Xifaxan

 • Rifaximin

Xifaxan (i Storbritannien Xifaxanta) är ett receptbelagt antibiotikum vid resediarré som tillverkas av Norgine. Läkemedlet förstör de bakterier som kan orsaka sjukdom. Xifaxanta säljs i Sverige under namnet Xifaxan.

Det är sällan smidigt att uppsöka vårdcentral för att få tillgång till en behandling vid besvärande diarré. Vår säkra och smidiga onlinetjänst är utformad så att du på ett par minuter kan beställa din medicin vid diarré på nätet.

Beställ nu för leverans tisdag 19 december
200 mg

En tablett Xifaxan innehåller 200 mg rifaximin. Tas i åttatimmarsintervaller i högst tre dagar.

9 Pills - 647 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Xifaxan är en behandling vid resediarré som kommer i form av filmdragerad tablett. Läkemedlet är ett antibiotikum som tas i tre dagar och verkar genom att förstöra strukturen av de bakterier som orsakar infektion. Xifaxan, som går under namnet Xifaxanta i Storbritannien, är en receptbelagd behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget Norgine.

Resediarré, även kallat turistdiarré, är ett tillstånd som kännetecknas av lös avföring och ökade tarmrörelser. Det är inte heller helt ovanligt att diarré kommer tillsammans med andra symptom som magont, illamående och kräkningar, och aptitlöshet. I vissa fall kan diarré även leda till uttorkning. Diarré orsakas av ett antal faktorer, men resediarré skiljer sig något; det är resultatet av en infektion eller gastroenterit, som drabbar en person som är på resande fot. Infektionen kan vara orsakad av bakterier, virus eller protozoer. De vanligaste formerna av resediarré är campylobacter och escherichia coli (förkorstas vanligen E. coli).

Under sommarmånaderna uppskattas det att omkring 10.000 personer insjuknar i någon av dessa bakterier, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Symptomen behöver inte nödvändigtvis komma under själva resan eller semestern utan kan i vissa fall uppstå när personen återvänt hem. Som med de flesta sjukdomar är personer med ett svagare immunförsvar mer benägna att vara känsliga för infektioner, men vid resediarré kan även de som har inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) också löpa en ökad risk.

Det är i stort ett helt omöjligt att eliminera risken för resediarré men förebyggande åtgärder kan vara behjälpliga. Några vanliga är att begränsa intaget av förorenad mat eller förorenat vatten. Närvaron av avföringspartiklar i mat är även en vanlig orsak, så undvikandet av matställen där undermåliga hygienförhållanden råder är en bra tumregel vid resande.

Många fall av resediarré kommer att klarna upp inom några dagar. Vila och ersättande av förlorade vätskor genom att dricka mycket är viktiga metoder i att tackla infektionen. Men för vissa kan symptomen vara svårare och komma att kräva en receptbelagd behandling.

Den aktiva substansen i Xifaxan är rifaximin, som är ett antibiotikum. Det är en lokal behandling utformad för att verka i tarmen, och den tas i stor utsträckning inte upp i blodomloppet. De bakterier som startat infektionen använder ett enzym som kallas RNA-polymeras för att reproducera sig och växa. Rifaximin hämmar produktionen av detta enzym och därigenom stoppas denna tillväxtprocess. Därav kan immunsystemet döda av infektionen.

Att ta sig tiden att besöka vårdcentral och apotek kan vara mycket jobbigt när diarrésymptomen är igång. Hos oss på Treated.com kan du beställa och förnya recept för en rad olika behandlingar vid diarré online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms ändamålsenlig skrivs ett recept ut. Alla godkända beställningar skickas med spårbar expressändning och levereras inom 24 timmar. OBS: Vi levererar till alla EU-länder utom Italien.

Beställ nu

Hur du använder Xifaxan

Det är mycket viktigt att du följer din förskrivares anvisningar när du använder detta läkemedel - detta kommer att maximera effekten av Xifaxan. Du bör även alltid se till att du läst igenom och förstått samt följer de instruktioner som finns i bipacksedeln, då detta kommer minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett som tas oralt var åttonde timme, för en period om tre dagar.
 3. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.
 4. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 5. Om du glömt ta Xifaxan ska du bara ta nästa dos vid normal tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Xifaxan. Kompletta anvisningar återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Vänligen observera att detta läkemedel marknadsförs i Sverige under annat namn.

Xifaxan, biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Xifaxan orsaka vissa biverkningar även fast alla inte behöver få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Kontakta omedelbart din läkare om dina diarrésymptom blir värre, om du upplever blod i avföringen, om du får feber eller får några som helst tecken på en allergisk reaktion.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, gasbildning, uppblåsthet, buksmärtor, förstoppning, diarré, akut tarmvred, illamående eller kräkningar, ofrivilliga och smärtsamma spänningar eller feber.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Trast, munsår, inflammation eller infektion i hals eller näsa, onormala leverfunktionsvärden, aptitlöshet, uttorkning, ovanliga drömmar, nedstämdhet, sömnlöshet, nervositet, domningar, migrän, stickningar, sinus huvudvärk, dåsighet, synproblem, öronvärk, yrsel, ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck, blodvallningar, hosta, torr hals, andnöd, snuva, övre buksmärta, matsmältningsbesvär, torra läppar, hård eller blodig avföring, slem i avföringen, smakstörningar, utslag, fläckig hud, solbränna, rygg- eller muskelsmärta, blod eller socker i urinen, täta urinträngningar eller ökad svettning.

Vänligen notera att ovan inte är en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Xifaxan. En komplett lista återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Xifaxan

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du tar eller har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du tar aktivt kol måste du lämna minst två timmar mellan att du tar det och att du tar en dos av Xifaxan.

Andra sjukdomar och Xifaxan

Detta läkemedel bör inte användas av vem som helst. Om du är allergisk mot denna, eller liknande läkemedel ska du inte använda denna behandling. Likaså om du har feber, blod i avföringen eller om du tömt tarmen mer än åtta gånger det senaste dygnet. Om dina symptom håller i sig eller intensifieras efter denna behandling ska du rådfråga din läkare.

Vanliga frågor: Xifaxan

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Xifaxan?

Samtidig konsumtion av Xifaxan och alkohol rekommenderas inte då alkoholkonsumtion i regel förvärrar diarré.

Kan jag köra bil när jag använder Xifaxan?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga. I så fall ska du avstå från att köra.

Kan Xifaxan användas när jag är gravid?

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du är gravid eller ammar då denna behandling kan vara olämplig i de fallen.

Hur ska Xifaxan förvaras?

Förvaras utom räckhåll för barn och i rumstemperatur, under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Xifaxan?

Xifaxan innehåller: rifaximin, natriumstärkelseglykolat (typ A), glyceroldistearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, titandioxid, dinatriumedetat, propylenglykol och röd järnoxid E172.

Kan jag köpa Xifaxan receptfritt?

Du kan endast köpa Xifaxan genom ett recept. Recept skrivs ut om läkare bedömer att denna behandling är säker och lämplig för dig.

Är Xifaxan rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms ändamålsenlig för dina besvär godkänns beställningen och recept skrivs ut. Därefter märks läkemedlet upp med dina patientuppgifter, paketeras och skickas med spårbar sändning direkt från vårt apotek i Storbritannien. Alla våra godkända beställningar levereras inom 24 timmar - så att du kan påbörja din behandling redan nästa arbetsdag.

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Xifaxan omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel