Cialis må vara en populär och frekvent använd behandling vid erektil dysfunktion - men likt andra läkemedel är det inte lämpligt för alla att använda. Vissa underliggande hälsotillstånd eller andra läkemedel du tar kan vara fog för en läkare att inte skriva ut ett recept.

Få ett recept

Först och främst ska du alltid komma ihåg att Cialis är receptbelagt och att en legitimerad läkare därav måste skriva ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa läkemedlet. På detta vis kan läkaren säkerhetsställa att behandlingen är såväl lämplig som säker och ändamålsenlig för dina erektionsproblem.

Hälsotillstånd

Det finns vissa hälsotillstånd som gör det osäkert för dig att använda Cialis. Din förskrivare kommer att bedöma lämpligheten för dig att ta Cialis mot bakgrund av ditt nuvarande tillstånd och din sjukdomshistoria.

 • Du ska inte använda Cialis om du är allergisk mot tadalafil eller någon av de andra ingredienserna i Cialis.
 • Du ska inte heller använda Cialis om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller haft en hjärtattack de senaste tre månaderna.
 • Om du har haft en stroke under det senaste halvåret ska du inte ta Cialis
 • Inte heller om du lider av hypotension (lågt blodtryck) eller hypertoni (högt blodtryck). Detta då Cialis kan sätta extra belastning på hjärtat som i sin tur kan vara farligt, särskilt under sexuell aktivitet.
 • En annan väldokumenterad kontraindikation är tillståndet ischemisk optikusneuropati, ibland kallat NAION. Detta kan orsaka förlust av syn eller stroke i ögat. Har du ischemisk optikusneuropati ska du alltid tala om detta för din läkare.

Din läkare behöver även veta om du har eller har haft något av följande:

 • Sicklecellanemi
 • Multipelt myelom
 • Leukemi
 • En missbildning i penis
 • Lever- eller njurproblem

Interaktioner med andra läkemedel

Patienter som tar nitrater ska inte använda Cialis. Denna läkemedelsgrupp används för att behandla angina pectoris eller bröstsmärtor. Det har noterats att Cialis kan höja effekten av dessa läkemedel.

Läkemedlet Riociguat används för behandling av vissa hjärtproblem och är känt för att kunna ha en potentiellt farlig interaktion med Cialis. Dessa två läkemedel ska aldrig skrivas ut samtidigt. Interaktionen kan minska blodtrycket och leda till att du svimmar eller till och med får en hjärtattack.

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du tar några andra potensmedel, alltså behandlingar vid erektil dysfunktion. Även andra läkemedel kan påverka din möjlighet att ta Cialis. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare om du tar något av följande:

 • Läkemedel mot högt blodtryck såsom alfablockerare
 • Ketokonazoltabletter
 • Proteashämmare
 • Fenobarbital
 • Fenytoin
 • Karbamazepin
 • Rifampicin
 • Erytromycin
 • Klaritromycin
 • Itrakonazol

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka vissa biverkningar men långt ifrån alla användare kommer att uppleva dem. Skulle du uppleva några av biverkningarna listade nedan ska du sluta ta läkemedlet och direkt uppsöka sjukvård. Dessa är dock mycket ovanliga biverkningar.

 • Allergisk reaktion
 • Bröstsmärtor
 • En långvarig och smärtsam erektion
 • Tillfällig synförlust
Senast granskat:  06-01-2017