Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Glucophage

Metformin

Glucophage är ett biguanid med antihyperglykemiska effekter som hjälper till med att kontrollera blodsockernivån hos personer med typ 2-diabetes. Glucophage finns som vanliga tabletter och som tabletter med långsam frisättning. 

Att ta sig tiden att förnya recept är inte alltid enkelt. Hos oss på Treated.com slipper du köerna på vårdcentralen och apoteket genom våran smidiga onlinetjänst.

+1300 recensioner via Trustpilot
Glucophage500 mg

Innehåller 500 mg metformin och tas 2-3 gånger dagligen enligt läkares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Glucophage SR500 mg

Tabletter med långsam frisättning: innehåller 500 mg metformin. Tas enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Glucophage SR750 mg

Tabletter med långsam frisättning: innehåller 750 mg metformin och tas en gång dagligen enligt läkarens anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Glucophage850 mg

Innehåller 850 mg metformin och tas enligt läkares anvisningar, vanligtvis 2-3 tabletter dagligen vid fall där lägre dos ej varit tillräckligt effektiv.

+ Gratis expressfrakt
Glucophage SR1,000 mg

Tabletter med långsam frisättning: innehåller 1,000 mg metformin. Tas enligt läkarens anvisningar, vanligtvis en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Glucophage är ett biguanid med antihyperglykemiska effekter som hjälper till med att kontrollera blodsockernivån hos personer med typ 2-diabetes. Glucophage finns som vanliga tabletter och som tabletter med långsam frisättning. 

Att ta sig tiden att förnya recept är inte alltid enkelt. Hos oss på Treated.com slipper du köerna på vårdcentralen och apoteket genom våran smidiga onlinetjänst.

Översikt

Översikt - Glucophage (metformin)

Glucophage är en behandling avsedd för att kontrollera kroppens blodsockernivåer vid typ 2-diabetes. Läkemedlet finns tillgängligt som filmdragerad tablett, pulver till oral lösning i dospåse och som munsönderfallande tablett. Glucophage innehåller den aktiva substansen metformin som tillhör gruppen biguanider och som används för att behandla diabetes genom att hjälpa kroppen att producera och omsätta insulin. Glucophage är en receptbelagd behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget Merck Serono.

 1. Finns som vanliga tabletter och tabletter med långsam frisättning
 2. Finns i doserna 500 mg, 750 mg, 850 mg och 1,000 mg
 3. Varumärkesskyddad behandling från Merck Senoro

Vad är diabetes?

Närmare 90 % av alla svenskar med diabetes har diabetes typ 2 som karaktäriseras av oförmågan att producera tillräckliga mängder insulin och att upptaget av glukos från blodet är otillräckligt. Detta i sin tur orsakar symptom som exempelvis torrhet i ögonen (vilket kan leda till synproblem), urinträngningar eller ökad urineringsfrekvens samt känslor av trötthet.

Det finns ett antal livsstilsfaktorer som kan bidra till uppkomsten av typ 2-diabetes, till skillnad från typ 1-diabetes som är en autoimmun sjukdom som utvecklas i ett tidigare skede av livet. Typ 2-diabetes kommer oftast i vuxen ålder och mer än var tionde person över 65 har typ 2-diabetes. Utöver ålder är övervikt, ohälsosam kosthållning och alltför lite motion andra bidragande orsaker. Även etnicitet tros spela en viss roll där personer av sydasiatisk, kinesisk, svart afrikansk och svart karibisk härkomst drabbas i större utsträckning.

Det är mycket viktigt att söka behandling så snart som möjligt eftersom typ 2-diabetes har ett progressivt sjukdomsförlopp. Obehandlad typ 2-diabetes kan leda till komplikationer som t.ex. hjärtproblem, njursjukdomar eller nervskada. Innan ett läkemedel sätts in är det vanligt att läkare vill pröva en mer balanserad och hälsosam livsstil med sikte på viktminskning genom kostomläggning kombineras med mer motion. Rökavvänjning och minskat alkoholintag är två ytterligare åtgärder som kan hjälpa.

Ifall motion och ändrade matvanor inte räcker kan ett läkemedel behövas för att sänka blodsockervärdet till en nivå som närmar sig önskad. Vanligast är att antidiabetika som metformin sätts in för att behandla de olika besvären. Metformin verkar dels genom att sänka mängden socker i blodet (genom att minska den mängd som produceras av levern) samt genom att hjälpa med upptaget av glukos från blodet. Metformin saktar även ner upptaget av socker från mat av tarmana.

Hur fungerar Glucophage?

Glucophage innehåller det verksamma ämnet metformin, som är en typ av läkemedel som kallas för biguanider. Dessa verkar genom att minska blodsockret på tre sätt;

 • genom att begränsa mängden socker som produceras av levern och pumpas ut
 • genom att öka muskelcellernas känslighet mot insulin så att mer blodsocker kan extraheras
 • samt genom att sakta ner processen för hur sockerarter från mat tas upp i tarmen

Metformin är den aktiva ingrediensen i en rad behandlingar vid typ 2-diabetes, såsom det generiska läkemedlet Metformin samt kombinationsläkemedlen JanumetEucreasKomboglyzeJentadueto och Competact (som samtliga innehåller en kombination av metformin och en annan ingrediens).

Vad är skillnaden mellan vanliga tabletter och långsam frisättning?

Glucophage finns tillgängligt i doserna 500 mg, 750 mg, 850 mg och 1,000 mg. För samtliga doser utom 850 mg finns läkemedlet tillgängligt som vanliga tabletter samt som tabletter med långsam frisättning. Tabletter med den senare beredningsformen absorberas mer långsamt i mag-tarmkanalen vilket ger en fördröjd frisättning. I dosrutan där du ser dos och mängd tabletter kan du välja mellan antingen vanliga tabletter eller tabletter med långsam frisättning.

Köpa Glucophage online hos Treated.com

Du kan begära ditt recept på Glucophage hos Treated.com genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren godkänner beställningen skickas läkemedlet samma dag från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU och levereras nästföljande arbetsdag. Konsultation, receptförskrivning och hemleverans är alltid inkluderat i priset hos Treated.com.

Beställ nu
Senast granskat:  30-07-2020
Bruksanvisning

Så tar du Glucophage tabletter och tabletter med långsam frisättning

Se alltid till att du tar Glucophage exakt enligt läkarens anvisningar och enligt instruktionerna i bipacksedeln - på detta vis minimerar du risken för eventuella oönskade bieffekter, så kallade biverkningar. Det är mycket viktigt att du har läst igenom bipacksedeln innan du börjar din behandling - rådfråga läkare eller diabetessjuksköterska ifall du skulle vara osäker över någonting. 

Glucophage finns som vanliga, filmdragerade tabletter och som tabletter med långsam frisättning.

 1. Ta Glucophage tabletter enligt din förskrivande läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är tre tabletter dagligen som sprids ut enligt läkarens anvisningar. Ifall du ordineras en annan dosering ska du emellertid följa denna.
 3. Din läkare kan komma att justera din dosering.
 4. Maximal daglig dos av Glucophage är 3,000 mg dagligen, separerat i tre doseringar.
 5. Glucophage ska tas i samband med eller strax efter måltid.
 6. Svälj tabletterna tillsammans med lite vatten.
 7. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 8. Ifall du har glömt att ta Glucophage ska du aldrig dubbla upp på din dos för att kompensera för den glömda dosen. Ta den glömda dosen så snart som du kommer på detta. Ifal det skulle vara dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och därefter fortsätta som vanligt.
 9. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över något.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Glucophage (metformin). Du hittar kompletta anvisningar i läkemedlets bipacksedel, som du även kan ladda ner nedan. Läs alltid igenom bipacksedeln mycket noga innan du börjar ta Glucophage. Rådfråga läkare eller diabetessjuksköterska ifall du är osäker över någonting gällande denna behandling.

Glucophage bipacksedel

Glucophage 500 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Glucophage 500 mg från FASS

Senast granskat:  30-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Glucophage 500 mg

Glucophage SR 500 mg

Glucophage SR 750 mg

Glucophage 850 mg

Glucophage SR 1,000 mg

Biverkningar

Glucophage (metformin): biverkningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade effekter, så kallade "biverkningar". Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du skulle uppleva biverkningar som gör dig bekymrad. I början av behandlingen är de vanligaste biverkningarna illamående, kräkningar, diarré, magsmärta och aptitförlust som i de flesta fall upphör spontant.

Uppsök omedelbart läkarvård om du skulle uppleva något av följande:

 • Laktatacidos, som kan manifestera sig genom t.ex. kräkningar, buksmärta, muskelkramper, trötthet och andningssvårigheter. Detta är ett mycket sällsynt tillstånd. Risken för laktatacidos är högre ifall din diabetes är dåligt kontrollerad, ifall du dricker större mängder alkohol eller drabbas av svåra infektioner.
 • Nedsatt leverfunktion som exempelvis hepatit eller gulsot.
 • En allergisk reaktion av läkemedlet.

Ta inte Glucophage om du:

 • är allergisk mot metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
 • har leverbesvär eller kraftigt nedsatt njurfunktion
 • har okontrollerad diabetes, exempelvis med svår hyperglykemi (högt blodsocker) eller med symptom som illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se ovan) eller ketoacidos
 • förlorat mycket vätska i kroppen på grund av uttorkning (orsakad av till exempel långvarig eller kraftig diarré eller kräkningar
 • har en svår infektion som påverkar lungorna, luftrören eller njurarna
 • behandlas för akut hjärtsvikt
 • nyligen haft en hjärtinfarkt
 • har allvarliga cirkulationsproblem eller andningssvårigheter
 • regelbundet dricker stora mängder alkohol.

Glucophage: biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Matsmältningsproblem, illamående eller kräkningar, diarré, buksmärtor eller aptitlöshet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Smakförändringar.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Laktatacidos, hepatit, hudreaktioner eller låga nivåer av B12 i blodet.

Ovan lista är endast en sammanfattning. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder behandlingen, där du hittar en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Glucophage.

Andra läkemedel och Glucophage

Tala alltid om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana. Följande kan påverka funktionen av Glucophage: beta-2-agonister, diuretika, kortikosteroider, andra antidiabetika eller sympatomimetiska läkemedel som används för behandling av hjärtattacker och lågt blodtryck-.

Andra sjukdomar och Glucophage

Ta inte Glucophage om du är allergisk mot några av läkemedlets ingredienser eller om du har eller haft en historia av njurproblem, okontrollerbar diabetes, ketoacidos, uttorkning, allvarlig infektion, nylig hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller allvarliga cirkulationsproblem eller om du dricker stora mängder alkohol.

Senast granskat:  30-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Glucophage 500 mg

Glucophage SR 500 mg

Glucophage SR 750 mg

Glucophage 850 mg

Glucophage SR 1,000 mg

Vanliga frågor: Glucophage

Vanliga frågor: Glucophage

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Glucophage?

Samtidig konsumtion av alkohol bör undvikas då det kan höja risken för vissa biverkningar.

Kan jag köra bil när jag använder Glucophage?

Ja, under förutsättning att du inte upplever någon biverkning som kan äventyra eller försämra din körförmåga eller ditt omdöme. Om så är fallet bör du kontakta läkare.

Kan Glucophage användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder Glucophage om du är gravid eller ammar. Rådfråga alltid läkare så de kan sätta in lämplig behandling.

Hur ska Glucophage förvaras?

Förvara alla versioner av Glucophage på en säker plats, i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Glucophage?

Glucophage filmdragerade tabletter innehåller: metforminhydroklorid, povidon K 30, magnesiumstearat och hypromellos.

Använd inte Glucophage om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Glucophage tabletter med långsam frisättning?

Ja. Hos Treated.com erbjuder vi både Glucophage vanliga fimdragerade tabletter samt tabletter med långsam frisättning. Du kan köpa Glucophage tabletter med långsam frisättning i doserna 500 mg, 750 mg och 1,000 mg (ej 850 mg).

Kan jag köpa Glucophage receptfritt?

Nej. Då Glucophage är en receptbelagd behandling behövs ett recept utskrivet av en läkare för att kunna köpa läkemedlet. Recept kan skrivas ut om du fyller i vårt onlineformulär.

Hur köper jag Glucophage online hos Treated.com

Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att begära ditt recept på Glucophage. När du väl gjort detta kommer en av våra legitimerde läkare att granska din beställning. Ifall hen bedömer att Glucophage är en lämplig och säker behandling för din diabetes så förskrivs ett elektroniskt recept, följt av att läkemedlet skickas från vårt apotek. Godkända beställningar levereras i de allra flesta fall redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  30-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här