Den aktiva ingrediensen i Cialis, tadalafil, tillhör en grupp läkemedel som kallas för fosfodiesteras typ 5 hämmare, eller PDE5-hämmare. Läkemedlet blev licenserat för att behandla erektil dysfunktion år 2002. Men efter ytterligare forskning har även ett godkännande för behandling av så kallad godartad prostataförstoring, erhållits. Godartad prostataförstoring kallas ibland för “förstorad prostata” eller benign prostatahyperplasi och förkortas BPH.

Godartad prostataförstoring (BPH)

BPH är ett tillstånd som i regel drabbar äldre män. Det kännetecknas av att prostatakörteln vuxit och blivit större än vad den borde vara. Den förstorade körtelns storlek orsakar i sin tur ett besvär vid urinering då det blir svårare för urinen att passera. Vanliga symptom är ett ökat behov av att gå på toaletten samt ökade problem i samband med just att passera urin, alltså kissa.

BPH misstas ibland för prostatacancer. Det är i själva verket ett tillstånd som i regel inte är orsak till oro, även om det kan kräva behandling. BPH är den vanligaste orsaken till nedre urinvägssymptom hos män. Orsaken till att BPH uppstår är ännu oklart, men anledningen till att prostatakörteln växer är en ökning i antalet prostataceller.

Behandling

Alla fall av förstorad prostata kräver inte läkemedelsbehandling. Det finns vissa livsstilsjusteringar som kan ha en positiv inverkan på symptomen. Vanliga sådana är att minska intaget av alkohol och koffein, införa regelbunden motion och avstå från att dricka de sista timmarna innan en går och lägger sig.

Män som har måttliga till allvarliga symptom av BPH kan dock behöva sätta in en receptbelagd behandling för att lindra besvären som tillståndet orsakar. Behandlingen syftar framförallt till att förhindra att en persons allmäna välmående och livskvalitet sänks - inte minst i vad det gäller mannens sömnmönster.

Cialis och godartad prostataförstoring (BPH)

Fram tills nyligen var behandlingen av BPH begränsad till endast alfablockerare och 5-alfa-reduktashämmare. År 2012 blev emellertid tadalafil (den aktiva ingrediensen i Cialis) godkänd av den Europeiska unionen (EU) för behandling av BPH inom EU och EES. Kort och gott kan alltså en läkare i Sverige eller inom EES sätta in Cialis för att behandla symptomen av din godartade prostataförstoring.

Så, hur behandlar Cialis BPH?

Tadalafil, alltså den aktiva ingrediensen i Cialis, behandlar godartad prostataförstoring - men mekanismerna bakom är idag inte helt förstådda. I egenskap av PDE5-hämmare lyckas tadalafil slappna av det vaskulära flödet till prostatan och urinblåsan, vilket i sin tur minskar mängden blod som skickas till området. Prostatacellerna får då mindre blod, och det tros vara orsaken bakom att symptomen lindras.

Läs mer om Cialis på våra informationssidor nedan.  

Senast granskat:  21-12-2017