Visste du att högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes, godartad prostataförstorning (BPH), neurogena störningar, hormonrubbningar, njursjukdom och skada i underlivet eller nedre buken alla kan orsaka erektionsproblem?

Det kan vara lite skrämmande att uppleva erektionsproblem vid första tillfället - i synnerhet om du inte varför det inträffar. Det är inte helt ovanligt att oron tar över och att en självdiagnostiserar sina symptom - och kanske tror att det finns fel i ens relation. Men ibland, i synnerhet hos äldre män, kan sexuell dyfunktion vara resultatet av ett underliggande fysiskt tillstånd; och för vissa kan det vara en indikator på en dittils odiagnostiserad sjukdom.

Processen för erektil dysfunktion är invecklad. Den involverar överföring av nervsignaler från hjärnan, längst ryggmärgen till penis - för att sedan smidigt och ohämmat kunna skicka blod till penisen, mer specifikt till mannens svällkropp (även kallad corpus cavernosum). Om någon del av kedjan avbryts så kan en mans förmåga att uppnå en erektion tillräcklig för samlag bli otillräcklig, oavsett om mannen i fråga är upphetsad eller ej.

  1. Högt blodtryck

Högt blodtryck och erektionsproblemEn av de vanligaste vaskulära tillstånden, som är särskilt utbrett hos män över 65 års ålder, är högt blodtryck. Högt blodtryck kan komma som följd av högt saltintag, övervikt eller fetma, kraftig alkoholkonsumtion eller rökning. När blodtrycket är högt orsakar det hjärtat att slå med mer kraft än vad som är vanligt, vilket ökar den resistenta effekten av artärerna. Detta, i sin tur, gör att blodvägar i kroppen blir mer begränsade och leder tillslut till cirkulationsproblem. På detta sätt kan blodflödet till penis störas eller bli reducerat, och förlust av erektil styrka blir en konsekvens.

Ett antal studier på området har belyst just denna kedja. Forskare från Qatar utvärderade 2007 den erektila funktionen hos 296 män med högt blodtryck och 298 män med normalt blodtryck. Det visade sig att cirka två tredjedelar, 66 %, av männen med högt blodtryck upplevde erektionsproblem, medan mindre än en fjärdedel, 24 %, av männen med normala blodtrycksvärden upplevde dito.

  1. Högt kolesterol (höga blodfetter)

Ett annat tillstånd som kan begränsa blodflödet är högt kolesterol. Detta kan leda till närvaron av fett i artärerna, vilket återigen kan bromsa rörelsen av blod i kroppen, och potentiellt även blodflödet till penis. Likt högt blodtryck kan detta bero på dålig kosthållning, brist på motion, hög alkoholkonsumtion eller rökning.

  1. Diabetes

Omkring 450.000 människor lever med diabetes i Sverige. Av dessa har en övervägande majoritet, 85-90 %, diabetes typ 2, även känt som åldersdiabetes. Diabetes är ett tillstånd där kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att hantera dess blodsockernivåer. Diabetes kan orsaka skada på blodkärlen, inklusive de som övervakar passagen av blod till penis. Vidare kan diabetes även leda till nervskador, som i sin tur kan hämma överföringen av dopamin genom kroppen. Dopamin är signalsubstansen som reglerar glädje och entusiasm.

Följaktligen kommer ett stort antal män med diabetes utveckla erektil dysfunktion. Det uppskattas enligt en studie att cirka varannan manlig diabetiker har erektionsproblem. Studier på ämnet har även visat att de män med diabetes kan utveckla erektil dysfunktion i ett tidigare stadie, upp till 15 år tidigare än om de inte hade haft diabetes.

  1. Godartad prostataförstoring (BPH)

Det finns ingen definitiv korrelation mellan godartad prostataförstoring (BPH) och erektil dysfunktion, men vad som är säkert är att de två kan närvara samtidigt. Läkare vet vid det här laget inte exakt varför detta är fallet, men vissa föreslår att symptom vid BPH, som t.ex. ökat behov att kissa och sömnlöshet, indirekt kan leda till nedsatt libido - även känt som frigiditet eller hypoaktiv sexuell störning - alltså en minskad vilja till sex.

Läkare har även nyligen upptäckt att en daglig kur av tadalafil, den aktiva ingrediensen i Cialis, kan vara en effektiv behandlingsform vid godartad prostataförstoring där erektionsproblem finns med i bilden. Detta gjorde att bland annat the Federal Drugs Administration i USA godkänt att läkemedlet kan behandla även godartad prostataförstoring. Beslutet kan du läsa här.

  1. Neurogena störningar

Impotens är egentligen en konsekvens av tillstånd som påverkar hjärnan, ryggmärgen och nervsystemet. En nylig studie i ämnet fann att över hälften av de män med multipel skleros (52,9 %) hade erektil dysfunktion. En annan studie, som intresserade sig för sexuell funktion hos män med Parkinsons sjukdom, visade att över två tredjedelar, 68.4 %, av deltagarna i studien visade upp liknande symptom. Andra studier har även visat på en korrelation mellan män som haft en stroke och erektionsproblem.

Ovan nämnda tillstånd hämmar kapaciteten på nervbanor mellan penis och hjärnan, mer specifikt deras förmåga att kommunicera signaler genom kroppen, och kan därför ge upphov till erektionsproblem. Konsekvent kan känslor av upphetsning bli svårare att uppnå, vilket gör att det blir svårare att få stånd.

  1. Hormonrubbningar

Erektil dysfunktion kan även uppstå på grund av störningar i kroppens hormonnivåer. Det är dock mer sällsynt att erektil dysfunktion är knutet till hormonrubbningar. Undersökningar har funnit lite som tyder på att låga testosteronnivåer är direkt kopplat till erektil dysfunktion - även fast låga testosteronvärden kan orsaka nedsatt libido.

Minskade testosteronvärden verkar i symbios med de blodflödesproblem som orsakar erektil dysfunktion. Testosteronbehandlingars effekt på att lindra erektil dysfunktion är inte heller helt klarlagt. De flesta läkare kommer troligen råda att vidta åtgärder för att förbättra blodflödet till penis innan en testosteronbehandling övervägs.

  1. Njursjukdom

På grund av njurarnas förmåga att avbryta blodflödet och orsaka nervskador, anses njursjukdomar kunna vara en orsak till utvecklandet av erektil dysfunktion. Erektil dysfunktion kan även vara en biverkning av behandlingar vid njursjukdomar.

  1. Skada

Trauma och skada i nedre delen av buken, i den genitala eller perineala regionen, kan vara en annan anledning till varför erektionsproblem uppstår. Detta kan leda till nerv- eller blodkärlsskador, som sedan stör de kroppsliga processer som är nödvändiga för en erektion att uppnås.


Behandlingar vid erektionsproblem

Att uppleva erektionsproblem är vanligt, och det är inget du behöver skämmas över. Som nämnt ovan drabbar det många män, i olika åldrar, och kan ha olika orsaker. Hos Treated.com kan du snabbt, säkert och diskret få och förnya dina recept online. Du begär ditt recept genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Efter att din beställning godkänts skickas sedan läkemedlet från vårt registrerade apotek, och levereras redan nästföljande arbetsdag. Har du några som helst frågor eller funderingar om våra behandlingar eller tjänster är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@treated.com eller på telefon 08 506 384 44.

Tala alltid med din läkare om du misstänker att dina erektionsproblem är orsakat av en eller flera av ovan nämnda faktorer. Din läkare kommer att kunna föreslå en lämplig behandlingsform för ditt tillstånd, vilket i sin tur kan hjälpa dig med att lindra erektionsproblem.

Senast granskat:  05-05-2020