Även fast Cialis är en av de mest populära och över världen mest använda potensbehandlingarna, lämpar sig inte läkemedlet för exakt alla.

För de män som har vissa underliggande hälsotillstånd eller tar vissa andra läkemedel kan en läkare komma att neka receptutskrivning. Detta då ingen legitimerad läkare skriver ut en behandling som kan förvärra eller äventyra andra hälsotillstånd hos patienten.

Så för dig med erektil dysfunktion men som inte kan ta en receptbelagd läkemedelsbehandling kommer här en bra genomgång över andra tillgängliga alternativ.

Naturbehandlingar och naturläkemedel

Den första och viktigaste aspekten av att behandla sina erektionsproblem, eller andra besvär, med naturläkemedel är att förstå att de inte är subjekt för samma rigorösa kliniska prövningar som godkända och licenserade läkemedel. Därför är det mycket viktigt att alltid tala med din läkare innan du inleder en behandling med naturläkemedel. Din läkare kommer att kunna avgöra om behandlingsformen är säker för dig, eller om det kanske är bättre att se efter andra naturbehandlingsformer.

Koreansk röd ginseng, som ibland går under namnet Panax Ginseng, är ett vanligt alternativ. Det är ett örtextrakt som ofta hyllats i pressen som en livskraftig naturlig behandling av erektil dysfunktion. Panax Ginseng kommer i form av oral kapsel och finns att köpa receptfritt på många ställen.

Dock är det viktigt att veta att detta naturläkemedel inte levererat bättre än en placebo i de få kliniska tester som finns tillgängliga. En metaanalys slog fast att det behövs mer forskning för att kunna identifiera huruvida koreansk röd ginseng faktiskt kan lindra erektionsproblem.

Horny Goat Weed (Epimedium) är en annan örtbehandling som vissa vänder sig till när de via naturbehandlingar vill lindra sin impotens. Icariin, den aktiva ingrediensen i epimedium, tros ibland ha PDE5-hämmande egenskaper likt den i Cialis. Det tros av vissa att epimedium kan öka aktiviteten av kväveoxid i kroppen, vilket bidrar till att öka blodflödet till penis.

Återigen finns det dock sparsamt med bevis för detta. Icariin har genererat vissa positiva resultat i att behandla erektil dysfunktion hos diabetiska råttor, och har i en annan studie även visat sig kunna hämma PDE5, men huruvida det faktiskt kan behandla människor med erektionsproblem är ännu inte klarlagt.

Ginkgo Biloba finns även med bland dessa varianter. Det är ett naturläkemedel som kommer i form av en kapsel som innehåller vätska från det kinesiska tempelträdet ginkgo. Likt epimedium tros det kunna öka blodflödet genom att öka kväveoxidaktiviteten.

Ginkgo Biloba har varit föremål för en studie, där den gav positiva resultat i behandling av män med erektionsproblem och som även tar SSRI-preparat (antidepressiva preparat som utövar en specifik verkan på serotoninsystemet). Men någon tillförlitlig data om hur ginkgo kan behandla erektil dysfunktion i allmänhet finns det inte.

Hormontillskott glider även in här. Manlig sexuell funktion är beroende av produktionen av testosteron, det manliga könshormonet, och kan bli nedsatt hos individer som har låga nivåer av detta hormon i kroppen.

Dehydroepiandrosteron, mer känt som DHEA, är en hormonersättningsterapi som har visat sig kunna vara gynnsamt i att leverera aktiv libido och erektil potens.

De långverkande effekterna av denna behandling har dock inte noggrant kartlagts och utvärderats, vilket följaktligen gör att läkare tenderar att avråda sina patienter från att behandla sin impotens på detta vis.

Akupunktur är en av de äldsta medicinska praktierna och behandlingen tros kunna vara upp till 800 år gammal. Detta forntida kinesiska hantverk går ut på att små nålar förs in i vissa specifika platser på kroppen, och det tros kunna höja manlig potens.

Även här finns det dock sparsmakat med kliniska studier som kan bevisa dess effektivitet i att behandla impotens. En översiktsstudie har gjort anspråk på att akupunktur kan vara en gynnsam behandlingsform för de med erektionsproblem förankrat i psykologiska faktorer. Dock är konsensus att det saknas tillförlitlig data och att patienten alltid bör diskutera denna behandlingsform med sin läkare först.

Livsstilsfaktorer är dock kanske den mest effektiva rutten till potens. Denna väg innehåller inte receptbelagda läkemedel och är ofta något som läkare alltid kommer att föreslå.

Att ta itu med de faktorer som potentiellt kan vara boven i erektionsproblemen är något läkare ofta anser vara det första steget. Blodflödet till mannens penis kan hämmas av tillstånd som högt blodtryck, diabetes och övervikt. Med detta sagt är det alltså mycket viktigt att du regelbundet motionerar och äter nyttigt.

Rökning, alkoholintag och droganvändning är ofta parametrar som spelar en stor roll i erektionsproblem. Genom att ha ett kontrollerat alkoholintag reduceras risken för cirkulationsproblem och droganvändning har en dokumenterad korrelation med erektionsproblem, likt rökning. Om du använder droger är det alltid rekommenderat att du omedelbart söker vård för detta. Hos 1177 Vårdguiden kan du få en bra översikt över hur du snabbt kan få hjälp med ditt drogmissbruk.

»Alkohol- och drogmissbruk hos 1177 Vårdguiden

Senast granskat:  19-12-2017