Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Imodium (oral lösning)

Loperamide Hydrochloride

Imodium oral lösning, som heter Imodium Syrup SF i Storbritannien, är en behandling vid kronisk såväl som akut diarré. Läkemedlet verkar genom att normalisera tarmens rörelser för att underlätta vätskeabsorption.

Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst på Treated.com kan du snabbt och enkelt börja behandla besvärande diarré. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
Beställ nu för leverans måndag 1 mars
1 mg/5 ml

En dos à 5 ml Imodium innehåller 1 mg loperamidhydroklorid. Tas enligt din förskrivares instruktioner.

Beställ nu för leverans måndag 1 mars

Imodium oral lösning, som heter Imodium Syrup SF i Storbritannien, är en behandling vid kronisk såväl som akut diarré. Läkemedlet verkar genom att normalisera tarmens rörelser för att underlätta vätskeabsorption.

Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst på Treated.com kan du snabbt och enkelt börja behandla besvärande diarré. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Imodium Syrup SF, som heter Imodium oral lösning i Sverige, är en behandling i flytande form vid akut såväl som kronisk diarré. Imodium oral lösning kommer tillsammans med en mätkopp och mängden du tar bestäms i mycket stor utsträckning utifrån din sjukdomsbild. Imodium innehåller den aktiva substansen loperamid, som verkar genom att normalisera tarmens rörelser och på så vis lindra diarré. Imodium oral lösning tillverkas av läkemedelsföretaget Janssen-Cilag.

Diarré är sjukdom som de allra flesta människor kommer att stöta på någon gång i sitt liv. Sjukdomen kännetecknas av ökad frekvens i tarmrörelser och en lösare, och mer flytande konsistens, avföring. Det kan vara mycket obekvämt att drabbas av diarré och inte sällan kommer sjukdomen tillsammans med huvudvärk, magont, aptitförlust, illamående och kräkningar. I allvarliga fall kan diarré även leda till uttorkning.

Det finns i huvudsak två olika typer av diarré: akut och kronisk. Akut diarré orsakas i regel av någon underliggande trigger som exempelvis närvaro av parasiter, virus eller bakteriell infektion, överdriven alkoholkonsumtion, stress eller som reaktion på livsmedel eller läkemedel, som t.ex. antibiotika. Akut diarré är sällan allvarligt och passerar i regel på egen hand. Dock bör akut diarré behandlas i de fall där det orsakar svåra besvär.

Kronisk diarré är en bred term som rymmer allt från inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), divertikulit, kronisk pankreatit och celiaki. Kronisk diarré behöver i regel behandlas. I sällsynta fall, i synnerhet när diarrén kommer tillsammans med blod i avföringen, kan det vara ett tecken på tarmcancer; då är det mycket viktigt att du omedelbart uppsöker sjukvård.

Kortvariga fall av diarré kräver i regel inte sjukvård - de allra flesta fall går över inom ett par dagar. Det är dock mycket viktigt att vila och dricka ordentligt under denna period. Det kan även vara på sin plats att undvika fettig och kryddig mat för att underlätta läkningsprocessen, såväl som att noggrant ta hand om din personliga hygien under perioden, t.ex. genom att regelbundet tvätta händer efter toalettbesök och innan måltid.

Receptbelagda behandlingar sätts ofta in i de fall där effekten av diarrén är allvarliga. En sådan behandling är Imodium oral lösning som innehåller den aktiva substansen loperamid. Loperamid verkar genom att minska tarmens rörelser genom att förhindra opioidreceptorerna i tarmen från att ta emot de meddelanden som anstiftar sammandragningar och passage av mat genom tarmkanalen. Detta saktar ner transporten av mat genom magen vilket ger kroppen mer tid att absorbera vatten från det, och på så vis lindras brådskande besvär. Resultatet blir konsekvent en fastare avföring.

Att få tillgång till en receptbelagd behandling snabbt och smidigt kan vara ytterligt besvärande när du drabbats av diarré. Som tur är, är vår tjänst utformad så att du enkelt och säkert kan beställa ditt läkemedel online - med leverans redan nästa arbretsdag. Bara fyll i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten.

Beställ nu
Senast granskat:  24-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Imodium enligt anvisningar från din läkare samt i linje med de anvisningar och den information som finns i den bifogade bipacksedeln. Det är även viktigt att du läst igenom och förstått bipacksedeln innan du börjar behandlingen. På så vis minimeras risken för eventuella biverkningar samtidigt som du maximerar effekten av Imodium.

 1. Tas enligt din läkares anvisningar.
 2. Mät upp din dos genom den tillhandahållna mätkoppen.
 3. Vid fall av akut diarré är den rekommenderade dosen fyra stycken 5 ml doser som tas omedelbart, följt av två 5 ml doser efter varje diarréepisod.
 4. Överskrid inte 16 stycken 5 ml doser på ett dygn.
 5. Imodium kan användas i upp till fem dagar. Skulle symptomförbättring inte ha skett efter fem dagar bör du kontakta läkare.
 6. Vid fall av kronisk diarré varierar dosnivån. Hur mycket du kommer att ta avgörs av din läkare eller förskrivare och bestäms utifrån allvarsgrad och frekvens av dina symptom.
 7. Rekommenderad dos är fyra till åtta 5 ml doser dagligen.
 8. Din läkare kan rekommendera en underhållsdos om två administreringar per dag under en specificerad period.
 9. Maxdosen för ett dygn är 16 stycken 5 ml koppar.
 10. Överskrid inte mängden som ordinerats av din läkare.
 11. Om du glömt att ta Imodium ska du aldrig kompensera för detta genom att ta dubbel dos. Skippa bara den glömda dosen och ta den istället vid nästa tillfälle av lös avföring.

Ovanstående lista är en endast en summering över hur du använder Imodium oral lösning. Komplett lista över anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  24-08-2020
Biverkningar

Biverkningar

Tala genast om för läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion. Vanliga tecken är svullnad i ansikte, läppar eller svalg, nässelutslag, blåsor på huden, i munnen, ögonen eller kring könsorgan, smärta eller svullnad i magen, svår förstoppning eller medvetslöshet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, svår förstoppning, illamående eller kräkningar eller flatulens.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Sömnighet eller dåsighet, muntorrhet, matsmältningsbesvär eller utslag.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Små pupiller, klåda, urineringsproblem, balansproblem eller muskelstelhet.

Vänligen notera att det häer inte är en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Imodium. Komplett lista finns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Imodium

Tala alltid om för din läkare om du tar andra läkemedel (även receptfria), i synnerhet om du tar något av följande: ritonavir, kinidin, itrakonazol, ketokonazol, gemfibrozil, desmopressin eller andra läkemedel mot diarré eller tarmrelaterade sjukdomar.

Andra sjukdomar och Imodium

Gör din läkare eller förskrivare medveten om vilka andra läkemedel du tar så hen kan göra en fullduglig bedömning av din hälsobild. Använd inte Imodium om du har haft svår diarré efter antibiotikabehandling, ulcerös kolit, är förstoppad eller har en svullen mage.

Denna behandling är inte heller lämplig för dig som har akut dysenteri, leverproblem eller AIDS.

Senast granskat:  24-08-2020
Vanliga frågor: Imodium

Vanliga frågor: Imodium

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Imodium oral lösning?

Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Imodium, men samtidig konsumtion av alkohol och detta läkemedel rekommenderas inte eftersom det kan förvärra diarrésymptom och motverka funktionen av detta läkemedel.

Kan jag köra bil när jag använder Imodium oral lösning?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några besvärande biverkningar som kan försämra din körförmåga, som t.ex. dåsighet eller yrsel. I sådant fall ska du tala om för din läkare omedelbart och avstå från att köra.

Kan Imodium oral lösning användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder Imodium om du ammar och det kan även vara olämpligt om du är gravid. Rådfråga alltid din läkare eller förskrivare.

Hur ska Imodium oral lösning förvaras?

Förvaras säkert och utom räckhåll för barn, under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Imodium oral lösning?

Imodium oral lösning innehåller: loperamidhydroklorid, glycerol, natriumsackarin, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), cochineal röd A (E124), hallonsmak, rödavinbärsessens (smakämne), etanol, citronsyra och vatten.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Imodium oral lösning receptfritt?

För att kunna köpa Imodium oral lösning måste du ha ett recept. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende för att få en god helhetsbild om ditt hälsotillstånd. Bedöms denna behandling vara lämplig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut.

Är Imodium oral lösning rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online - vilket endast tar ett par minuter. En av våra legitimerade läkare kommer därefter att granska ditt ärende och dina svar för att bedöma om detta är rätt behandling för din besvärande diarré. Godkänns beställningen skickas läkemedlet omgående från vårt apotek i Storbritannien med leverans inom 24 timmar - så att du kan inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

 

Senast granskat:  24-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här