Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Yaltormin

Metformin

Yaltormin är en behandling vid typ 2-diabetes som innehåller det verksamma ämnet metformin. Läkemedlet tillhör en grupp som kallas biguanider och verkar genom att minska mängden blodsocker.

Treated.com är perfekt för dig som vill undvika att behöva ta dig tiden att lämna arbete för sjukvårdsbesök. Med vår kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du snabbt, smidigt och säkert få och förnya recept för din diabetesbehandling online.

+1300 recensioner via Trustpilot
Yaltormin SR500mg

Tabletter med långsam frisättning. Innehåller 500 mg metformin.

+ Gratis expressfrakt
Yaltormin SR750 mg

Denna dos innehåller 750 mg metformin.

+ Gratis expressfrakt
Yaltormin SR1000 mg

Högsta dosen, innehåller 1,000 mg (1 gram) metformin.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Yaltormin är en behandling vid typ 2-diabetes som innehåller det verksamma ämnet metformin. Läkemedlet tillhör en grupp som kallas biguanider och verkar genom att minska mängden blodsocker.

Treated.com är perfekt för dig som vill undvika att behöva ta dig tiden att lämna arbete för sjukvårdsbesök. Med vår kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du snabbt, smidigt och säkert få och förnya recept för din diabetesbehandling online.

Översikt

Översikt - Yaltormin (långsam frisättning)

Yaltormin är en varumärkesskyddat behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget Wockhardt. Det tillhör läkemedelsgruppen biguanider, som är till för behandling av diabetes typ 2. Dessa typer av läkemedel verkar genom att öka kroppens förmåga att reagera på insulin. Detta, i sin tur, hjälper det kroppen att hålla blodsockret under kontroll. Yaltormin är tabletter med långsam frisättning, vilket innebär att den aktiva ingrediensen frigörs i kroppen successivt under en längre period.

Hur inträffar diabetes typ 2?

Typ 2-diabetes är ett tillstånd då bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att hantera kroppens blodsockernivåer. Sjukdomen är vanligast hos personer över 40 år, men även yngre personer kan få typ 2-diabetes. Vissa riskfaktorer kan påverka att man får sjukdomen, såsom att vara överviktig, inte få tillräcklig fysisk aktivitet, ärftliga anlag och högt blodtryck. Människor av afrikansk, afro-karibisk eller sydostasiatisk etnisk härkomst tros också ha en något ökad risk.

Maten vi äter innehåller socker, som kroppen tar upp och omvandlar till blodsocker (eller glukos). Insulinet, som produceras i bukspottkörteln, ansvarar för att omvandla sockret till energi och sedan transportera ut det till cellerna i kroppen som behöver det. Det är alltså en process som är avgörande för normal organfunktion.

Om blodsockernivåerna är för höga kan det hända att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin. Oanvänt blodsocker samlas normalt sätt i levern, som bara kan hålla så pass mycket. Detta kan leda till problem när sockernivån i blodet förblir hög. Med tiden kan konstant höga blodsockernivåer också orsaka skada på blodkärl, tillsammans med en rad olika hälsoproblem.

Ställa diagnos vid typ 2-diabetes

Diabetes kan ibland vara svårt att diagnostisera, eftersom det oftast inte orsakar några utåt sett tydliga, allvarliga symptom i tidiga stadier. När symptom börjar visa sig brukar de ofta vara att man måste kissa oftare (oftast på natten), torra ögon och att man känner sig trött och slö.

Det finns olika tester som mäter blodsockernivån med hjälp av blodprov, såsom glukostest (P-glukos) och HbA1c-test (långtidssockerprov). Skulle dina värden avläsas som höga kommer din läkare normalt sätt att föreslå livsstilsförändringar för att sänka blodsockret. Dessa förändringar kan bland annat vara att öka mängden fysisk aktivitet, dra ner på alkoholkonsumtionen och förändrade kostvanor (som att äta mer fibrer och välja bort högglykemisk kost).

Yaltormin (metformin): behandling vid typ 2-diabetes

När livsstilsförändringar inte är tillräckligt för att få kontroll på blodsockernivån kan en läkare rekommendera läkemedelsbehandling. Metformin, som är den aktiva substansen i Yaltormin, verkar genom att hjälpa kroppen med att kontrollera sina blodsockernivåer genom att höja insulinets effektivitet. Det bromsar även upp processen som absorberar sockret från maten i tarmen och förhindrar levern att frigöra för mycket glukos till blodflödet.  

Om du redan tar ett diabetesläkemedel eller har blivit rekommenderad av läkare att börja behandla din diabetes med läkemedel till följd av blodsockertester kan du smidigt och säkert köpa Yaltormin online hos Treated.com. För att köpa Yaltormin klickar du på “Beställ nu”, följt av att du fyller i det efterföljande medicinska frågeformuläret. Detta innehåller frågor om bland annat din hälsa, din diabetes och andra eventuella läkemedel eller sjukdomar du kan tänkas ha.

Dina svar granskas därefter av en av våra legitimerade läkare. Godkänns din beställning skrivs ett elektroniskt recept ut, som sedan skickas till vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU, som ansvarar för att skicka ditt läkemedel. Ditt läkemedel blir, utan extra kostnad, levererad raka spåret till din hemadress nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  07-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Yaltormin

Ta alltid Yaltormin enligt din läkares anvisningar. Se även till att ha läst igenom läkemedlets bifogade bipacksedel innan du påbörjar din behandling. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över något.

 1. Startdosen är vanligtvis 500 mg dagligen.
 2. Du kommer att behöva kontrollera ditt blodsocker en kort tid efter påbörjad behandling (oftast två veckor) för att se hur behandlingen fungerar.
 3. Därefter kan din läkare höja dosen beroende på dina värden.
 4. Svälj tabletterna hela med vatten, tugga dem inte.
 5. Det är rekommenderat att du tar din tablett med eller precis efter kvällsmaten.
 6. Om du tar mer än en tablett, eller en högre dos, ska du kontakta din läkare om råd.
 7. Skulle du missa att ta din dagliga dos ska du ta den när du kommer ihåg. Du kan dock inte ta två tabletter samtidigt för att gottgöra för den missade dosen. Skulle du inte komma på att du missat förrän precis innan du ska ta nästa dags dos ska du hoppa över den missade tabletten och fortsätta med behandlingen som vanligt.  

Om du är osäker över hur behandlingen går till eller har andra funderingar ska du ta kontakt med din läkare eller apotek för rådgivning.

Yaltormin bipacksedel

Yaltormin bipacksedel (engelska)

* - Yaltormin tillverkas för närvarande inte i Sverige, vilket är varför en svensk bipacksedel saknas.

Senast granskat:  07-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Yaltormin SR 500mg

Yaltormin SR 750 mg

Yaltormin SR 1000 mg

Biverkningar

Yaltormin: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Yaltormin orsaka vissa oönskade effekter, så kallade “biverkningar”. Kontakta genast din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du får allvarliga biverkningar, som exempelvis:

 • En allergisk reaktion, som kan orsaka symptom som nässelfeber, andningsproblem eller svullnad i ansikte eller luftvägar.
 • Gulsot (kännetecknas av gulfärgade ögon och hud)
 • Laktatacidos, som kan ge symptom som illamående och kräkningar, buksmärtor, muskelkramper, saktande puls, svår trötthet och andningssvårigheter. Laktatacidos är ett allvarligt tillstånd där mjölksyran samlas i blodet snabbare än vad den avlägsnas. 

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Diarré, illamående, kräkningar, buksmärta eller aptitlöshet.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Smakförändringar.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Hudreaktioner såsom erytem, hud​​klåda eller kliande utslag, eller minskade nivåer av B12 i blodet.

Du hittar mer information om eventuella biverkningar i den medföljande bipacksedeln.

Andra läkemedel med Yaltormin

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du tar andra läkemedel. Samtidigt intag av vissa läkemedel kan påverka funktionen av Yaltormin, och vice versa. Yaltormin kan interagera med: diuretika, NSAID eller COX-2-inhibitor (som ibuprofen eller celecoxib), läkemedel för högt blodtryck (ACE-hämmare), steroider såsom prednisolon, mometasonfuroat eller beklometasondipropionat, sympatomimetiska läkemedel inklusive adrenalin och dopamin för hjärtattacker och lågt blodtryck, verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavuconazole, krizotinib eller olaparib.

Andra sjukdomar och Yaltormin

Informera alltid din läkare eller förskrivare om din sjukdomshistoria. Använd inte Yaltormin om du är allergiska mot någon ingrediens i läkemedlet, har okontrollerbar diabetes som t.ex. allvarlig hyperglykemi eller ketoacidos, illamående och kräkningar, diarré, kraftig viktminskning, leverproblem, kraftigt nedsatt leverfunktion, en kraftig infektion i lungorna, bronkialsystem eller njurar, vätskebrist, har behandlats för akuta hjärtproblem eller nyligen haft en hjärtinfarkt, problem med blodcirkulationen eller andningssvårigheter.

Du bör heller inte använda Yaltormin om du dricker större mängder alkohol. Tala med din läkare angående detta för att få rådgivning.

Regelbundna tester

När du behandlas med Yaltormin kommer du behöva ta regelbundna prover för att kontrollera din njurfunktion såväl som dina blodsockernivåer.

Graviditet eller amning

Yaltormin är inte lämplig för de som är gravida eller ammar. Tala med din läkare om bästa behandlingsalternativ ifall du är gravid eller ammar.

Bilkörning

Det tros inte att din körförmåga ska påverkas av denna behandling. Skulle du dock märka av någon biverkan som kan påverka din körförmåga eller ditt omdöme ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare.

Mat, dryck och alkohol

Yaltormin ska tas i samband med måltid. Det är rekommenderat att du tar din tablett efter avslutad kvällsmat.

Du bör inte dricka en större mängd alkohol när du behandlar med Yaltormin, då det ökar risken att få laktatacidos.

Senast granskat:  07-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Yaltormin SR 500mg

Yaltormin SR 750 mg

Yaltormin SR 1000 mg

Vanliga frågor

Vanliga frågor: Yaltormin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Yaltormin?

Du bör inte dricka större mängder alkohol när du behandlar med Yaltormin. Gör du det kan det öka risken till allvarliga biverkningar som laktatacidos.

Kan jag köra bil när jag tar Yaltormin?

Din förmåga att köra bil ska inte påverkas av Yaltormin. Kontakta läkare om du upplever några biverkningar som du tror kan påverka din körförmåga. I sådant fall rekommenderas det att du avstår från att köra bil. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Kan jag ta Yaltormin när jag är gravid?

Ta inte Yaltormin om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar. Tala med din läkare om andra behandlingsformer som passar dig och din situation bättre om något av detta skulle gälla dig.

Hur ska Yaltormin förvaras?

Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Yaltormin?

Yaltormin innehåller metforminhydroklorid, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kiseldioxid kolloidal, karmellos och hypromellos.

Använd inte Yaltormin om du är allergisk mot något av ovanstående.

Kan jag köpa Yaltormin receptfritt?

Nej, Yaltromin är ett receptbelagt läkemedel. För att kunna köpa behandlingen behöver en läkare ha skrivit ut ett recept åt dig för läkemedlet. Hos Treated.com kan du få ett e-recept utskrivet för Yaltormin.

Kan jag köpa Yaltormin online?

Genom att klicka på “Beställ nu” och fylla i det medicinska frågeformuläret kan du begära ditt recept på Yaltormin. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och, ifall det anses lämpligt och säkert, förskriva ett recept åt dig. Godkända beställningar skickas samma dag med leverans dagen efter.

Senast granskat:  07-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här