Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Caverject

Alprostadil

Caverject är en engångsbehandling mot erektil dysfunktion (även känt som impotens eller erektionsproblem) som injiceras i sidan på penis.

Att konsultera våra läkare är enkelt. Allt du behöver göra är att fylla i vårt undersökningsformulär så noggrant som möjligt. Detta underlag kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta är ett lämpligt läkemedel för dig. 

+1400 recensioner via Trustpilot
Caverject20 mcg

I de fall där 10 mikrogram inte har visat sig ge resultat kan 20 mikrogram förskrivas.

+ Gratis expressfrakt
Caverject10 mcg

Beroende på startsdosens resultat och effekt kan läkaren förskriva en starkare dos på 10 mikrogram.

+ Gratis expressfrakt
Caverject Dual 10 mcg

Det är troligt att läkaren förskriver Caverject Dual 10 mikrogram om du aldrig har använt denna behandling förut.

+ Gratis expressfrakt
Caverject Dual20 mcg

Caverject Dual i styrkan 20 mikrogram kan förskrivas om du har använt Caverject förut utan några biverkningar och behöver en högre dos.

+ Gratis expressfrakt
Caverject40 mcg

Maximal dos är 40 mikrogram, vilket endast skrivs ut i de fall där 20 mikrogram ej har visat sig ge effekt.

+ Gratis expressfrakt
Viridal Duo20 mcg

Innehåller 20mcg per ml alprostadil. Använd enligt anvisningarna. Denna förpackning levereras med en inbyggd kolv. Om du vanligtvis använder Caverject 20mcg är detta det läkemedel du ska välja.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Caverject är en engångsbehandling mot erektil dysfunktion (även känt som impotens eller erektionsproblem) som injiceras i sidan på penis.

Att konsultera våra läkare är enkelt. Allt du behöver göra är att fylla i vårt undersökningsformulär så noggrant som möjligt. Detta underlag kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta är ett lämpligt läkemedel för dig. 

Översikt

Vad är Caverject?

Caverject är ett injicerbart läkemedel avsett för behandling av erektil dysfunktion (även kallat impotens eller erektionssvårigheter). Läkemedlet finns i två format: Caverject Injektionsflaska och Caverject Dual. Båda fyller samma funktion, men injiceras på lite olika sätt med olika styrkor.

 1. Märkbar effekt inom 5 minuter
 2. Tillgänglig i 2 format
 3. Lätt att injicera

Caverject Injektionsflaska innehåller en injektionsflaska innehållandes den aktiva ingrediensen alprostadil i pulverformat; en spruta innehållandes vätska samt två typer av nålar. Den större nålen används för att blanda vätskan med pulvret i injektionsflaskan, medan den mindre används för att injicera den blandande lösningen i sidan på penis.   

Caverject Dual levereras som en ihopsatt spruta där läkemedlet aktiveras genom att blandas i sprutan.

Impotens kan vara ett tabubelagt ämne för många män, något som dock inte gör det mindre vanligt. De flesta män kommer att uppleva erektionssvårigheter någon gång under deras liv och det är viktigt att komma ihåg att impotens kan orsakas av en mängd olika omständigheter, exempelvis ångest, stress, diabetes och alkohol.

En vanlig missuppfattning är även att impotens endast drabbar män över en viss ålder. Generellt sett är impotens vanligare hos äldre män vilket kan kopplas samman med livsstilsfaktorer och påverkad hälsa genom högre kolesterol och högt blodtryck. Dock är det inte ovanligt att även yngre män drabbas av erektionssvårigheter. En av de vanligaste orsakerna till erektionsproblem i 20- och 30-års åldern är psykiska påfrestningar, exempelvis genom ett stressigt arbete eller prestationsångest i sexlivet.  

Biologiskt sett orsakas oftast erektionssvårigheter av ett begränsat blodflöde till penis, exempelvis på grund av att muskelväggarna i blodkärlen närmast penis spänns upp och förhindrar ett fritt blodflöde.  

Den aktiva substansen i Caverject är ämnet alprostadil som fungerar genom att härma det kroppsegna hormonet prostaglandin E1. Detta hormon ansvarar bland annat för att dra ihop och utvidga blodkärl, vilket vid impotens kan förhindra erektion.  

När alprostadil injiceras i penis vidgas blodkärlen vilket främjar blodflödet och underlättar uppkomsten av en erektion. Alprostadil ska endast ge en erektion vid sexuell stimulering. MUSE är ett exempel på en anna liknande produkt som också innehåller den aktiva ingrediensen alprostadil.   

Caverject Injektionsflaska kan skrivas ut som 5 mikrogram, 10 mikrogram, 20 mikrogram eller 40 mikrograms injektionsflaska, medan Caverject Dual kan skrivas ut i förpackningar á 10 eller 20 mikrogram. Styrkan som du förskrivs beror oftast på huruvida du har provat läkemedlet tidigare eller ej.  

Startdosen för att prova behandlingens effekt kan vara 5 mikrogram per injektion, men kan höjas av din läkare om behandlingen visar sig biverkningsfri.   

För Caverject Dual är det vanligt att läkaren skriver ut förpackningen innehållandes 10 mikrogram till förstagångsanvändare. Om du har använt denna typ av Caverject förut och inte upplevt några biverkningar är det möjligt att läkaren föreslår den starkare dosen på 20 mikrogram.

Köpa Caverject online hos Treated.com

Det är viktigt att komma ihåg att beställa läkemedel på nätet kräver mer av dig som patient och användare. Se alltid till att kontrollera att hemsidan för en laglig handel med genuina läkemedel. Vissa nätbaserade apotek påstår sig sälja en generisk form av Caverject. Idag finns dock ingen registrerad, generisk version av Caverject på marknaden.

Du kan snabbt, smidigt och riktigt säkert få och förnya dina recept hos Treated.com.

För att kunna köpa Caverject online hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. Formuläret innehåller bland annat frågor om din allmänhälsa, din sjukdomshistoria och eventuella andra läkemedel du för närvarande tar. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Ifall din beställning godkänns förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept) följt av att vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU skickar läkemedlet med leverans redan nästföljande dag.

Beställ nu
Senast granskat:  08-03-2022
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Caverject behöver injiceras på ett särskilt sätt för att undvika biverkningar. Vi ber dig att följa anvisningarna nedan samt ta del av bipacksedeln för bäst resultat.

Caverject injektionsflaska

 1. Innan du använder Caverject injektionsflaska för första gången är det viktigt att du har blivit instruerad av en läkare eller av annan sjukvårdspersonal om hur du ska ta läkemedlet.
 2. Detaljerade anvisningar om hur du använder Caverject injektionsflaska finns i den bifogade bipacksedeln. Anvisningarna i bipacksedeln är emellertid bara till för att påminna användaren - de är inte till för att ersätta en faktiskt demonstration av kvaliciferad sjukvårdspersonal.
 3. Förpackningen innehåller två injektioner: den större används för att blanda ut läkemedlet medan den mindre används för att administrera läkemedlet.
 4. Injicera läkemedlet direkt i penis efter att det blandats.
 5. Använd aldrig mer än vad som ordinerats åt dig.
 6. Använd aldrig den här behandlingen oftare än en gång dagligen eller tre gånger i veckan.
 7. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Caverject Dual

 1. Innan du använder Caverject Dual ska du ha instruerats av en läkare eller av sjukvårds- eller apotekspersonal om hur du tar läkemedlet.
 2. Bipacksedeln innehåller en guide som visar dig steg-för-steg hur du tar läkemedlet. Denna guide är endast till för att påminna användaren om hur man tar läkemedlet - den ska inte ersätta instruktioner från sjukvårdspersonal.
 3. Injektionen ska beredas före injicering. Detta kan göras upp till 24 timmar i förväg. 
 4. Caverject Dual ska administreras i botten av penis.
 5. Överstig aldrig ordinerad dos.
 6. Läs noga igenom patientinformationen såväl som informationen i bipacksedeln innan du inleder denna behandling. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Så förbereder du injektionen

 1. Tvätta händerna och torka dem med en ren handduk.
 2. Ta ut en spruta och en nål ur förpackningen och riv bort folien från nålen.
 3. Fäst fast nålen på sprutan och vrid om tills den sitter fast ordentligt. Ta av det yttre nålskyddet.
 4. Håll sprutan med nålen riktad uppåt
 5. Puvret och lösningsmedlet blandas genom att kolven skruvas tills det tar stopp. Lösningen ska inte användas om den är grumlig.
 6. Håll sprutan med nålen uppåt. Ta bort nålskyddet och se till att nålen inte är böjd. Försök inte räta ut den om den skulle vara böjd, släng den i sådant fall.
 7. Knäpp på ampullen med ett finger.
 8. Vrid på änden av kolven för att ställa in önskad dos, det finns fyra dosalternativ. Vrid tills du kommer fram till rätt dos. 

Ovan är endast en summering över hur du använder Caverject injektionsflaska och Caverject Dual. Detaljerade anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln, som du även kan ladda ner nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Caverject® injektionsflaska bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Caverject® injektionsflaska från FASS

Caverject® Dual bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Caverject® Dual från FASS

Senast granskat:  08-03-2022
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Caverject 10 mcg

Caverject Dual 10 mcg

Caverject Dual 20 mcg

Caverject 40 mcg

Caverject 20 mcg

Viridal Duo 20 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Inga läkemedel är 100% riskfria när det kommer till biverkningar. Även om de flesta män inte upplever några biverkningar när det använder Caverject är det viktigt att vara medveten om riskerna kopplade till detta läkemedel så att du vid behov snabbt kan söka hjälp och vård. Nedan hittar du några av de kända biverkningar som har kopplats till Caverject:

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare);
Smärta i penis och smärtsamma erektioner.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Svullnad och blåmärke vid injektionssället, förlängd erektion, ömmande svullnader, ärrbildning eller krokig penis (sök läkarvård direkt vid synliga oregelbundenheter på eller kring penis, eller om du får en erektion som varar längre än 4 timmar).

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Förstorade pupiller, illamående, muntorrhet, hudrodnad, blod i urinen, svårigheter att urinera, hetta/värme i penis.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare snarast. 

Använda Caverject med andra läkemedel

Meddela läkaren om du använder några andra läkemedel, både receptfria och receptbelagda innan du köper Caverject. Avbryt eller påbörja inte användning av detta läkemedel utan att först konsultera din läkare eller apotekare.

Tala om för din läkare om om du använder: antihypertensiva läkemedel, sympatomimetika, blodtryckssänkande medicin eller läkemedel för att tunna ut blodet. Caverject Injektionsflaskor ska ej användas tillsammans med några andra läkemedel för impotens.

Caverject och andra sjukdomar

Tala om för din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller symptom: blodrelaterade sjukdomar, penisimplantat, någon sjukdom som hämmar din förmåga motionera, penisrelaterade problem såsom ärrbildning, har någon missbildning, Peyronies sjukdom, lung-, bröst- eller hjärtproblem, psykisk sjukdom, missbruk eller stroke.

Påminnelse. Detta är inte en komplett lista. För att göra detta läkemedel så säkert som möjligt för dig att använda är det viktigt att du informerar läkaren om din sjukdomshistorik. Denna används som ett underlag så att vår läkare kan förskriva en lämplig behandling åt dig.

Narkotika

Du ska aldrig ta någon form av narkotika medans du tar detta läkemedel, som t.ex. amylnitrit (mer känt som "poppers"), kokain eller ecstacy. Samtidig användning av detta läkemedel och narkotika kan vara extremt farligt.

Senast granskat:  08-03-2022
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Caverject 10 mcg

Caverject Dual 10 mcg

Caverject Dual 20 mcg

Caverject 40 mcg

Caverject 20 mcg

Viridal Duo 20 mcg

Vanliga frågor: Caverject

Vanliga frågor: Caverject

Kan jag dricka alkohol i kombination med Caverject?

Det finns inga kända interaktioner mellan Caverject och alkohol. Dock kan alkohol påverka förmågan till erektion negativt. Vi rekommenderar därför att ej kombinera denna behandling med alkohol.  

Kan jag köra bil när jag tar Caverject?

Effekten av Caverject varar endast en begränsad tid och förvändas därför inte ha någon effekt på körförmågan. Vissa biverkningar kan dock påverka din allmänna hälsa och du bör då undvika att köra bil. Om du upplever några biverkningar ska du rådfråga en läkare eller ditt närmsta apotek så snart som möjligt.  

Hur ska Caverject förvaras?

Förvara Caverject svalt och torrt, under 30°C. Läkemedlet ska förvaras i sin originalförpackning för att kunna skyddas mot solljus och fukt.

Kan jag vara allergisk mot Caverject?

Förutom den aktiva substansen alprostadil innehåller Caverject även laktos, natriumcitratdihydrat och saltsyra/natriumhydroxid. Använd ej detta läkemedel om du är allergisk mot något av dessa ämnen.  

Kan jag köpa Caverject receptfritt?

Caverject är ett receptbelagt läkemedel i både Sverige och Storbritannien. Detta betyder att en läkare måste förskriva dig detta läkemedel för att du ska kunna köpa det. Treated.com är ett registrerat apotek med tillstånd av Storbritanniens läkemedelsverk (“General Medical Council”) och arbetar endast med legitimerade läkare som enligt EU-lag får skriva ut lämpliga läkemedel åt dig. För att köpa läkemedel från Treated.com måste du först fylla i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare för att neka eller godkänna ditt val av läkemedel.   

Är Caverject rätt behandling för mig?

Om du tror att Caverject kan vara en lämplig behandling mot dina symptom ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt formulär och antingen neka eller godkänna detta läkemedel baserat på dina svar. Vid ett godkännande skriver de ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  08-03-2022
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.
Läs mer om Erektil dysfunktion (impotens)

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här