Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Jentadueto

Linagliptin/Metformin Hydrochloride

Jentadueto är en behandling vid typ 2-diabetes, speciellt vid fall av insulinoberoende fall. Läkemedlet tillverkas av Boehringer Ingelheim.

Hitta rätt behandling och skaffa och förnya recept - allt online på Treated.com. Vår tjänst är utformad med fokus på säkerhet, smidighet och snabbhet.

+1400 recensioner via Trustpilot
Jentadueto2.5 mg/850 mg

Denna dos innehåller 2.5 mg linagliptin och 850 mg metformin. En tablett tas två gånger dagligen enligt anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Jentadueto2.5 mg/1000 mg

Den högre dosnivån är för fall där den lägre dosen inte varit tillräckligt effektiv. Innehåller 2.5 mg linagliptin och 1000 mg metformin. Standarddosen är en tablett två gånger dagligen, enligt din läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 26 maj

Jentadueto är en behandling vid typ 2-diabetes, speciellt vid fall av insulinoberoende fall. Läkemedlet tillverkas av Boehringer Ingelheim.

Hitta rätt behandling och skaffa och förnya recept - allt online på Treated.com. Vår tjänst är utformad med fokus på säkerhet, smidighet och snabbhet.

Översikt

Översikt

Jentadueto är en behandling vid typ 2-diabetes som kommer i form av filmdragerad tablett som tas två gånger dagligen. Läkemedlet innehåller två aktiva substanser, linagliptin och metformin, som tillsammans verkar genom att höja effektiviteten av insulin i kroppen och hantera blodsockernivåera. Jentadueto är en receptbelagd behandling som tillverkas av Boehringer Ingelheim.

Typ 2-diabetes, som även kallas åldersdiabetes eller vuxendiabetes, är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Omkring 90% av alla 450.000 med diabetes i Sverige har diabetes typ 2. I tillägg antas det även finnas ett stort mörkertal av människor som inte fått diagnosen ännu. Den stora skillnaden mellan typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är att typ 2 utvecklas i vuxen ålder. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att den uppstår på grund av ett felaktigt fungerande immunförsvar, medan typ 2-diabetes antas orsakas av en kombination av ärftlighet och livsstilsfaktorer.

Ett stort antal riskfaktorer kan bidra till typ 2-diabetes. Faktorer som övervikt, att man är över 40 år gammal eller har en familjehistoria kan bidra till ökad mottaglighet för sjukdomen. Även etnicitet tros spela en roll då personer av sydasiatiskt, kinesiskt, svart afrikanskt eller afrokaribiskt etniskt ursprung löper större risk att utveckla sjukdomen.

De vanligaste symptomen är känslor av trötthet eller slöhet, viktförändringar och ökad brådska att uniera samt ökad urineringsfrekvens. Även synproblem kan utvecklas på grund av ögontorrhet. Om typ 2-diabetes förblir obehandlad kan en rad komplikationer uppstå. Risken för njur- eller leverskada, stroke, hjärtsjukdomar och även hjärtinfarkt ökar - så det är viktigt att söka behandling så snabbt som möjligt.

När typ 2-diabetes behandlas kommer läkare oftast rekommendera kostomläggning och ökad motion som första åtgärd, i syfte att försöka återfå kontroll över blodsockernivåerna. Om dessa åtgärder är otillräckliga så kan en riktad, receptbelagd behandling i form av antidiabetika skrivas ut. Jentadueto är ett exempel på en sådan behandling. I form av kombinerande antidiabetika sätts läkemedlet som vanligast in i de fall som läkemedel med endast en aktiv ingrediens varit otillräcklig.

Typ 2-diabetes karakteriseras av högt blodsocker i samband med insulinresistens och relativ insulinbrist; insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon. Konstant högt blodsocker kan då orsaka skada på kroppens blodkärl vilket kan ha en negativ dominoeffekt på kroppens organ.

De aktiva ingredienserna i Jentadueto verkar på olika sätt för att hålla blodsockernivåerna (blodglukosnivåerna) låga. Metformin, som tillhör läkemedelsgruppen biguanider, verkar genom att minska mängden socker som naturligt produceras av levern, vilket ökar mottagligheten och sedermera upptaget av insulin hos muskelceller - vilket konsekvent sänker mängden socker i blodet. Den andra substansen, linagliptin, är ett typ av läkemedel som kallas dipeptidylpeptidas 4-hämmare, förkortat DPP-4-hämmare. Detta verkar i kroppen genom att stoppa den enzymatiska nedbrytningen av två inkretiner som ökar insulinproduktionen från bukspottkörteln i samband med intag av mat. Detta sänker i sin tur förekomsten av glukagon, vilket också minskar sockerproduktionen i levern. Blodsockret kontrolleras bättre som ett resultat.

Hos oss på Treated.com är det aldrig tidskrävande att få tillgång till din receptbelagda behandling. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att gransak ditt ärende, och om behandlingen bedöms lämplig för dina besvär skrivs ett elektroniskt recept ut. Medicinen levereras sedan direkt till din ytterdörr redan nästa arbetsdag, så du inte behöver vänta på att inleda din behandling!

Beställ nu
Senast granskat:  30-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du använder Jentadueto helt i linje med din förskrivares anvisningar samt att du noggrant läst igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling. Dessa steg kommer hjälpa till med att maximera effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Använd alltid Jentadueto enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett, två gånger dagligen.
 3. Ta detta läkemedel tillsammans med mat för att minska risken för magproblem.
 4. Fortsätt med den kostplan som din läkare har rekommenderad för dig.
 5. Överskrid aldrig mängden som läkare ordinerat till dig.
 6. Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det snart är dags för nästa dos - i det fallet ska du hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta aldrig två doser på samma gång.

Ovan är inte en komplett lista över anvisningar för detta läkemedel. Se den bifogade bipacksedeln för kompletta anvisningar över hur du använder Jentaduento.

Jentadueto bipacksedel hos FASS

Senast granskat:  30-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Jentadueto 2.5 mg/850 mg

Jentadueto 2.5 mg/1000 mg

Biverkningar

Biverkningar

Tala genast om för din läkare om du skulle uppleva några som helst tecken på hypoglykemi, angioödem, laktatacidos, allergisk reaktion, pankreatit. Detaljerad information om hur dessa tar sig i uttryck hittar du i den bifogade bipacksedeln.

Biverkningar förknippat med metformin eller linagliptin:

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Buksmärtor.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Leverbesvär (leverfunktionsbesvär), metallisk smak i munnen (smakförändringar) eller förstoppning.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Inflammation i näsa eller hals (nasofaryngit), hosta, aptitförlust, diarré, illamående eller kräkningar, ökning av ett enzym i blodet (amylas) eller klåda.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Minskade mängder av B12 i blodet, hepatit, hudreaktion såsom hudrodnad och urtikaria.

Notera att ovan lista endast är en sammanfattning av eventuella biverkningar förknippade med Jentadueto. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln före du inleder behandlingen, där du hittar en komplett lista över biverkningar.

Andra läkemedel och Jentadueto

Tala alltid om vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana - då vissa kan hämma funktionen av Jentadueto. Följande läkemedel har en dokumenterad interaktion med Jentadueto: karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin, cimetidin, diuretika, rifampicin, kortikosteroider, bronkdilaterare och joderade kontrastmedel.

Andra sjukdomar och Jentadueto

Avstå från att använda denna behandling om du har eller har haft något av följande: njurproblem, en allvarlig infektion, uttorkning, diabeteskoma eller diabetisk ketoacidos, hjärtsjukdom eller nylig hjärtattack, allvarliga blodcirkulationsproblem, nedsatt leverfunktion eller om du dricker för mycket alkohol (antingen om du gör det varje dag eller endast periodvis).

Jentadueto kan även vara olämplig för de som har typ 1-diabetes eller tar insulin, har ett eller fler symptom av laktatacidos, en historia av pankreatit eller de som ska genomgå en operation under narkos eller röntgenundersökning där du kommer att injiceras med ett kontrastmedel. Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal vid osäkerhet.

Senast granskat:  30-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Jentadueto 2.5 mg/850 mg

Jentadueto 2.5 mg/1000 mg

Vanliga frågor: Jentadueto

Vanliga frågor: Jentadueto

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Jentadueto?

Samtidig konsumtion av alkohol avrådes starkt. Detta då alkoholintag kan orsaka skadliga biverkningar.

Kan jag köra bil när jag använder Jentadueto?

Ja, under förutsättning att du inte upplever biverkningar som äventyrar eller försämrar din körförmåga. Om så är fallet ska du avstå från att köra samt kontakta läkare.

Kan Jentadueto användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte. Tala alltid om för läkare om du är gravid, planerar på att bli gravid eller ammar, då läkare kan komma att rekommendera en alternativ behandlingsform.

Hur ska Jentadueto förvaras?

Förvara alltid detta läkemedel i dess originalförpackning. Förvaras på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Jentadueto?

Jentadueto innehåller: linagliptin, metforminhydroklorid, arginin, kopovidon, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, titandioxid (E171), talk, propylenglykol, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172). Avstå från att använda detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Jentadueto receptfritt?

Nej, detta är en receptbelagd behandling vilket således innebär att en av våra läkare måste skriva ut ett recept till dig om du vill kunna köpa läkemedlet. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kommer en av våra läkare bedöma om Jentadueto är en lämplig behandling för dig, och om så är fallet skrivs ett elektroniskt recept ut.

Är Jentadueto rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på inom endast ett par minuter. Fyll i vårt snabba och konfidentiella medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedömer läkaren att Jentadueto är en lämplig och ändamålsenlig behandling för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter märks läkemedlet upp med ditt namn och skickas från vårt registrerade apotek i Storbritannien. Alla våra godkända beställningar skickas med expressändning och levereras direkt hem redan nästa arbetsdag - så du kan inleda din behandling inom 24 timmar!

Senast granskat:  30-07-2020
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här