Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Fultium D3

Kolekalciferol

Fultium D3 kapslar innehåller den aktiva substansen kolekalciferol som används för att förebygga D-vitaminbrist. Denna behandling hjälper till att öka mängden D-vitamin i kroppen, som används av tarmen för att bearbeta kalcium och fosfor.

Få snabbt och smidigt tillgång till din behandling vid D-vitaminbrist på Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Fultium D3 20000iu20,000 IU

En kapsel innehåller 20,000 IU av den aktiva ingrediensen kolekalciferol. Doseringen varierar beroende på allvarsgraden av din D-vitaminbrist.

+ Gratis expressfrakt
Fultium D3 800iu800 IU

En kapsel innehåller 800 IU av den aktiva ingrediensen kolekalciferol. Följ din förskrivares specifika anvisningar om dosering.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 26 maj

Fultium D3 kapslar innehåller den aktiva substansen kolekalciferol som används för att förebygga D-vitaminbrist. Denna behandling hjälper till att öka mängden D-vitamin i kroppen, som används av tarmen för att bearbeta kalcium och fosfor.

Få snabbt och smidigt tillgång till din behandling vid D-vitaminbrist på Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Godkända beställningar levereras alltid nästa arbetsdag.

Översikt

Översikt

Fultium D3 kapslar innehåller den aktiva ingrediensen kolekalciferol och används för att förebygga och behandla D-vitaminbrist. D-vitamin krävs av kroppen för att effektiv kunna reglera nivåerna kalcium och fosfat, som krävs för att upprätthålla god hälsa och starka ben. Fultium är en receptbelagd behandling.

 1. D-vitaminbrist vanligt i Sverige
 2. Kapslar som tas en gång dagligen
 3. Effektivt D-vitamintillskott

Det saknas breda studier om D-vitaminbrist hos svenskar men det tros att nivåerna inte är tillfredsställande. Svenskar som tillbringar lite tid utomhus, äldre och hos vissa invandrargrupper tros det att nivåerna kan vara låga. När en persons hud exponeras inför UVB, som är energirik ultraviolett strålning, produceras D-vitamin i kroppen. D-vitamin utgör en viktig funktion i kroppen. Det behövs för att bevara friska tänder, muskler och skelett. Det största intaget av D-vitamin sker genom solljus då inte många livsmedel innehåller det naturligt. D-vitamin kan dock hittas i viss fet fisk som sardiner, makrill och lax men mängden är ganska liten.

D-vitaminbrist diagnostiseras i män och kvinnor i alla åldrar men det finns vissa grupper som är mer mottagliga. Vissa personer är i riskzonen för att de helt enkelt har ett ökat behov av D-vitamin. Dessa grupper är gravida kvinnor, kvinnor som ammar och småbarn som behöver D-vitamin för i tillväxten. Hos dessa personer är kroppens naturliga förråd av D-vitamin relativt ofta utarmat eller inte tillräckligt uppbyggt. Då föreligger en risk för D-vitaminbrist.

Andra grupper kan löpa större risk eftersom deras kropp inte kan producera tillräckligt med D-vitamin. Detta kan vara t.ex. personer som vistats på sjukhus en avsevärd tid eller personer som inte kan lämna sitt hem, de som bär kläder som täcker det mesta av sin kropp när de är utomhus, äldre människor på grund av gallring i huden, människor med mörkare hudfärg och de som har fått vissa särskilda diagnoser, som t.ex. Crohns och celiaki.

Majoriteten av de människor som har D-vitaminbrist är inte medvetna om att de har det. Detta beror i regel på att tillståndet inte kommer tillsammans med tydliga, framträdande symptom. Vanliga symptom vid låga nivåer av D-vitamin kan vara att känna sig trött, öm och allmän sjukdomskänsla. Vid D-vitaminbrist kan svår smärta och svaghet orsaka problem med rörlighet liksom skelettsmärta i revbenen, smalbenen, låren, bäckenet, nedre delen av ryggen och fötter. Extrema fall kan orsaka boendeformer.

Hur mycket D-vitamin behöver svenskar?

Det kan vara svårt för svenskar att få tillräckliga mängder D-vitamin från solljus och enbart kost - i synnerhet under vintermånaderna. Emellertid kan kroppen skapa ett förråd av vitaminet under de soligare sommarmånaderna så länge en tillräckligt stor yta av huden exponeras för solljus på en regelbunden basis.

Genomsnittsbehovet är enligt Livsmedelsverket beräknat till 7,5 mikrogram per dag. För att behovet ska täckas rekommenderas 10 mikrogram per dag respektive 20 mikrogram för de som är över 75 och för de med liten solexponering. Studier visar på att personer i Norden behöver få i sig mer D-vitamin för att behålla en tillräcklig nivå även under vintern.

Brist på D-vitamin

Brist på D-vitamin kan leda till benuppmjukning eller benvävsuppmjukning, så kallad osteomalaci, såväl som permanent skada eller missbildning på benen. Långvarig brist på D-vitamin kan även orsaka rakit, kallat “engelska sjukan”, hos barn.

Långvarig brist på D-vitamin kan orsaka rakit, "engelska sjukan", hos barn, vilket visar sig som mjukt och missformat skelett, och benuppmjukning, osteomalaci, hos vuxna. Allvarlig brist på D-vitamin kan orsaka kramper. Detta är mycket ovanligt i Sverige. Nyare forskning tyder också på att brist på D-vitamin har betydelse för uppkomsten av andra sjukdomar.

Hos Treated.com kan du få och förnya recept för Fultium D3 tryggt och smidigt online. Fultium D3 finns tillgängligt i två styrkor och hjälper till med att återställa en persons otillräckliga D-vitaminnivåer. Fultium D3 finns med både 800 IU och 20,000 IU. Båda kan förskrivas för att behandla och förebygga D-vitaminbrist. Siffrorna anger skillnaden i styrkan av den aktiva ingrediensen kolekalciferol. 800 IU-kapslarna har motsvarande 20 mikrogram D-vitamin medan 20,000 IU-versionen har motsvarande 500 mikrogram.

Genom vår smidiga tjänst på Treated.com behöver du aldrig uppsöka en vårdcentral och apotek för att få eller förnya dina recept. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär på nätet, antingen på dator eller genom din smartphone eller surfplatta. Godkända beställningar levereras alltid direkt till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  05-12-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ alltid din förskrivares instruktioner när du tar Fultium D3. Se även till att du läst igenom och förstått informationen i den bifogade bipacksedeln. På så vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta kapslarna enligt läkarens instruktioner
 2. Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.
 3. Tugga inte kapslarna.
 4. Fultium D3 kan tas med eller utan mat.
 5. Om du glömt att ta din kapsel ska du inte kompensera för detta med att ta dubbel dos. Ta bara nästa dos som schemalagt.

Instruktionerna ovan är endast en summering över hur du använder Fultium D3. Detaljerade anvisningar finns i bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel inte tillverkas i Sverige.

Senast granskat:  05-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Fultium D3 20000iu 20,000 IU

Fultium D3 800iu 800 IU

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Fultium D3 orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Överskott av kalcium i blodet eller urinen (hyperkalcemi) som kan orsaka illamående eller kräkningar, förstoppning, magont eller muskelsvaghet, törst, dåsighet eller förvirring.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Nässelutslag, hudutslag eller klåda.

Ovan förteckning över biverkningar är endast ett urval. En komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Fultium D3 återfinns i den bifogade bipacksedlen.

Andra läkemedel och Fultium D3

Det är alltid viktigt att du redogör för vilka andra läkemedel du tar eller har tagit, både receptbelagda och receptfria, så att en läkare kan skapa sig en så god uppfattning som möjligt om läkemedlets lämplighet för dig.

I synnerhet om du tar något av följande: hjärtläkemedel som digoxin, antiepileptika som fenytoin, läkemedel mot sömnproblem som barbiturater, glukokortikoider, laxermedel, kolesterolsänkande läkemedel som kolestyramin, imidazol, antimykotika, aktinomycin eller andra eventuella D-vitamintillskott eller kalciumbehandlingar.

Andra sjukdomar och Fultium D3

Din läkare behöver även veta om du har eller har haft: höga nivåer av D-vitamin i blodet, höga nivåer av kalcium i blodet eller urinen, njursten, njursjukdom, hjärtsjukdom eller sarkoidos.

Senast granskat:  05-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Fultium D3 20000iu 20,000 IU

Fultium D3 800iu 800 IU

Vanliga frågor: Fultium D3

Vanliga frågor: Fultium D3

Kan jag dricka alkohol när jag tar Fultium D3?

Tala alltid med din läkare innan du konsumerar alkohol samtidigt som du tar Fultium D3.

Kan jag köra bil när jag använder Fultium D3?

Detta läkemedel ska inte ha någon inverkan på din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Skulle du dock uppleva biverkningar som skulle kunna påverka ditt omdöme ska du avstå från att köra bil och tala med din läkare.

Kan Fultium D3 användas när jag är gravid?

Tala med din läkare innan du använder Fultium D3 om du är gravid, tror att du är gravid eller ammar.

Hur ska Fultium D3 förvaras?

Förvara alltid Fultium D3 i dess originalförpackning. Undvik att exponera läkemedlet för ljus. Använd aldrig efter läkemedlets utgångsdatum.

Kan jag vara allergisk mot Fultium D3?

Fultium D3 innehåller: kolekalciferol, majsolja, butylerad hydroxitoluen, gelatin, glycerol, lysande blå ws och renat vatten. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Fultium D3 receptfritt?

Nej. Fultium D3 är en receptbelagd behandling som endast kan köpas om en legitimerad läkare skrivit ut ett recept åt dig.

Är Fultium D3 rätt behandling för mig?

Det kan du relativt snabbt ta reda på. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig för din D-vitaminbrist skrivs ett e-recept ut. Därefter skickas läkemedlet direkt hem till dig och levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  05-12-2019
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här