Glucophage

 • Metformin Hydrochloride

Glucophage är ett biguanid med antihyperglykemiska effekter som hjälper till med att kontrollera blodsockernivån hos personer med typ 2-diabetes.

Att ta sig tiden att förnya recept är inte alltid enkelt. Hos oss på Treated.com slipper du köerna på vårdcentralen och apoteket genom våran smidiga onlinetjänst.

Beställ nu för leverans tisdag 19 december
500 mg

Dessa tabletter innehåller 500 mg metformin. Tas två till tre gånger per dag enligt förskrivares anvisningar.

84 Pills - 441 kr
850 mg

Dessa tabletter innehåller 850 mg metformin och tas enligt förskrivares anvisningar. Rekommenderad dos är två till tre tabletter dagligen, där den lägre dosen inte varit tillräcklig.

56 Pills - 441 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Glucophage är en behandling avsedd för att kontrollera kroppens blodsockernivåer vid typ 2-diabetes. Läkemedlet finns tillgängligt som filmdragerad tablett, pulver till oral lösning i dospåse och som munsönderfallande tablett. Glucophage innehåller den aktiva substansen metformin som tillhör gruppen biguanider och som används för att behandla diabetes genom att hjälpa kroppen att producera och omsätta insulin. Glucophage är en receptbelagd behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget Merck Serono.

Närmare 90 % av alla svenskar med diabetes har diabetes typ 2 som karaktäriseras av oförmågan att producera tillräckliga mängder insulin och att upptaget av glukos från blodet är otillräckligt. Detta i sin tur orsakar symptom som exempelvis torrhet i ögonen (vilket kan leda till synproblem), urinträngningar eller ökad urineringsfrekvens samt känslor av trötthet.

Det finns ett antal livsstilsfaktorer som kan bidra till uppkomsten av typ 2-diabetes, till skillnad från typ 1-diabetes som är en autoimmun sjukdom som utvecklas i ett tidigare skede av livet. Typ 2-diabetes kommer oftast i vuxen ålder och mer än var tionde person över 65 har typ 2-diabetes. Utöver ålder är övervikt, ohälsosam kosthållning och alltför lite motion andra bidragande orsaker. Även etnicitet tros spela en viss roll där personer av sydasiatisk, kinesisk, svart afrikansk och svart karibisk härkomst drabbas i större utsträckning.

Det är mycket viktigt att söka behandling så snart som möjligt eftersom typ 2-diabetes har ett progressivt sjukdomsförlopp. Obehandlad typ 2-diabetes kan leda till komplikationer som t.ex. hjärtproblem, njursjukdomar eller nervskada. Innan ett läkemedel sätts in är det vanligt att läkare vill pröva en mer balanserad och hälsosam livsstil med sikte på viktminskning genom kostomläggning kombineras med mer motion. Rökavvänjning och minskat alkoholintag är två ytterligare åtgärder som kan hjälpa.

Ifall motion och ändrade matvanor inte räcker kan ett läkemedel behövas för att sänka blodsockervärdet till en nivå som närmar sig önskad. Vanligast är att antidiabetika som metformin sätts in för att behandla de olika besvären. Metformin verkar dels genom att sänka mängden socker i blodet (genom att minska den mängd som produceras av levern) samt genom att hjälpa med upptaget av glukos från blodet. Metformin saktar även ner upptaget av socker från mat av tarmana.

Genom vår smidiga kombinerade hälso- och apotekstjänst online kan du snabbt, säkert och smidigt få tillgång till dina receptbelagda behandlingar online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt snabba och konfidentiella medicinska frågeformulär - därefter sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om hen godkänner beställningen så skrivs ett elektroniskt recept ut. Samma smidiga process gäller även för receptförnyelse! Alla våra godkända beställningar skickas med expressändning och levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu

Hur du använder Glucophage

Var noga med att följa de anvisningar som din förskrivare utfärdat när du använder Glucophage. I tillägg bör du även se till att du noggrant läst igenom den bifogade bipacksedeln, för att minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta enligt din läkares anvisningar.

För Glucophage tabletter:

 

 1. Rekommenderad dos är tre tabletter om dagen. Sprid ut doserna enligt läkares anvisningar.
 2. Maxdosen är 3000 mg som tas som fördelas till separata doser.
 3. Ta i samband med eller efter måltid.
 4. Svälj tabletterna hela med vatten.

 

För Glucophage pulver till oral lösning i dospåse:

 

 1. Standarddosen är i de flesta fall 500 mg eller 850 mg, som tas två till tre gånger om dagen. Den maximala dagliga dosen är 3000 mg.
 2. Glucophage pulver till oral lösning i dospåse bör tas i samband med eller efter en måltid, i syfte att underlätta matsmältningen.
 3. Varje dospåse, eller den önskade mängden, skall lösas i ett glas vatten om 150 ml. Rör om vid behov så du får till en milt grumlig vätska.
 4. Ta lösningen omedelbart efter beredning.

 

För Glucophage munsönderfallande tabletter:

 

 1. Vanlig startdos är en 500 mg-tablett om dagen.
 2. Dosen kan komma att höjas efter två veckors behandling.
 3. Maxdosen är 2000 mg om dagen.
 4. Det rekommenderas att tabletterna tas en gång om dagen, gärna i samband med kvällsmål. I vissa fall kan du dock komma att behöva att dela upp intaget till två doser om dagen. Tabletterna bör dock fortfarande tas tillsammans med mat i det fallet.

 

För samtliga versioner:

 1. Överskrid inte ordinerad dos.
 2. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta bara den glömda dosen så snart du kommer på. Om det skulle vara dags för din nästa dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och därefter fortsätta behandlingen som schemalagt.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning av hur du använder Glucophage. Läs alltid igenom bipacksedeln, där du hittar detaljerade anvisningar över hur du använder detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedel

 

Glucophage, biverkningar

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du skulle uppleva några biverkningar som gör dig orolig. I början av behandlingen är de vanligaste biverkningarna illamående, kräkningar, diarré, magsmärta och aptitförlust som i de flesta fall upphör spontant. Uppsök omedelbart läkarvård om du skulle uppleva något av följande: laktatacidos, som t.ex. kräkningar, buksmärta, muskelkramper, trötthet och andningssvårigheter, nedsatt leverfunktion eller hepatit som t.ex. gulsot eller en allergisk reaktion som allvarliga hudreaktioner eller svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Glucophage pulver:

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Smakförändringar, illamående eller kräkningar.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Hudreaktioner som erytem, klåda eller nässelfeber eller minskade nivåer av B12 i blodet.

Glucophage filmdragerade tabletter och munsönderfallande tabletter:

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Matsmältningsproblem, illamående eller kräkningar, diarré, buksmärtor eller aptitlöshet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Smakförändringar.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Laktatacidos, hepatit, hudreaktioner eller låga nivåer av B12 i blodet.

Ovan lista är endast en sammanfattning. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder behandlingen, där du hittar en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Glucophage.

Andra läkemedel och Glucophage

Tala alltid om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana. Följande kan påverka funktionen av Glucophage: beta-2-agonister, diuretika, kortikosteroider, andra antidiabetika eller sympatomimetiska läkemedel som används för behandling av hjärtattacker och lågt blodtryck-.

Andra sjukdomar och Glucophage

Ta inte Glucophage om du är allergisk mot några av läkemedlets ingredienser eller om du har eller haft en historia av njurproblem, okontrollerbar diabetes, ketoacidos, uttorkning, allvarlig infektion, nylig hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller allvarliga cirkulationsproblem eller om du dricker stora mängder alkohol.

Vanliga frågor: Glucophage

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Glucophage?

Samtidig konsumtion av alkohol bör undvikas då det kan höja risken för vissa biverkningar.

Kan jag köra bil när jag använder Glucophage?

Ja, under förutsättning att du inte upplever någon biverkning som kan äventyra eller försämra din körförmåga eller ditt omdöme. Om så är fallet bör du kontakta läkare.

Kan Glucophage användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder Glucophage om du är gravid eller ammar. Rådfråga alltid läkare så de kan sätta in lämplig behandling.

Hur ska Glucophage förvaras?

Förvara alla versioner av Glucophage på en säker plats, i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Glucophage?

Glucophage pulver till oral lösning i dospåse innehåller: metforminhydroklorid, acesulfamkalium, aspartam (E951), vattenfri citronsyra, erytritol, majsstärkelse, och pullulan PI-20.

Glucophage filmdragerade tabletter innehåller: metforminhydroklorid, povidon K 30, magnesiumstearat och hypromellos.

Glucophage munsönderfallande tabletter innehåller: metforminhydroklorid, magnesiumstearat, karmellosnatrium och hypromellos.

Använd inte Glucophage om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Glucophage receptfritt?

Då Glucophage är en receptbelagd behandling behövs ett recept utskrivet av en läkare för att kunna köpa läkemedlet. Recept kan skrivas ut om du fyller i vårt onlineformulär.

Är Glucophage rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilkte endast tar ett par minuter. Om en av våra legitimerade läkare bedömer att behandlingen är ändamålsenlig för dina besvär så skrivs ett elektroniskt recept ut.

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Glucophage omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel