Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Mildison Lipid

Hydrokortison

Mildison LipoCream, som heter Mildison Lipid i Sverige, är en hydrokortisonkräm som används för att behandla vissa typer av dermatit samt psoriasis.

Få snabbt och smidigt tillgång till receptbelagda behandlingar vid psoriasis genom vår säkra onlinetjänst. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras inom 24 timmar - så du kan starta din behandling omgående.

+1300 recensioner via Trustpilot
Mildison lipo kräm1 %

Denna kräm innehåller 1 % hydrokortison. Administreras enligt din förskrivares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Mildison LipoCream, som heter Mildison Lipid i Sverige, är en hydrokortisonkräm som används för att behandla vissa typer av dermatit samt psoriasis.

Få snabbt och smidigt tillgång till receptbelagda behandlingar vid psoriasis genom vår säkra onlinetjänst. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras inom 24 timmar - så du kan starta din behandling omgående.

Översikt

Översikt

Mildison LipoCream, som heter Mildison Lipid i Sverige, är ett milt verkande kortisonpreparat i form av en fet kräm till för utvärtes bruk vid hudåkommor som exempelvis psoriasis. Krämen påstrykes på det angripna området två till tre gånger om dagen och verkar genom att hämma aktiviteten av de inflammatoriska kemikalier som immunförsvaret frisläppt. På detta vis reduceras irritation och rodnad medan det angripna området tillåts läka. Mildison Lipid är en receptbelagd behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget Astellas Pharma.

Psoriasis drabbar omkring två till tre av hundra personer i Sverige. Sjukdomen karaktäriseras av lokal rodnad och irritation i huden, samt fjällande hud och överproduktion av hudceller. Vanligast är att utbrott av psoriasis sker på nedre ryggen, armbågar och knän eller i hårbotten - även fast sjukdomen kan manifestera sig vart som helst på kroppen.

Det har hittils inte gå att slå fast att psoriasis är en kronisk sjukdom. Hos ungefär en tiondel av alla med sjukdomen kommer symptomen försvinna. Dock kommer de allra flesta som har sjukdomen ha den kroniskt och uppleva uppblossande av symptom, varvat med perioder där besvären kan vara få eller inga. Sjukdomar som är cykliska på detta vis kallas för sjukdomar som går i skov.

Varför psoriasis uppstår hos vissa är inte heller helt förstått, men det antas vara en kombination mellan ärftlighet och autoimmunitet. Det senare innebär att immunförsvaret, det system i kroppen som är till för att försvara oss från infektioner, felaktigen angriper den egna kroppen, genom frisättandet av inflammatoriska kemikalier. Detta resulterar i den besvärande irritation och klåda som kännetecknar psoriasis.

Utöver den autoimmuna responsen finns även ett flertal triggers som kan orsaka ett uppblossande av symptom. Några vanliga triggers är stress, rökning, överdrivet alkoholintag, reaktion till ett läkemedel, infektioner eller skador i huden eller förändringar i hormonnivåer. Vad som triggar igång symptomen är emellertid högst individuellt.

En förebyggande åtgärd kan vara att försöka minimera exponeringen för dessa triggers. Dock räcker denna åtgärd inte alltid för att hålla symptomen i schack, och i fall av mer allvarliga symptom kan en receptbelagd behandling skrivas ut. Psoriasis orsakar i de allra flesta fall inte några bestående allvarliga skador men kan vara oerhört besvärande att leva med. Hydrokortison är en mycket vanlig behandlingsform vid psoriasis, och är den aktiva substansen i Mildison Lipid. Substansen verkar genom att hämma effekten hos de inflammatoriska kemikalier som orsakar inflammation, och ger på detta sätt huden möjligheten att läka.

Det har aldrig varit enklare eller säkrare att beställa Mildison Lipid online. Allt du behöver hos Treated.com är att fylla i vårt medicinska onlineformulär - sen sköter vi resten. När väl en av våra legitimerade läkare godkänt din beställning skrivs ett elektroniskt recept ut och ditt läkemedel skickas med spårbar expressleverans direkt hem till dig.

Beställ nu
Senast granskat:  04-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan du börjar använda Mildison Lipid är det viktigt att du noggrant läst igenom den bifogade bipacksedeln samt att du förstått din läkares anvisningar om hur du ska använda detta läkemedel. Dessa steg kommer hjälpa dig i att maximera effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Använd alltid Mildison Lipid enligt din läkares instruktioner.
 2. Vanligtvis används Mildison Lipid på det angripna hudområdet två till tre gånger om dagen.
 3. Ett tunt lager av krämen påstrykes och masseras försiktigt in i huden.
 4. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 5. Om du glömt att ta Mildison Lipid ska du bara skippa dosen och fortsätta behandlingen som planerat. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovan punkter är endast en summering av hur du använder Mildison Lipid. En komplett lista över anvisningar om hur du använder detta läkemedel finns i bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  04-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Mildison lipo kräm 1 %

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Mildison Lipid orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte behöver få dem. Tala genast om för din läkare om dina symptom förvärras eller om du upplever tecken på en allergisk reaktion.

Eventuella biverkningar (frekvens okänd):

Hudrodnad, utslag, inflammation, blåmärken, bristningar, hudförtunning, fläckar i ansikte, hudrodnad runt munnen, försämring av hudens tillstånd efter avslutad behandling, missfärgning av huden eller irritation.

Även binjurefunktionen kan påverkas av långvarigt användade av detta läkemede.

Omfattande information om eventuella biverkningar förknippade med Mildison Lipid återfinns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Mildison Lipid

Tala alltid om för läkare vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana.

Andra sjukdomar och Mildison Lipid

Detta läkemedel ska inte användas för att behandla hudåkommor orsakade av bakteriell eller viral infektion eller svampinfektion.

Avstå även från att använda Mildison Lipid om du har sår eller fjällande hud, hudproblem orsakat av syfilis, skador i huden orsakat av tuberkulos, om huden runt munnen är inflammerad eller om du har fläckar orsakat av pubertet. Använd inte heller Mildison Lipid för att behandla delar av ansiktet där huden är röd.

Senast granskat:  04-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Mildison lipo kräm 1 %

Vanliga frågor: Mildison Lipid

Vanliga frågor: Mildison Lipid

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Mildison Lipid?

Ja. Kom dock ihåg att överdriven alkoholkonsumtion kan förvärra psoriasissymptom.

Kan jag köra bil när jag använder Mildison Lipid?

Ja, under förutsättning att du inte upplever någon biverkning som kan äventyra din körförmåga eller ditt omdöme. Om så är fallet ska du sluta använda Mildison Lipid och omedelbart kontakta läkare.

Kan Mildison Lipid användas när jag är gravid?

Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal om du är gravid eller ammar. Din läkare kan komma att rekommendera en alternativ behandling.

Hur ska Mildison Lipid förvaras?

Förvara alltid Mildison Lipid i dess originalförpackning och använd inte detta läkemedel efter dess utgångsdatum. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn samt svalt (ej över 25°C). Detta läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Kan jag vara allergisk mot Mildison Lipid?

Mildison Lipid innehåller: hydrokortison, cetostearylalkohol, makrogol (25) cetostearylether, flytande paraffin, vitt mjukt paraffin, bensylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216), vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat och renat vatten. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Mildison Lipid receptfritt?

För att kunna köpa Mildison Lipid måste du ha ett recept. Om du önskar att beställa Mildison Lipid via vår onlinetjänst kan en läkare skriva ut ett elektroniskt recept, under förutsättning att hen bedömer att behandlingen är lämplig för dig.

Är Mildison Lipid rätt behandling för mig?

Du behöver inte lägga mer än ett par minuter på att ta reda på detta. Genom att fylla i vårt snabba och säkra onlineformulär kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Vår tjänst är utformad med full säkerhet och konfidentialitet - ett recept skrivs endast ut åt dig om läkare bedömer att behandlingen är lämplig och ändamålsenlig för dina besvär. Vid godkänd beställning skickas läkemedlet med expressleverans, med leverans direkt hem inom 24 timmar - så att du kan inleda din behandling vid besvärande psoriasis redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  04-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här