Vem drabbas av EDDe flesta män upplever erektionsproblem åtminstone en gång i sitt liv. Det är långt ifrån ovanligt, och kan orsakas av ett antal faktorer. Dåligt blodflöde är en vanligt förekommande orsak, vilket även gör att tillståndet är vanligare hos äldre - som är mer mottagliga för sjukdomar som högt blodtryck och diabetes, som hindrar cirkulationen.

Psykogen erektil dysfunktion, å andra sidan, orsakas av underliggande psykologiska faktorer. Här kan du läsa läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid erektionsproblem, inkluderat psykogen erektil dysfunktion. Exakt vilka underliggande psykologiska faktorer som spelar in skiljer sig från person till person, och i vissa fall är det erektionsproblemet som kan vara startskottet för att få ett annat hälsotillstånd utrett. I många fall är de psykologiska faktorerna högst temporära, och blåser över utan vård behövs.

Men i de fall där besvären är ihärdiga bör du definitivt uppsöka sjukvård. Att prata ut med din partner och att uppsöka sjukvård är viktiga steg i att tackla besvären.

Här är vår guide till psykologiska orsaker till erektionsproblem samt vad du kan göra för att övervinna dem

  1. Prestationsångest

Sexuell prestationsångest är mycket vanligt. Nya förhållanden kommer ofta tillsammans med en nervositet inför samlag, och att mannen känner iver över att sexuellt imponera på sin partner. Återigen är det vanligt att problemen är övergående och går över i takt med att du och din partner blir bekväma i er sexuella relation.

Prestationsångest är emellertid bland de absolut vanligaste orsakerna till impotens, då prestationsångesten ofta ha inverkan på ens självkänsla och självförtroende. Prestationsångest skapar inte helt sällan en slags ond cirkel; ångesten inför att prestera sexuellt kan leda till att mannen presterar sämre sexuellt, vilket i sin tur leder till förhöjd prestationsångest.

Desto snabbare du får möjlighet att prata om problemet - desto bättre. Ju längre tid du låter dina erektionsproblem kvarstå utan att du adresserar dem, desto större hinder kan det potentiellt bli. Ibland kan en konversation med din partner vara allt som krävs för att lindra oro och anspänning. Men om detta inte är tillräckligt för att lösa problemet kan det vara smart att kontakta din husläkare. De kommer kunna ge råd, eller om det bedöms lämpligt, föreslå en korttidsbehandling som kan hjälpa dig att ta dig igenom en besvärlig period och återställa ditt självförtroende.

  1. Stress

De psykologiska orsaker som är relaterade till erektionsproblem är inte nödvändigtvis helt begränsade till sexuell aktivitet. Ibland kan tuffa perioder på arbete eller i skolan, dåliga ekonomiska tider eller bara allmän stress eller oro förknippat med egentligen vad som helst i livet påverka din sexuella förmåga. Det finns en rad anledningar varför. Ledande experter tror att aktiviteten hos hjärnans mindre essentiella delar, t.ex. de som hanterar sexuell upphetsning, avtar vid perioder av stress.

En annan förklaring är distraktion. När hjärnan hanterar stress blir det mycket svårare att förbli fokuserad på sex. Hormonbeteendet i kroppen under stress tros även spela en roll. Kortisol, som kroppen producerar som svar på stress, kan orsaka sexuella problem; och under perioder av stress, kan testosteronnivåerna (det manliga könshormonet som män behöver för att kunna få stånd) sjunka.

Att gå till botten med din stress rekommenderas alltid. Om du känner en stor press i ditt arbete kanske det är bra att du diskuterar arbetsbördan med din arbetsgivare. Har du ekonomiska problem som gör dig orolig är det även viktigt att du går till botten med det.

  1. Depression

Förlorad självkänsla, genomgående trötthet och svårigheter med att äta och sova är välkända tecken på depression. Men ett mindre omnämnt tecken, som det till trots är frekvent återkommande, är erektil dysfunktion. I själva verket kan de två ibland driva varandra och förvärra varandra.

Receptbelagda behandlingar som Viagra fungerar effektivt vid erektionsproblem i samband med depression, och kan faktiskt även lindra depressionssymptom, visar en studie. Behandling vid depression bör dock alltid inledas genom läkarkonsultation. Tala med din husläkare för att få viktiga råd, och remiss till KBT-terapeut eller psykolog.

Receptbelagda läkemedel vid depression rekommenderas hos vissa. Tyvärr kan vissa av dessa läkemedel orsaka impotens som biverkning. Tala därför om för din läkare eller terapeut om dina erektionsproblem förvärras, så att behandlingen kan korrigeras för att passa dig bättre.

  1. Förlorat intresse

Ett återkommande mönster hos de psykologiska orsakerna till erektil dysfunktion är att de ofta är självbevarande. Förlust av sexuell lust eller libido är ett bra exempel på detta. Män är mer mottagliga för erektionsproblem om de inte är överdrivet intresserade i sex, och är mer mottagliga för förlorad libido om de upplever erektionsproblem.

Relationsproblem kan vara en orsak till förlorad, eller nedsatt, libido. Det kan vara så att sexlivet tagit skada av att det känns slentrianmässigt, eller av övriga problem i förhållandet. Vid dessa tillfällen är det mycket viktigt att prata med din partner om dina bekymmer. Råd och hjälp finns även att få från annat håll, som exempelvis Potenslinjen. Upplever du att det inte finns några underliggande orsaker till din förlorade libido är det rekommenderat att du uppsöker sjukvård, då det kan finnas en annan orsak till detta. Glöm inte heller bort att förlorad sexlust ofta kan vara en konsekvens av andra faktorer på listan, som t.ex. depression eller stress. Genom att uppsöka sjukvård för dessa problem kan du även reducera risken för erektil dysfunktion.

Är du bekymrad över dina erektionsproblem?

Det är inte så svårt som det ibland kan kännas att få hjälp. Potenslinjen är en populär hemsida för män mer erektil dysfunktion.

»Besök potenslinjens hemsida

  1. Psykologiskt beroende

Receptbelagda läkemedel vid erektionsproblem är en rutt många män med minskat blodflöde till penis tar. Det kan också ge en kraftig, kortsiktig effekt för de män som upplever impotens relaterad till ångest, genom att hjälpa dem att övervinna en besvärlig period och återställa förtroendet.

Men det är dock viktigt att känna till att dessa läkemedel kan utveckla ett psykologiskt beroende. Journal of Sexual Medicine har i en studie från 2012 visat på just detta. När läkemedel vid erektionsproblem används vid behov kan användaren komma att utveckla en känsla av att erektion inte går att uppnå utan dem.

Vad som kan vara det bästa sättet att undvika detta på är att fastslå orsaken till erektionsproblemen innan läkemedelsbehandling inleds. Fall av erektil dysfunktion orsakat av fysiska faktorer kan kräva regelbunden och långvarit behandling. Där prestationsångest är orsaken är korttidsbehandlingar med sådana läkemedel i regel att föredra.

I vilket fall som helst bör du tala med din läkare om du upplever sexualprolem. Detta då orsakerna kan skilja sig kraftigt, och genom att identifiera roten till problemet kan även rätt behandlingsform snabbt och smidigt ringas in.

Senast granskat:  22-12-2017