du symptom och behöver vägledning? Ring 1177. Känner du att du plötsligt blir mycket sämre, ring genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning. Är dessa stängda så ska du söka vård på en akutmottagning. 

Senast granskat:  19-05-2020
FAQ Coronavirus

Hur behandlas COVID-19?

Det finns inget särskilt läkemedel mot Coronavirus i skrivande stund. Personer med hög feber eller ny, ihållande hosta samt flertalet andra förkylningssymptom ska stanna hemma tills dess att man varit symptomfri i minst två dygn. Om dina symptom förändras och blir värre, ring din vårdcentral eller en öppen jourmottagning för hjälp. 

Hur lång tid tar det för mig att bli frisk från COVID-19?

Att återhämta sig från COVID-19 beror på flertalet olika faktorer men främst beror det på styrkan hos ditt immunförsvar och därav finns det ingen siffra på hur lång tid det tar för just dig. Tills dess att du återhämtat dig ska du stanna hemma och därefter först ge dig ut igen när du varit symptomfri i 48 timmar.

Kan jag resa samtidigt under pandemin orsakad av Coronavirus?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig att tänka en extra gång om resan du planerat inom Sverige verkligen är nödvändig. Samtliga resor som inte är nödvändiga avråds från att genomföras. Den som är sjuk ska inte resa alls utan stanna hemma. 

Utrikesdepartementet avråder från resor till andra länder på grund av den fortsatta osäkerhet som råder. 

Senast granskat:  19-05-2020

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här