Orsakerna till varför sexuella problem uppstår är inte alltid samma. En vanligt förekommande oro hos män som drabbas av erektil dysfunktion, alltså svårigheter att få stånd eller impotens som det ibland kallas, är att det finns en underliggande sjukdom som orsakar besvären. Sjukdomar som diabetes och högt blodtryck kan ofta gå långa perioder odiagnostiserade och erektionsproblem kan ofta vara det första tecknet. Att utesluta potentiella medicinska orsaker är naturligtvis viktigt, vilket är varför du alltid ska tala med din läkare som första steg.

I de fall där ett underliggande sjukdomstillstånd inte är orsaken kan receptbelagda läkemedel och/eller alternativbehandling vara effektiva hjälpmedel för män som önskar att överkomma sina erektionsproblem. För vissa män kan det även hjälpa med att prata med sin partner och/eller läkare om sina erektionsproblem. Men vad som ofta glöms bort är de livsstilsförändringar som faktiskt kan göras.

Tabletter som Viagra och Cialis har blivit något av snabba lösningar för män som vill ha styvare och längre varande erektioner. Läkemedlen som dessa höjer blodflödet till penis vilket gör dem till effektiva lösningar för de män som upplever att de inte levererar som de vill. Studier har dock visat att det i vissa fall kan räcka med några livsstilsförändringar för att motverka svårigheter med att få stånd.

Även de som behandlar sina svårigheter med att få stånd med läkemedel kan vinna på att göra dessa vardagliga förbättringar, eftersom de kan finna att deras medicin blir mycket mer effektiv - och att de därmed inte behöver använda den så mycket, eller kan ta en lägre dos. Därtill är det även bra att komma ihåg att dessa livsstilsförbättringar inte bara hjälper dig med att motverka erektil dysfunktion, utan allmänt förbättrar din hälsobild och därmed din livskvalitet.

Här är sex stycken effektiva, icke-medicinska livsstilsförändringar du kan göra själv för att motverka symptom vid erektionsproblem

  1. Minska din alkoholkonsumtion
  2. Sluta röka eller snusa
  3. Minska stress i vardagen
  4. Ät hälsosamt
  5. Motinera mera
  6. Undvik alltid narkotika

Minska din alkoholkonsumtion

Även om det kan hjälpa vissa män med att slappna av och ge dem ökat självförtroende och höjd självkänsla, är alkohol en känd bov i vad det gäller erektionsproblem. En Indisk studie från 2007 visade att 72 av 100 män som är i alkoholberoende också upplever en eller flera typer av sexuell dysfunktion, där impotens var bland de vanligaste.

Så hur kommer det sig att regelbundet eller kroniskt alkoholintag är så nära besläktat med sexuell dysfunktion? Läkare har identifierat ett antal skäl:

Alkohol höjer blodtrycket

Först och främst kan alkohol höja blodtrycket, vilket i sin tur kan orsaka åderförkalkning som kan hindra blodflödet till penis och underblåsa besvär.

Alkohol skadar nervsystemet

Ju mer alkohol en person konsumerar, desto större skada tillfogar de sitt nervsystem. Detta påverkar specifikt kroppens belöningssystem.

Alkohol skadar testosteronproduktionen

En studie, genomförd av spanska forskare, visar att alkohol har en skadlig effekt på produktnen av testosteron hos män. Testosteron är det manliga könshormonet. Brist på testosteron kan hämma funktionen i penis och även ha negativ inverkan på din träning.

Genom att begränsa alkohlintaget, i synnerhet innan samlag, är alltså ett bra sätt att undvika erektionsproblem.

Allmäna råd kring alkohol

Som man rekommenderas det att du inte dricker mer än 14 standardglas i veckan eller fem standarglas vid samma tillfälle (se figuren nedan). Om detta överskrids definieras det som ett riskbruk. Gränserna för riskbruk är dock inte helt exakta. Hur känslig en är för alkohol kan variera - för dig kan även en lägre konsumtionsnivå innebära en risk. Det är även viktigt att du alltid låter kroppen vila och återhämta sig ordentligt ifall du druckit mycket. Se alltid till att du lämnar minst 48 timmar mellan varje gång du konsumerar alkohol.

Bild från Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Socialstyrelsen (2012).

Är du bekymrad över din alkoholkonsumtion?

Alkoholberoende är vanligare än vad många tror. Om du är bekymrad eller orolig över dina alkoholvanor kan du snabbt hitta information och hjälp online. Du kan även alltid besöka din närmsta vårdcentral för hjälp och rådgivning. Alla vårdmottagningar har sekretess. 

»Socialstyrelsens riktlinjer kring alkohol

»Fakta och råd kring alkoholberoende från Vårdguiden

»Kontakta Alkohollinjen anonymt

Sluta röka eller snusa

Det är ingen hemlighet att rökning är den vanligaste orsaken till lungcancer och hjärtsjukdomar. Men för män kan det även påverka prestationen i sovrummet. Liksom vid alkoholkonsumtion kan rökning störa din vaskulära funktion och avbryta blodflödet. Samma gäller även för dig som snusar eller använder nikotionplåster.

De skadliga kemikalier som inhaleras genom cigarettrök är många; arsenik, tjära och kolmonoxid. Intag av toxiner som dessa är naturligtvis inte bra för den allmänna hälsan. Men kemikalierna i den inhalerade röken kan också hämma funktionen av kväveoxid i kroppen. Kväveoxid är avgörande vid avslappning av muskelväggarna i kroppens blodkärl.

En Brittisk studie visade att desto mer en man röker, desto värre blir hans erektionsproblem. Studien visade även att en betydande andel av de som slutat röka ssåg en förbättring av symptomen. Så, i tillägg till ökad risk för hjärt- och andningsproblem, är alltså risken för att utveckla eller förvärra erektil dysfunktion en ytterligare orsak till att du bör sluta röka.

Långvarigt bruk av nikotin leder också till erektionsproblem, då blodkärlen drar ihop sig vid långvarigt bruk av nikotin. Det är mängden nikotin som är avgörande och därav blir snusande en stor bov i vad det gäller erektionsproblem. En vanlig prilla innehåller omkring 10-20 gånger mer nikotin än en cigarett. Snusande är därav en mycket stark anledning till sviktande erektionsförmåga.

Vill du sluta röka?

»Läs mer om rökavvänjning och hitta din behandling

»Fakta och råd kring att sluta snusa från Vårdguiden

Minska stress i vardagen

För yngre män är stress och ångest vanliga bidragande faktorer vid erektil dysfunktion - och det är inte alltid relaterat i prestationsångest. Ibland kan en tung arbetsbelastning eller andra vardagliga problem vara en distraktion som kan utlösa symptom. Stress, ångest och oro kan även öka en persons känslighet för högt blodtryck och andra fysiska hälsoproblem.

Om din stress eller ångest är allvarlig nog för att orsaka erektionsproblem bör du uppsöka läkarvård. Jobbar du under hård press bör du tala med din arbetsgivare om din arbetsbelastning för att undvika onödig stress. Att få tillräckligt med vila efter jobbet och att ha tillräckligt med tid för återhämtning innan en återgår till jobbet är också viktigt, eftersom känslor av utmattning kan göra det svårare att få och behålla en erektion.

Ät hälsosamt

Du kanske vid det här laget har märkt att livsstilsvanor som är dåliga för ditt hjärta och ditt blodtryck, som t.ex. alkoholintag, rökning och snusande, är allmängiltiga orsaker till erektil dysfunktion. Dålig kosthållning är ett annat exempel. Desto högre intag av mättade fetter, desto strängare och mer överbelastade kommer dina artärer att bli, och desto mer sannolikt är det att du då kommer att uppleva problem med blodflödet.

Kostomläggning kan ha en exponentiellt positiv inverkan. En studie från Seconda Università degli Studi di Napoli visar att erektionsproblem var mindre framträdande hos män med en medelhavsdiet än hos de som åt rött och bearbetat kött eller modifierade livsmedel. Medelhavsdiet, eller medelhavskost, är en kost som är rik på enkel- och fleromättade fetter samt antioxidanter (som exempelvis nötter, fullkorn, fisk, frukt och grönsaker). Kostvanor blir därmed något som är viktigt att överväga vid fall av besvärande erektionsproblem.

Motionera mera

En stillastittande livsstil är en ofta förekommande faktor vid erektil dysfunktion. De som inte alls motionerar är klart mer benägna att utveckla högt blodtryck och cirkulationsproblem. Regelbunden träning är ett mycket bra sätt att motverka erektionsproblem, vilket ett omfattande Etiopiskt forskningsprojekt slog fast 2011.

Den ovan citerade studien visade att män med erektionsproblem orsakade av dålig blodcirkulation gynnades av regelbunden träning, i synnerhet träning innehållandes aerobics.

Att hålla sig i form för att minska erektionsproblem betyder dock inte att du behöver spendera flertalet timmar i veckan på gymmet. Folkhälsomyndigheten reviderade sina tidigare rekommendationer samma år, alltså 2011, till att personer över 18 år bör få minst 150 minuter av fysisk aktivitet med måttlig intensitet i veckan. Lättare konditionsträning på en halvtimme om dagen varje vardag (med vila lördag och söndag) kan alltså göra en märkbar skillnad. Med tanke på de hälsofördelar, förutom förbättrad erektil funktion, som ett program med löätt motion erbjuder blir det tveklöst en god investering i ditt allmäna hälsotillstånd.

Undvik alltid narkotika

Att använda narkotika eller droger, i folkmun känt som knark, är en uppenbart dålig vana. Olagliga droger som syntetiska droger eller partydroger, kan orsaka mycket besvärliga och i vissa fall direkt livsfarliga fysiska och psykiska krascher. När du tänder av på viss narkotika kan det ta flera dagar innan du återgår till normalitet. Långsiktiga, negativa hälsoeffekter samt risken för att mycket snabbt falla in i ett destruktivt och farligt missbruk är exempel på hur farligt det är med droger.

Men droganvändning kan i tillägg till ovan nämnda problem även markant öka risken för erektil dysfunktion och även impotens. Studien Sexual dysfunction in men who abuse illicit drugs visar att heroin, metamfetamin och MDMA är väldigt vanliga bovar, där nästan 40 % av användarna i studien rapporterade ED-symptom.

Sök alltid hjälp

Olagliga droger kommer tillsammans med enormt stora risker - därför är det mycket viktigt att du omgående söker hjälp om du, eller någon anhörig, är i ett drogmissbruk.

Här kan du få hjälp:

»Fakta och råd om drogmissbruk hos Vårdguiden

»Anonyma Narkomaner

»Behandling vid missbruk, från Missbrukare.se

Vad du kan göra själv

Sporadiska fall av erektil dysfunktion är något som de flesta, om inte alla, män kommer att stöta på vid någon tidpunkt i sina liv. Det faktum att över 23 miljoner män över hela världen har fått läkemedel som exempelvis Viagra förskrivet är ett starkt bevis för detta.

I många fall är det inte ett resultat av en hälsofråga, och kanske inte ens behöver medicinsk behandling. Ibland kan en eller flera av ovan nämnda livsstilsförändringar vara tillräcklig(a) för att för att få symptomen under kontroll.

Men kom ihåg att ihållande och svårare fall kan tyda på en större hälsofråga. Om erektil dysfunktion orsakar oro kommer din husläkare alltid kunna erbjuda dig hjälp och vägledning.

Finns det ett botemedel?

Erektil dysfunktion är inte något du kan bli av med permanent. Tabletter eller andra receptbelagda behandlingar kan inte göra att symptomen försvinner permanent. Ju sämre dina levnandsvanor är, desto mer sannolikt är det att dina erektionsproblem kvarstår. Så oavsett vad som orsakar dina erektionsproblem, och om du inte har för avsikt att köpa receptbelagda läkemedel, är det alltid bra att stämma av med ovan listade livsstilsfaktorer för att se hur du bäst kan hjälpa dig själv.

 

Senast granskat:  29-04-2020